Byla I-1742-362/2014
Dėl pranešimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, susipažinęs su pareiškėjo BUAB „duomenys neskelbtini“ atstovo administratoriaus UAB „duomenys neskelbtini“ įgalioto atstovo J. K. pasirašytu skundu dėl pranešimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Šiaulių apygardos administraciniame teisme 2014-05-14 (spaudas ant voko) gautas pareiškėjo BUAB „duomenys neskelbtini“ atstovo administratoriaus UAB „duomenys neskelbtini“ įgalioto atstovo J. K. pasirašytas skundas, kuriuo prašoma panaikinti VĮ Regitra 2014-04-17 pranešimus Nr. 10489351, Nr. 10489391, Nr. 10489400, Nr. 10489410, įpareigoti atsakovą įregistruoti automobilius VW Passat (identifikavimo Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) IVECO 35C15 (identifikacinis Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) MAZ 5551 (identifikacinis Nr. ( - ), valst. Nr. ( - ) KAMAZ 5320 (be identifikacinio Nr., valst. Nr. ( - ) bankrutavusios UAB „duomenys neskelbtini“ vardu.

3Teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė teismo žinion, įpareigojo atsakovą pateikti medžiagą, susijusią su skundžiamais aktais bei atsiliepimą į pareiškėjo skundą.

42014 m. birželio 6 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo atstovo pareiškimas, kuriame nurodoma, jog atsižvelgiant į tai, kad atsakovas įvykdė pareiškėjo reikalavimus ir skunde nurodytas transporto priemones 2014 m. birželio 5 d. įregistravo, ginčo dalykas išnyko, todėl pareiškėjas skundo atsisako ir prašo administracinę bylą nutraukti. Taip pat nurodo, kad pareiškėjui žinoma, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

5Byla nutrauktina.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 52 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjo teisė atsisakyti skundo nėra ribojama. ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė skundo, išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus (šis atvejis nėra toks). ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o 4 dalyje nustatyta, kad teismas išaiškina pareiškėjui skundo (pareiškimo) atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar paduotas per kitus asmenis.

7Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, byla nutrauktina pareiškėjai atsisakius skundo (ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 d., 105-106 str., 102 str. 3 d., 4 d. teismas,

Nutarė

9Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „duomenys neskelbtini“ atstovo administratoriaus UAB „duomenys neskelbtini“ įgalioto atstovo J. K. skundą atsakovui VĮ „Regitra“.

10Išaiškinti pareiškėjui, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjo BUAB „duomenys neskelbtini“ atstovui administratoriui UAB „duomenys neskelbtini“.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai