Byla eB2-338-253/2019
Dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. P. komercinei firmai „MONIKA“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo likviduojamos L. P. komercinės firmos „MONIKA“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „GENORA“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei L. P. komercinei firmai „MONIKA“.

2Teismas

Nustatė

3L. P. komercinei firmai „MONIKA“ Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi iškelta bankroto byla. 2018 m. sausio 18 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2018 m. kovo 27 d. teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Likviduojamos L. P. komercinės firmos „MONIKA“ bankroto administratorė prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodo, jog visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai atlikti.

5Teismas

konstatuoja:

6Prašymas tenkintinas.

7ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga).

8Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad materialaus pobūdžio sąlygos sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu būtų atlikti papildomi veiksmai, susiję su bankroto procedūrų vykdymu. Tuo tarpu vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-520-241/2019).

9Nustatyta, kad bankrutavusios L. P. komercinės firmos „MONIKA“ kreditoriai 2019 m. vasario 15 d. įvykusiame kreditorių susirinkime nutarė pavesti bankroto administratoriui ĮBĮ nustatyta tvarka kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės pabaigos.

10Pateiktame prašyme dėl įmonės pabaigos bankroto administratorė nurodė, kad yra pabaigtos visos įmonės bankroto procedūros. Iš byloje esančių ir kartu su prašymu dėl įmonės pabaigos pateiktų duomenų nustatyta, kad įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, todėl šio turto nurašymo aktas nepateiktas, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 10 789,17 Eur sumai. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, civilinių bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų atsakovė, nėra.

11Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 12 d. pažyma Nr. (9)-LV4-584 patvirtina, kad L. P. komercinė firma „MONIKA“ nebuvo įtraukta į Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros 2015-2018 metų kontroliuojamų subjektų sąrašus. Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis bankrutavusi įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

12Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalies reikalavimai ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14bankrutavusią L. P. komercinę firmą „MONIKA“, įmonės kodas 140182259, reg. ( - ), pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Patvirtinti galutinį patikslintą įmonei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų sąrašą:

162-os eilės kreditoriai:

171. VSDFV Klaipėdos skyrius

187 198,75 Eur

193-os eilės kreditoriai:

201. Antstolė B. T.

21733,99 Eur

222. UAB „Gulsena“

232 856,43 Eur

24Iš viso: 10 789,17 Eur

25Pavesti bankrutavusios L. P. komercinės firmos „MONIKA“ administratorei atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, ir apie priimtą sprendimą dėl įmonės pabaigos informuoti kreditorius ir įmonės savininkę.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai