Byla e2YT-2942-845/2019
Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, suinteresuoti asmenys – A. B., E. G., P. G., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,

2sekretoriaujant I. Z.,

3dalyvaujant pareiškėjos Vilniaus apygardos prokuratūros atstovei prokurorei J. J.,

4suinteresuoto asmens A. B. atstovui advokatui D. B.,

5suinteresuotiems asmenims P. G. ir E. G.,

6suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus atstovei L. Č.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, suinteresuoti asmenys – A. B., E. G., P. G., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas pripažinti A. B. neveiksniu tam tikrose turtinių santykių bei asmeninių neturtinių santykių srityse: asmens pajamų bei išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas), naudojimasis, tvarkymas ir disponavimas gaunamomis pajamomis bei kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu, paveldėjimo teisiniai santykiai (testamento sudarymas, palikimo priėmimas), savitvarkos, kasdienių buitinių bei higieninių poreikių tenkinimas, rūpinimasis sveikatos priežiūra bei gydymu. Pareiškėjas nurodė, kad gautas P. G. prašymas inicijuoti bylą teisme dėl A. B. pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ir institucinės globos jam nustatymo. P. G. nurodė, jog yra A. B. sūnėnas. A. B. serga psichikos liga (nuo paauglystės jam diagnozuota F20.0), todėl negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti tam tikrose srityse.

10Suinteresuoti asmenys E. G. ir P. G. atsiliepimų dėl pareikšto pareiškimo teismo nustatytu terminu nepateikė. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad jiems teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai.

11Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius atsiliepimu neprieštaravo pareiškėjo pareiškimo patenkinimui.

12Suinteresuotas asmuo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu prašė civilinę bylą nagrinėti teismo nuožiūra nedalyvaujant atstovui teismo posėdyje.

13Teismo posėdyje pareiškėjas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad prašomo pripažinti neveiksniu A. B. sveikatos būklė blogėja, jis negali savimi pasirūpinti, todėl jam reikalinga nuolatinė globa ir priežiūra.

14Suinteresuoto asmens A. B. atstovas teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

15Išvadą teikiančios institucijos atstovė teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir siūlė jį pripažinti neveiksniu visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

16Suinteresuoti asmenys P. G. ir E. G. teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

17Suinteresuoto asmens Neįgaliųjų reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant.

18Pareiškimas tenkintinas.

19Pareiškėjo bei suinteresuoto asmens paaiškinimai, duoti teismo posėdyje, byloje esantys rašytiniai įrodymai, teismo psichiatrijos ekspertizės aktas patvirtina, jog pareiškimas yra pagrįstas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.10 straipsnio 1 dalį fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu toje srityje.

20Iš VšĮ Nepriklausomos teismo psichiatrijos tarnybos 2019 m. sausio 18 d. atliktos A. B. teismo psichiatrijos ekspertizės Nr. ( - ) matyti, kad A. B. konstatuotas lėtinis progresuojantis psichikos sutrikimas - paranoidinė šozofrenija, asmenybės defektas (F20.0), dėl kurios jis negali įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų bei savarankiškai priimti adekvačių sprendimų ir įvertinti realios situacijos visose turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse, dėl socialinės ir buitinės dezadapcijos jam būtina pastovi kito asmens priežiūra ir globa. Ekspertizės akte taip pat konstatuoti A. B. ryškūs pažinimo funkcijos sutrikimai (MMSE – 22 balai), jo socialiniai ryšiai suirę, jis palaiko tik neišvengiamus kontaktus, yra socialiai atsiribojęs, neturi motyvacijos ir valios užsiimti kokia nors prasminga, produktyvia veikla. Dėl savireguliacijos mechanizmo ir valios sutrikimų, nepakankamos realybės suvokimo ir liguistų interpretacijų bei kritikos stokos savo psichikos sveikatos atžvilgiu jis negali kritiškai ir visapusiškai įvertinti gyvenimiškos situacijos ir adekvačiai pasirūpinti savo kasdienių poreikių tenkinimu nei buityje, nei socialinėje aplinkoje. Visose funkcionavimo srityse matomi ryškūs sutrikimai, blokuojantys jo socialinės adaptacijos galimybes (b. l. 32-36).

21Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius pateikė išvadą, kad A. B. negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų išvadoje išvardintose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse. Nurodė, kad jis nuo psichikos ligos diagnozavimo 28 kartus buvo hospitalizuotas ligoninėje. Asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pilnavertiškai dalyvauti šeimos santykių srityje, negali sudaryti santuokos, ar įgyvendinti tėvų valdžios, auklėti ar prižiūrėti vaikų, dėl savo sveikatos būklės, vyras yra nesavarankiškas, jam pačiam reikalinga nuolatinė priežiūra ir pagalba (e. b. l. 9-13).

22Sritys, kuriose asmuo pripažintinas neveiksniu, turi būti nustatomos taip, kad būtų parinktos aktualiausios būtent tam asmeniui, įvertinus jo būklę, gebėjimus, suvokimą, bei parinktos mažiausio jo veiksnumą ribojančios priemonės (CPK 467 straipsnio 5 dalis). Pagal CPK 468 straipsnio 2 dalį bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad nėra pagrindo fizinį asmenį pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje, tačiau yra pagrindas fizinio asmens veiksnumą tam tikroje srityje apriboti, teismas priima sprendimą fizinį asmenį pripažinti ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

23Teismo psichiatrės ekspertės išvada teismui nekelia abejonių, kadangi ji ir byloje surinkti rašytiniai įrodymai nėra prieštaringi. Pagrindo pripažinti A. B. ribotai veiksniu nėra. Be to, pareiškėjas teismo posėdžio metu patvirtino, jog prašomo pripažinti neveiksniu A. B. sveikatos būklė tik blogėja, jis negali savimi pasirūpinti, todėl jam reikalinga nuolatinė globa ir priežiūra. Eksperto pateikta išvada patvirtina, kad jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti visuose turtinių bei asmeninių neturtinių santykių srityse, taip pat išvadą duodančios institucijos išvada, nenurodant sričių, kuriose jis gebėtų savarankiškai ar su kitų asmenų pagalba pasirūpinti savimi ir priimti tam tikrus sprendimus, sudaro pagrindą teismui spręsti, jog A. B. negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti visose turtinių santykių bei asmeninių neturtinių santykių srityse.

24Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad A. B. negalėjimas suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti sudaro CK 2.10 straipsnio 1 dalyje numatytą pagrindą pripažinti jį neveiksniu visose turtinių santykių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, 279 straipsniu, 467 straipsniu, 468 straipsniu, teismas

Nutarė

26tenkinti pareiškimą.

27Pripažinti A. B., a. k.: ( - ) neveiksniu turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.); asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.; kilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime juo (kilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.); nekilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime juo (nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.); paveldėjimo teisiniuose santykiuose (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.); dalyvavime ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.); kitose turtinių santykių srityse; asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.); sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.); šeimos santykių srityje (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.); asmens gebėjime būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus; darbo teisinių santykių srityse (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.); kitose asmeninių neturtinių santykių sritys.

28Išsiųsti sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė,... 2. sekretoriaujant I. Z.,... 3. dalyvaujant pareiškėjos Vilniaus apygardos prokuratūros atstovei prokurorei... 4. suinteresuoto asmens A. B. atstovui advokatui D. B.,... 5. suinteresuotiems asmenims P. G. ir E. G.,... 6. suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. pareiškėjas Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras kreipėsi į teismą... 10. Suinteresuoti asmenys E. G. ir P. G. atsiliepimų dėl pareikšto pareiškimo... 11. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 12. Suinteresuotas asmuo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Lietuvos... 13. Teismo posėdyje pareiškėjas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti.... 14. Suinteresuoto asmens A. B. atstovas teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir... 15. Išvadą teikiančios institucijos atstovė teismo posėdyje su pareiškimu... 16. Suinteresuoti asmenys P. G. ir E. G. teismo posėdyje su pareiškimu sutiko ir... 17. Suinteresuoto asmens Neįgaliųjų reikalų departamento prie Lietuvos... 18. Pareiškimas tenkintinas.... 19. Pareiškėjo bei suinteresuoto asmens paaiškinimai, duoti teismo posėdyje,... 20. Iš VšĮ Nepriklausomos teismo psichiatrijos tarnybos 2019 m. sausio 18 d.... 21. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 22. Sritys, kuriose asmuo pripažintinas neveiksniu, turi būti nustatomos taip,... 23. Teismo psichiatrės ekspertės išvada teismui nekelia abejonių, kadangi ji ir... 24. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad A. B.... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 26. tenkinti pareiškimą.... 27. Pripažinti A. B., a. k.: ( - ) neveiksniu turtinių santykių srityse:... 28. Išsiųsti sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...