Byla 2-1185/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalies, kuria civilinė byla sustabdyta, civilinėje byloje Nr. 2-5618-560/2010 pagal ieškovės A. V. K. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam asmeniui Lietuvos dailės muziejui dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams nusavintą paveikslų kolekciją priteisimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė A. V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam asmeniui Lietuvos dailės muziejui, prašydama priteisti iš atsakovo 7 000 000 Lt kompensaciją už V. S. 27 paveikslų kolekcijos nusavinimą visuomenės poreikiams; priteisti iš atsakovo 3 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą dėl 18 metų negrąžintos V. S. kolekcijos ir už ją teisingai neatlyginus.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi nutarė atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-39-560/2010 nagrinėjimą iš esmės; išskirti iš civilinės bylos Nr. 2-39-560/2010 ieškinio reikalavimą dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams nusavintą paveikslų kolekciją ieškovei A. V. K. priteisimo dalyje dėl kompensacijos priteisimo už nusavintą Antonio Campi paveikslą „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ ir šiai civilinei bylai suteikti Nr. 2-5618-560/2010; išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 sustabdyti iki neįsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2307-450/2010 pagal ieškovo Vokietijos Federacinės Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam asmeniui Lietuvos dailės muziejui dėl kultūros vertybių grąžinimo; priimti ieškovės A. V. K. atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų ir civilinę bylą dalyje dėl 4 764 000 Lt kompensacijos priteisimo bei 3 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo Lietuvos valstybės nutraukti; nustatyti ieškovei A. V. K. terminą iki 2010 m. gegužės 28 d. patikslinti ieškinio reikalavimus, nurodant kokio dydžio kompensacijos už kiekvieną nusavintą tapybos ir grafikos kūrinį ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo.

5Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, sovietų okupacijos metais Ypatingasis pasitarimas 1951 m. rugsėjo 15 d. dešimčiai metų įkalino jos tėvą V. S. , konfiskuodamas turtą. Teismas nurodė, kad 1995 m. gegužės 19 d. Lietuvos dailės muziejaus pažyma patvirtina, jog Lietuvos dailės muziejuje yra saugoma jos tėvo V. S. kolekcija, kurią sudaro 22 tapybos ir 5 grafikos kūriniai. Teismas pažymėjo, kad ieškovė prašo priteisti bendrą 2 236 000 Lt kompensaciją už nusavintą paveikslų kolekciją, t.y. ieškovė prašo priteisti šią sumą už nusavintus minėtus 22 tapybos ir 5 grafikos kūrinius. Teismas nurodė, kad minėtoje kolekcijoje, be kitų meno kūrinių, yra ir dailininko Antonio Campi paveikslas „Trys Marijos prie Kristaus kapo“, kurį ekspertė dr. J. Š. , atlikusi šios meno kolekcijos vertinimą, įvertino nuo 1 300 000 Lt iki 1 500 000 Lt. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad šiuo metu Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2307-450/2010 pagal ieškovo Vokietijos Federacinės Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam asmeniui Lietuvos dailės muziejui dėl kultūros vertybių grąžinimo, kurioje ieškovas Vokietijos Federacinė Respublika savo reikalavimą dėl paveikslų grąžinimo iš esmės grindžia tuo, kad Antonio Campi paveikslas „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ priklauso nuosavybės teise būtent ieškovui, todėl buvęs Antrojo pasaulinio karo metais prarastas ir galutiniame variante atsidūręs Lietuvoje paveikslas turėtų būti grąžintas teisėtam savininkui, t. y. ieškovui. Teismas nurodė, kad šioje byloje ieškovė A. V. K. prašo priteisti jai kompensaciją ir už minėtą A. Campi paveikslą, tačiau tol, kol nebus išnagrinėta minėta byla dėl kultūros vertybių grąžinimo Vokietijos Federacinei Respublikai ir toje byloje nebus nustatyta, kas yra šio paveikslo savininkas, tol negali būti nagrinėjamas ir ieškovės A. V. K. reikalavimas dėl visos jos prašomos kompensacijos priteisimo. Teismas pažymėjo, kad toje byloje nustačius, jog A. Campi paveikslo savininkas yra Vokietijos Federacinė Respublika, šioje byloje nebūtų būtinybės nagrinėti klausimo dėl šio paveikslo nuosavybės nustatymo. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-2307-450/2010 ir ieškovės A. V. K. reikalavimo dėl kompensacijos priteisimo už nusavintą Antonio Campi paveikslą „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ yra prejudicinis ryšys, todėl, vadovaujantis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais bei atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, jog yra tikslinga atnaujinti bylos nagrinėjimą, o ieškovės reikalavimą dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams nusavintą paveikslų kolekciją priteisimo dalyje dėl kompensacijos priteisimo už Antonio Campi paveikslą „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ išskirti į atskirą bylą ir išskirtos bylos nagrinėjimą stabdyti kol įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2307-450/2010 pagal ieškovo Vokietijos Federacinės Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiajam asmeniui Lietuvos dailės muziejui dėl kultūros vertybių grąžinimo.

6Teismas nurodė, kad, ieškovei atsisakius dalies ieškinio reikalavimų, t.y. reikalavimų dėl 4 764 000 Lt kompensacijos priteisimo bei 3 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo Lietuvos Respublikos, ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina, dėl tų pačių priežasčių ieškovei nustatytinas terminas patikslinti savo reikalavimo dydį šioje civilinėje byloje.

7Atskiruoju skundu ieškovė A. V. K. prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalį, kuria išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 sustabdyti, kol įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2307-450/2010, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti teismą išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 nagrinėti iš esmės, prie jos prijungus sustabdytą civilinę bylą Nr. 2-2307-450/2010. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-2307-450/2010, nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Pastaroji byla sustabdyta Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 27 d. nutartimi šalių susitarimu, nes tolimesnės derybos reikalauja pakankamai ilgo laiko tarpo. Teismas žinojo apie nagrinėjamą ginčą pagal Vokietijos Federacinės Respublikos ieškinį Lietuvos valstybei, tačiau nesiėmė priemonių išreikalauti šios sustabdytos bylos medžiagą, ją patikrinti ir nustatyti, kas yra bendro tarp abiejų nagrinėjamų bylų. Dėl to teismo išvada, kad tarp minėtų dviejų nagrinėjamų bylų yra prejudicinis ryšys ir kad prieš dvejus metus sustabdyta byla spręstina anksčiau, nei skundžiama nutartimi stabdoma byla, nepagrįsta įrodymais.
  2. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad Antonio Campi paveikslas „Trys Marijos prie Kristaus kapo“, kaip ir kiti konfiskuoti daiktai, priklausė nuosavybės teise V. S. , taip pat įrodo, kad paveikslas „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ buvo konfiskuotas ne iš Vokietijos, o iš V. S. kaip jo nuosavybė kartu su kitais 26 jam nuosavybės teise priklausančiais tapybos ir grafikos kūriniais. Dėl to teismui nebuvo pagrindo stabdyti civilinę bylą dėl kompensacijos priteisimo ieškovei už jos tėvui priklausiusį ir neteisėtai konfiskuotą Antonio Campi paveikslą, nes negalima paneigti to fakto, kad Antonio Campi paveikslas „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ nuosavybės teise priklausė V. S. . Todėl civilinės bylos Nr. 2-2307-450/2010 nagrinėjimas nėra ir negali būti kliūtis išnagrinėti civilinę bylą Nr. 2-5628-560/10.
  3. Nutarties dalis, kuria sustabdytas išskirtosios bylos dėl kompensacijos už Antonio Campi paveikslą „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ priteisimo nagrinėjimas kol įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2307-450/10 pasibaigus tarptautinėms Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos deryboms yra naikintina, nes derybų rezultato laukimas nepagrįstai užtęstų bylos dėl kompensacijos priteisimo nagrinėjimą ir iš esmės pažeistų ieškovės interesus.
  4. Teismas, nustatęs faktą, kad teismo žinioje yra kita byla dėl to paties ginčo objekto tam pačiam atsakovui, turėjo išsireikalauti bylą ir spręsti, ar tos bylos nagrinėtinos kartu ar atskirai, jeigu reikalavimai tarpusavyje nesusiję. Kadangi šiuo metu civilinė byla Nr. 2-2307-450/2010 sustabdyta, tikslinga prie nutartimi išskirtos civilinės bylos Nr. 2-5618-560/2010 prijungti civilinę bylą Nr. 2-2307-450/2010.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nurodo, kad su ieškovės A. V. K. atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Lietuvos dailės muziejus prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylos sustabdymo yra teisėta ir pagrįsta, nes nėra įmanoma išnagrinėti A. V. K. ieškinio, kol nebus užbaigta civilinė byla Nr. 2-2307-450/2010, todėl yra bylos sustabdymo pagrindas, numatytas CPK 163 straipsnio pirmosios dalies 3 punkte.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalis, kuria išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 sustabdyti, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

11Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl bylos sustabdymo, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl kitos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumo.

12Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylos nagrinėjimą nepagrįstai užtęsti. Sustabdžius bylą, neatsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir ilgus jos nagrinėjimo terminus, galėtų būti pažeista asmens teisė į operatyvų ginčo išsprendimą. Dėl bylos nepagrįsto sustabdymo iš esmės pailgėjus bylos nagrinėjimo terminams, teisingumo vykdymas taptų labiau iliuzinis, nes ginčas tarp šalių per ilgesnį laiko tarpą galimai prarastų tikrąja prasmę, nukentėtų sąžiningos šalies teisėti interesai. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

13Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms, palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo (Herbst v. Germany, no. 20027/02, judgment of 11 January 2007; § 78). Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008), tačiau tokia priemonė, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą (König v. Germany, judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, § 110; Boddaert v. Belgium, judgment of 12 October 1992, Series A no. 235 D, § 39; Pafitis and Others v. Greece, judgment of 26 February 1998, Reports 1998 I, § 97; Stork v. Germany, no. 38033/02, § 44, 13 July 2006).

14Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, kurio pagrindu pirmosios instancijos teismas sustabdė šios bylos nagrinėjimą, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus. Taigi būtinumą sustabdyti bylą kol teisme bus išnagrinėta kita byla lemia tiek faktų prejudicinė reikšmė ir įsiteisėjusių teismo sprendimų privalomumas, tiek kiti įsiteisėjusių teismo sprendimų res judicata galios aspektai.

15Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl nepagrįsto pirmosios instancijos teismo civilinės bylos sustabdymo. Bylos duomenys patvirtina, kad išskirtoje civilinėje byloje bus sprendžiamas kompensacijos už nusavintą Antonio Campi paveikslą „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ priteisimo klausimas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje ir sustabdytoje iki vienokio ar kitokio sprendimo šalių derybose dėl kilnojamųjų kultūros vertybių grąžinimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-2307-450/2010 pareikšti reikalavimai dėl kultūros vertybių (A. Campi paveikslo „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ ir A. Menzel paveikslo „Rytmetis po baliaus“) grąžinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, tarp minėtų dviejų bylų nėra prejudicinio ryšio, dėl kurio negalima nagrinėti civilinės bylos, kadangi kitoje Vilniaus apygardos teismo byloje bus išspręstas A. Campi paveikslo „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ bei A. Menzel paveikslo „Rytmetis po baliaus“ grąžinimo Vokietijos Federacinei Respublikai klausimas, o nagrinėjamoje civilinėje byloje A. Campi paveikslo „Trys Marijos prie Kristaus kapo“ grąžinimo klausimas ieškovei A. V. K. nėra keliamas, bus sprendžiamas klausimas dėl kompensacijos už minėtą paveikslą priteisimo. Teisėjų kolegijos nuomone, minėtose civilinėje bylose, siekiant išsiaiškinti ieškinio reikalavimų pagrįstumą, turėtų būti nustatomi skirtingi faktai ir aplinkybės, todėl nagrinėju atveju nėra pagrindo stabdyti civilinė bylos. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad situacija, kai abi civilinės bylos būtų sustabdytos ir jose nebūtų atliekami procesiniai veiksmai, galėtų pažeisti ieškovės A. V. K. teisę į operatyvų ginčo išnagrinėjimą teisme.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl atskirojo skundo reikalavimo įpareigoti teismą nagrinėti civilinę bylą prie jos prijungus sustabdytą civilinę bylą Nr. 2-2307-450/2010 teisėjų kolegija nepasisako, kadangi civilinės bylos prijungimo klausimo išsprendimas priklauso pirmosios instancijos teismo kompetencijai ir minėtas klausimas nebuvo spręstas pirmosios instancijos teismo.

17Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalis, kuria išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 sustabdyti, panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, n u t a r i a :

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalį, kuria

Nutarė

20išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 sustabdyti, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

21Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė A. V. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi nutarė atnaujinti... 5. Teismas nurodė, kad, ieškovės teigimu, sovietų okupacijos metais... 6. Teismas nurodė, kad, ieškovei atsisakius dalies ieškinio reikalavimų, t.y.... 7. Atskiruoju skundu ieškovė A. V. K. prašo apeliacinės instancijos teismą... 8. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą tretysis asmuo Lietuvos dailės muziejus... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 11. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad yra skundžiamas pirmosios instancijos... 12. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 13. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis... 14. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, kurio pagrindu pirmosios instancijos... 15. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentus dėl... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl atskirojo skundo reikalavimo įpareigoti... 17. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalį, kuria... 20. išskirtą civilinę bylą Nr. 2-5618-560/2010 sustabdyti, panaikinti ir... 21. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....