Byla eB2-553-254/2020
Dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ pabaigos ir

Nustatė

2atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ administratorius pateikė prašymą priimti sprendimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Grastatas“ pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta, paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas.

5Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 100 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos. Prie šio straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo pridedama: 1) įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktai; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai.

6Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Grastatas“ iškelta bankroto byla. 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 4 d. nutartimi buvo patvirtinta UAB „Grastatas“ galutinė bankroto ataskaita.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus pateiktų duomenų nustatyta, kad UAB „Grastatas“ veiklą pradėjo 2013 metais. Pagal 2019 m. balandžio 15 d. balanso duomenis UAB „Grastatas“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams pareiškimo pateikimo dieną sudarė 66 601,25 Eur, iš kurių 68 668 Eur – skolos tiekėjams, 2 453 Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Tuo tarpu atsakovės turimo turto vertė sudarė 73 305 Eur (ilgalaikis turtas – 7 583 Eur, trumpalaikis turtas – 65 722 Eur: 31 400 Eur – atsargos, 3 572 Eur – žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės; 27 828 – išankstiniai apmokėjimai, 12 338 Eur – sumokėti avansai, 27 828 – per vienerius metus gautinos sumos). Iš VĮ Regitros ir VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad atsakovė turėjo vieną transporto priemonę, nekilnojamojo turto neturi. Bankroto administratorius nurodė, kad bankroto proceso pabaigoje įmonės vardu ilgalaikio, trumpalaikio turto nėra. Taip pat nėra grąžinto arba perduoto turto. Likvidavimo pabaigos aiškinamajame rašte bankroto administratorius nurodė, kad bankroto proceso metu buvo gauta 4300,00 Eur pajamų. Tačiau gautų lėšų nepakako net administravimo išlaidoms padengti. Iš 2020 m. gegužės 25 d. likvidavimo akto matyti, jog įmonė turto neturi. Bankroto proceso metu buvo dalinai atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais iš garantinio fondo lėšų. Kitų kreditorių finansiniai reikalavimai nebuvo patenkinti. Liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 190 167,23 Eur sumai. Bendrovėje galiojančių sutarčių, turto, piniginių lėšų nėra, joje nedirba nei vienas darbuotojas. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose UAB „Grastatas“ dalyvautų proceso šalimi, nėra. Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Kauno valdybos pažyma patvirtina, kad UAB „Grastatas“ neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

8Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą, kad įmonė būtų pripažinta pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Atsižvelgiant į tai, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

9Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 100 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

10pripažinti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Grastatas“ (juridinio asmens kodas 303084896) pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

11Įpareigoti nemokumo administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo.

12Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir nemokumo administratoriui, įpareigojant jį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos šio sprendimo kopiją išsiųsti kreditoriams.

13Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos jo kopiją išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojai valstybės įmonei Registrų centrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Garantinio fondo administratoriui.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai