Byla 2-779-550/2014
Dėl mokesčio už paslaugas ir delspinigių priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Nauji vėjai Lietuvoje” ieškinį atsakovui A. B. dėl mokesčio už paslaugas ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB ,,Nauji vėjai Lietuvoje” ieškiniu (b. l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovo A. B. 2000,00 Lt skolą, 80,00 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinys kartu su priedais ir teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo atsakovui įteikti asmeniškai 2014-02-25. Per nustatą 20 dienų nuo dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2013-08-14 pavedimo paslaugų sutarties (b. l. 3), 2013-12-30 įspėjimo Nr. 47 (b. l. 4), AB „Lietuvos paštas“ 2013-12-31 kvito (b. l. 5) ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 6-8) vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad 2013-08-14 ieškovo UAB ,,Nauji vėjai Lietuvoje” ir atsakovo A. B. sudarytos pavedimo paslaugų sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teisiniai santykiai (CK 6.716 straipsnis). Ieškovas pagal šią sutartį įsipareigojo teikti atsakovui tarpininkavimo paslaugas, surandant atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pirkėją, vykdyti turto pardavimo reklaminę kampaniją, organizuoti turto parodymą ir pristatymą potencialiems pirkėjams (sutarties 1.1. p., 2.1. p.), o atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip per 5 darbo dienos po to, kai potencialus pirkėjas pasirašo turto preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį ir sumoka avansinį mokėjimą arba pasirašo galutinę pirkimo-pardavimo sutartį sumokėti ieškovui 2000,00 Lt mokestį už paslaugas (sutarties 2.4., 2.5. p.). Pateiktas nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad atsakovo nekilnojamasis turtas buvo parduotas pagal 2013-10-31 pirkimo pardavimo sutartį. Ieškovo teigimu, atsakovas po to, kai buvo parduotas nekilnojamasis turtas, savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir mokesčio už paslaugas ieškovui nesumokėjo, į 2013-12-30 įspėjimą atsiskaityti už paslaugas ne vėliau kaip iki 2014-01-09 nereagavo. Laiku nesumokėjęs mokesčio už paslaugas, atsakovas pagal minėtos sutarties 2.6 punktą įsipareigojo mokėti ieškovui 0,1 proc. delspinigius nuo nepamokėtos dalies už kiekvieną pradelstą dieną iki pilno atsiskaitymo, todėl atsakovui už laikotarpį nuo 2014-01-09 iki 2014-02-18 (40 dienų) paskaičiuota 80,00 Lt delspinigių. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei nevykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str.). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų dėl ieškovo suteiktų paslaugų kokybės nereiškė, tačiau su ieškovu už sutiektas paslaugas neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.63 str., 6.210 str. 1 d., 6.213 str. 1 d., CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 2 d., 6.716 str. 1 d., 6.720 str. 3 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 2000,00 Lt skola, 80,00 Lt delspinigiai ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-02-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 20) ir 500,00 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą (b. l. 19-20) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 98 str.).

8Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 279 str., 285-287 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) 2000,00 Lt (dviejų tūkstančių litų) skolą, 80,00 Lt (aštuoniasdešimt litų) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-02-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ir 500,00 Lt (penkių šimtų litų) išlaidas už advokato teisinę pagalbą ieškovui UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“, į. k. 302598268.

12Informuoti :

13- atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kėdainių rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nepateikus prieštaravimo nurodytu terminu, teismo sprendimas įsiteisėja.

14- ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai