Byla 1-8-361/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius Jocys, sekretoriaujant Jurgitai Dilienei, Jolantai Kližentytei, Ingai Navickienei ir Redai Tamošauskaitei, dalyvaujant prokurorėms Alicijai Petkevičiūtei ir Vaidai Pužauskienei, gynėjams advokatams Rimantui Aliukoniui, Ramūnui Girevičiui, Raimondui Kivyliui ir Rimantui Tumėnui, juridinio asmens atstovui S. M., specialistui Virgilijui Grėblikui, vertėjoms Livijai Martišauskienei ir Anželai Tyščukienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3I. G. (I. G.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, rusas, gyvenantis ( - ), vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB ( - ) komercijos direktoriaus pavaduotoju, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 182 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį;

4V. S. (V. S.) asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, aukštojo išsilavinimo, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), dirbantis UAB ( - ) komercijos direktoriumi, ukrainietis, teistas 2009 m. liepos 28 d. Klaipėdos m. apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį, 1992 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį;

5G. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirbantis UAB ( - ) direktoriumi ir UAB ( - ) konsultantu, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį;

6UAB ( - ), 1997 m. rugsėjo 12 d. įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės rejestro skyriuje, įmonės įregistravimo Nr. ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnį ir 222 straipsnio 1 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Tauragės ir Klaipėdos miestuose pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

92006 m. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir tiksliai nenustatytoje vietoje V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, turėdamas savo žinioje UAB ( - ) turtą, susitarė su UAB ( - ) direktoriumi G. S. dėl to, kad jis parduos G. S., neįforminant jokiais dokumentais, UAB ( - ) vardu įgytą ir šiai bendrovei priklausantį akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris turi būti pargabentas iš Latvijos Respublikos įmonių į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. Taip pat V. S. su G. S. susitarė, kad minėtas akcizais neapmokestintas dyzelinas bus gabenamas UAB ( - ) priklausančiu transportu į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), ir šį dyzeliną G. S. realizuos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2006-03-01–2006-10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) ir ( - ) įsigijo 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurį UAB ( - ) vairuotojai V. B. ir K. A. G. S. nurodymu UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ) puspriekabės valst. Nr. ( - ), pristatė į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), nors pagal administracinius lydraščius Nr.( - ) šis kiekis dyzelino turėjo būti pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigytą UAB ( - ) priklausantį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, V. S. panaudojus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms, V. S., būdamas iš anksto susitaręs su G. S., G. S. padedant, pasisavino jo žinioje buvusius UAB ( - ) priklausančius didelės – 3 403 638,99 Lt – vertės 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams.

10Be to, pagal Lietuvos Respublikos BK 1992 straipsnio 1 dalį jis kaltinamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Tauragės mieste, pažeisdamas nustatytą tvarką, realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, o būtent:

11V. S., pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 232 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. Nutarimo Nr.113 „Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo“ pakeitimo“ patvirtintų Nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo taisyklių 2 punkto nuostatą, kad „Didmeninė ir mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais, prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, orlaiviams, taip pat mažmeninė prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms (toliau vadinama – nefasuoti naftos produktai), leidžiama tik turint nustatytosios formos licenciją“, veikdamas kaip fizinis asmuo, neturėdamas licencijos verstis prekyba nefasuotais naftos produktais, be pardavimo dokumentų, nesumokėdamas privalomo akcizo, UAB ( - ) už 3 403 638,99 Lt pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš Latvijos Respublikos firmų ( - ) ir ( - ) įsigijus 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kuris pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ) turėjo būti pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, tačiau G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ), buvo pervežtas į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), realizavo G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt.

12Pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupe su I. G., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 823 328,32 Lt PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, o būtent:

132006-04-05–2006-10-25 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir turėdamas teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėdamas teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai, veikdamas bendrininkų grupe su I. G., siekdamas apgaule, sukčiaujant akcizų ir PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti dalį UAB ( - ) turtinės prievolės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtinus akcizų ir pridėtinės vertės mokesčius, būdamas iš anksto susitaręs su UAB ( - ) direktoriumi G. S. dėl to, kad jis, t. y. V. S., parduos G. S., neįforminant jokiais dokumentais, UAB ( - ) vardu įgytą ir šiai bendrovei priklausantį akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, žinodamas, kad 2006-03-01–2006‑10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) ir ( - ) įsigyto 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. buvo pristatyta UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ), į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), jis, t. y. V. S., pagal išankstinį susitarimą nurodė UAB ( - ) prekybos agentui I. G. įrašyti į administracinius lydraščius ir patvirtinti savo parašu melagingus duomenis apie tai, kad šis kiekis dyzelino pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. UAB ( - ) prekybos agentui I. G., žinojusiam, kad įrašo melagingus duomenis ir juos patvirtina savo parašu, V. S. nurodymu suklastojus administracinius lydraščius Nr. (duomenys neskelbtini), V. S. pasisavino jo žinioje buvusį UAB ( - ) priklausantį didelės vertės turtą – 3 403 638,99 Lt vertės 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams. V. S. pagal išankstinį susitarimą realizavo G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms. G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigijus UAB ( - ) priklausantį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, V. S., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) ir ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ), į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrauta į jį, bei žinodamas, kad 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo bunkeriuota į laivus ( - ) ir ( - ), nurodė I. G. suklastoti UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo į laivus ( - ) ir ( - ). V. S. nurodymu I. G. kartu su S. Š., G. M. ir V. L. suklastojus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo UAB ( - ) vardu į laivus ( - ) 2006‑04-05, 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-08-14, 2006-08-14, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006‑04‑05 ir 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, taip pat 2006-04-27, 2006-06-16, 2006‑07‑13, 2006‑09-14 nepardavė užsienio įmonei ( - ) 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, nurodė I. G. ir UAB ( - ) vyr. finansininkei R. Z. išrašyti dokumentus dėl 372 ir 310 tonų, t. y. viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-05 ir 2006-08-14 bei dėl 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006‑09-14. R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis pagal I. G., S. Š., G. M., V. L. suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), o I. G., žinojusiam, kad jis įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal jo paties V. S. nurodymu kartu su S. Š. ir G. M. suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ), po to muitinės deklarantui, nežinojusiam, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - )bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), šiuos duomenis įtraukus į eksporto deklaracijas ( - ) ir Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, nežinojusiems, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtinus baigtas eksporto procedūras, V. S. nurodė R. Z. suklastotus dokumentus: UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), eksporto deklaracijas ( - ) įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. R. Z., nežinojusiai, kad UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) yra suklastotos, įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) PVM deklaracijose už 2006 m. balandžio, birželio– rugsėjo mėnesius įrašyti melagingi duomenys, nurodė R. Z. pateikti šias suklastotas UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, po to R. Z., nežinojusi, kad UAB ( - ) PVM deklaracijos už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius yra suklastotos, pateikė šiuos suklastotus dokumentus per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą 2006-05-25, 2006-07-26, 2006-08-23, 2006-09-25, 2006-10-25. Tokiu būdu V. S., veikdamas bendrininkų grupe su I. G., apgaule kito asmens – UAB ( - ) – naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 823 328,32 PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tuo padarydamas didelę – 823 328,32 Lt – žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

14Be to, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį jis kaltinamas tuo, kad veikdamas bendrininkų grupe su I. G., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 1 617 228 Lt Lt akcizų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtent:

152006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste, V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir turėdamas teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėdamas teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai, veikdamas bendrininkų grupe su I. G., siekdamas apgaule, sukčiaujant akcizų ir PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti dalį UAB ( - ) turtinės prievolės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtinus akcizų ir pridėtinės vertės mokesčius, būdamas iš anksto susitaręs su UAB ( - ) direktoriumi G. S. dėl to, kad jis, t. y. V. S., parduos G. S., neįforminant jokiais dokumentais, UAB ( - ) vardu įgytą ir šiai bendrovei priklausantį akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, žinodamas, kad 2006-03-01–2006‑10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) įsigyto 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. buvo pristatyta UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ), į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), jis, t. y. V. S., pagal išankstinį susitarimą nurodė UAB ( - ) prekybos agentui I. G. įrašyti į administracinius lydraščius ir patvirtinti savo parašu melagingus duomenis apie tai, kad šis kiekis dyzelino pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. UAB ( - ) prekybos agentui I. G., žinojusiam, kad įrašo melagingus duomenis ir juos patvirtina savo parašu, V. S. nurodymu suklastojus administracinius lydraščius Nr.( - ) V. S. pasisavino jo žinioje buvusį UAB ( - ) priklausantį didelės vertės turtą – 3 403 638,99 Lt vertės 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams. V. S. pagal išankstinį susitarimą realizavo G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms. G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigijus UAB ( - ) priklausantį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestintą dyzelino, skirto laivams, ir realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, V. S., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ), į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrautas į jį bei žinodamas, kad 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo bunkeriuota į laivus ( - ), nurodė I. G. suklastoti UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo į laivus ( - ). V. S. nurodymu I. G. kartu su S. Š., G. M. ir V. L. suklastojus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo UAB ( - ) vardu į laivus ( - ) 2006‑04-05, 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-08-14, 2006-08-14, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006‑04‑05 ir 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, taip pat 2006-04-27, 2006-06-16, 2006‑07‑13, 2006‑09-14 nepardavė užsienio įmonei ( - ) 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, nurodė I. G. ir UAB ( - ) vyr. finansininkei R. Z. išrašyti dokumentus dėl 372 ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-05 ir 2006-08-14 bei dėl 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006‑09-14. R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis pagal I. G., S. Š., G. M., V. L. suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), o I. G., žinojusiam, kad jis įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis pagal jo paties V. S. nurodymu kartu su S. Š. ir G. M. suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ), po to muitinės deklarantui, nežinojusiam, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) tonų akcizais neapmokestinto dyzelino kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), šiuos duomenis įtraukus į eksporto deklaracijas ( - ) ir Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, nežinojusiems, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtinus baigtas eksporto procedūras, V. S. nurodė R. Z. suklastotus dokumentus: administracinius lydraščius Nr. ( - ) UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ), UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) eksporto deklaracijas ( - ) įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir akcizų deklaracijas. R. Z., nežinojusiai, kad administraciniai lydraščiai Nr. ( - ), UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščiai serija ( - ), UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros serija ( - ), eksporto deklaracijos ( - ) yra suklastoti, įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei į UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo–spalio mėnesius, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) akcizų deklaracijose už 2006 m. kovo–spalio mėnesius įrašyti melagingi duomenys, pasirašė UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo, gegužės, rugsėjo mėnesius ir nurodė UAB ( - ) komercijos direktoriui A. A. pasirašyti UAB ( - ) akcizų deklaraciją už 2006 m. balandžio mėnesį, o I. G. pasirašyti UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. birželio– rugpjūčio mėnesius. V. S. nurodymu A. A., nežinojusiam, kad savo parašu tvirtina melagingus duomenis, pasirašius UAB ( - ) akcizų deklaracijų už 2006 m. balandžio mėnesį, o I. G., žinojusiam, kad savo parašu tvirtina melagingus duomenis, pasirašius UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. birželio–rugpjūčio mėnesius, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) akcizų deklaracijose už 2006 m. kovo–spalio mėnesius įrašyti melagingi duomenys, nurodė R. Z. pateikti šias suklastotas UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo–spalio mėnesius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2006-04-14, 2006-05-17, 2006-06-14, 2006-07-10, 2006-08-11, 2006-09-12, 2006‑10-23 gavus UAB ( - ) akcizų deklaracijų už 2006 m. kovo–rugsėjo mėnesius originalus, o Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006-12-21 gavus per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą UAB ( - ) akcizų deklaraciją už 2006 m. spalio mėnesį, V. S., veikdamas bendrininkų grupe su I. G., apgaule kito asmens – UAB ( - ) – naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 1 617 228 Lt akcizų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tuo padarydamas didelę – 1 617 228 Lt – žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

16Galiausiai pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį V. S. pareikštas kaltinimas, kad jis apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, būtent:

172006-03-01–2006-10-20 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi ir pagal Lietuvos Respublikos 2001‑11‑06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-571 21 straipsnio 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“ būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001‑11‑06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-571 6 straipsnio 2 dalies nuostatą „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatą „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“ ir 4 straipsnio nuostatą „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr.( - ), į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrauta į jį, bei žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006-04-05 ir 2006-08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, o 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006‑09-14 užsienio įmonei ( - ), 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, UAB ( - ) vyr. finansininkei R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), o I. G., žinojusiam, kad įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, suklastojus administracinius lydraščius Nr. ( - ), savo, kaip UAB ( - ) agento, parašu ir asmeniniu spaudu patvirtinant juose įrašytus melagingus duomenis apie tai, kad 2006-03-01–2006-10-06 laikotarpiu 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pakrauta į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir pagal suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą, serija ( - ), dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-08-14 užsienio įmonei ( - ), po to muitinės deklarantui, nežinojusiam, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - )1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras, serija ( - ), šiuos duomenis įtraukus į eksporto deklaracijas ( - ) ir Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, nežinojusiems, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtinus baigtas eksporto procedūras, įtraukė į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą suklastotus dokumentus: administracinius lydraščius Nr. (duomenys neskelbtini). UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), eksporto deklaracijas ( - ), dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2006-03-01–2006-10-20 laikotarpį.

18I. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupe su V. S., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 823 328,32Lt PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtent:

192006-04-05–2006-10-25 laikotarpiu Klaipėdos mieste I. G., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), prekybos agentu, veikdamas bendrininkų grupe su V. S., dirbusiu UAB ( - ) direktoriumi ir turėjusiu teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėjusiu teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai, siekdamas apgaule, sukčiaujant akcizų ir PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti dalį UAB ( - ) turtinės prievolės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtinus akcizų ir pridėtinės vertės mokesčius, žinodamas, kad 2006-03-01–2006‑10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras Nr. ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) įsigyto 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. buvo pristatyta UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ), į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), jis, t. y. I. G., V. S. nurodymu pagal išankstinį susitarimą, žinodamas, kad įrašo melagingus duomenis ir juos patvirtina savo parašu, įrašė į administracinius lydraščius ir patvirtino savo parašu melagingus duomenis apie tai, kad šis kiekis dyzelino pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, tokiu būdu suklastodamas administracinius lydraščius Nr.( - ). V. S. pagal išankstinį susitarimą realizavus G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms, ir G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigyto ( - ) priklausančio 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, I. G., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ) į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrauta į jį, bei žinodamas, kad 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo bunkeriuota į laivus ( - ), V. S. nurodymu jis, t. y. I. G., kartu su S. Š., G. M. ir V. L. suklastojo UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo UAB ( - ) vardu į laivus ( - ) 2006‑04-05, 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-08-14, 2006-08-14. I. G., žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006‑04‑05 ir 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, taip pat 2006-04-27, 2006-06-16, 2006‑07‑13, 2006‑09-14 nepardavė užsienio įmonei ( - ), 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, V. S. nurodymu pagal I. G., S. Š., G. M., V. L. suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t.y. viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), jis, t. y. I. G., žinodamas, kad jis įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal jo paties V. S. nurodymu kartu su S. Š. ir G. M. suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašė ir patvirtino savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ). Po to I. G. pateikė suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) muitinės deklarantui, kuris, nežinodamas, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) šiuos duomenis įtraukė į eksporto deklaracijas ( - ). Po to I. G. pateikė šias suklastotas eksporto deklaracijas ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurie, nežinodami, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtino baigtas eksporto procedūras. V. S. nurodymu R. Z., nežinojusiai, kad UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) yra suklastotos, įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius, V. S., žinojusio, kad UAB ( - ) PVM deklaracijose už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius įrašyti melagingi duomenys, nurodymu šios suklastotos PVM deklaracijos už 2006 m. balandžio, birželio– rugsėjo mėnesius buvo pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą 2006-05-25, 2006-07-26, 2006-08-23, 2006-09-25, 2006-10-25 R. Z., nežinojusios, kad UAB ( - ) PVM deklaracijos už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius yra suklastotos. Tokiu būdu I. G., veikdamas bendrininkų grupe su V. S., apgaule kito asmens – UAB ( - ) – naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 823 328,32 PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tuo padarydamas didelę – 823 328,32 Lt žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

20Be to, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį jis kaltinamas tuo, kad jis, veikdamas bendrininkų grupe su V. S., apgaule UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 1 617 228 Lt Lt akcizų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtent:

212006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste I. G., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), prekybos agentu, veikdamas bendrininkų grupe su V. S., dirbusiu UAB ( - ) direktoriumi ir turėjusiu teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėjusiu teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai, siekdamas apgaule, sukčiaujant akcizų ir PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti dalį UAB ( - ) turtinės prievolės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtinus akcizų ir pridėtinės vertės mokesčius, žinodamas, kad 2006-03-01–2006‑10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) įsigyto 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. buvo pristatyta UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ), į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), jis, t. y. I. G., V. S. nurodymu pagal išankstinį susitarimą, žinodamas, kad įrašo melagingus duomenis ir juos patvirtina savo parašu, įrašė į administracinius lydraščius ir patvirtino savo parašu melagingus duomenis apie tai, kad šis kiekis dyzelino pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, tokiu būdu suklastodamas administracinius lydraščius ( - ). V. S. pagal išankstinį susitarimą realizavus G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojus ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms, ir G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigyto UAB ( - ) priklausančio 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, I. G., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius ( - ) į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrauta į jį, bei žinodamas, kad 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo bunkeriuota į laivus ( - ), V. S. nurodymu jis, t. y. I. G., kartu su S. Š., G. M. ir V. L. suklastojo UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo UAB ( - ) vardu į laivus ( - ) 2006‑04-05, 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-08-14, 2006-08-14. I. G., žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006‑04‑05 ir 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, taip pat 2006-04-27, 2006-06-16, 2006‑07‑13, 2006‑09-14 nepardavė užsienio įmonei ( - ) 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, V. S. nurodymu pagal I. G., S. Š., G. M., V. L. suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras, serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), jis, t. y. I. G., žinodamas, kad jis įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis pagal jo paties V. S. nurodymu kartu su S. Š. ir G. M. suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašė ir patvirtino savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ). Po to I. G. pateikė suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) muitinės deklarantui, kuris, nežinodamas, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) tonų akcizais neapmokestinto dyzelino kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), šiuos duomenis įtraukė į eksporto deklaracijas ( - ). Po to I. G. pateikė šias suklastotas eksporto deklaracijas ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurie, nežinodami, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtino baigtas eksporto procedūras. V. S. nurodymu R. Z., nežinojusiai, kad administraciniai lydraščiai Nr. ( - ), UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščiai serija ( - ), UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) eksporto deklaracijos ( - ) yra suklastoti, įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo–spalio mėnesius, ir V. S., žinojusiam, kad UAB ( - ) akcizų deklaracijose už 2006 m. kovo–spalio mėnesius įrašyti melagingi duomenys, pasirašius UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo, gegužės, rugsėjo mėnesius, o UAB ( - ) komercijos direktoriui A. A., nežinojusiam, kad savo parašu tvirtina melagingus duomenis, V. S. nurodymu pasirašius UAB ( - ) akcizų deklaraciją už 2006 m. balandžio mėnesį, I. G., žinodamas, kad savo parašu tvirtina melagingus duomenis, pasirašė UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. birželio–rugpjūčio mėnesius. V. S., žinojusio, kad UAB ( - ) akcizų deklaracijose už 2006 m. kovo–spalio mėnesius įrašyti melagingi duomenys, nurodymu R. Z. pateikus šias suklastotas UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo–spalio mėnesius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2006-04-14, 2006‑05-17, 2006-06-14, 2006-07-10, 2006-08-11, 2006-09-12, 2006‑10-23 gavus UAB ( - ) akcizų deklaracijų už 2006 m. kovo–rugsėjo mėnesius originalus, o Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006-12-21 gavus per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą UAB ( - ) akcizų deklaraciją už 2006 m. spalio mėnesį, I. G., veikdamas bendrininkų grupe su V. S., apgaule kito asmens – UAB ( - ) – naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 1 617 228 Lt akcizų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tuo padarydamas didelę – 1 617 228 Lt – žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

22G. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad jis laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, Tauragės ir Klaipėdos miestuose padėjo V. S. pasisavinti pastarojo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, būtent:

232006 m. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir tiksliai nenustatytoje vietoje G. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, susitarė su V. S., dirbusiu UAB ( - ) direktoriumi, turėjusiu savo žinioje UAB ( - ) turtą, dėl to, kad V. S. parduos G. S., neįforminant jokiais dokumentais, UAB ( - ) vardu įgytą ir šiai bendrovei priklausantį akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris turi būti pargabentas iš Latvijos Respublikos įmonių į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ). Taip pat G. S. su V. S. susitarė, kad minėtas akcizais neapmokestintas dyzelinas bus gabenamas UAB ( - ) priklausančiu transportu į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), ir šį dyzeliną G. S. realizuos Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2006-03-01–2006-10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras Nr. ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) įsigijo 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurį UAB ( - ) vairuotojai V. B. ir Kazimieras A. G. S. nurodymu UAB ( - ) priklausančiu transportu MAN( - ), pristatė į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), nors pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ) šis kiekis dyzelino turėjo būti pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. Po to G. S., veikęs pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigytą UAB ( - )priklausantį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestintą dyzelino, skirto laivams, realizavo Lietuvos Respublikos teritorijoje, V. S. 17 000 kg (20 220 l) 29 708,80 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojant ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms. Tokiu būdu G. S., būdamas iš anksto susitaręs su V. S., padėjo V. S. pasisavinti pastarojo žinioje buvusius UAB ( - ) priklausančius didelės – 3 403 638,99 Lt – vertės 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams.

24UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus V. S., kuris turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikė UAB ( - ) naudai ir interesais, apgaule savo naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 823 328,32 Lt PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, būtent:

252006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos Klaipėdos miesto savivaldybėje ( - ), adresu ( - ), įmonės registravimo Nr. ( - ), direktoriumi ir turėdamas teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėdamas teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai, veikdamas bendrininkų grupe su I. G., siekdamas apgaule, sukčiaujant akcizų ir PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, panaikinti dalį UAB ( - ) turtinės prievolės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtinus akcizų ir pridėtinės vertės mokesčius, būdamas iš anksto susitaręs su UAB ( - ) direktoriumi G. S. dėl to, kad jis, t. y. V. S., parduos G. S., neįforminant jokiais dokumentais, UAB ( - ) vardu įgytą ir šiai bendrovei priklausantį akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, žinodamas, kad 2006-03-01–2006‑10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras Nr. ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) įsigyto 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. buvo pristatyta UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ) teritoriją, esančią ( - ), jis, t. y. V. S., pagal išankstinį susitarimą nurodė UAB ( - ) prekybos agentui I. G. įrašyti į administracinius lydraščius ir patvirtinti savo parašu melagingus duomenis apie tai, kad šis kiekis dyzelino pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. UAB „( - ) prekybos agentui I. G., žinojusiam, kad įrašo melagingus duomenis ir juos patvirtina savo parašu, V. S. nurodymu suklastojus administracinius lydraščius Nr. ( - ) V. S. pasisavino jo žinioje buvusį UAB ( - ) priklausantį didelės vertės turtą – 3 403 638,99 Lt vertės 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams. V. S. pagal išankstinį susitarimą realizavo G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms. G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigijus UAB ( - ) priklausantį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, V. S., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ) į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrauta į jį, bei žinodamas, kad 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo bunkeriuota į laivus ( - ), nurodė I. G. suklastoti UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo į laivus ( - ). V. S. nurodymu I. G. kartu su S. Š., G. M. ir V. L. suklastojus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo UAB ( - ) vardu į laivus ( - ) 2006‑04-05, 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-08-14, 2006-08-14, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006‑04‑05 ir 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, taip pat 2006-04-27, 2006-06-16, 2006‑07‑13, 2006‑09-14 nepardavė užsienio įmonei ( - ) 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, nurodė I. G. ir UAB ( - ) vyr. finansininkei R. Z. išrašyti dokumentus dėl 372 ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-05 ir 2006-08-14 bei dėl 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006‑09-14. R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal I. G., S. Š., G. M., V. L. suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), o I. G., žinojusiam, kad jis įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal jo paties, V. S., nurodymą kartu su S. Š. ir G. M. suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ), po to muitinės deklarantui, nežinojusiam, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) šiuos duomenis įtraukus į eksporto deklaracijas ( - ) ir Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, nežinojusiems, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtinus baigtas eksporto procedūras, V. S. nurodė R. Z. suklastotus dokumentus: UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) eksporto deklaracijas ( - ) įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. R. Z., nežinojusiai, kad UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) eksporto deklaracijos ( - ) yra suklastotos, įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei į UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) PVM deklaracijose už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius įrašyti melagingi duomenys, nurodė R. Z. pateikti šias suklastotas UAB ( - ) PVM deklaracijas už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, po to R. Z., nežinojusi, kad UAB ( - ) PVM deklaracijos už 2006 m. balandžio, birželio–rugsėjo mėnesius yra suklastotos, pateikė šiuos suklastotus dokumentus per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą 2006-05-25, 2006-07-26, 2006-08-23, 2006-09-25, 2006-10-25. Tokiu būdu V. S., veikdamas bendrininkų grupe su I. G., apgaule kito asmens – UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 823 328,32 PVM į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tuo padarydamas didelę – 823 328,32 Lt – žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

26Be to, ji pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį kaltinama tuo, kad atstovaujama direktoriaus V. S., kuris turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikė UAB ( - ) naudai ir interesais, apgaule savo naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 1 617 228 Lt akcizų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, o būtent:

272006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos Klaipėdos miesto savivaldybėje ( - ) adresu ( - ), įmonės registravimo Nr. ( - ), direktoriumi ir turėdamas teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėdamas teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai, veikdamas bendrininkų grupe su I. G., siekdamas apgaule, sukčiaujant akcizų ir PVM apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje panaikinti dalį UAB ( - ) turtinės prievolės sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėtinus akcizų ir pridėtinės vertės mokesčius, būdamas iš anksto susitaręs su UAB ( - ) direktoriumi G. S. dėl to, kad jis, t. y. V. S., parduos G. S., neįforminant jokiais dokumentais, UAB ( - ) vardu įgytą ir šiai bendrovei priklausantį akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, žinodamas, kad 2006-03-01–2006‑10-06 laikotarpiu UAB ( - ) pagal sąskaitas faktūras Nr. ( - ) iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) įsigyto 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) 3 403 638,99 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, G. S. nurodymu UAB ( - ) vairuotojų V. B. ir K. A. buvo pristatyta UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ) puspriekabės valst. Nr. ( - ), UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), jis, t. y. V. S., pagal išankstinį susitarimą nurodė UAB ( - ) prekybos agentui I. G. įrašyti į administracinius lydraščius ir patvirtinti savo parašu melagingus duomenis apie tai, kad šis kiekis dyzelino pristatytas į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. UAB ( - ) prekybos agentui I. G., žinojusiam, kad įrašo melagingus duomenis ir juos patvirtina savo parašu, V. S. nurodymu suklastojus administracinius lydraščius Nr. ( - ), V. S. pasisavino jo žinioje buvusį UAB ( - ) priklausantį didelės vertės turtą – 3 403 638,99 Lt vertės 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams. V. S. pagal išankstinį susitarimą realizavo G. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurio vertė 3 373 930,19 Lt, o 29 708,80 Lt vertės 17 000 kg (20 220 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, panaudojo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoms reikmėms. G. S., veikusiam pagal išankstinį susitarimą, iš V. S. įsigijus UAB ( - ) priklausantį 1 928 656,50 kg (2 303 980 l) 3 373 330,19 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir realizavus Lietuvos Respublikos teritorijoje, V. S., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką ir žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ) į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrauta į jį, bei žinodamas, kad 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo bunkeriuota į laivus ( - ), nurodė I. G. suklastoti UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo į laivus ( - ). V. S. nurodymu I. G. kartu su S. Š., G. M. ir V. L. suklastojus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) dėl 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo UAB ( - ) vardu į laivus ( - ) 2006‑04-05, 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-08-14, 2006-08-14, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006‑04‑05 ir 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, taip pat 2006-04-27, 2006-06-16, 2006‑07‑13, 2006‑09-14 nepardavė užsienio įmonei ( - ) 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos, nurodė I. G. ir UAB ( - ) vyr. finansininkei R. Z. išrašyti dokumentus dėl 372 ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-05 ir 2006-08-14 bei dėl 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo užsienio įmonei ( - ) 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006‑09-14. R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis pagal I. G., S. Š., G. M., V. L. suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), o I. G., žinojusiam, kad jis įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal jo paties V. S. nurodymu kartu su S. Š. ir G. M. suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑08-14 užsienio įmonei ( - ), po to muitinės deklarantui, nežinojusiam, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelinio kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) ir ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) šiuos duomenis įtraukus į eksporto deklaracijas ( - ) ir Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, nežinojusiems, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtinus baigtas eksporto procedūras, V. S. nurodė R. Z. suklastotus dokumentus administracinius lydraščius Nr. ( - ), UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), eksporto deklaracijas ( - ) įtraukti į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą ir akcizų deklaracijas. R. Z., nežinojusiai, kad administraciniai lydraščiai Nr. ( - ), UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščiai serija ( - ) UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros serija ( - ) eksporto deklaracijos ( - ) yra suklastoti, įtraukus šiuos suklastotus dokumentus į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą bei į UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo–spalio mėnesius, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) akcizų deklaracijose už 2006 m. kovo–spalio mėnesius įrašyti melagingi duomenys, pasirašė UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo, gegužės, rugsėjo mėnesius ir nurodė UAB ( - ) komercijos direktoriui A. A. pasirašyti UAB ( - ) akcizų deklaraciją už 2006 m. balandžio mėnesį, o I. G. pasirašyti UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. birželio–rugpjūčio mėnesius. V. S. nurodymu A. A., nežinojusiam, kad savo parašu tvirtina melagingus duomenis, pasirašius UAB ( - ) akcizų deklaracijų už 2006 m. balandžio mėnesį, o I. G., žinojusiam, kad savo parašu tvirtina melagingus duomenis, pasirašius UAB ( - ) akcizų deklaracijas už 2006 m. birželio–rugpjūčio mėnesius, V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) akcizų deklaracijose už 2006 m. kovo–spalio mėnesius įrašyti melagingi duomenys, nurodė R. Z. pateikti šias suklastotas UAB ( - )akcizų deklaracijas už 2006 m. kovo–spalio mėnesius Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2006-04-14, 2006-05-17, 2006-06-14, 2006-07-10, 2006-08-11, 2006-09-12, 2006‑10-23 gavus UAB ( - ) akcizų deklaracijų už 2006 m. kovo–rugsėjo mėnesius originalus, o Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006-12-21 gavus per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos elektroninio deklaravimo sistemą UAB ( - ) akcizų deklaraciją už 2006 m. spalio mėnesį, V. S., veikdamas bendrininkų grupe su I. G., apgaule kito asmens UAB ( - ) naudai panaikino didelės vertės turtinę prievolę sumokėti 1 617 228 Lt akcizų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, tuo padarydamas didelę – 1 617 228 Lt – žalą Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui.

28Galiausiai UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 222 straipsnio 1 dalį kaltinama tuo, kad ji, atstovaujama direktoriaus V. S., kuris turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikė UAB ( - ) naudai ir interesais, apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą UAB ( - ) buhalterinę apskaitą, dėl to negalima iš dalies nustatyti UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros:

292006-03-01–2006-10-20 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos Klaipėdos miesto savivaldybėje 1997-09-12 adresu ( - ), įmonės registravimo Nr. ( - ), direktoriumi ir turėdamas teisę veikti UAB ( - ) vardu, vienvaldiškai sudaryti sandorius bei turėdamas teisę atstovauti UAB ( - ), priimti sprendimus jos vardu ir kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB ( - ) naudai bei pagal Lietuvos Respublikos 2001‑11‑06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-571 21 straipsnio 1 dalies nuostatą „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“ būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001‑11‑06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-571 6 straipsnio 2 dalies nuostatą „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatą „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“ ir 4 straipsnio nuostatą „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: 1) tinkama, objektyvi ir palyginama; 2) pateikiama laiku; 3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“, žinodamas, kad 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebuvo pristatyta iš Latvijos Respublikos įmonių ( - ) pagal administracinius lydraščius Nr. ( - ) į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir nebuvo pakrautas į jį bei žinodamas, kad UAB ( - ) realiai nepardavė 2006-04-05 ir 2006-08-14 užsienio įmonei ( - ) ir 310 tonų, t. y. iš viso 682 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, o 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006‑09-14 užsienio įmonei ( - ) 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, ir 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pagal UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir nebuvo išvežta iš Lietuvos Respublikos UAB ( - ) vyr. finansininkei R. Z., nežinojusiai, kad ji įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, pagal suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ) dėl 372 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006‑04‑05 užsienio įmonei ( - ) bei 85, 382, 225 ir 240 tonų, t. y. iš viso 932 tonų, akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-04-27, 2006-06-16, 2006-07-13, 2006-09-14 užsienio įmonei ( - ), o I. G., žinojusiam, kad įrašo ir savo parašu patvirtina melagingus duomenis, suklastojus administracinius lydraščius Nr. ( - ) savo, kaip UAB ( - ) agento, parašu ir asmeniniu spaudu patvirtinant juose įrašytus melagingus duomenis apie tai, kad 2006-03-01–2006-10-06 laikotarpiu 1 945 656,50 kg (2 324 200 l) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pakrauta į UAB ( - ) akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste, ir pagal suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį serija ( - ) išrašius ir patvirtinus savo parašu UAB ( - ) PVM sąskaitą – faktūrą serija ( - ) dėl 310 tonų akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, pardavimo 2006-08-14 užsienio įmonei ( - ), po to muitinės deklarantui, nežinojusiam, kad pagal I. G. pateiktus suklastotus UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ), 1 614 tonų akcizais neapmokestinto dyzelinio kuro į laivus ( - ) nebuvo bunkeriuota ir šis kiekis, t. y. 1 614 tonų, dyzelino nebuvo parduotas užsienio įmonėms ( - ) pagal UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), šiuos duomenis įtraukus į eksporto deklaracijas ( - ) ir Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, nežinojusiems, kad šios I. G. pateiktos eksporto deklaracijos yra suklastotos, dėl apgaulės patvirtinus baigtas eksporto procedūras, įtraukė į UAB ( - ) buhalterinę apskaitą suklastotus dokumentus: administracinius lydraščius (duomenys neskelbtini, UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraščius serija ( - ), UAB ( - ) PVM sąskaitas faktūras serija ( - ), eksporto deklaracijas ( - ), dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB ( - ) veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2006-03-01–2006-10-20 laikotarpį.

30Kitoje baudžiamojojoje byloje 2012 m. lapkričio 12 d. buvo priimtas Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis.

31Minėtu nuosprendžiu V. S. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 4 dalį ir 200 straipsnio 1 dalį ir nuteistas ketveriems metams laisvės atėmimo už tai, kad laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriumi, Klaipėdos mieste, bendrai nusikalstamai veikai subūrė organizuotą grupę: S. Š., G. M., V. L., D. B., I. G. ir būdamas šios organizuotos grupės organizatoriumi, pagal savo iš anksto numatytą ir parengtą planą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, detaliai paskirstęs funkcijas tarp organizuotos grupės narių, organizuodamas ir koordinuodamas organizuotos grupės narių veiksmus, laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė laivams skirto akcizais neapmokestinto 1614000 kg (1925109 litrų) dyzelino, UAB ( - ) įsigyto iš Latvijos Respublikos firmų, už 2956818,23 Lt, būtent:

32jis 2006-04-05 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B. K. jūrų uoste organizuoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ) į laivą ( - ), registruotą ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe kartu su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-04-05 susitarė su laivo ( - ), kapitonu M. M. imituoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). M. M. 2006-04-05 vykdydamas susitarimą, patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą 2006-04-05 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) ir 2006-04-06 įtraukęs 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-04-06 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-04-05 I. G., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-04-05 imituoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas šį nurodymą,2006-04-05 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. G. M., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š., žinodamas, kad realiai 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-05 bunkeriavo 372000 kg (439720 litrų), tariamai sandėliuoto tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino bei minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu, ir važtaraštį perdavė I. G.. I. G. šį aiškiai suklastotą 2006-04-05 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-04-05 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 372000 kg (439720 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G. šią eksporto deklaraciją (( - )) pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija suklastota, patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S. veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B. per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 372000 kg (439720 litrų) 687716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

33V. S. 2006-04-27 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir D.B. K. jūrų uoste organizuoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ) į laivą ( - ), registruotą ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-04-27 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu J. V. imituoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). J. V. 2006-04-27, vykdydamas susitarimą, patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą 2006-04-27 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-04-28 įtraukęs 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-04-28 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-04-27 I. G., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-04-27 imituoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas šį nurodymą, 2006-04-27 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. 2/726-2 bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-04-27 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ), bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. V. L., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š., žinodamas, kad realiai 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-27 bunkeriavo 85000 kg (99710 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino bei minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. aiškiai suklastotą 2006-04-27 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-04-28 eksporto deklaraciją ( - ) įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 85000 kg (99710 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S., veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 85000 kg (99710 litrų) 160678,22 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

34V. S. 2006-06-16 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir Denisui B. K. jūrų uoste organizuoti 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-06-16 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu A. Z. imituoti 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). A. Z. vykdydamas susitarimą su D. B., 2006-06-16 patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-06-16 įtraukęs 382000 kg (460130litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-06-16 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ) patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-06-16 I. G., vykdydamas išankstinį susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-06-16 imituoti 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-06-16 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale ( - )2 bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-06-16 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ), bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š., žinodamas, kad realiai 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-06-16 bunkeriavo 382000 kg (460130 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-06-16 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-06-16 eksporto deklaraciją ( - ) įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 382000 kg (460130 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S. veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 382000 kg (460130 litrų) 700989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

35V. S. 2006-07-13 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir Denisui B. K. jūrų uoste organizuoti 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ), esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-07-13 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006-07-13 patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą 2006-07-13 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-07-14 įtraukęs 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-07-14 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-07-13 I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-07-13 imituoti 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos 2006-07-13 Klaipėdos jūrų uoste, imitavo 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ), bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-07-13 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. V. L. tęsdamas nusikalstamą veiką nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š., žinodamas, kad realiai 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-07-13 bunkeriavo 225000 kg (267379 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-07-13 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-07-13 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 225000 kg (267379 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S. veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B. per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 225000 kg (267379 litrų) 410031,27 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

36V. S. 2006-08-14 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir Denisui B. K. jūrų uoste organizuoti 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-08-14 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu A. Z. imituoti 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006-08-14 patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu aiškiai suklastotą 2006-08-14 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-08-15 įtraukęs 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-08-15 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-08-14 I. G., vykdydamas išankstinį susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą, 2006-08-14 imituoti 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-08-14 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ) apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-08-14 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š., žinodamas, kad realiai 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-08-14 bunkeriavo 310000 kg (373130 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-08-14 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-08-14 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 310000 kg (373130 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 310000 kg (373130 litrų) 556844,3 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

37V. S. 2006-09-14 Klaipėdos mieste organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-09-14 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). N. S. vykdydamas susitarimą su D. B., 2006-09-14 patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu aiškiai suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodė, kad 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) ir 2006-09-14 įtraukęs 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-09-14 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - )antspaudu. 2006-09-14 I. G. vykdydamas išankstinį susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-09-14 imituoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos 2006-09-14 Klaipėdos jūrų uoste, imitavo 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) .V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-09-14 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. Pastarasis, žinodamas, kad realiai 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-09-14 bunkeriavo 240000 kg (285040 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-09-14 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-09-14 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 240000 kg (285040 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 240000 kg (285040 litrų) 440559 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

38Taigi V. S. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B. per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, iš viso 1614000 kg (1925109 litrų) už 2956818,23 Lt.

39Toje pačioje baudžiamojojoje byloje kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 200 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį buvo pripažintas ir nuteistas I. G.. Jam teismas nuosprendžiu paskyrė subendrintą 3 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

40Nuosprendžio nustatomojoje dalyje išdėstyta, kad I. G. dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), agentu, būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės nariu, veikdamas organizuota grupe kartu su V. S., S. Š., G. M., V. L., D. B., laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną 1614000 kg (1925109 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, įsigyto UAB ( - ) iš Latvijos Respublikos firmų už 29568198,23 Lt, būtent:

41jis 2006-04-05, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o realizuotas G. S., perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-04-05 imituoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-04-05 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą ( - ), kurio kapitonas M. M., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ), bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. I. G., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š. žinodamas, kad realiai 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-05 bunkeriavo 372000 kg (439720 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-04-05 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-04-05 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 372000 kg (439720 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. veikdamas organizuota grupe su V. S., G. M., S. Š., D. B. per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 372000 kg (439720 litrų) 687716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

42I. G. 2006-04-27 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-04-27 realizuotas G. S., perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-04-27 imituoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-04-27 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą ( - ), kurio kapitonas J. V., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-04-27 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. ( - ). V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą per I. G., nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š. žinodamas, kad realiai 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-27 bunkeriavo 85000 kg (99710 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-04-27 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-04-28 eksporto deklaraciją ( - ) įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 85000 kg (99710 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 85000 kg (99710 litrų) 160678,22 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

43I. G. 2006-06-16 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-06-16 realizuotas G. S., nežinojusiam, kad minėtas kuras turi būti eksportuotas iš Lietuvos Respublikos, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-06-16 imituoti 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-06-16 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą ( - ), kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-06-16 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat G. M. nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š. žinodamas, kad realiai 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-06-16 bunkeriavo 382000 kg (460130 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-06-16 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-06-16 eksporto deklaraciją ( - ) įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 382000 kg (460130 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. veikdamas organizuota grupe su V. S., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 382000 kg (460130 litrų) 700989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

44I. G. 2006-07-13 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-07-13 realizuotas G. S., perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-07-13 imituoti 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-07-13 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą ( - ), kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-07-13 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ), bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu suklastojo laivo žurnalą Nr. ( - ). V. L. taip pat nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š., žinodamas, kad realiai 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 118397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-07-13 bunkeriavo 225000 kg (267379 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-07-13 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-07-13 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 225000 kg (267379 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 225000 kg (267379 litrų) 410031,27 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

45I. G. 2006-08-14 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-08-14 realizuotas G. S., perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-08-14 imituoti 310000 kg (373130 litrų akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-08-14 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą ( - ), kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ) apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-08-14 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat G. M. nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š. žinodamas, kad realiai 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-08-14 bunkeriavo 310000 (373130 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-08-14 bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-08-14 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 310000 kg (373130 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. veikdamas organizuota grupe su V. S., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 310000 kg (373130 litrų) 556844,3 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

46I. G. 2006-09-14 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-09-14 realizuotas G. S., perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-09-14 imituoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-09-14 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą ( - ), kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ) apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-09-14 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu suklastojo laivo žurnalą Nr. 3/726-3, taip pat nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. S. Š. žinodamas, kad realiai 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-09-14 bunkeriavo 240000 kg (285040 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006-09-14 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006-09-14 eksporto deklaraciją ( - ), įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 240000 kg (285040 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 240000 kg (285040 litrų) 440559 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

47Taigi I. G. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, iš viso 1614000 kg (1925109 litrų) už 2956818,23 Lt.

48I. G. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, dirbdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), agentu, veikdamas organizuota grupe su UAB ( - ) direktoriumi V. S., laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad transportuota UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ) 1945656,5 litrų (22324200 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kurį UAB ( - ) įsigijo iš Latvijos Respublikos firmų ( - ), nepristatyta į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 realizuotas G. S., patvirtino savo, kaip UAB ( - ) agento, parašu bei UAB ( - ) antspaudu tarptautinius krovinio gabenimo važtaraščius, kuriuose nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad 2006-03-01 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-03 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26743,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-07 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-10 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-23 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-29 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-30 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-31 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-03 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-04 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-06 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27323 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-07 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų ( 27232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-10 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-12 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - )gavo 18000 litrų (15318 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-12 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - )gavo 14000 litrų (11900 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-19 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27200 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-25 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27168 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-03 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-05 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-05 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (27008 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-15 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-19 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-19 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-22 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-23 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-24 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26208 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-25 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-26 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-29 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-30 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-01 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-05 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-06 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-07 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-09 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-13 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26592 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-14 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-16 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-20 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-22 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-26 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-28 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-03 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26432 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-12 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (25987,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-13 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-14 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-17 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-18 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-19 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-21 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-24 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-26 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-27 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26082 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-04 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-07 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-11 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 31500 litrų (26397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-16 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-24 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-28 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-30 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-31 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-01 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-12 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-13 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-14 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-15 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-18 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-19 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-20 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-21 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-22 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-10-02 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-10-06 pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį ( - ) gavo 32000 litrų (26784 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, – tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus, ir šiuos dokumentus I. G. perdavė UAB ( - ) darbuotojams, kurie nežinodami, kad šie dokumentai suklastoti, įtraukė juos į UAB ( - ) apskaitą – taigi I. G. panaudojo suklastotus tarptautinius krovinio transportavimo važtaraščius, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

49I. G., laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, vykdydamas V. S. nurodymą, patvirtino savo, kaip UAB ( - ) agento, parašu ir asmeniniu spaudu administracinius lydraščius, kuriuose nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad pagal 2006-03-01 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-01 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-03-03 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26743,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-03 supilti į tanklaivį ( - ) pagal 2006-03-07 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-07 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-03-10 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-10 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-03-23 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-23 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-03-29 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-29 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-03-30 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-30 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-03-31 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-03-31 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-03 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-03 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-04 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-04 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-06 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27323 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-06 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-07 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-07 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-10 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-10 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-12 administracinį lydraštį ( - ) 18000 litrų (15318 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-12 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-12 administracinį lydraštį ( - ) 14000 litrų (11900 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-12 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-19 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27200 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-19 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-04-25 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27168 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-04-25 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-03 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-03 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-05 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-05 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-05 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (27008 kg ) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-05 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-15 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-15 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-19 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-19 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-19 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-19 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-22 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-22 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-23 administracinį lydraštį ( - ) 3200 litrų (26688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-23 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-24 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26208 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-24 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-25 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-25 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-26 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-25 patalpinti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-29 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-29 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-05-30 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-05-29 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-01 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-01 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 006-06-05 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-05 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-06 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-06 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-07 administracinį lydraštį; ( - ) 32000 litrų (26720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-07 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-09 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-09 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-13 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26592 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-13 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-14 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-14 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 006-06-16 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-16 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-20 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-20 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-22 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-22 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-26 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-26 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-06-28 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-06-28 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-03 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26432 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-03 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-12 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (25987,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-12 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 006-07-13 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-13 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-14 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-14 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-17 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-17 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 006-07-18 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-18 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-19 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-19 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-21 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-21 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-24 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-24 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-26 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-26 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-07-27 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų ( 26082 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-07-27 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-04 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-04 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-07 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-07 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-11 administracinį lydraštį ( - ) 31500 litrų (26397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-11 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-16 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-16 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-24 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-24 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-28 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-28 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-30 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-30 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-08-31 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-08-31 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-01 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-01 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-12 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-12 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-13 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-13 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-14 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų ( 26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-14 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-15 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-15 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-18 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-18 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-19 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-19 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-20 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-20 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-21 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-21 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-22 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-22 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-09-08 administracinį lydraštį LV10005600015060074 29200 litrų (24294 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-09-08 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-10-02 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-10-02 supilti į tanklaivį ( - ), pagal 2006-10-06 administracinį lydraštį ( - ) 32000 litrų (26784 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006-10-06 supilti į tanklaivį ( - ) – taigi I. G. suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos dokumentus perdavė UAB ( - ) darbuotojams, kurie nežinodami, kad šie dokumentai yra suklastoti, perdavė Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams – taigi I. G. panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

50I. G. 2006-04-05 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB ( - ) važtaraštyje, serija ( - ), nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-05 bunkeriavo 372000 kg (439720 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006-04-05 eksporto deklaraciją ( - ), nurodydamas, kad 2006-04-05 UAB ( - ) eksportavo 372000 kg (439720 litrų), 687716,03 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzeliną iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006-04-05 pateikė eksporto deklaraciją ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-04-05 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

51I. G. 2006-04-27 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB ( - ) važtaraštyje, serija ( - ), nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-27 bunkeriavo 85000 kg (99710 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006-04-28 eksporto deklaraciją ( - ), nurodydamas, kad 2006-04-28 UAB ( - ) eksportavo 85000 kg (99710 litrų) 160678,22 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama dyzelinį kurą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006-04-28 pateikė eksporto deklaraciją ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-04-28 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

52I. G. 2006-06-16 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB ( - ) važtaraštyje, serija ( - ), nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-06-16 bunkeriavo 382000 kg (460130 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006-06-16 eksporto deklaraciją ( - ), nurodydamas, kad 2006-06-16 UAB ( - ) eksportavo 382000 kg (460130 litrų), 700989,41 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzelinį kurą iš tanklaivio ( - ) į laivą „C. B.“. Taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006-06-16 pateikė eksporto deklaraciją ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-06-16 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

53I. G. 2006-07-13 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB ( - ) važtaraštyje, serija ( - ), nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-07-13 bunkeriavo 225000 kg (267379 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006-07-13 eksporto deklaraciją 6LUA0100551, nurodydamas, kad 2006-07-13 UAB ( - ) eksportavo 225000 kg (267379 litrų) 410031,27 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzelinį kurą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006-07-13 pateikė eksporto deklaraciją ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-07-13 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

54I. G. 2006-08-14 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB ( - ) važtaraštyje, serija ( - ), nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis ( - ) 2006-08-14 bunkeriavo 310000 kg (373130 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006-08-14 eksporto deklaraciją ( - ), nurodydamas, kad 2006-08-14 UAB ( - ) eksportavo 310000 kg ( 373130 litrų), 556844,3 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzeliną iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). Taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006-08-14 pateikė eksporto deklaraciją ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-08-14 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

55I. G. 2006-09-14 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB ( - ) važtaraštyje, serija ( - ), perduotame jam V. L., nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-09-14 bunkeriavo 240000 kg (285040 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006-09-14 eksporto deklaraciją ( - ), nurodydamas, kad 2006-09-14 UAB ( - ) eksportavo 240000 kg (285040 litrų) 440559 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzeliną iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006-09-14 pateikė eksporto deklaraciją ( - ) Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-09-14 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

56Tuo pačiu nuosprendžiu UAB ( - ) pripažinta kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 200 straipsnio 1 dalyje, ir nuteista, paskiriant 2310 MGL (300300 litų) baudą.

57UAB ( - ) nuteista už tai, kad, atstovaujama direktoriaus V. S., kuris vadovaudamas UAB ( - ) turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB ( - ) vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikdamas UAB ( - ) vardu, jos naudai ir interesais Klaipėdos mieste subūrė organizuotą grupę bendrai nusikalstamai veikai – I. G., D. B., S. Š., G. M., V. L., būdamas šios organizuotos grupės įkūrėju ir vadovu, pagal savo iš anksto numatytą ir parengtą planą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, detaliai paskirstęs funkcijas tarp organizuotos grupės narių, organizuodamas ir koordinuodamas organizuotos grupės narių veiksmus, laikotarpiu nuo

582006-03-01 iki 2006-10-06 neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną 1614000 kg (1925109 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, įsigyto UAB ( - ) iš Latvijos Respublikos firmų už 2956818,23 Lt, būtent:

59V. S. 2006-04-05 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, įgyvendindamas jo paties sukurtą detalizuotą nusikalstamos veiklos planą, veikdamas UAB ( - ) vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-04-05 nurodė I. G. ir D. B. K. jūrų uoste organizuoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B. veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-04-05 susitarė su laivo ( - ) kapitonu M. M. imituoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). M. M. 2006-04-05 veikdamas pagal susitarimą su D. B. patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą 2006-04-05 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ) ir 2006-04-06 įtraukęs 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-04-06 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ) patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-04-05 I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-04-05 imituoti 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-04-05 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. taip pat nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š., žinodamas, kad realiai 372000 kg (439720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-05 bunkeriavo 372000 kg (439720 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006-04-05 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), duomenis į 2006-04-05 eksporto deklaraciją ( - ) ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, joje nurodoma aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 372000 kg (439720 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-04-05 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas UAB ( - ) vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B. per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 372000 kg (439720 litrų) 687716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

60V. S. 2006-04-27 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB ( - ) vardu, 2006-04-27 I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B. veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ), 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-04-27 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu J. V. imituoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). J. V. 2006-04-27, vykdydamas susitarimą su D. B., patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą 2006-04-27 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-04-28 įtraukęs 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-04-28 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-04-27 I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - )“, 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-04-27 imituoti 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-04-27 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85000 kg ( 99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-04-27 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą per I. G., nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š., žinodamas, kad realiai 85000 kg (99710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-04-27 bunkeriavo 85000 kg (99710 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas S. S. nurodymą įrašė aiškiai suklastoto 2006-04-27 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), duomenis į 2006-04-28 eksporto deklaraciją ( - ) ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, joje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 85000 kg (99710 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-04-28 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas UAB ( - ) vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 85000 kg (99710 litrų) 160678,22 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

61V. S. 2006-06-16 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB ( - ) vardu, 2006-06-16 I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B. veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-06-16 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu A. Z. imituoti 382000 (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). A. Z. 2006-06-16 vykdydamas susitarimą su D. B. patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-06-16 įtraukęs 382000 kg (460130litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-06-16 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-06-16 I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - )kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-06-16 imituoti 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-06-16 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį ( - )prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-06-16 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat G. M. nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. priverstinai prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š., žinodamas, kad realiai 382000 kg (460130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-06-16 bunkeriavo 382000 kg (460130 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą įrašė aiškiai suklastoto 2006-06-16 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), duomenis į 2006-06-16 eksporto deklaraciją ( - ), ir pateikė 2006-06-16 minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, joje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 382000 kg (460130 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-06-16 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas UAB ( - ) vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 382000 kg (460130 litrų) 700989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

62V. S. 2006-07-13 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB ( - ) vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-07-13 I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ), esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-07-13 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 225000 kg ( 267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). N. S. vykdydamas susitarimą su D. B. 2006-07-13 patvirtino savo parašu ir laivo ( - ) antspaudu suklastotą 2006-07-13 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-07-14 įtraukęs 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-07-14 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-07-13 I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-07-13 imituoti 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos 2006-07-13 Klaipėdos jūrų uoste, imitavo 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). V. L. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. 2/726-2 bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-07-13 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ), bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2, taip pat nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. priverstinai prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š., žinodamas, kad realiai 225000 kg (267379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-07-13 bunkeriavo 225000 kg (267379 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ) akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas S. S. nurodymą įrašę aiškiai suklastoto 2006-07-13 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), duomenis į 2006-07-13 eksporto deklaraciją ( - ) ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, joje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 225000 kg (267379 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006-07-13 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB ( - ) vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B. per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 225000 kg ( 267379 litrų) 410031,27 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

63V. S. 2006-08-14 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB ( - ) vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-08-14 I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B. veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 310000 kg ( 373130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-08-14 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu A. Z. imituoti 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). A. Z. vykdydamas susitarimą su D. B., 2006-08-14 patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu aiškiai suklastotą 2006-08-14 UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-08-15 įtraukęs 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-08-15 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-08-14 I. G. veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006-08-14 imituoti 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006-08-14 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310000 kg (373130) litrų akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). G. M. prišvartavo tanklaivį ( - ) prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale ( - ) bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-08-14 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. taip pat nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š., žinodamas, kad realiai 310000 kg (373130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M., šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-08-14 bunkeriavo 310000 kg (373130 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą įrašė aiškiai suklastoto 2006-08-14 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), duomenis į 2006-08-14 eksporto deklaraciją ( - ) ir pateikė 2006-08-14 minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, joje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 310000 kg (373130 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006-08-14 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas UAB ( - ) vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 310000 kg (373130 litrų) 556844,3 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

64V. S. 2006-09-14 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB ( - ) vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-09-14 I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą ( - ), registruotą ( - ), iš tanklaivyje ( - ) esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio ( - ). D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje ( - ) 240000 kg ( 285040 litrų) akcizais neapmokestinto, dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006-09-14 susitarė su laivo ( - ), registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - )“ į laivą ( - ). N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006-09-14 savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu patvirtino aiškiai suklastotą UAB ( - ) bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), kuriame nurodoma, kad 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), ir 2006-09-14 įtraukęs 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), į 2006-09-14 laivo ( - ) bendrosios deklaracijos priedą ( - ), patvirtino parašu ir laivo ( - ) antspaudu. 2006-09-14 I. G. veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ), esančiame Klaipėdos jūrų uoste tanklaivyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio ( - ) kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006-09-14 imituoti 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L. vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ( - ) 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006-09-14 Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ). V. L. prišvartavo tanklaivį ( - )prie laivo ( - ), apie tai padarydamas įrašą tanklaivio ( - ) laivo žurnale Nr. ( - )bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis, nurodydamas, kad 2006-09-14 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą ( - ) ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą ( - ) bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu suklastojo laivo žurnalą Nr. ( - ). Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L. nurodė tanklaivio ( - ) vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. priverstinai prasukti tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. S. Š., žinodamas, kad realiai 240000 kg (285040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio ( - ) į laivą ( - ), iškraipė tanklaivio ( - ) skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį, serija ( - ), įrašė duomenis apie tai, kad į laivą ( - ) tanklaivis ( - ) 2006-09-14 bunkeriavo 240000 kg (285040 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje ( - ), akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio ( - ) antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas S. S. nurodymą įrašė aiškiai suklastoto 2006-09-14 bunkeriavimo važtaraščio, serija ( - ), duomenis į 2006-09-14 eksporto deklaraciją ( - ) ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, joje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB ( - ) eksportavo 240000 kg (285040 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006-09-14 eksporto deklaracija ( - ) suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S. veikdamas UAB ( - ) vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną neišvežė 240000 kg (285040 litrų) 440559 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

65Taip V. S. veikdamas UAB ( - )vardu ir interesais, veikdamas organizuota grupe su D. B., I. G., S. Š., V. L., G. M., laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 neteisėtai neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną 1614000 kg (1925109 litrų) akcizais neapmokestinto laivams skirto dyzelino, kurį UAB ( - ) buvo įsigijusi už 2956818,23 Lt iš Latvijos firmų ir kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

66G. S. tuo pačiu nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 1992 straipsnio 1 dalyje, ir nuteistas 250 MGL (32500 litų) dydžio bauda.

67Jis nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Klaipėdos mieste iš UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ) direktoriaus V. S., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, gabeno ir realizavo akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, įsigytą V. S. UAB ( - ) vardu iš Latvijos Respublikos firmų už 2956818,23 Lt, būtent:

68G. S. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Klaipėdos mieste iš UAB ( - ) direktoriaus V. S. už ikiteisminio tyrimo metu nustatytą piniginį atlygį įgijo 1614000 kg (1925106 litrų) laivams skirto akcizais neapmokestinto dyzelino. G. S., pasinaudodamas UAB ( - ) direktoriaus pareigomis asmeniniams interesams tenkinti, nurodė UAB ( - ) vairuotojams V. B. ir K. A. į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ), atvežti laivams skirtą akcizais neapmokestintą dyzeliną, kuris pagal transportavimo paslaugų sutartį, sudarytą tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 turėjo UAB ( - ) priklausančiu transportu ( - ), atlikti transportavimo paslaugas – pervežti iš Latvijos Respublikos firmų ( - ) 1614000 kg (1925106 litrų) 2956818,23 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, į UAB ( - )“ akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ( - ), esantį tanklaivyje ( - ), Klaipėdos jūrų uoste. UAB ( - )vairuotojai V. B. ir K. A., vykdydami G. S. nurodymą, 2006-03-01–2006-10-06 laikotarpiu akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, gabenamą pagal tarptautinius krovinio ( - ), atvežė į UAB ( - ) teritoriją, esančią Pramonės g. 28, Tauragės mieste. Tokiu būdu G. S. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 gabeno 1614000 kg (1925109 litrų) 256819 Lt vertės akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, iš Latvijos Respublikos firmų ( - ) į UAB ( - ) teritoriją, esančią ( - ). Tęsdamas nusikalstamą veiką G. S. netiesėtai įgytą ir gabentą UAB ( - ) priklausantį 1614000 kg (1925109 litrų) 2956818,23 Lt akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 realizavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

69Taip G. S. pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 232 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo“ (Nr.113) patvirtintų taisyklių 2 punkto nuostatą, kad „Didmeninė ir mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais, prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, orlaiviams, taip pat mažmeninė prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms (toliau vadinama – nefasuoti naftos produktai), leidžiama tik turint nustatytosios formos licenciją“ laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 įgijo 1614000 kg (1925109 litrų) 2956818,23 Lt vertės, gabeno ir realizavo akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams.

70Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Konstitucinis Teismas, aiškindamas šį Konstitucijoje įtvirtintą teisės principą, ne kartą pasisakė (Konstitucinio Teismo 2001 m. gegužės 7 d., 2001 m. spalio 2 d., 2005 m. lapkričio 10 d., 2008 m. sausio 21 d., 2009 m. birželio 8 d. nutarimai), pažymėdamas, kad jis reiškia draudimą bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką – už tą patį nusikaltimą. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas taip pat įtvirtina non bis in idem principą, t. y. draudimą už tą patį (tą pačią nusikalstamą veiką) traukti baudžiamojoj atsakomybėn antrą kartą. Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas prieš asmenį, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis dėl to paties kaltinimo arba teismo nutartis ar prokuroro nutarimas nutraukti procesą tuo pačiu pagrindu.

71Principas non bis in idem įtvirtintas ne tik nacionalinės teisės aktuose, bet ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – ir Konvencija). Konvencijos 7 protokolo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad niekas negali būti persekiojamas ar baudžiamas tos pačios valstybės institucijų už nusikaltimą, dėl kurio jis jau buvo išteisintas arba nuteistas galutiniu nuosprendžiu pagal tos valstybės įstatymus ir baudžiamąjį procesą.

72Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktikoje principo non bis in idem pažeidimas konstatuojamas tada, kai asmuo antrą kartą nubaudžiamas (arba persekiojamas) už identiškus arba iš esmės tuos pačius teisiškai reikšmingus faktus (EŽTT sprendimas S. Z. v. Rusija (S. Z. v. Russia, no. 14939/03, G. C. judgement of 10 February 2009, § 82).

73Byloje Grandinger prieš Austriją (1995 m. spalio 23 d.) EŽTT padarė išvadą, kad Konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnis buvo pažeistas. Vienas iš esminių tokios išvados argumentų buvo tai, kad skirtingi teisės pažeidimai buvo pagrįsti tuo pačiu elgesiu.

74EŽTT byloje F. F. prieš Austriją, pareiškimo Nr. 37950/97 priminė, kad Konvencijos protokolo Nr. 7 4 straipsnis neapsiriboja teise nebūti nubaustam du kartus, bet apima ir teisę nebūti persekiojamam du kartus.

75Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 2K–246/2012. Aukščiausiojo Teismo nutartyje buvo akcentuota, jog veikos kvalifikavimo keitimas ir (ar) veikos faktinių aplinkybių tikslinimas nereiškia, jog atsiranda pagrindas konstatuoti, kad kaltinimas yra kitas ir kad galima pradėti naują procesą, o bylos išsprendimas pagal pirminį (ankstesnį) veikos kvalifikavimą ir (ar) pirmines (anksčiau įrodinėtinas) faktines aplinkybes nėra BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta kliūtis naujam procesui. Išvada dėl to, ar kaltinimas BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto prasme laikytinas tapačiu, turi būti daroma, atsižvelgiant ne į veikos kvalifikavimą ir (ar) dalinį faktinių aplinkybių skirtingumą, o išsiaiškinus, dėl kokio įvykio (asmens poelgio) vyksta naujas procesas ar naują procesą norima pradėti. Jei naujas procesas pradedamas dėl to paties įvykio, to paties baudžiamojon atsakomybėn traukiamo asmens poelgio, konstatuotina, kad vyksta antras procesas dėl galimo tos pačios nusikalstamos veikos padarymo.

76Nagrinėjama byla 2011-11-16 Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės nutarimu iš ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 06-1-10022-06 buvo atskirta į atskirą bylą (b.l. 1–3, t.1). Nutarime pažymima, jog toks sprendimas priimtas siekiant Lietuvos Respublikos BPK 2 straipsnyje numatytų tikslų. Lietuvos Respublikos BPK 2 straispnis numato, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika. Pirmojoje byloje kaltinamasis aktas buvo suaršytas 2009 m. sausio 14 d., po to baudžiamoji byla buvo nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme, o 2012 m. lapkričio 12 d. buvo priimtas Klaipėdos apygardos teismo apkaltinamasis nuosprendis. Tuo tarpu dabartinėje byloje kaltinamasis aktas buvo surašytas 2011 m. lapkričio 28 d. ir byla buvo perduota į Klaipėdos apygardos teismą, kai jau tame pačiame teisme buvo nagrinėjama pirmoji byla. Tačiau nagrinėjamo non bis in idem principo prasme yra negalimi du paraleliniai ikiteisminiai tyrimai, du kaltinimai ir juo labiau du atskirose bylose priimti nuosprendžiai už vieną ir tą patį poelgį.

77Abi bylas (tiek anksčiau išnagrinėtą, tiek dabartinę bylą), kaip matyti iš anksčiau išdėstytų aprašymų, vienija tie patys faktai ir elementai, būtent galbūt padarytos nusikalstamos veikos laikotarpis, nusikaltimo dalykas (dyzelinis kuras), patrauktų baudžiamojon atsakomybėn asmenų veiksmai, susiję su dyzelinio kuro gabenimu, operacijų su dyzeliniu kuru atvaizdavimu įvairiuose žurnaluose bei kituose buhalteriniuose dokumentuose. Skiriasi tik galbūt padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimas už tą patį poelgį bei patrauktų baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistų asmenų ratas (ankstesnėje byloje be tų pačių kaltinamųjų buvo nuteisti G. M., V. L. ir S. Š.). Netgi nagrinėjant dabartinę bylą teismui teko tirti tuos pačius faktus, įrodymus, kurie buvo pateikti ankstesnėje byloje (tų pačių liudytojų D. B., N. S., A. Z., R. S., N. Č., D. N., R. P., A. P., D. I., R. T., D. G., B. N., M. S. O. T., J. G., O. N., V. B., K. A., A. J., pirmojoje byloje nuteistųjų S. Š., G. M., V. L. parodymai, telefoniniai pokalbiai, vaizdo medžiaga, įvairūs žurnalai, deklaracijos, važtaraščiai, kelionės dokumentai ir t.t.). Taigi suponuojama tokia situacija, jog skirtingi teismai turi vertinti tuos pačius įrodymus dėl to paties poelgio ir daryti savarankiškas ir gal net priešingas išvadas dėl asmenų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn, kaltės (nekaltumo).

78Ankstesnėje baudžiamojojoje byloje priimtas nuosprendis nėra įsiteisėjęs (baudžiamoji byla su nuteistųjų ir jų gynėjų paduotais apeliaciniais skundais yra nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme). Nors Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas prieš asmenį, kuriam įsiteisėjo teismo nuosprendis, tačiau tai nereiškia, jog dabartinėje byloje teismas turi laukti, kol ankstesnis nuosprendis įsiteisės. Šia prasme nėra svarbu, ar kaltinamieji, išnagrinėjus bylą Lietuvos apeliaciniame teisme, bus nuteisti, ar išteisinti. Esminė aplinkybė yra ta, kad kaltinamieji dabartinėje byloje yra persekiojami už tą patį poelgį antrą kartą, o tai, kaip numato paminėta EŽTT ir nacionalinė teismų praktika, reiškia non bis in idem principo pažeidimą.

79Konstatavus šio proncipo pažeidimą, baudžiamoji byla nutraukiama (Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

80Be to, inkriminuojamos veikos padarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos BK 95 straipsnio 1 dalies b) punktas (Lietuvos Respublikos 2000-09-26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija) numatė, jog asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo 8 metai, kai buvo padarytas apysunkis nusikaltimas. Kadangi šiuo metu suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties pagrindai, baudžiamasis procesas yra negalimas V. S. ir UAB ( - ) dėl BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos, todėl baudžiamoji byla dėl šios dalies kaltinimų taip pat turi būti nutraukta suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senačiai (Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

81Kadangi baudžiamoji byla nutraukiama, naikinamas laikinas nuosavybės teisių apribojimas kaltinamojo V. S. turtui (Lietuvos Respublikos BPK 151 straipsnio 8 dalis). Tam pačiam G. S. ir I. G. turtui nuosavybės teisės buvo apribotos abejose bylose, pirmojoje byloje laikinas nuosavybės teisės apribojimo klausimas tam pačiam turtui buvo išspręstas, todėl pakartotinai šis klausimas nesprendžiamas.

82Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 8 punktu, 254 straispnio 4 dalimi,

Nutarė

83baudžiamąją bylą kaltinant V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį, 1992 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, I. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, G. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį, 20 straipsnį ir 222 straipsnio 1 dalį, nutraukti.

842011-11-11 prokurorės nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teises į V. S. nekilnojamąjį turtą (1/2 dalį buto (unikalus Nr. ( - )) panaikinti.

85Nutartį per 20 dienų nuo jos paskelbimo galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Dalius... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. I. G. (I. G.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. V. S. (V. S.) asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 5. G. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis,... 6. UAB ( - ), 1997 m. rugsėjo 12 d. įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 183 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad... 9. 2006 m. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir tiksliai... 10. Be to, pagal Lietuvos Respublikos BK 1992 straipsnio 1 dalį jis kaltinamas... 11. V. S., pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d.... 12. Pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad jis,... 13. 2006-04-05–2006-10-25 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( -... 14. Be to, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį jis kaltinamas tuo,... 15. 2006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste, V. S., dirbdamas UAB ( -... 16. Galiausiai pagal Lietuvos Respublikos BK 222 straipsnio 1 dalį V. S.... 17. 2006-03-01–2006-10-20 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( -... 18. I. G. pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį kaltinamas tuo, kad... 19. 2006-04-05–2006-10-25 laikotarpiu Klaipėdos mieste I. G., dirbdamas UAB ( -... 20. Be to, pagal Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalį jis kaltinamas tuo,... 21. 2006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste I. G., dirbdamas UAB ( -... 22. G. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 24 straipsnio 6 dalį ir 183 straipsnio 2... 23. 2006 m. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir tiksliai... 24. UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį... 25. 2006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( -... 26. Be to, ji pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį ir 182 straipsnio 2 dalį... 27. 2006-03-01–2006-12-21 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( -... 28. Galiausiai UAB ( - ) pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnį, 222... 29. 2006-03-01–2006-10-20 laikotarpiu Klaipėdos mieste V. S., dirbdamas UAB ( -... 30. Kitoje baudžiamojojoje byloje 2012 m. lapkričio 12 d. buvo priimtas... 31. Minėtu nuosprendžiu V. S. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 32. jis 2006-04-05 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir... 33. V. S. 2006-04-27 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G.... 34. V. S. 2006-06-16 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G.... 35. V. S. 2006-07-13 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G.... 36. V. S. 2006-08-14 Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G.... 37. V. S. 2006-09-14 Klaipėdos mieste organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B.... 38. Taigi V. S. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, Klaipėdos mieste,... 39. Toje pačioje baudžiamojojoje byloje kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 200... 40. Nuosprendžio nustatomojoje dalyje išdėstyta, kad I. G. dirbdamas UAB ( - ),... 41. jis 2006-04-05, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir tariamai... 42. I. G. 2006-04-27 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir... 43. I. G. 2006-06-16 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir... 44. I. G. 2006-07-13 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir... 45. I. G. 2006-08-14 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir... 46. I. G. 2006-09-14 Klaipėdos mieste, žinodamas, kad UAB ( - ) priklausantis ir... 47. Taigi I. G. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Klaipėdos mieste,... 48. I. G. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, dirbdamas UAB ( - ), įmonės... 49. I. G., laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06, vykdydamas V. S. nurodymą,... 50. I. G. 2006-04-05 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad... 51. I. G. 2006-04-27 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad... 52. I. G. 2006-06-16 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad... 53. I. G. 2006-07-13 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad... 54. I. G. 2006-08-14 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad... 55. I. G. 2006-09-14 Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad... 56. Tuo pačiu nuosprendžiu UAB ( - ) pripažinta kalta padarius nusikaltimą,... 57. UAB ( - ) nuteista už tai, kad, atstovaujama direktoriaus V. S., kuris... 58. 2006-03-01 iki 2006-10-06 neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybinę... 59. V. S. 2006-04-05 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai... 60. V. S. 2006-04-27 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai... 61. V. S. 2006-06-16 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai... 62. V. S. 2006-07-13 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai... 63. V. S. 2006-08-14 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai... 64. V. S. 2006-09-14 Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai... 65. Taip V. S. veikdamas UAB ( - )vardu ir interesais, veikdamas organizuota grupe... 66. G. S. tuo pačiu nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą,... 67. Jis nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Klaipėdos... 68. G. S. laikotarpiu nuo 2006-03-01 iki 2006-10-06 Klaipėdos mieste iš UAB ( - )... 69. Taip G. S. pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d.... 70. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekas... 71. Principas non bis in idem įtvirtintas ne tik nacionalinės teisės aktuose,... 72. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktikoje principo non... 73. Byloje Grandinger prieš Austriją (1995 m. spalio 23 d.) EŽTT padarė... 74. EŽTT byloje F. F. prieš Austriją, pareiškimo Nr. 37950/97 priminė, kad... 75. Nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 76. Nagrinėjama byla 2011-11-16 Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės... 77. Abi bylas (tiek anksčiau išnagrinėtą, tiek dabartinę bylą), kaip matyti... 78. Ankstesnėje baudžiamojojoje byloje priimtas nuosprendis nėra įsiteisėjęs... 79. Konstatavus šio proncipo pažeidimą, baudžiamoji byla nutraukiama (Lietuvos... 80. Be to, inkriminuojamos veikos padarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos BK... 81. Kadangi baudžiamoji byla nutraukiama, naikinamas laikinas nuosavybės teisių... 82. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 2... 83. baudžiamąją bylą kaltinant V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 183... 84. 2011-11-11 prokurorės nutarimą laikinai apriboti nuosavybės teises į V. S.... 85. Nutartį per 20 dienų nuo jos paskelbimo galima skųsti Lietuvos apeliaciniam...