Byla AS-143-126-12
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. S. ir I. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal J. S. ir I. S. atsiliepimą dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2011 m. lapkričio 10 d. gautas trečiųjų suinteresuotų asmenų J. S. ir I. S. atsiliepimas į pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Verslo investicijų projektų centras“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Verslo investicijų projektų centras“) pareiškimą, kuriuo prašė, tenkinant UAB „Verslo investicijų projektų centras“ 2011 m. gegužės 24 d. pareiškimą, priteisti solidariai iš atsakovo Neringos savivaldybės, atstovaujamos Neringos savivaldybės tarybos bei Neringos savivaldybės administracijos, ir atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos: R. G. ir V. B. G. – 800 000 Lt, D. K. ir E. K. 710 000 Lt, S. R. – 510 000 Lt, M. R. – 740 000 Lt, I. S. – 700 000 Lt, J. S. – 1 150 000 Lt, UAB „Verslo investicijų projektų centras“ – 5 740 669,96 Lt.

5J. S. ir I. S. nurodė, kad vengiant tapačių reikalavimų pakartotinio pareiškimo tapatiems atsakovams, dėl tapačios sumos, tenkinant pareiškėjo reikalavimą priteisti 4 610 000 Lt, šios piniginės lėšos tiesiogiai priteistinos tretiesiems suinteresuotiems asmenims, o likęs pareiškėjo reikalavimas tenkintinas jo nurodyta tvarka.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi nustatė J. S. ir I. S. terminą iki 2011 m. lapkričio 29 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui reikiamą skaičių skundo egzempliorių su priedais; skunde tinkamai nurodyti administracinės bylos proceso šalis (pareiškėjus, atsakovus, trečiuosius suinteresuotus asmenis), jų duomenis, nurodyti skundžiamą veiksmą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir tai patvirtinančius įrodymus; pateikti dokumentą, patvirtinantį savo teisę kitų asmenų vardu pasirašyti ir paduoti skundą teismui arba aiškiai suformuluoti skundo reikalavimus. Teismas išaiškino, kad, nutartyje nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjams (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 1 d.).

7Teismas nurodė, kad atsiliepime į skundą J. S. ir I. S. reiškia savarankiško pobūdžio reikalavimus byloje, todėl atsiliepimas į skundą laikytinas skundu. Teismas padarė išvadą, kad skundas atitinka ne visus ABTĮ 23 ir 24 straipsnių skundui keliamus reikalavimus. Pagal ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 2–4 punktus, skunde turi būti nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, atsakovo pavadinimas, buveinė, trečiųjų suinteresuotų asmenų vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas, jeigu žinomas), gyvenamoji vieta (buveinė). Atsižvelgiant į tai, kad J. S. ir I. S. reiškia savarankiško pobūdžio reikalavimą byloje, jie turi paduoti teismui skundą ir jame save įvardyti pareiškėjais bylos procese, nurodyti savo ir kitų administracinės bylos proceso šalių (atsakovo, trečiųjų suinteresuotų asmenų) duomenis. Skunde privalu nurodyti skundžiamą veiksmą, aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 37 str. 2 d. 5, 6 p.). ABTĮ 23 straipsnio

82 dalies 7 punktas nustato, kad skundo reikalavimas turi būti konkretus ir aiškus, toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų apibrėžtas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir kad jis atitiktų teismo galimas priimti sprendimų rūšis, numatytas ABTĮ 88 straipsnyje (panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą; įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą; priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų). Pareiškėjai skundo reikalavimus reiškia ir kitų asmenų vardu, todėl prie skundo jie turi pridėti ABTĮ 23 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą, patvirtinantį teisę kitų asmenų vardu pasirašyti ir paduoti skundą teismui, arba aiškiai suformuluoti skundo reikalavimus. Pagal ABTĮ 24 straipsnio 3 dalį, skundo su priedais egzempliorių turi būti tiek, kad juos galima būtų įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjams nustatytinas terminas skundo trūkumams pašalinti.

9J. S. ir I. S. 2011 m. lapkričio 22 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą atsiliepimą į pareiškėjo UAB ,,Verslo investicijų projektų centras“ pareiškimą, kuriuo prašė patenkinti UAB ,,Verslo investicijų projektų centras“ 2011 m. gegužės 24 d. pareiškimą.

10J. S. ir I. S. nurodė, kad 2011 m. lapkričio 10 d. teismui pateikė atsiliepimą, o ne savarankišką skundą, ir jokių naujų reikalavimų atsiliepime neteikia. Jei norės pareikšti savarankiškus reikalavimus, juos teismui pateiks ABTĮ nustatyta tvarka.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi J. S. ir I. S. skundą laikė nepaduotu ir, nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžino J. S. Išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjams pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus (ABTĮ 37 str. 1 d.).

13Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Pažymėjo, jog paduotas skundas atitiko ne visus ABTĮ skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2011 m. lapkričio 29 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui reikiamą skaičių skundo egzempliorių su priedais; skunde tinkamai nurodyti administracinės bylos proceso šalis (pareiškėjus, atsakovus, trečiuosius suinteresuotus asmenis), jų duomenis, nurodyti skundžiamą veiksmą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, ir tai patvirtinančius įrodymus; pateikti dokumentą, patvirtinantį savo teisę kitų asmenų vardu pasirašyti ir paduoti skundą teismui, arba aiškiai suformuluoti skundo reikalavimus. Pareiškėjai 2011 m. lapkričio 22 d. faksu išsiuntė teismui patikslintą atsiliepimą į UAB „Verslo investicijų projektų centras“ skundą administracinėje byloje Nr. I-2970-437/2011, kuriame nurodė, kad 2011 m. lapkričio 10 d. pateikė teismui atsiliepimą į skundą, o ne savarankišką skundą, ir jokių naujų reikalavimų savo atsiliepime nereiškia. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai nepašalino skundo trūkumų, nurodytų teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartyje. Dėl nurodytų priežasčių, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 1 dalimi, J. S. ir I. S. skundą teismas laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjams.

14III.

15J. S. ir I. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį ir priimti atsiliepimą į pareiškimą.

16J. S. ir I. S. nurodo, kad pateikė atsiliepimą (patikslintą atsiliepimą), atitinkantį tokiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (ABTĮ 72 str.). Teismas užkirto kelią pasinaudoti savo procesine teise pateikti atsiliepimą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Kaip matyti, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi nustatė J. S. ir I. S. terminą skundo trūkumams pašalinti, konstatavęs, kad atsiliepime į skundą jie reiškia savarankiško pobūdžio reikalavimus, todėl atsiliepimą į skundą laikė skundu. J. S. ir I. S., paduodami patikslintą atsiliepimą, nurodė, kad jie pateikė atsiliepimą, o ne savarankišką skundą, ir jokių naujų reikalavimų atsiliepime neteikia. Atsižvelgęs į tai, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 7 d. nutartimi J. S. ir I. S. skundą laikė nepaduotu, nurodęs, jog jie nepašalino skundo trūkumų. J. S. ir I. S. atskirajame skunde pabrėžia, kad jie pateikė atsiliepimą (patikslintą atsiliepimą), atitinkantį tokiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus (ABTĮ 72 str.).

21Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad iš tiesų J. S. ir I. S. teismui pateikė atsiliepimą, o ne skundą. Pirmosios instancijos teismui kilusi abejonė dėl procesinio dokumento statuso galutinai buvo pašalinta patikslinus atsiliepimą į skundą. Jame pateikta aiški šių asmenų nuomonė dėl skundo (ABTĮ 72 str.).

22Esant tokioms aplinkybėms, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis yra nepagrįsta, todėl naikintina.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24J. S. ir I. S. atskirąjį skundą patenkinti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai