Byla 2-15121-730/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0091/09/01201

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio G. J. pareiškimą skolininkui V. Š., išieškotojas Klaipėdos teritorinė muitinė, dėl vykdymo išlaidų priteisimo vykdomojoje byloje Nr. 0091/09/01201,

Nustatė

2pareiškėjas pareiškė reikalavimą priteisti jam iš skolininko 291,00 Lt vykdymo išlaidų. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad antstolis vykdė išieškojimą iš skolininko vykdomojoje byloje Nr. 0091/09/01201, skola sumokėta praėjus terminui sumokėti įsiskolinimą gera valia, skolininkui buvo pasiūlyta sumokėti vykdymo išlaidas antstolio nurodytu terminu, tačiau skolininkas antstolio nurodytu terminu vykdymo išlaidų nesumokėjo.

3Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje, nepranešus byloje dalyvaujantiems asmenims rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 153 straipsnis, 593 straipsnis).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Visos vykdymo išlaidos įvykdžius sprendimą yra išieškomos iš skolininko, jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis turi teisę kreiptis į teismą dėl jų priteisimo (Lietuvos Respublikos CPK 610 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 straipsnis).

6Remiantis vykdomojoje byloje esančiais įrodymais nustatytos faktinės aplinkybės. Vykdomojoje byloje Nr. 0091/09/01201 pagal Klaipėdos teritorinės muitinės 2009-08-13 sprendimą Nr. 10000131039, buvo vykdomas 86,00 Lt dydžio skolos išieškojimas iš skolininko išieškotojo naudai. Vykdomasis dokumentas įvykdytas, vykdomoji byla užbaigta patvarkymu 2011-08-09. Paskaičiuotos vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje sudaro 291,00 Lt. Užbaigus vykdomąją bylą, skolininkui buvo nusiųstas raštiškas siūlymas sumokėti nustatytu terminu 291,00 Lt dydžio vykdymo išlaidas. Prašomas priteisti vykdymo išlaidų dydis paskaičiuotas pagal atliktų vykdymo veiksmų kiekį ir Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytus tokių vykdymo veiksmų įkainius, indeksuojant, neviršijant vykdomojo dokumento įvykdymo metu nustatyto ketvirčio vartojimo kainų indekso.

7Lietuvos Respublikos CPK 604 straipsnis numato, kad procesiniai dokumentai siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje (Vykdymo procesas) nustatytais atvejais, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje numatytą atvejį. Lietuvos Respublikos CPK 660 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas vykdymo veiksmų atlikimo vietos laikraštyje. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos 661 straipsnio 1 dalimi, jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Šiuo atveju išieškojimas buvo vykdomas pagal nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, įstatyme nurodytas jo įvykdymo terminas.

8Remiantis byloje esančiais įrodymais, žinoma skolininko gyvenamoji vieta – Poilsio g. 33 - 23, Klaipėdoje, kita gyvenamoji skolininko vieta nežinoma, raginimas įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje buvo įteiktas viešo paskelbimo būdu 2009-09-15. Esant tokioms aplinkybėms, vertinant, kad skolininkas jam civilinio proceso įstatymu nustatytos pareigos pranešti antstoliui apie gyvenamosios, darbo vietos pasikeitimą neįvykdė, pripažįstama, kad raštiškas siūlymas dėl vykdymo išlaidų pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, išsiunčiant jį skolininkui į paskutinę jo žinomą gyvenamąją vietą, yra įteiktas tinkamai.

9Įvertinant nustatytas faktines aplinkybes ir esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, pripažįstama, kad reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, iš skolininko yra pagrindas pareiškėjo naudai priteisti 291,00 Lt vykdymo išlaidų.

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 593 straipsnio 2, 4 ir 5 dalimis, 611 straipsniais, teismas

Nutarė

11tenkinti antstolio G. J. pareiškimą.

12Priteisti antstoliui G. J. 291,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt vieną Lt 00 ct) vykdymo išlaidų iš V. Š., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ).

13Nutarčiai įsiteisėjus grąžinti antstoliui G. J. vykdomąją bylą Nr. 0091/09/01201.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai