Byla 2-1298/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendorvės „Telesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, civilinėje byloje Nr. B2-1277-565/09 pagal ieškovo PW „R&S“ Rączka Spolka Jawna ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas PW „R&S“ Rączka Spolka Jawna kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė atsakovui UAB „Telesta“ iškelti bankroto bylą.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė UAB „Telesta“ bankroto bylą.

5UAB „Siemens“ 2008 m. lapkričio 25 d. kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė patvirtinti 19 968 863,26 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro 630 091,80 Lt delspinigiai už vėlavimą atlikti darbus ir 19 338 771,46 Lt nuostoliai, susiję su trečiųjų asmenų pasitelkimu atlikti darbus, kuriuos turėjo atlikti UAB „Telesta“.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi UAB „Siemens“ prašymą patenkino iš dalies ir UAB „Siemens“ įtraukė į bankrutuojančios UAB „Telesta“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 19 338 771,46 Lt reikalavimu.

7BUAB „Telesta“ administratorius padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliantas taip pat prašė teismo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir nurodė, kad pavėlavo apskųsti nutartį, nes klaidingai pasižymėjo teismo posėdžio datą, todėl teismo posėdyje nedalyvavo, apie 2009 m. liepos 1 d. nutarties paskelbimą jam nebuvo pranešta, o skundžiamos nutarties nuorašą gavo tik 2009 m. liepos 23 d.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atmetė BUAB „Telesta“ prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties paduoti, nutarė atskirąjį skundą atsisakyti priimti ir grąžinti apeliantui.

9Teismas nutartyje nurodė, kad UAB „Siemens“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas buvo sprendžiamas 2009 m. birželio 17 d. teismo posėdyje, kuriame nutarta nutarties paskelbimą atidėti 2009 m. liepos 1 d. Apie 2009 m. birželio 17 d. posėdį apeliantui buvo pranešta 2009 m. balandžio 29 d., tačiau 2009 m. birželio 17 d. teismo posėdyje jis nedalyvavo. Paskutinė 2009 m. liepos 1 d. nutarties apskundimo diena yra 2009 m. liepos 8 d. (CPK 335 str., 73 str. 3 d.), atskirasis skundas išsiųstas 2009 m. liepos 30 d., t.y. pasibaigus apskundimo terminui. Teismas nurodė, kad apeliantas privalėjo domėtis bylos eiga, turėjo galimybę pasiskambinti ir sužinoti įvykusio teismo posėdžio, į kurį jis neatvyko, rezultatą, susipažinti su bylos medžiaga. Teismas nenustatė svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo būti apskųsta nutartis per teismo nustatytą terminą.

10Atsakovas BUAB „Telesta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d nutartį panaikinti bei atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties paduoti.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Atskirąjį skundą apeliantas pavėluotai padavė dėl svarbių priežasčių, kurios yra nurodytos prašyme.

132. Teismas, atsisakydamas atnaujinti formaliai praleistą terminą, užkerta kelią 2009 m. liepos 1 d. priimtą nutartį peržiūrėti apeliacine tvarka. Tokia teismo pozicija prieštarauja viešajam interesui, juo labiau, kad yra sprendžiamas klausimas dėl 19 mln. Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo, kas turės tiesioginės įtakos visų BUAB „Telesta“ kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams.

14Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą kreditorius UAB „Siemens“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad terminą bankroto administratorius praleido be svarbios priežasties. Administratorius, žinodamas, kad posėdis turi vykti kitu metu, privalėjo domėtis bylos eiga. Teismas neprivalėjo administratoriui pranešti, kada bus skelbiama nutartis. Administratorius galėjo pasidomėti apie bylą Liteko sistemoje. Administratorius samdė advokatą, tad jie abu negalėjo klaidingai pasižymėti posėdžio datos. Apeliantas apie 2009 m. liepos 1 d. nutartį sužinojo ne liepos 23 d., o anksčiau, nes prie 2009 m. liepos 20 d. prašymo teismui pridėjo šią nutartį. Administratoriui yra keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, tad, teismui patenkinus atskirąjį skundą, bus sukurtas neigiamas pasekmes galintis turėti precedentas.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Remiantis CPK 335 straipsniu, atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos.

17Pagal CPK 78 straipsnio pirmąją dalį, asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

18Šioje byloje teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad apeliantas BUAB „Telesta“ praleido terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties paduoti. Pirmosios instancijos teismas nenustatė svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo būti apskųsta nutartis per teismo nustatytą terminą.

19Šioje byloje priimtą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį apeliantas galėjo apskųsti per 7 dienas nuo nutarties priėmimo, t.y. iki 2009 m. liepos 8 d. Apeliantas, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, atskirąjį skundą išsiuntė 2009 m. liepos 30 d. Apeliantas neteigia ir byloje nėra duomenų, kad teismas būtų pažeidęs CPK 292 straipsnyje nustatytą pareigą ne vėliau kaip per 3 dienas išsiųsti nutarties nuorašą neatvykusiai į teismo posėdį šaliai. Taigi, faktiškai BUAB „Telesta“ praleido nustatytą terminą atskirajam skundui paduoti.

20Kaip priežastį, kodėl buvo praleistas terminas atskirajam skundui paduoti, apeliantas nurodo aplinkybę, kad BUAB „Telesta“ atstovai klaidingai pasižymėję teismo posėdžio datą.

21Kaip matyti iš byloje esančio pranešimo (b.l. 3), R. Pinkovski, kuris yra BUAB „Telesta“ administratoriaus UAB „Avere“ įgaliotas asmuo, 2009 m. balandžio 29 d. vykusio teismo posėdžio metu buvo pasirašytinai informuotas, kad kitas teismo posėdis vyks 2009 m. birželio 17 d. 9 val.

22Pažymėtina, kad apeliantas yra bankroto administravimo paslaugas teikianti įmonė, tad jai keliami didesni atidumo ir rūpestingumo kriterijai. Be to, CPK 7 straipsnis įtvirtina šalies pareigą elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis ir rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, tad ir pareigą domėtis bylos eiga.

23Apelianto nurodyta aplinkybė negali būti laikoma svarbia priežastimi, kuri būtų pagrindas atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, juo labiau, kad pagal CPK net tokios priežastys kaip neatvykimas dėl ligos, atostogų, komandiruotės, kitokio užimtumo ir kt. paprastai nelaikomos svariomis priežastimis (CPK 156 str. 1 d.).

24Nors apeliantas teigia, kad teismas, atsisakydamas atnaujinti formaliai praleistą terminą, užkerta kelią 2009 m. liepos 1 d. nutartį peržiūrėti apeliacine tvarka, ši aplinkybė nepaneigia byloje dalyvaujančių asmenų pareigos vykdyti CPK 7 straipsnyje įtvirtintas pareigas, priešingu atveju tai pažeistų kitų dalyvaujančių byloje asmenų teises ir teisėtus lūkesčius.

25Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad UAB „Siemens“ kreditorinis reikalavimas buvo pareikštas 2008 m. lapkričio 25 d., tad apeliantas turėjo pakankamai laiko teismui nurodyti visas su šiuo reikalavimu susijusias aplinkybes ir pateikti įrodymus, ginčyti pareikštą kreditorinį reikalavimą.

26Pažymėtina, kad CPK nenumato, jog teismui atidėjus sprendimo ar nutarties priėmimą ir paskelbimą, apie tai turi būti raštu informuojami dalyvaujantys byloje asmenys.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas klausimą dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo išsprendė teisingai. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas PW „R&S“ Rączka Spolka Jawna kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. UAB „Siemens“ 2008 m. lapkričio 25 d. kreipėsi į teismą su prašymu,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 1 d. nutartimi UAB „Siemens“... 7. BUAB „Telesta“ administratorius padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atmetė BUAB... 9. Teismas nutartyje nurodė, kad UAB „Siemens“ kreditorinio reikalavimo... 10. Atsakovas BUAB „Telesta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1. Atskirąjį skundą apeliantas pavėluotai padavė dėl svarbių... 13. 2. Teismas, atsisakydamas atnaujinti formaliai praleistą terminą, užkerta... 14. Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą kreditorius UAB „Siemens“... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Remiantis CPK 335 straipsniu, atskirieji skundai paduodami per tą teismą,... 17. Pagal CPK 78 straipsnio pirmąją dalį, asmenims, praleidusiems įstatymų... 18. Šioje byloje teismas skundžiama nutartimi konstatavo, kad apeliantas BUAB... 19. Šioje byloje priimtą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį... 20. Kaip priežastį, kodėl buvo praleistas terminas atskirajam skundui paduoti,... 21. Kaip matyti iš byloje esančio pranešimo (b.l. 3), R. Pinkovski, kuris yra... 22. Pažymėtina, kad apeliantas yra bankroto administravimo paslaugas teikianti... 23. Apelianto nurodyta aplinkybė negali būti laikoma svarbia priežastimi, kuri... 24. Nors apeliantas teigia, kad teismas, atsisakydamas atnaujinti formaliai... 25. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad UAB „Siemens“ kreditorinis... 26. Pažymėtina, kad CPK nenumato, jog teismui atidėjus sprendimo ar nutarties... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 29. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti...