Byla 2S-272-124/2013

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16510-613/2012, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Neringos savivaldybės administracijai, Neringos savivaldybei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, R. G., J. L., M. Z., V. B., T. P., N. B., A. S., J. D., J. P., O. L. V., D. A., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus nugriauti ūkinį pastatą, jungtį (balkoną) ir pristatytą nišą, esančius ( - ) ir sutvarkyti statybvietę, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl gyvenamojo namo, dirbtuvių ir ūkinio pastato, esančių ( - ) nuosavybės teisės perleidimo draudimo (1–11 b. l.). Nurodė, kad atsakovams perleidus šiuos statinius tretiesiems asmenims, ieškovui palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi (79–81 b. l.) ieškovo prašymą tenkino – padarė įrašą viešame registre (VĮ „Registrų centras“, Klaipėdos filialas) dėl gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ) , dirbtuvių, unikalus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) , bei ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ) , esančių adresu ( - ) , nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

6Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, siekiant apginti viešąjį interesą ir pašalinti imperatyvioms įstatymų normoms prieštaraujančių teisės aktų ir sandorio pagrindu atliktų statybų padarinius, o taip pat siekiant nesukelti neigiamų pasekmių bylos nagrinėjime nedalyvaujantiems asmenims.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovė J. D. atskiruoju skundu (105–109 b. l.) prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-10 nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Statiniai ( - ) yra nebaigti statyti, rekonstruoti, statytojai neturi tinkamai pertvarkytos projektinės dokumentacijos bei naujo statybą leidžiančio dokumento. Todėl jei statytojai norėtų statinius perleisti kitam asmeniui, ieškovas turėtų teisę neišduoti atitinkamos pažymos, statinio perleidimo sutarties notaras netvirtintų, o statybos leidimas (kuris panaikintas) negalėtų būti perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu. Todėl teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones - statinių ( - ) nuosavybės teisės perleidimo draudimą - yra beprasmė, perteklinė ir todėl naikintina.

102. Ieškovas neinformavo atsakovės, kaip statytojos, apie numatomą faktinių duomenų patikrinimą vietoje, nesudarė galimybės dalyvauti patikrinime, prie akto pridėti rašytinius paaiškinimus, nepateikė akto pasirašyti, neatsiuntė akto egzemplioriaus, tuo atimdama galimybę jį nustatyta tvarka apskųsti. Tokiu būdu ieškovas grubiai pažeidė STR 1.09.06:2010 nustatytą Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto surašymo tvarką, todėl šis aktas laikytinas neteisėtai surašytu ir juo negali būti grindžiamas ieškinys.

113. Teismas, priimdamas Statybos įstatymo 28(1) straipsnyje numatytus sprendimus neabejotinai atsižvelgs į Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano bei Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo plano reikalavimus bei į aplinkybę, kad tik patvirtinus naująjį detalųjį planą statytojai galės reikiamai, pagal jo sprendinius, pertvarkyti projektinę dokumentaciją ir gavus naują statybą leidžiantį dokumentą perstatyti ar pertvarkyti statinį ar jo dalį.

124. Ieškinyje nenurodyta jokių argumentų, kodėl turi būti nugriautas pastatas (rekonstruotas vietoje 2 mūrinių pastatų-dirbtuvių), kuris dabar sujungtas su gyvenamuoju namu, o kitas priklausinys (pastatas rekonstruotas vietoje medinio ūkinio pastato) paliekamas, nenugriaunamas.

135.Viešasis interesas nebuvo pažeistas, nes teritorijoje ( - ) , nebuvo nugriautas joks kultūros paveldo statinys (jo dalis) arba statinys (jo dalis),dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas.

146. Kadangi statybą leidžiantis dokumentas jau yra pripažintas negaliojančiu (panaikintas) kito, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009-09-04 sprendimu, tai bendrosios kompetencijos teismas (Klaipėdos miesto apylinkės teismas) nebegali Statybos įstatymo 28(1) straipsnio 2 dalies pagrindu savo sprendimu nustatyti atitinkamus įpareigojimus. Tokiu būdu ieškinys dėl statybos padarinių pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą šalinimo paduotas netinkamu įstatyminiu pagrindu, todėl laikytinas neteisėtai pareikštu ir atmestinas, todėl pagal jį nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalėjo būti priimta.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą (129–131 b. l.) ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-12-10 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad atsakovės J. D. pozicija, kad neturėdami ieškovo pažymos, patvirtinančios, jog statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, kai kurie atsakovai sudarė sandorį dėl vieno iš ginčo statinių perleidimo. 2010-09-21 pirkimo-pardavimo sutartimi A. S. pardavė D. A. gyvenamąjį namą, esantį ( - ) . Šis sandoris buvo sudarytas neturint ieškovo pažymos apie statinio nebaigtą statybą. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas nevertina ieškinio pagrįstumo, o tik aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus nugriauti ūkinį pastatą, jungtį (balkoną) ir pristatytą nišą, esančius ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Pareikštam reikalavimui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl gyvenamojo namo, dirbtuvių ir ūkinio pastato, esančių ( - ) savivaldybėje nuosavybės teisės perleidimo draudimo (1–11 b. l.).

20Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – padarė įrašą viešajame registre dėl gyvenamojo namo, dirbtuvių ir ūkinio pastato, esančių ( - ) savivaldybėje nuosavybės teisės perleidimo draudimo (79–81 b. l.).

21Laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino ginčo objekto apsaugos mechanizmo bei galimo būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, taikymo pagrindų reglamentavimui skirta CPK 144 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodoma, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos tuomet, jei jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šio procesinės teisės instituto tikslas – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo išvengti įvairių priežasčių, dėl kurių gali būti nebeįmanoma arba sunku realiai įvykdyti priimtą teismo sprendimą.

22Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentu, kad nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra beprasmė, perteklinė ir todėl turi būti panaikinta.

23Pažymėtina, kad pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės taikytos kaip preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja materialinių teisinių santykių tarp šalių buvimo fakto. Taip pat, taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o kitos aplinkybės – grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

24Iš bylos duomenų matyti, kad ginčo objektas byloje – gyvenamasis namas su priklausiniais, esantys ( - ). Ieškiniu yra prašoma nugriauti statinius, pastatytus pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą ir pašalinti neteisėtai pastatytus statinius (ūkinį pastatą, balkoną ir pristatytą nišą bei sutvarkyti statybvietę). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama nutartis, kuria taikyta laikinoji apsaugos priemonė - įrašas viešajame registre dėl gyvenamojo namo, dirbtuvių bei ūkinio pastato nuosavybės teisės perleidimo draudimo, yra teisėta ir pagrįsta, nes ši laikinoji apsaugos priemonė atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę, apima ginčo objektą ir tiesiogiai susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu byloje. Pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu atsakovai turimą turtą perleistų tretiesiems asmenims, ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Nors apeliantė nurodo, kad neturėdama ieškovo pažymos apie statinio nukrypimą nuo statinio projekto, ji negalėtų perleisti ginčo statinius tretiesiems asmenims, tačiau teismas nesutinka su šiuo atsakovės argumentu. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad buvęs gyvenamojo namo savininkas A. S. 2010-09-21 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė D. A. gyvenamąjį namą su priklausiniais, neturėdamas ieškovo pažymos apie statinio nebaigtą statybą ir tai nebuvo kliūtis sudaryti pirkimo-pardavimo sandorį. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę, susijęs su sprendimo įvykdymu ir yra būtinas.

25Atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, kad ieškovas neinformavo atsakovės, kaip statytojos, apie numatomą faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kad nėra pažeistas viešasis interesas, kad ieškinys paduotas netinkamu įstatyminiu pagrindu ir kt. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas pareikštų ieškinio reikalavimų pagrįstumo nenagrinėja, o tik vertina, ar tuo atveju, jei ieškinys bus patenkintas, sprendimą bus galima realiai įvykdyti. Minėti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumui ir pagrįstumui. Jie yra susiję su ieškiniu, todėl jų pagrįstumą teismas vertins nagrinėdamas bylą iš esmės.

26Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Klaipėdos iesto apylinkės teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Apeliantės J. D. atskirajame skunde nurodytais argumnetais naikinti nutarties nėra įstatyminio pagrindo. Atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus nugriauti... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi (79–81... 6. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytinos, siekiant... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovė J. D. atskiruoju skundu (105–109 b. l.) prašo panaikinti... 9. 1. Statiniai ( - ) yra nebaigti statyti, rekonstruoti, statytojai neturi... 10. 2. Ieškovas neinformavo atsakovės, kaip statytojos, apie numatomą faktinių... 11. 3. Teismas, priimdamas Statybos įstatymo 28(1) straipsnyje numatytus... 12. 4. Ieškinyje nenurodyta jokių argumentų, kodėl turi būti nugriautas... 13. 5.Viešasis interesas nebuvo pažeistas, nes teritorijoje ( - ) , nebuvo... 14. 6. Kadangi statybą leidžiantis dokumentas jau yra pripažintas negaliojančiu... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (129–131 b. l.) ieškovas prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų... 21. Laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino ginčo objekto apsaugos... 22. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentu, kad... 23. Pažymėtina, kad pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad ginčo objektas byloje – gyvenamasis namas su... 25. Atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, kad ieškovas neinformavo... 26. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Klaipėdos iesto apylinkės... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti...