Byla 2A-1638/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4643-232/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Bitė Lietuva“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. balandžio 28 d. priimtus sprendimus pakartotinai įvertinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją ir ją pripažinti tinkama, sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą, sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Bitė Lietuva“.

4Ieškovas teigė, kad jis pateikė pasiūlymą atsakovo vykdytame supaprastintame atvirame konkurse Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimui. Atsakovas 2014 m. sausio 10 d. informavo, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai atitiko pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, sudarė pasiūlymų eilę, nustatė pirkimo laimėtoją ir nurodė, kad su laimėtoju bus sudaryta pirkimo sutartis. Kadangi jis (ieškovas) ir UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlė vienodas kainas, tai pirmuoju į pasiūlymų eilė buvo įrašytas trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas, pateiktas 12 minučių anksčiau.

5Ieškovo įsitikinimu, UAB „Bitė Lietuva“ neturėjo reikiamos kvalifikacijos, nes neatitiko pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatyto reikalavimo dėl 3G tinklo veikimo ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos teritorijoje ir Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje (analogiškas reikalavimas buvo nustatytas ir techninės specifikacijos II dalies 3 punkte). Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu tenkino UAB „Omnitel“ ieškinį ir konstatavo, kad UAB „Bitė Lietuva“ neįrodė savo atitikties pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatytiems reikalavimams ir jo (UAB „Bitė Lietuva“) pasiūlymas, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir pirkimo sąlygų 9.1 punktu, 9.7.1 punktu, turėjo būti atmestas. Nepaisant to, perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 28 d. raštu pranešė, kad tiekėjų pasiūlymus vertino iš naujo, kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą, siekdama įsitikinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikacijos tinkamumu, ir, gavusi naujus duomenis bei iš naujo įvertinusi trečiojo asmens kvalifikaciją, pakartotinai sudarė pasiūlymų eilę, į ją įtraukdama UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą ir ją paskelbdama pirkimo laimėtoju.

6Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas pakartotinai vertinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją, sudaryti pasiūlymų eilę ir pripažinti laimėtoju pažeidė įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumo principą. Teismas nebuvo nurodęs, kad perkančioji organizacija turėtų iš naujo vertinti pasiūlymus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3453-590/2014 buvo tenkinęs UAB „Omnitel“ ieškinį ir panaikinęs atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. sausio 10 d. priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir konkurso laimėtojo nustatymo. Sprendimo šalys neskundė. Teismui paminėtu sprendimu nustačius, kad perkančioji organizacija nėra tinkamai atlikusi jai VPĮ 32 straipsnio 4-5 dalyse nustatytų pareigų, atsakovas turėjo teisę tęsti konkursą ir suteikti galimybę trečiajam asmeniui patikslinti kvalifikacinius duomenis. Iš byloje esančios Ryšių reguliavimo tarnybos 2014 m. balandžio 17 d. rašto teismas nustatė, kad UAB „Bitė Lietuva“ aprėptys atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimas tik panaikino tarpinius perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo paskelbimo, nurodė perkančiosios organizacijos klaidas, tačiau toks sprendimas neužkerta kelio tęsti viešųjų pirkimų procedūras ir grąžinti šalis į buvusią padėtį. Teismas nepasisakė, jog trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacinių reikalavimų.

10Teismas nustatė, kad Ryšių reguliavimo tarnyba 2014 m. balandžio 22 d. raštu aiškiai nurodė, jog UAB „Bitė Lietuva“ UMTS (3G) tinklas 2013 m. gruodžio 23 d. aprėpė daugiau nei 50 proc. Lietuvos ir Ukmergės rajono teritorijos. Šį raštą teismas pripažino tinkamesniu nei aprėpties žemėlapį, kuriame pateikti pasenę 2013 m. gegužės 1 d. duomenys. Naujesnio žemėlapio pasiūlymų pateikimo dieną trečiasis asmuo pateikti negalėjo dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių.

11Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atmetė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Ieškovas UAB „Omnitel“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įsiteisėjusį ir vykdytiną teismo sprendimą ir jį neteisingai interpretavo. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu sutiko su ieškovo UAB „Omnitel“ argumentais, kad UAB „Bitė Lietuva“ neatitiko pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir konstatavo, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Perkančioji organizacija neturėjo kitos išeities, kaip tik atmesti UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą. Naujai pateikti Ryšių reguliavimo tarnybos raštai patikimai neįrodo trečiojo asmens atitikties kvalifikacijos reikalavimams.
  2. Teismas nepagrįstai nevertino ieškovo argumentų dėl UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo atmetimo dėl pateiktos melagingos informacijos. Nors UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlyme savo 3G tinklo aprėptį buvo nurodžiusi kaip dengiančią 60 proc. Lietuvos teritorijos, tačiau iš byloje surinktų duomenų akivaizdu, kad tokia aprėptis iš teisų nebuvo pasiekta nei pasiūlymo pateikimo metu (2013-12-11), nei paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną (2013-12-23). Tokia UAB „Bitė Lietuva“ informacija turėjo būti vertinama kaip melaginga.
  3. Teismas įsiteisėjusiame sprendime nenurodė perkančiajai organizacijai atlikti jokių papildomų veiksmų, siekiant įsitikinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikacija, todėl ginčijamo sprendimo teiginiai, jog perkančioji organizacija turėjo teisę grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją, nepagrįsti ir neteisėti. Perkančioji organizacija privalėjo vadovautis įsiteisėjusio teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje pateiktais išaiškinimais.
  4. Teismas neteisingai vertino byloje esančius įrodymus. Ginčijamame sprendime remiamasi dviem Ryšių reguliavimo tarnybos raštais, tariamai patvirtinančiais UAB „Bitė Lietuva“ atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, t. y. 2014 m. balandžio 17 d. ir 2014 m. balandžio 25 d. raštu. Šie raštai nepatvirtino faktinio UAB „Bitė Lietuva“ 3G tinklo veikimo.

14Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą, skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įsiteisėjusį teismo sprendimą, vadovaudamasis teismų praktika, nes pripažinus perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, šalys grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią stadiją. Taigi perkančioji organizacija privalėjo iš naujo vertinti tiekėjų kvalifikaciją, todėl būtent taip ir elgėsi – užklausė Ryšių reguliavimo tarnybą dėl UAB „Bitė Lietuva“ 3G ryšio Lietuvos Respublikoje ir Ukmergės rajono teritorijoje aprėpties bei gavo patvirtinimą, kad UAB „Bitė Lietuva“ 3G ryšys pasiūlymų pateikimo termino paskutinę dieną (2013-12-23) aprėpė daugiau nei 50 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos ir siekė 50 proc. Ukmergės rajono teritorijos. Įsiteisėjusiu sprendimu teismas nebuvo konstatavęs UAB „Bitė Lietuva“ neatitikimo nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams. Tik nurodė, kad perkančioji organizacija netinkamai užklausė dėl duomenų patikslinimo. Atsakovas, įsitikinęs, kad trečiojo asmens kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimus, pripažino jį (trečiąjį asmenį) pirkimo laimėtoju.
  2. Nesutinka su apeliantu, kad UAB „Bitė Lietuva“ pateikta informacija yra melaginga. Pirkimo metu pati UAB „Bitė Lietuva“ paaiškino, jog tam tikras neatitikimas gali atsirasti dėl taikomų skirtingų skaičiavimo metodų. Ryšių reguliavimo tarnyba informavo, jog neturi techninių galimybių patikrinti UAB „Bitė Lietuva“ skaičiavimų tikslumo, tačiau nenurodė, kad UAB „Bitė Lietuva“ pateikti duomenys yra klaidingi. Tiek pats trečiasis asmuo, tiek ir Ryšių reguliavimo tarnyba patvirtino, kad UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikacija visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

15Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepimu palaikė atsakovo poziciją ir prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3453-590/2014. Pagal šį sprendimą visos šalys buvo grąžintos į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Apeliantas neteisingai sprendimo motyvuojamąją dalį, nes teismas pasisakė dėl kvalifikacijos pagrindimo dokumentų nepateikimo, o ne dėl kvalifikacijos neatitikimo. Pagal nuosekliai formuojamą praktiką, teismui pripažinus perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-3453-590/2014 nenustatė, kad trečiasis asmuo neturi pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatytos kvalifikacijos. Perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai dar kartą vertino UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją.
  2. Nepagrįsti apelianto skundo argumentai, jog Ryšių reguliavimo tarnybos raštai patikimai nepatvirtina trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 3.1.9 punktui. Ryšių reguliavimo tarnyba yra atsakinga už elektroninių ryšių tiekėjų tinklo aprėpties rengimą ir tvirtinimą. Tai institucija, kuri teikia oficialią informaciją. Ryšių reguliavimo tarnybos raštai laikytini tinkamais įrodymais, pagrindžiančiais tiekėjo pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų 3.1.9 punkto reikalavimui.
  3. Apelianto argumentai, jog trečiojo asmens pateikta informacija buvo melaginga, nepagrįsti. Trečiojo asmens ir Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys skiriasi ne dėl to, kad UAB „bitė Lietuva“ pateikė melagingą informaciją, o dėl skaičiavimo metodų skirtumo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas UAB „Omnitel“ dalyvavo atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vykdytame supaprastintame atvirame konkurse Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimui. Perkančioji organizacija 2014 m. sausio 10 d. raštu informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, pateikė pretenziją, o vėliau kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti paminėtą perkančiosios organizacijos sprendimą, nes pirkimo laimėtojo UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikacija pasiūlymo pateikimo dieną neatitiko pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte įtvirtinto reikalavimo. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu (civilinė byla Nr. 2-3453-590/2014) ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį tenkino ir panaikino atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. sausio 10 d. priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo. Paminėtas sprendimas apeliacine tvarka neskųstas ir yra įsiteisėjęs.

20Perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 28 d. informavo tiekėjus apie atliktą pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų naują įvertinimą, nurodžiusi, jog, siekdama įsitikinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikacija, kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą ir, gavusi atsakymą, sudarė pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoju vėl paskelbė UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2014 m. gegužės 7 d. pateikė VPĮ reikalavimus atitinkančią pretenziją, kuri buvo atmesta.

21Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl to, ar perkančioji organizacija, Vilniaus apygardos teismui 2014 m. kovo 28 d. sprendimu panaikinus jos (perkančiosios organizacijos) 2014 m. sausio 10 d. priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, galėjo iš naujo vertinti trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą ir jį paskelbti laimėtoju, ar šis tiekėjas atitiko konkurso sąlygų reikalavimus.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis priklauso nuo to, ar yra pagrindas grąžinti konkretų dalyvį į pirminę padėtį. Jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti. Priešingai, jei konstatuojama, kad perkančioji organizacija neteisėtai pasiūlymą atmetė, tokį pasiūlymą pateikęs asmuo kartu su perkančiąja organizacija grąžinamas į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

23Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 28 d. sprendimu buvo konstatuota, jog perkančioji organizacija netinkamai vykdė VPĮ 32 straipsnio 4-5 dalyse įtvirtintas pareigas kreiptis į UAB „Bitė Lietuva“ ir prašyti paaiškinti netikslius duomenis, tačiau paminėtu sprendimu buvo vertinama ir tai, ar pirkimą laimėjusio tiekėjo kvalifikacija atitiko pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatytą reikalavimą, kad tiekėjo 3G ar analogiškos technologijos judriojo ryšio tinklas pasiūlymo pateikimo metu turi veikti ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos teritorijoje ir Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, 2014 m. kovo 28 d. sprendime konstatavo, jog trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad jo 3G tinklas pasiūlymo pateikimo metu aprėpė ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos teritorijos ir Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo spręsti, kad trečiojo asmens subjektyvių deklaracijų ir paaiškinimų pakanka daryti pagrįstą išvadą, jog trečiasis asmuo atitinka pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą. Teismas konstatavo, kad UAB „Bitė Lietuva“ neįrodė savo atitikties pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui, todėl jo pasiūlymas, remiantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei pirkimo sąlygų 9.1 punktu, 9.7.1 punktu, turėjo būti atmestas.

24Taigi įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo aiškiai nustatyta trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikacijos neatitiktis pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte nustatytam reikalavimui, todėl perkančioji organizacija, esant tokiam sprendimui, turėjo ne iš naujo vertinti paminėto tiekėjo kvalifikaciją, o priimti sprendimą pasiūlymą atmesti.

25Nepasydama to, perkančioji organizacija, kaip minėta, iš naujo vertino UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją. Bylos duomenys įrodo, kad prieš priimdama skundžiamą sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo, Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą, kuri 2014 m. balandžio 25 d. pateikė atsakymą, jog negali patvirtinti, kad UAB „Bitė Lietuva“ rašte pateiktos aprėptys yra teisingos, tačiau, jų skaičiavimais, UMTS tinklas 2013 m. gruodžio 23 d. aprėpė daugiau nei 50 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos ir siekė 50 proc. Ukmergės rajono teritorijos. Paminėtame rašte išsamiau nenurodyta, kokie skaičiavimai buvo atlikti, nepateikta ir tokius paskaičiavimus pagrindžiančių duomenų. Trečiajam asmeniui UAB „Bitė Lietuva“ adresuotuose 2014 m. balandžio 14 d. ir 2014 m. balandžio 17 d. raštuose Ryšių reguliavimo tarnyba nurodė, kad trečiojo asmens tinklas 2013 m. gruodžio 23 d. galėjo aprėpti apytiksliai 50 proc. Ukmergės rajono teritorijos, o 2014 m. balandžio 14 d. rašte nurodyta, kad UAB „Bitė Lietuva“ tinklas tikėtina 2014 m. balandžio 1 d. siekė ne mažiau nei 70 proc. Lietuvos teritorijos, o 2013 m. gruodžio 23 d. aprėptis tikėtina siekė ne mažiau kaip 50 proc. Lietuvos teritorijos.

26Taigi paminėtuose Ryšių reguliavimo tarnybos raštuose, be tikėtinumo, nebuvo pateikta jokios tikslios informacijos apie trečiojo asmens tinklo aprėptis. Be to, remiantis pirkimo sąlygų 3.1.9 punktu, 3G ar analogiškos technologijos judriojo ryšio tinklo aprėptis tiekėjai turėjo atitikti pasiūlymo pateikimo dieną. Nustatyta, kad UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą perkančiajai organizacijai pateikė 2013 m. gruodžio 11 d., o Ryšių reguliavimo tarnybos raštuose nurodyta informacija apie tikėtiną trečiojo asmens tinklo aprėptį pateikta 2013 m. gruodžio 23 d. bei 2014 m. balandžio 1 d. duomenimis.

27Įvertinusi tai, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad perkančioji organizacija, esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo konstatuota, jog trečiojo asmens kvalifikacija pasiūlymo pateikimo dieną neatitiko pirkimo sąlygų 3.1.9 punkte įtvirtinto reikalavimo ir dėl to pasiūlymas turėjo būti atmestas, negalėjo ir neturėjo teisės iš naujo vertinti UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams, o tokį pasiūlymą dar kartą įvertinusi ir pasirėmusi Ryšių reguliavimo tarnybos raštais, kuriuose pateikti tik tikėtini duomenys, 2014 m. balandžio 28 d. priėmė neteisėtą sprendimą pirkimo laimėtoju paskelbti trečiojo asmens pasiūlymą. Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia prieiti prie išvados, kad dėl atsakovo padarytų VPĮ nuostatų bei konkurso sąlygų pažeidimo, buvo pažeisti viešojo pirkimo konkurso pagrindiniai principai – skaidrumas, tiekėjų lygiateisiškumas, jų nediskriminavimas (VPĮ 3 str.). Dėl to yra pagrindas atsakovo sprendimą panaikinti.

28Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad perkančioji organizaciją turėjo teisę grįžti į UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymo vertinimo stadiją bei kad Ryšių reguliavimo tarnybos raštai patvirtino tiekėjo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, pažeidė pareigą bylą išnagrinėti visapusiškai ir objektyviai, ištirti ir įvertinti visus bylai reikšmingus įrodymus, tinkamai taikyti ir aiškinti materialinės ir procesinės teisės normas (CPK 2-3 str., 6 str., 177-178 str., 183 str., 185 str., 263 str., 330 str. ir 329 str. 1 d.). Dėl šių pažeidimų byla buvo išspręsta neteisingai, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinys tenkintinas, perkančiosios organizacijos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimas pakartotinai įvertinti UAB „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją, sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą bei sudaryti su juo pirkimo sutartį, naikintinas.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apelianto skundą tenkinus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 5 d.). Atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Bitė Lietuva“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

31Ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo po 750 Lt (viso – 1 500 Lt) žyminio mokesčio. Apeliacinį skundą patenkinus, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos.

32Byloje esantys duomenys patvirtina, kad apelianto patirtos advokato pagalbos išlaidos pirmosios instancijos teisme (ieškinio, dubliko ir atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių surašymas) sudarė 11 709,68 Lt, o apeliacinės instancijos teisme – 6 704,97 Lt.

33CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Ieškovo (apelianto) prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos pirmosios instancijos teisme už ieškinio, dubliko bei atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą bei apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos už apeliacinio skundo surašymą, viršija Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius (Rekomendacijų 8.2 p., 8.3 p., 8.9 p., 8.15 p.). Kita vertus, teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijose nustatytų dydžių, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų teisinis pagrindas priteisti ieškovui visas jo prašytas bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą tiek pirmosios instancijos, tiek ir apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, suteiktų paslaugų pobūdį (ieškinio, dubliko, atsiliepimo į atskirąjį skundą bei apeliacinio skundo rengimas) bei galimas laiko sąnaudas paminėtų procesinių dokumentų parengimui, įvertinęs Rekomendacijų nuostatas, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, kad ieškovui teisinga ir protinga būtų priteisti 5 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ir 3 000 Lt teisinės pagalbos išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ ieškinį patenkinti.

36Panaikinti atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (į. k. ( - )) 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą pakartotinai įvertinti uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ kvalifikaciją ir ją pripažinti tinkama, sudaryti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymą bei sudaryti pirkimo sutartį.

37Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (į. k. ( - )) 1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) žyminio mokesčio už ieškinį ir apeliacinį skundą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ (į. k. ( - )) naudai.

38Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (į. k. ( - )) 5 500 Lt (penkis tūkstančius penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ir 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas teigė, kad jis pateikė pasiūlymą atsakovo vykdytame... 5. Ieškovo įsitikinimu, UAB „Bitė Lietuva“ neturėjo reikiamos... 6. Ieškovo teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas pakartotinai vertinti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 28 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad Ryšių reguliavimo tarnyba 2014 m. balandžio 22 d.... 11. Atsižvelgdamas į tai, teismas ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atmetė.... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Ieškovas UAB „Omnitel“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus... 14. Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 15. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ atsiliepimu palaikė atsakovo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Bylos duomenys įrodo, kad ieškovas UAB „Omnitel“ dalyvavo atsakovo... 20. Perkančioji organizacija 2014 m. balandžio 28 d. informavo tiekėjus apie... 21. Ginčas nagrinėjamoje byloje iš esmės kilo dėl to, ar perkančioji... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių grąžinimo į... 23. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo... 24. Taigi įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo aiškiai nustatyta trečiojo asmens... 25. Nepasydama to, perkančioji organizacija, kaip minėta, iš naujo vertino UAB... 26. Taigi paminėtuose Ryšių reguliavimo tarnybos raštuose, be tikėtinumo,... 27. Įvertinusi tai, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad perkančioji... 28. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad perkančioji organizaciją... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo po 750 Lt (viso – 1... 32. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad apelianto patirtos advokato pagalbos... 33. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą panaikinti ir... 36. Panaikinti atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (į. k. ( -... 37. Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (į. k. (... 38. Priteisti iš atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (į. k. (...