Byla 2-7606-362/2013
Dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, sekretoriaujant Sigitai Batulevičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Zojai Kastėnienei, suinteresuotam asmeniui K. P., nedalyvaujant pareiškėjui Ž. P., išvadą byloje teikiančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Ž. P. pareiškimą suinteresuotam asmeniui K. P., išvadą byloje teikiančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo,

Nustatė

3pareiškėjas Ž. P. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą ir prašo nustatyti jam rūpybą ir rūpintoja paskirti seserį K. P., su kuria jis gyvena. Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvauja dėl sveikatos būklės, jam apie posėdžio vietą, laiką ir datą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pareiškime nurodė, kad nuo vaikystės yra neįgalus, jam yra nustatyta abipusė displastinė klubų sąnarių artrozė IVo, funkcijos nepakankamumas, antrinė krūtinės juosmens stuburo dalių deformacija. Dėl ligos jis nuolat jaučia didelius skausmus, sunkiai vaikšto, gali judėti tik su lazda, negali toli nueiti, todėl jam nuolat būtinus darbus atlikti reikalinga artimo žmogaus pagalba. Dėl sveikatos būklės jis negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų. Juo rūpinasi sesuo K. P., su kuria jie abu gyvena kaime. Dėl jo nuolatinės priežiūros – slaugos, sesuo negali dirbti. Prašo teismo paskirti jo seserį K. P. jo rūpintoja. Nurodo, kad sesuo Kristina sutinka juo rūpintis.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė, advokatė Zoja Kastėnienė prašė pareiškimą tenkinti ir paaiškino, kad Ž. P. sunkiai juda, jam reikalinga nuolatinė priežiūra. Juo ankščiau rūpinosi ir dabar rūpinasi sesuo K. P.. Nurodė, kad pateiktas pareiškimas pagrįstas ir motyvuotas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Specialių poreikių dydį nustatyti būtų netikslinga.

5Suinteresuotas asmuo K. P. teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti, paaiškino, kad broliui Ž. P. nuolatos reikalinga pagalba. Nurodė, kad brolį prižoūri nuo mažens, kai nukrito nuo laiptų, jo sveikata nuolatos blogėja.

6Išvadą byloje teikiančios institucijos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą, laiką ir datą pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo nurodė, kad Ž. P. neįgalus nuo vaikystės (darbingumas – 20 procentų). Dėl sveikatos problemų jo galimybės pasirūpinti savimi yra ribotos. Sveikata dar labiau pablogėjo dėl patirtos galvos traumos. Jam reikalinga kito asmens pagalba. Ž. P. gyvena su seserimi K. P.. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kairių seniūnijos pateiktame buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akte nurodyta, kad brolis ir sesuo sutaria gerai, gyvena tvarkingai, žalingų įpročių nei vienas neturi. Tėvai dažnai lankosi, padeda nudirbti ūkio darbus, aprūpina maistu ir teikia kitą būtiną pagalbą. Ž. P. turi atskirą kambarį, kuris pritaikytas jo negaliai. Gyvenamoji aplinka tvarkinga. Ž. P. priklauso senelių padovanotas 2,85 ha ploto žemės sklypas, kuris yra nuomojamas. Šiaulių rajono savivaldybės administracija nusiskundimų dėl Ž. P. priežiūros iš gyventojų nėra gavusi. Ž. P. išreiškė pageidavimą, kad juo rūpintųsi sesuo, su kuria jo teigimu, labai artimi ir šilti santykiai. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius mano, kad tikslinga Ž. P. nustatyti rūpybą, rūpintoja paskirti seserį K. P..

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus teismui pateiktos išvados, suinteresuoto asmens K. P., kurią rekomenduoja skirti rūpintoja, paaiškinimų nustatyta, kad Ž. P. yra neįgalus nuo vaikystės, silpnos sveikatos, nuo 2013-02-21 iki 2014-02-20 nustatyta, kad jis yra nedarbingas, jam nustatytas 80 proc. netekto darbingumo lygis, jis negali savarankiškai pats savęs apsitarnauti, tvarkytis buityje.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 3.279 str. 1 d. numato, kad veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų, prašymu jam gali būti nustatyta rūpyba. Iš teismui pateikto Ž. P. pareiškimo ir byloje surinktų dokumentų matyti, kad Ž. P. dėl sveikatos būklės negali pasirūpinti savimi, pasiruošti maisto, apsirengti, atlikti kitus buitinius dalykus, nes sunkiai vaikšto. Dėl tokios sveikatos būklės negali įgyvendinti savo teisių ir pareigų, todėl Ž. P. tikslinga nustatyti rūpybą.

10Asmuo, rekomenduojamas skirti rūpintoju, yra sesuo K. P., kuri gyvena kartu su broliu Ž. P., jį prižiūri ir juo rūpinasi. Ji sutinka būti brolio Ž. P. rūpintoja, yra sveika, priklausomybės ligų pacientų įskaitoje neįrašyta, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, neteista. Kad K. P. būtų paskirta brolio Ž. P. rūpintoja, sutinka ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, K. P. santykius su Ž. P., giminystės ryšį, K. P. sutikimą skirti Ž. P. rūpintoja bei Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus išvadą, sprendžia, kad prašymas dėl suinteresuoto asmens K. P. skyrimo Ž. P. rūpintoja tenkintinas (LR CK 3.242 str. 3d., LR CPK 177, 185 str.).

11Suinteresuotam asmeniui K. P. išaiškinama, kad rūpyba nustatoma siekiant apsaugoti ir apginti rūpintinio teises ir interesus (LR CK 3.239 straipsnio 1 dalis). Rūpintojas yra rūpintinio atstovas pagal įstatymą ir gina rūpintinio teises ir interesus be specialaus pavedimo (LR CK 3.240 straipsnio 1 dalis). Rūpintojas, kuris yra rūpintinio artimasis giminaitis, visais atvejais pareigas atlieka neatlygintinai (LR CK 3.243 straipsnio 2 dalis). Rūpintojas privalo informuoti rūpybos instituciją apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (LR CK 3.243 straipsnio 5 dalis). Rūpintinio turtą ir jo duodamas pajamas rūpintojas turi naudoti išimtinai rūpintinio interesais (LR CK 3.244 straipsnio 1 dalis). Pagal LR CK 3.279 straipsnio 3 dalį veiksnus asmuo ir rūpintojas sudaro pavedimo arba turto perdavimo valdyti patikėjimo teise sutartį, kurioje nustatomos rūpintojo teisės ir pareigos, susijusios su veiksnaus asmens turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo. Rūpintojas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių (LR CK 3.246 straipsnio 2 dalis). Jeigu rūpintojas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina rūpintinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, jis teismo nutartimi nušalinamas nuo rūpintojo pareigų (LR CK 3.246 straipsnio 3 dalis).

12Nutartis dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 496 straipsnio 1 dalimi, 509 straipsniu, teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti veiksniam asmeniui Ž. P., a.k. ( - ) rūpybą ir paskirti K. P., a.k. ( - ) veiksnaus Ž. P., a.k. ( - ) rūpintoja.

16Nutartis vykdoma skubiai.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai