Byla 1-428-347/2013
Dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 3d., nutrauktas pagal LR BK 93 str

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aurelija Naujokienė, sekretoriaujant Salomėjai Muralienei, dalyvaujant prokurorei Laimai Bereikaitei, gynėjui adv. Artūrui Baužai, nukentėjusiajam O. K., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2M. N., gim. ( - ), a/k ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 11 klasių išsilavinimo, nevedęs, Kauno ( - ) gimnazijos 12 kl. moksleivis, gyv. ( - ), neteistas, 2011-04-18 nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 3d., nutrauktas pagal LR BK 93 str.,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8p.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

52012m. liepos 23d. apie 11 val. M. N. Kaune, prie ( - ) namo du kartus ranka suduodamas O. K. į veidą, padarė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį viršutinio žandikaulio dešinės pusės 1-2, kairės pusės 1-2 dantų lūžiais, poodinėmis kraujosruvomis veide, dešinės pusės viršutinio žandikaulio ir skruostikaulio komplekso lūžimais.

6Kaltinamasis M. N. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad nukentėjusiojo nepažino. Kaltinime minimą rytmetį apie pusę dešimt išvežė pas gydytoją sesę, nes jai skaudėjo ausį. Jai išrašė vaistų, jam - pažymą. Užsuko į vaistinę ir po to važiavo namo. Įsukus į namų gatvelę pamatė "auksinės spalvos" Mercedes viduryje kelio. Palaukė gal dešimt sekundžių, bet niekas nepatraukė. Tada jis per siaurą tarpą pravažiavo. Pamatė stovintį stambų vyrą kalbantį telefonu, prasidarė langą ir pasakė: "Patrauk mašiną". Vyriškis neišgirdo. Tada jis dar kartą pasakė: "Patrauk mašiną". Vyriškis atsakė: "Ar nematai, kad kalbu telefonu? Kas neaišku?" Tada jis dar kartą pasakė: "Patrauk mašiną" po ko nuvažiavo prie namo, išlipo iš automobilio ir jis, ir sesė. Pasiėmė vaistus. Vyriškis priėjo šaukdamas: "Ką tu, pacanas, vaikas, kas tau yra? Nepravažiuoji?" ir pradėjo stumdyti. Tada jis paklausė: "Ko tu nesupranti dviejų žodžių junginy?", kreipėsi į jį "tu", nors jam pačiam yra 18 metų, o kiek vyriškiui - nežino. Vyriškis ėmė jį stumdyti, paklausė, ar jis nenorįs į galvą už "tokius pasisakymus". Jis atsakęs, jog jei dar grasins, tai pats gaus į galvą. Vyriškis pastūmė ir jis įvirto į krūmus. Ten buvo šlagbaumas ir jis ant jo atsisėdo. Atsistojo ir kai vyriškis ėjo link jo, "užvožė" iš kairės rankos. Jis yra sportuojantis - lanko krepšinį ir kultūrizmą. Jo nuomone, nukentėjusysis išprovokavo smūgį, "nepatingėjęs" ateiti iki jo. Pripažino, kad trenkė du kartus. Brolis pribėgo netrukus po įvykio, sakė kviečiąs policiją. Vyriškis atsitraukė, užsirašė mašinos numerius. teigė, jog nukentėjusiojo atsiprašė, bandė taikytis, nuėjęs sakė: "Atsiprašau už smūgius, pats mane užsipuolei".

7Apklausiamas įtariamuoju, M. N. nurodė, jog prie plovyklos O. K. "kažką šaukė apie tai, kad ar aš nematau, kad jis kalba telefonu", o kai nuvažiavo prie namų ir jis atėjo, pradėjo šaukti: "Kas tau darosi, ką negali pravažiuoti?" Kai vyriškis ėmė jį stumdyti, jis atsitraukė ir sudavė du kartus į veidą prie akies. (b.l.87-88).

8Nors kaltinamasis kaltu prisipažįsta iš dalies, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo ir liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, surinktais byloje, o būtent:

9nukentėjusysis O. K. parodė, jog jis atvyko į plovyklą pasiimti kilimų. Išėjęs į lauką kalbėjo su plovyklos savininku. Jo mašina niekam netrukdė. Atvažiavo M. N. ir pradėjo kalbėti necenzūriniais žodžiais, nors pravažiavimui buvo užtektinai vietos. Vienas automobilis laukė įvažiuoti į plovyklą, kitas išvažinėjo iš plovyklos. Dėl to automobilis stovėjo. O jo automobilis buvo "visai nė prie ko". Jis kalbėjo telefonu, kai buvo įžeidinėjamas visokiais žodžiais, tokiais kaip "gaidžiais". Vaikinas, kai rėkė, buvo įsitikinęs, kad jo mašina užstatyta. Automobilyje, kurį reikėjo "pastumti" sėdėjo plovyklos savininkas. Jis klausė: "Kas čia ardosi?" Kai vaikinas nuvažiavo, jis nuėjo iki vaikino apie 20-30 metrų, kad šis nusiramintų ir dėl įžeidimų. Savininkas sakė: "Nueik, pasakyk, kad čia plovyklos zona". Jam priėjus ir pasakius, kad nusiramintų, kaltinamasis trenkė vieną, antrą kartą. Kai pasilenkė užsirašyti mašinos numerio, dar su kažkuo trenkė. Jo brolis pasakė: "Dink iš kiemo, daugiau čia nesirodyk". Neigė pirmas stūmęs. Jam buvo sutrenkta akis. Bijojo dėl jos. Kreipėsi į Raudonąjį Kryžių, po to - į klinikas. Nuo smūgio nebuvo nugriuvęs. Jam padarytą neturtinę žalą sudaro tai, kad jis daugiau laiko praleidžia pas gydytojus. Gulėjo ligoninėje, darė operaciją. Lūpa nutirpusi. Buvo "nukritęs" namuose, ko anksčiau nebūdavo. Vaikšto į akupunktūrą. Su kaltinamuoju buvo susitikę Taikos prospekte, picerijoje. Jis padavė ranką ir sako: "Atsiimk pareiškimą, aš susigadinsiu gyvenimą". Jis į tai atsakė, kad šis jau susigadino gyvenimą, nes "gresia penki metai". Paklausė, ar vaikinas daugiau nieko nenori pasakyti? Šis atsakė: "Ne". Tai jis ir atsakė: "Susitiksim teisme". Apie žalos kompensavima kalbos nebuvo. Teigia, jog taikytis nenori ir ne piniguose esmė. "Tegul žino, ką prisidarė". Be to, jis į plovyklą atvažiuoja kas savaitę, ir yra kaltinamojo filmuojamas. Reikalauja, kad kaltinamasis sumokėtų 52000Lt;

10pareiškime-protokole (b.l.24) O. K. nurodė, jog "jaunuolis (...) ėmė reikšti nepasitenkinimą dėl pravažiavimo. Aš jam priėjęs pasakiau, kad nusiramintų, tada tas jaunuolis sudavė kumščiu į veidą. Dėl ko sukėlė skausmą (...) konfliktas įvyko dėl asmeninių paskatų";

11apklausiamas liudytoju 2012-08-17 O. K. taip pat nurodė, kad jaunuolis reiškė nepasitenkinimą ir jis nuėjo su juo pasikalbėti plovyklos savininko paprašytas. Teigė, jog jam buvo suduoti du smūgiai, tačiau neminėjo, kad būtų suduota dar kartą, kai užsirašinėjo automobilio numerius (b.l.35-36);

12nukentėjusysis parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (b.l.38-41);

13medicinos ekspertei O. K., be to, nurodė, kad smūgiai buvo suduoti ranka, "kurioje buvo kastetas" (b.l.43);

14liudytojas R. L. parodė, jog jo įmonė įsikūrusi ( - ), ten - automobilių plovykla. Klientas buvo palikęs mašiną. Jis mašiną įvarinėjo į garažą, laukė, kol kitas žmogus išvažiuos. O. stovėjo šalia. Automobilis buvo prieš plovyklos duris, užvestas, durelės atidarytos. Pravažiavo kaltinamojo brolis. Po to, po dviejų minučių pravažiavo M. Iš pradžių jis jo nematė. Jis pravažiavo, sustojo gale automobilio, atsidarė langą ir pradėjo šaukti: "Patrauk mašiną, kur stati?" Matyt, galvojo, kad O. mašina. Buvo keiksmažodžių, bet konkrečiai nepamena. Anksčiau konfliktų nebuvo. Įvaręs mašiną, po dešimties minučių išėjo į lauką. O. nebuvo. Jis paskambino po pusvalandžio ir pasakė, kad nemato viena akim, "kad kažką jam padarė". Kai varė automobilį į garažą, galvojo, kad O. eina link savo mašinos - ji buvo "į tą pačia pusę kur vaikino". Teigė O. nieko neprašęs, nesiuntęs eiti pakalbėti. Tiek N., tiek ir O. yra jo klientai;

15liudytojas L. N. parodė, kad jis vos grįžo namo ir pastatė automobilį, tuoj grįžo ir brolis. Jis nebuvo spėjęs nueiti į namus. Iš mašinos išlipus broliui su sese, priėjo K. ir sakydamas: "Pacuke, snargly, išgama, pederaste, ko tu mane trukdai?" pasiūlė "duoti į snukį". Brolis sakė, jog "jei man duosi į galvą, tai ir aš duosiu". K. abiem rankom brolį M. pastūmė. "Brolis vos nenugriuvo". Sesė pradėjo verkti. Tada brolis M. porą kartų iš kairės rankos sudavė. K. rėkė: "Sumokėsi 100 štukų, aš pažįstu teisėjus, prokurorus, advokatus (...) išsiimsiu abdukciją, nežinai, kas tau bus". Jis ėmė skambinti policijai. Konflikto pradžios teigia nematęs, nes plovykloj ūžia siurbliai, "ką ten girdėsi";

16ikiteisminio tyrimo metu L. N. aplinkybes nurodė šiek tiek skirtingai, teigė: "vyriškis, prieidamas prie brolio rėkė: "Ką čia man sakai", "pasiūlė mano broliui duoti į galvą. Mano brolis tam vyrui kažką pasakė. Tada tas vyras mano brolį pradėjo stumdyti (...) Mano brolis tada tam vyrui du kartus su kumščiu sudavė į veidą". Kai brolis sudavė, vyras pasakė, kad brolis sumokęs "šimtą vienetų", sakė, kad turi pažįstamų b.l.810-82;

17specialisto išvadoje Nr.G1921/12(02) nurodyta, kad O. K. konstatuota viršutinio žandikaulio dešinės pusės 1-2, kairės pusės 1-2 dantų lūžimai, poodinės kraujosruvos veide, dešinės pusės viršutinio žandikaulio ir skruostikaulio komplekso lūžimas. Sužalojimai galėjo gautis 2012-07-23. Sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą (b.l.43).

18Tokiu būdu, surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis M. N. nesunkiai sužalojo O. K. asmeninio konflikto metu, o ne iš chuliganiškų paskatų, todėl veika perkvalifikuotina iš Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8p. į 138 str. 1d., iš kaltinimo pašalinant aplinkybę "iš chuliganiškų paskatų".

19Bausmės skyrimas

20Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad atlygintos nukentėjusiojo gydymo išlaidos Valstybinei ligonių kasai ir įnešta į teismo depozitinę kasą dalis pinigų nukentėjusiajam turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

21Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

22Kaltinamojo mama J. N. prašė perduoti jai sūnų pagal laidavimą. Laiduotojos asmeninės savybės teismui abejonių jos tinkamumu būti laiduotoja nekelia, tačiau Lietuvos Respublikos BK 40 str., be kitų sąlygų, numatančių žalos atlyginimą, yra nurodyta, jog asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, M. N. 2011-04-18 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl BK 182 str. 3d. numatytos veikos padarymo BK 93 str. pagrindu, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą 6 mėnesiams. Taigi, jis nėra asmuo, kuris pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir kuris, kaip numatyta įstatyme, suteikia teismui pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos bei kaltinamojo elgesio bylos nagrinėjimo metu, jis ne visiškai pripažino savo kaltę, nerodė nuoširdaus gailėjimosi, ieškojo pateisinimo savo elgesiui, apkaltindamas nukentėjusįjį jo įžeidinėjimu. Todėl sprendžiama, kad netaikytinas M. N. atžvilgiu atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

23Skiriant bausmę atsižvelgiama į tai, kad kaltinamojo veika nepriskiriama prie sunkių, sukeliančių padidintą pavojų visuomenei, kad yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, mokosi, turi tvirtus socialinius ryšius, taip pat atsižvelgiant į nukentėjusiojo interesus - kaltinamojo žalos atlyginimo galimybes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 54 -55 str.str. nuostatomis , skirtina laisvės apribojimo bausmė.

24Žalos atlyginimas

25Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo O. K. gydymo išlaidų atlyginimo, prašydama priteisti 2455,99Lt. Ieškiniui pagrįsti pateikti rašytiniai įrodymai - nurodytos suteiktos paslaugos, jų kaina. Ieškinys pagrįstas ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1d., 6.283 str. 1d., turėtų būti tenkintinas, tačiau 2013-04-26 raštu Nr.13-734 Kauno teritorinė ligonių kasa atsisakė ieškinio, nurodydama, kad žala pilnai atlyginta.

26Nukentėjusysis O. K. pareiškė civilinį ieškinį 52000 Lt sumai, nurodydamas, kad turtinę žalą sudaro 2000 litų, nors faktiškai dokumentus turi tik 1315,80 Lt sumai, tačiau neįskaičiuotos kuro sąnaudos, maisto vežimas į ligoninę, medicinos priemonių, tokių, kaip bintas, tepalai patinimui bei skausmui malšinti, nereceptinių vaistų pirkimas ir pan. Nurodė, jog 1315,80 sudaro sekančios išlaidos: valstybinei teismo medicinos tarnybai prie LR TM Kauno skyriui 79 Lt, 10 Lt pašto perlaidos siuntos mokestis bei 2 Lt perlaidos siuntimas į sąskaitą banke; UAB "Dentalora" 40Lt nuskausminimas, renograma 60 Lt, dantų estetinis plombavimas 1000Lt; VšĮ Kauno centro poliklinikoje BPG konsultacija 55,20 Lt, Eurovaistinėje pirkti vaistai 21,50 Lt ir automobilių stovėjimo aikštelės bilietai - 48,10 Lt. Sprendžiama, jog tenkintinas ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tik tiek, kiek jis pagrįstas rašytiniais įrodymais, t.y. 1315,80 Lt ir 7,75 Lt už dokumentų kopijas byloje (b.l.52-68, 116)

27Dėl 50 000Lt neturtinės žalos atlyginimo O. K. nurodė, kad jis ilgą laiką buvo gydomas, operuojamas, nors iki sužalojimo buvo sveiki dantys, teko estetiškai juos plombuoti, nuolat vartojo nuskausminančius vaistus, buvo sutrikęs miegas, skundėsi galvos svaigimu, dešinės pusės veido tirpimu. Patiria dvasinius išgyvenimus, sumažėjo bendravimo galimybės, sumažėjo perspektyva susirasti darbą. Be to, augina tris vaikus, privalo jais rūpintis.

28Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1d. nurodyta, jog neturtinę žalą sudaro dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas ir kita.

29Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2d. nurodyta, jog nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

30Įvertinus surinktų įrodymų visumą ir atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, į tai, kad kaltinamasis yra 12 klasės moksleivis, neturintis savarankiškų pajamų ir turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, kad net turtinės žalos ir dalies žalos nukentėjusiajam atlyginimui pinigus į teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo pilnamečio kaltinamojo mama J. N., taip pat atsižvelgiant į susiformavusią praktiką analogiškose bylose bei Lietuvos Respublikos Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo 6 str., sprendžiama, jog prašomos priteisti neturtinės žalos dydis mažintinas iki 7000Lt.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 115 str. , 297-307 str.str., vadovaujantios Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. ,

Nutarė

32 M. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1d. ir nuteisti laisvės apribojimu 1 (vieneriems) metams, įpareigojant nuteistąjį:

33- būti namuose kasdien nuo 22 val. iki 7 val.;

34- per 6 mėnesius neatlygintinai išdirbti 90 (devyniasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (po 15 val. per mėnesį);

35- per tris mėnesius atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą.

36Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

37Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš M. N. O. K. naudai 1323,55 Lt (tūkstantį tris šimtus dvidešimt tris litus 55 ct) turtinei žalai atlyginti ir 7000 Lt (septynis tūkstančius litų) neturtinei žalai atlyginti.

38Įmokėtus į Kauno apylinkės teismo sąskaitą Nr. LT95 7300 0100 0222 9831 3000 Lt (tris tūkstančius litų) panaudoti žalos atlyginimui (2013-04-24 mokėjimo nurodymas).

39Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aurelija Naujokienė, sekretoriaujant... 2. M. N., gim. ( - ), a/k ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 11... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2d. 8p.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. 2012m. liepos 23d. apie 11 val. M. N. Kaune, prie ( - ) namo du kartus ranka... 6. Kaltinamasis M. N. kaltu prisipažino iš dalies ir paaiškino, kad... 7. Apklausiamas įtariamuoju, M. N. nurodė, jog prie plovyklos O. K. "kažką... 8. Nors kaltinamasis kaltu prisipažįsta iš dalies, jo kaltė įrodyta... 9. nukentėjusysis O. K. parodė, jog jis atvyko į plovyklą pasiimti kilimų.... 10. pareiškime-protokole (b.l.24) O. K. nurodė, jog "jaunuolis (...) ėmė... 11. apklausiamas liudytoju 2012-08-17 O. K. taip pat nurodė, kad jaunuolis... 12. nukentėjusysis parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu... 13. medicinos ekspertei O. K., be to, nurodė, kad smūgiai buvo suduoti ranka,... 14. liudytojas R. L. parodė, jog jo įmonė įsikūrusi ( - ), ten - automobilių... 15. liudytojas L. N. parodė, kad jis vos grįžo namo ir pastatė automobilį,... 16. ikiteisminio tyrimo metu L. N. aplinkybes nurodė šiek tiek skirtingai,... 17. specialisto išvadoje Nr.G1921/12(02) nurodyta, kad O. K. konstatuota... 18. Tokiu būdu, surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad kaltinamasis M. N.... 19. Bausmės skyrimas ... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 21. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 22. Kaltinamojo mama J. N. prašė perduoti jai sūnų pagal laidavimą.... 23. Skiriant bausmę atsižvelgiama į tai, kad kaltinamojo veika nepriskiriama... 24. Žalos atlyginimas... 25. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė... 26. Nukentėjusysis O. K. pareiškė civilinį ieškinį 52000 Lt sumai,... 27. Dėl 50 000Lt neturtinės žalos atlyginimo O. K. nurodė, kad jis ilgą laiką... 28. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1d. nurodyta, jog neturtinę žalą sudaro... 29. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2d. nurodyta, jog nustatydamas neturtinės... 30. Įvertinus surinktų įrodymų visumą ir atsižvelgus į aukščiau nurodytas... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 115 str. , 297-307 str.str.,... 32. M. N. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1d. ir nuteisti... 33. - būti namuose kasdien nuo 22 val. iki 7 val.;... 34. - per 6 mėnesius neatlygintinai išdirbti 90 (devyniasdešimt) valandų... 35. - per tris mėnesius atlyginti nukentėjusiajam turtinę žalą.... 36. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti... 37. Civilinį ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš M. N. O. K. naudai... 38. Įmokėtus į Kauno apylinkės teismo sąskaitą Nr. LT95 7300 0100 0222 9831... 39. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...