Byla B2-2719-259/2014
Dėl netesybų patvirtinimo klausimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Simonai Neniškytei, dalyvaujant pareiškėjo restruktūrizuojamos UAB „VKK Investicija“ atstovei R. R., bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ atstovui R. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs restruktūrizuojamos UAB „VKK Investicija“ pareikšto finansinio reikalavimo dalies dėl netesybų patvirtinimo klausimą bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ bankroto byloje,

Nustatė

2RUAB „VKK Investicija“ pareiškė bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ bankroto byloje 3661372,95 Lt kreditorinį reikalavimą. Kauno apygardos teismas 2014 10 29 nutartimi (b.l. 28, 29) patvirtino bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ bankroto administratoriaus neginčijamo 685268,18 Lt (198472,6 EUR) kreditorinio reikalavimo dalį.

3RUAB „VKK Investicija“ prašo patvirtinti 2750054,86 Lt delspinigių ir 226031,91 Lt palūkanų finansinio reikalavimo dalį. Savo reikalavimą pareiškėja grindžia 2007 11 05 sudarytos su UAB „Vekšis“ nuomos sutarties pagrindu. Teigia, jog pagal sutarties sąlygas UAB „Vekšis“ pareiškėjai turėjo mokėti kas mėnesį po 120000 Lt nuomos mokestį. Skolininkė netinkamai vykdė sutarties sąlygas ir 2014 09 01 dienai skola sudaro 685268,18 Lt. Nuomos sutarties 4.2 punkto pagrindu nuomininkas, laiku nesumokėjęs pateiktų sąskaitų, privalo mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal pareiškėjos skaičiavimus už pradelstus mokėjimus skolininkė yra skolinga 2750054,86 Lt delspinigių. Be to. pagal LR CK 6.210 straipsnio 2 dalį skolininkė privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas, kurios sudaro 226 031, 91 Lt sumą.

4Nagrinėjant kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė reikalavimą palaikė.

5Bankrutuojančios UAB „Vekšis“ bankroto administratorius ginčijo pareikštą reikalavimą, atsiliepime į jį nurodė, jog pagal LR CK terminas kreiptis dėl delspinigių priteisimo yra 180 dienų, tokiu būdu skolos suma būtų 246703,02 Lt, priskaičiavus reikalaujamą 226031,91 lt palūkanų sumą, papildomo kreditorinio reikalavimo dydis sudarytų bendrą 472735,11 Lt sumą. Administratorius teigia, jog 0,2 procentų netesybų dydis atitiktų net 73 procentų metinių palūkanų dydį, taigi, prašomos netesybos yra labai didelės, todėl prašo vadovautis LR CK 6.210 str. 1 d., 6.261 str., 6.73 str., 6.258 str. ir sumažinti priskaičiuotų netesybų dydį iki protingos ir kreditoriaus nuostolius atitinkančios 100 000 Lt sumos ir patvirtinti bendrą 785 286,18 Lt kreditorinį reikalavimą.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Teismas nustatė, jog pareiškėja ir skolininkė 2007 11 05 sudarė patalpų nuomos sutartį, kurioje nustatė nuomos mokesčio dydį (Sutarties 2.1 p.) ir netesybų nuomininkui mokėjimo pareigą pažeidus pareigą sumokėti nuomos mokestį (Sutarties 4.2 p.). Iš byloje pateikto skolų suderinimo akto (b. l. 15) matyti, jog UAB „Vekšis“ yra skolinga pareiškėjai 685 286,18 Lt sumą. Pareiškėja skaičiavo 0,2 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, prašė patvirtinti 2 750 054, 86 Lt delspinigių sumą kaip kreditorinį reikalavimą už laikotarpį nuo 2008 07 23 iki 2014 01 01 (b. l. 17).

8Teismas pažymi, jog netesybų institutas detaliai reglamentuojamas CK 6.71 – 6.75 straipsniuose, įtvirtinančiuose netesybų sampratą, susitarimo dėl netesybų formą, netesybų ir realaus prievolės įvykdymo santykį, netesybų mažinimą ir kitas nuostatas. Netesybos taip pat įtvirtintos CK 6.245 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiančioje civilinės atsakomybės sampratą, CK 6.256 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, CK 6.258 straipsnyje, įtvirtinančiame skolininko pareigą prievolės neįvykdymo atveju sumokėti netesybas (CK 6.258 str. 1 d.) ir teismo teisę mažinti pernelyg dideles netesybas (CK 6.258 str. 3 d.), sutrumpintą terminą reikalauti netesybų (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

9Teismas tenkina skolininkės prašymą taikyti sutrumpintą ieškinio senatį, skaičiuojant netesybų dydį. Reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių) taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki reikalavimo dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors pats reikalavimas (ieškinys) pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas mažina prašomų patvirtinti kaip kreditorinį reikalavimą 2750 054, 86 Lt delspinigių sumą iki 246703,01 Lt sumos (685 286,18 Ltx0,2 proc.x180 dienų).

10Skolininkė prašo LR CK 6.73 str., 6.258 str. pagrindu sumažinti priskaičiuotų netesybų dydį iki protingos ir kreditoriaus nuostolius atitinkančios 100 000 Lt sumos. Teismas nustatė, jog nagrinėjamu atveju delspinigių dydis ir jų mokėjimo tvarka nustatyta šalims pasinaudojus sutarties laisvės principu ir nustatyta jų susitarimu. Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (CK 6.73 str. 2 d.). Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti prašančioji šalis. Teismas vertina, kad skolininkė pareigos įrodinėti tinkamo netesybų dydžio nevykdė, teismui jokių prašymui tenkinti ir mažinti netesybas iki 100 000 Lt sumos, kriterijų ir faktinių aplinkybių nenurodė, todėl prašymas mažinti delspinigių dydį LR CK 6.73 str. 2 d. pagrindu netenkintinas (LR CPK 178 str.). Teismas pažymi, jog LR CK 6.228 straipsnio 2 dalis suteikia teisę dėl netinkamos sutarties sąlygos nukentėjusiai šaliai reikalauti teismo tvarka pakeisti sutarties sąlygas, tačiau nagrinėjamu atveju skolininkė šia teise nesinaudojo, o remiantis teisiniu reglamentavimu, teismas turi teisę išnagrinėti sutarties sąlygą ir ją atitinkamai pakeisti CK 6.228 straipsnio pagrindu tik esant suinteresuotos šalies prašymui, jai įrodinėjant šios materialiosios teisės normos taikymo pagrindus konkrečiu atveju. Todėl nurodomų motyvų pagrindu, teismas atmeta skolininkės argumentus dėl sutartinių delspinigių mažinimo tais argumentais, jog skaičiuojamos netesybos sudaro 73 procentų dydžio metines palūkanas.. Teismas taip pat netenkina skolininkės prašymo mažinti netesybas CK 6.258 str. 3 d. pagrindu, kadangi skolininkė nėra įvykdžiusi jokios prievolės dalies nuo 2008 metų.

11Pareiškėja LR CK 6.210 str. 2 d. pagrindu įrodinėjo, jog skolininkė privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas, kurios sudaro 226 031, 91 L sumą už laikotarpį nuo 2008 metų liepos 23 dienos iki 2014 04 08 dienos (b.l. 16). Teismas pažymi, jog reikalavimams dėl palūkanų, kaip ir kitų periodinių išmokų išieškojimo – penkerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 9 dalis). Pažymėtina, kad pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Kadangi skolininkė nereikalavo taikyti ieškinio senatį, teismas sprendžia, kad pareiškėjos reikalavimas patvirtinti 226031,91 Lt dydžio įstatymines palūkanas kaip kreditorinį reikalavimą pagrįstas, todėl tenkintinas (LR CK 210 str. 2 d., CPK 178 str.).

12.

13Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 26 straipsnio 1, 4 dalimis,

Nutarė

14Patvirtinti patikslintą restruktūrizuojamos UAB „VKK Investicija“ 911300,09 Lt (263930,75 eurų) finansinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Vekšis“ bankroto byloje.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai