Byla 2-780-368/2012
Dėl turto pripažinimo šeimos turtu ir hipotekos lakšto pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, sekretoriaujant O. D., dalyvaujant ieškovei R. B., jos atstovei advokatei K. P., atsakovui E. B., institucijos, teikiančios išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei E. P.,

2viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovams E. B., akcinei bendrovei (toliau – AB) „Ūkio bankas“, tretiesiems asmenims likviduojamai R. Š. įmonei, Šiaulių m. 1-ojo notaro biuro notarei O. J., Šiaulių m. 3-iojo notaro biuro notarei N. V., N. G., T. B., institucijai, teikiančiai išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl turto pripažinimo šeimos turtu ir hipotekos lakšto pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė R. B. prašo pripažinti, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra nuo 2003-06-26 šeimos turto teisinį statusą turintis nekilnojamasis daiktas; pagal LR CK 1.80 straipsnio 1 dalį pripažinti negaliojančiu hipotekos lakštą Nr. ( - ) (su vėlesniais jo pakeitimais), 2004-02-27 įregistruotą Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuo 2003-06-26 dienos su atsakovu E. B. gyvena registruotoje santuokoje atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausiusiame gyvenamajame name, esančiame ( - ). Pažymėjo, kad po santuokos sudarymo name taip pat apsigyveno ieškovės sūnūs iš pirmosios santuokos Ž. G., N. G., vėliau ieškovės ir atsakovo sūnus T. B.. Teigia, kad 2004-02-25 trečiasis asmuo likviduojama R. Š. įmonė ir atsakovas AB „Ūkio bankas“ sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais), pagal kurią trečiajam asmeniui buvo suteiktas kreditas apyvartinėms lėšoms papildyti. 2004-02-26 atsakovas E. B. trečiojo asmens likviduojamos R. Š. įmonės kreditiniams įsipareigojimams užtikrinti hipotekos lakštu Nr. ( - ), su vėlesniais jo pakeitimais įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausiantį, nekilnojamąjį turtą, esantį adresu: ( - ). Tvirtina, kad įkeitimo sandoris niekaip nesusijęs su šeimos interesais, o įkeistas gyvenamasis namas yra jos šeimos gyvenamoji vieta. Ieškovės manymu, ginčijamas hipotekos lakštas yra sudarytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas ir šeimos interesus.

5Atsakovas AB „Ūkio bankas“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė siekia pasekmių, kurios lemtų kreditoriaus interesų pažeidimą. Pažymi, kad ginčo turtas (gyvenamasis namas) kreditavimo sutarties sudarymo metu viešame registre nebuvo įregistruotas kaip šeimos turto teisinį statusą turinti gyvenamoji patalpa. Teigia, kad bankas yra sąžiningas kreditorius. Tvirtina, kad ginčo hipotekos lakštas buvo patvirtintas notaro ir hipotekos teisėjo. Atkreipia dėmesį, kad dalies įkeisto turto negalima laikyti gyvenamąja patalpa. Atsakovo manymu, ieškovė ir atsakovas E. B. yra atsakingi už vaiko teisių į tinkamas gyvenimo sąlygas užtikrinimą.

6Atsakovas E. B. prašo ieškinį tenkinti. Teigia, kad kreditas buvo paimtas įmonės poreikiams.

7Institucija, teikianti išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo ieškinį tenkinti.

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

10Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Ūkio bankas“ (toliau – bankas) 2004-02-25 kredito sutartimi Nr. ( - ) suteikė kredito gavėjui R. Š. įmonei 120 000 Lt apyvartinėms lėšoms papildyti (1 tomas, 105–108 b. l.). 2005-04-28 susitarimu Nr. ( - ), be kita ko, pakeistas kredito grąžinimo terminas ir tvarka (1 tomas, 110 b. l.). 2006-04-06 susitarimu Nr. ( - ) pratęstas kredito grąžinimo terminas, o 2007-04-13 susitarimu Nr. ( - ) kredito suma padidinta iki 270 000 Lt ir nustatytas galutis kredito grąžinimo terminas iki 2010-02-25 (1 tomas, 111–122 b. l.).

11Prievolių pagal kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimai ir papildymais) tinkamam įvykdymui užtikrinti 2004-02-26 hipotekos lakštu Nr. ( - ) atsakovas E. B. trečiojo asmens R. Š. įmonės kreditiniams įsipareigojimams užtikrinti įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį, nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) (1 tomas, 97–98, 100–101 b. l.).

12Kredito gavėjui R. Š. įmonės tinkamai nevykdant prievolių pagal minėtą kredito sutartį, bankas kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo (2 tomas, 19 b. l.).

13Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011-06-23 nutartimi nutarė privestinai parduoti iš varžytynių atsakovui AB „Ūkio bankas“ įkeistą atsakovui E. B. nuosavybės teise priklausantį ginčo nekilnojamąjį turtą (2 tomas, 24–25 b. l.).

14Antstolė V. Š. 2012-03-20 pranešimu informavo atsakovą E. B. apie jam priklausančio turto varžytynes (2 tomas, 30 b. l.), o 2012-04-23 patvarkymu antstolė sustabdė vykdomąją bylą Nr. 0071/11/02134 iki tol, kol Šiaulių apygardos teismas išnagrinės civilinę bylą ir atšaukė turto varžytynes (2 tomas, 32 b. l.).

15Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

16Pagal CK 3.84 straipsnio 2 dalies 1 punktą šeimos turtu pripažįstama šeimos gyvenamoji patalpa, nuosavybės teise priklausanti vienam ar abiem sutuoktiniams. Tam, kad nekilnojamasis turtas būtų pripažintas šeimos turtu, būtinos dvi sąlygos: turtas nuosavybės teise turi priklausyti vienam arba abiem sutuoktiniams; toks turtas turi būti šeimos gyvenamoji patalpa. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pripažįstama, kad šeimos gyvenamąja patalpa reikėtų laikyti tokią patapą, kurioje šeima iš tikrųjų gyvena ir naudojasi ja kaip savo būstu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2006; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2006; 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2008; kt.).

17Byloje nustatyta, kad ieškovė savo ir jos sūnų Ž. G., N. G. gyvenamąją vietą nuo 2003-09-04 deklaravo atsakovui E. B. asmeninės nuosavybės teise (1 tomas, 7–11 b. l.) priklausiusiame gyvenamajame name, esančiame ( - ) (1 tomas, 12 b. l.). Nuo 2003-09-04 ten oficialiai gyvena ir atsakovas E. B. (1 tomas, 13 b. l.), o nuo 2009-04-03 – ieškovės ir atsakovo sūnus T. B. (1 tomas, 14, 131 b. l.).

18Pagal CK 3.84 straipsnio 4 dalies nuostatą, sutuoktiniai šeimos turto statusą gali panaudoti prieš sąžiningus trečiuosius asmenis tik tada, kai nekilnojamasis turtas yra įregistruojamas viešame registre kaip šeimos turtas. Pagal CK 3.36 straipsnio 2 dalies nuostatas sutuoktinis, nedavęs sutikimo sudaryti gyvenamosios patalpos, kuri yra šeimos turtas, perleidimo sandorio ar vėliau jo nepatvirtinęs, turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas.

19Ginčo turtas viešame registre yra įregistruotas atsakovo E. B. vardu, registre nenurodyta, kad namas yra šeimos turtas (1 tomas, 7–11 b. l.). Byloje nėra duomenų, kad ieškovei iki ginčo įkeitimo sudarymo buvo apribotos galimybės pasirūpinti ginčo turto viešuoju registru. Priešingai, pati ieškovė ginčo sandorio (įkeitimo) sudarymo dieną (2004-02-26) toje pačioje notarų kontoroje, kurioje buvo patvirtintas hipotekos lakštas, pareiškė, jog jai yra žinoma, jog gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra atsakovo E. B. turtas, įgytas iki santuokos, ir šiam turtui netaikomas šeimos turto teisinis režimas (1 tomas, 53–54, 68 b. l.). Ieškovės pareiškimas patvirtintas notarės.

20Pagal LR notariato įstatymo aktualios redakcijos (nuo 2003-05-01 iki 2004-11-03) 26 straipsnio nuostatas pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai yra nustatyti ir neįrodinėjami, kol šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta tvarka nėra pripažinti negaliojančiais. O pagal šio įstatymo 30 straipsnį notarai privalo išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti.

21Byloje nėra duomenų, kad ieškovė iki ieškinio šioje byloje pateikimo kreipėsi dėl 2004-02-26 hipotekos lakšto nuginčijimo, ar pasinaudojo Notariato įstatymo 42 straipsnyje numatyta notaro veiksmų apskundimo tvarka, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, jog ieškovė nesuprato minėto pareiškimo turinio, teisinių pasekmių, priešingai, ieškovė savo konkliudentiniais veiksmais sutiko su ginčo sandoriu ir tai patvirtino minėtu pareiškimu.

22Atkreiptinas dėmesys į tai, kad hipotekos lakšto Nr. ( - ) pastabose (2 tomas, 12 b. l.) nurodyta, jog atsakovo E. B. ginčo turtas jau 2002-10-11, t. y. iki santuokos su ieškove sudarymo (1 tomas, 6 b. l.) ir jų sūnaus T. B. gimimo (1 tomas, 14 b. l.), buvo įkeistas tam pačiam bankui pagal hipotekos lakštą Nr. ( - ), tai patvirtina ir bylos medžiaga (1 tomas, 86–87 b. l.). Hipotekos lakšte Nr. ( - ) nurodytas 2003-10-10 prievolės įvykdymo terminas. Pažymėtina, kad byloje yra ir atsakovo E. B. buvusios sutuoktinės J. B. notarės patvirtintas pareiškimas, ir jame J. B. nurodė, jog sutinka su turto įkeitimu bankui (1 tomas, 67 b. l.). O ginčo hipotekos lakštu Nr. ( - ) be atsakovo E. B. papildomus įsipareigojimus bankui prisiėmė A. D..

23Teismas nesutinka su ieškovės teiginiais, kad ginčo įkeitimo sandoris nebuvo susijęs su šeimos interesais. Bylos duomenimis, 2004-02-25 kreditas kredito gavėjui R. Š. įmonei buvo suteiktas apyvartinėms lėšoms papildyti (1 tomas, 105–108 b. l., sutarties 1.9 punktas). Atsakovas E. B. nuo ( - ) m. dirbo kredito gavėjo R. Š. įmonėje buhalteriu (pvz. 2 tomas, 35 b. l.), tai patvirtino ir pats atsakovas 2012-09-12 teismo posėdyje. Akivaizdu, kad atsakovas, kaip įmonės ilgametis darbuotojas, žinantis įmonės finansinę padėtį, suvokė įmonės verslo perspektyvas, buvo suinteresuotas įmonės veiklos sėkme ir prisiimdamas su įkeitimo sandoriu susijusius įsipareigojimus, be kita ko, siekė sau (savo šeimai) materialinės naudos. Ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad atsakovas E. B. gaunamas darbo užmokesčio lėšas skyrė ne šeimos poreikiams tenkinti, todėl ieškovės minėti teiginiai yra deklaratyvūs ir neįrodyti.

24Pripažinus, kad ginčo turtas neturėjo šeimos turto teisinio statuso, ieškovei pačiai nurodžius, jog ginčo turtas neturi šeimos turto teisinio statuto, ir todėl jam neturėjo būti taikomi valdymo, naudojimo ir disponavimo apribojimai, nustatyti CK 3.85 straipsnyje, teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir ieškovės pasyvumą iki šios bylos iškėlimo, konstatuoja, jog nėra teisinio pagrindo ginčo turtą pripažinti šeimos turtu, ir sprendžia, jog atmestini ieškovės teiginiai, kad įkeitimo sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo normos ir yra niekinis.

25Teismas konstatuoja, kad šeimos turto instituto tikslas yra apsaugoti nepilnamečių vaikų ir silpnesniojo sutuoktinio teises ir teisėtus interesus. Tačiau vaikų teisių įgyvendinimą, taip pat ir sudarant tinkamas gyvenimo sąlygas, pirmiausia turi užtikrinti tėvai (CK 3.163 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 7 punktas). Kaip minėta, pati ieškovė prieš įkeitimo sandorio sudarymą pareiškė, kad ginčo turtui netaikomas šeimos turto teisinis režimas. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad atsakomybė už ieškovės ir atsakovo E. B. vaiko (vaikų) teisių užtikrinimą tenka būtent ieškovei ir atsakovui E. B., o ne įkeitimo įgijėjui atsakovui AB „Ūkio bankas“.

26Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. rugsėjo 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2004 konstatavo, kad sąžiningo įkeitimo įgijėjo interesų apsaugos institutas taikomas tiek ginant nuosavybės teisę, tiek ir kitas daiktines teises. Jeigu įkeitimo teisė, kaip daiktinė teisė, yra įgyta sąžiningai, tai sąžiningo įkaito turėtojo teisė turi būti ginama. Nei sandorio pripažinimas negaliojančiu, nei restitucijos taikymas negali daryti įtakos sąžiningo įgijėjo interesams (CK 1.80 str. 4 d., 6.153 str.). Teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovas AB „Ūkio bankas“ kaip įkaito turėtojas yra nesąžiningas.

27Esant šioms aplinkybėms ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl atmestinas.

28Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovo AB „Ūkio bankas“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nuostatų iš ieškovės priteistina bankui 3500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93, 98 str.) (2 tomas, 10 b. l.), taip pat 53,21 proceso išlaidų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (1 tomas, 47 b. l.).

29Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi, sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268–270 straipsniais, 279 straipsniu,

Nutarė

31Ieškinį atmesti.

32Iš ieškovės R. B. (a. k. ( - )) priteisti už advokato darbą 3500,00 Lt atsakovui AB „Ūkio bankas“ (į. k. 112020136), taip pat 53,21 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

33Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi, sprendimui įsiteisėjus, panaikinti.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. B.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė R. B. prašo pripažinti, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ),... 5. Atsakovas AB „Ūkio bankas“ prašo ieškinį atmesti ir priteisti... 6. Atsakovas E. B. prašo ieškinį tenkinti. Teigia, kad kreditas buvo paimtas... 7. Institucija, teikianti išvadą, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 10. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB „Ūkio bankas“ (toliau – bankas)... 11. Prievolių pagal kredito sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimai ir... 12. Kredito gavėjui R. Š. įmonės tinkamai nevykdant prievolių pagal minėtą... 13. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011-06-23 nutartimi nutarė privestinai... 14. Antstolė V. Š. 2012-03-20 pranešimu informavo atsakovą E. B. apie jam... 15. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 16. Pagal CK 3.84 straipsnio 2 dalies 1 punktą šeimos turtu... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovė savo ir jos sūnų Ž. G., N. G. gyvenamąją... 18. Pagal CK 3.84 straipsnio 4 dalies nuostatą, sutuoktiniai... 19. Ginčo turtas viešame registre yra įregistruotas atsakovo E. B. vardu,... 20. Pagal LR notariato įstatymo aktualios redakcijos (nuo 2003-05-01 iki... 21. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė iki ieškinio šioje byloje pateikimo... 22. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad hipotekos lakšto Nr. ( - ) pastabose (2... 23. Teismas nesutinka su ieškovės teiginiais, kad ginčo įkeitimo sandoris... 24. Pripažinus, kad ginčo turtas neturėjo šeimos turto teisinio statuso,... 25. Teismas konstatuoja, kad šeimos turto instituto tikslas yra apsaugoti... 26. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 27. Esant šioms aplinkybėms ieškinys yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl... 28. Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovo AB „Ūkio bankas“ prašymas dėl... 29. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150... 31. Ieškinį atmesti.... 32. Iš ieškovės R. B. (a. k. ( - )) priteisti už advokato darbą 3500,00 Lt... 33. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...