Byla e2-353-544/2018

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujanti ieškovės atstovei G. V., atsakovės atstovui advokatui R. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr.e2-353-544/2018 pagal pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie LR FM) skundą atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Dainesa“ dėl 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, bankrutavusiai kredito unijai (toliau – BKU) „Amber“, UAB „Ignalinos girios“, Savivaldybės įmonei „Kompata“, Akcinei bendrovei (toliau – AB) „Šiaulių bankui“, SIA „Eureco“, UAB „Baltijos technika“

Nustatė

3pareiškėja (kreditorė) VMI prie LR FM pareiškime bei atstovė teismo posėdyje prašė panaikinti atsakovės UAB „Dainesa“ 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo bendrovei iškelta bankroto bylą, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

4Pareiškėja nurodė, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo protokolą gavo 2017 m. gruodžio 19 d. elektroniniu paštu. Nors VMI prie FM balsavo raštu prieš UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimą ir procedūrų vykdymą ne teismo tvarka, tačiau į jos argumentus nebuvo atsižvelgta.

5Nurodė, kad nesutinka su ginčijamu susirinkimo nutarimu trečiuoju darbotvarkės klausimu, nes jis neatitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnyje numatytų sąlygų, prieštarauja imperatyviam ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytam draudimui iškelti įmonės bankroto bylą, jei įmonei yra iškelta restruktūrizavimo byla bei Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 2 daliai, numatančiai, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

6Kadangi Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-311-227/2017 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi UAB „Dainesa“ (toliau – ir Bendrovė) buvo iškėlęs restruktūrizavimo bylą, kuri buvo nutraukta 2017 m. gruodžio 1 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo tik 2017 m. gruodžio 13 d., tai skundžiamo susirinkimo nutarimo priėmimo dieną UAB „Dainesa“ dar tebeturėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą.

7Kadangi UAB „Dainesa“ dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka kreipėsi tą pačią dieną, kai buvo priimta nutartis dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tai VMI prie FM, kaip ir kiti kreditoriai, dėl ĮRĮ 8 straipsnio 1 dalyje numatyto draudimo objektyviai negalėjo pradėti ar atnaujinti mokestinės nepriemokos, susidariusios iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, išieškojimo veiksmų. Skundžiamo nutarimo priėmimo dienai VMI prie LR FM nebuvo gavusi informacijos apie nutarties dėl UAB „Dainesa“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo įsiteisėjimą. Todėl tokius UAB „Dainesa“ veiksmus, siekiant pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, vertina kaip sąžiningus, dėl ko skundžiamas nutarimas turi būti panaikintas.

8Kadangi UAB „Dainesa“ po restruktūrizavimo bylos iškėlimo deklaravo mokėtinas gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio ir žemės mokesčio sumas, tačiau jų nesumokėjo, VMI prie FM 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė nurodymą Nr. ( - ) nurašyti šią mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) ir šio nurodymo kopiją kartu su balsavimo biuleteniu kreditorių susirinkime tą pačią dieną pateikė Bendrovei. Balsavimo raštu biuletenyje nurodė informaciją apie priimtą 2017 m. gruodžio 7 d. nurodymą Nr. ( - ) nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų) bei kad bankroto procesas ne teismo tvarka negali vykti. Nepaisant to, 2017 m. gruodžio 8 d. buvo priimtas skundžiamas nutarimas. Kadangi ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas yra imperatyvi norma, tai Bendrovės 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo protokolo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta iškelti įmonei bankroto bylą ir bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, tuo metu, kai iš įmonės buvo išieškoma pagal VMI prie FM išduotą vykdomąjį dokumentą, negali būti laikomas priimtu teisėtai.

9Pareiškėjos VMI prie FM nuomone, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti UAB „Dainesa“ restruktūrizavimo bylą, pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka turėjo būti pateiktas būtent teismui, o ne pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka. Todėl tvirtina, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ir dėl to, kad jis prieštarauja ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

10Pareiškėjos nuomone, minėti pažeidimai negali būti pripažinti neesminiais, o pagal teismų praktiką viešasis interesas negali pasireikšti tik vien kreditorių teisių suabsoliutinimu ignoruojant procedūros teisėtumą. Panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditorių interesų užtikrinimas nėra paneigiamas.

11Atsakovė BUAB „Dainesa“ atsiliepime ir jos atstovas teismo posėdyje nurodė, kad su pareikštu skundu, kuriuo reikalaujama panaikinti UAB „Dainesa“ 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą UAB „Dainesa“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, nesutinka dėl šių argumentų.

12Atsakovės nuomone, pareiškėja negalėjo imtis priverstinio skolos išieškojimo iki teismo nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo. Nors pareiškėja teigia, kad 2017 m. gruodžio 7 d. jai priėmus nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką, deklaruotą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, iš mokesčių mokėtojo sąskaitos, negalėjo būti priimtas sprendimas vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka, tačiau tai nėra ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, kad iš įmonės nebūtų išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, pažeidimas, draudžiantis bankroto procedūras pradėti ir vykdyti ne teismo tvarka. Vadovaujantis ĮRĮ 8 straipsnio 1 punkto, ĮRĮ 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad nutartis nutraukti UAB “Dainesa” restruktūrizavimo bylą buvo priimta ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, pareiškėja tik nuo teismo nutarties nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, t. y. po 2017 m. gruodžio 13 d., galėjo imtis veiksmų dėl einamųjų įmokų įsiskolinimų išieškojimo, tačiau ji dar 2017 m. gruodžio 7 d. surašė nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos. Kadangi nurodymas buvo surašytas pažeidžiant imperatyviąsias ĮRĮ normas, jis yra neteisėtas. Vadinasi, UAB „Dainesa“ 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo metu Bendrovės atžvilgiu negalėjo būti vykdomas išieškojimas pagal pareiškėjos išduotą dokumentą, todėl nebuvo ir sąlygų, dėl kurių negalėjo būti priimtas sprendimas UAB „Dainesa“ bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

13Atsakovė tvirtina, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas ir todėl, kad jo priėmimo metu (2017 m. gruodžio 8 d.) pareiškėjos nurodymas nurašyti mokestinę nepriemoką nuo mokesčių mokėtojo sąskaitos buvo tik priimtas, tačiau neįrodyta, kad tuo metu pagal jį buvo pradėtas išieškojimas pateikiant jį kredito įstaigoms per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą. Taigi nebuvo jokių kliūčių priimti sprendimą dėl UAB „Dainesa“ bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka.

14Mano, kad kreditoriai turėjo teisę inicijuoti bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir jie ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidė. ĮBĮ nėra nustatyta jokių kitų apribojimų vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, įskaitant restruktūrizavimo bylos nutraukimą. Atsižvelgiant į tai, UAB „Dainesa“ kreditoriai turėjo teisę pasirinkti vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka.

15Trečiojo asmens BKU „Amber“ atstovas į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko. Atsiliepime prašė pareiškėjos skundą atmesti. Nurodė, kad bendrovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-311-227/2017, tačiau, kadangi ji nebuvo pajėgi parengti pagrįsto ir realaus restruktūrizavimo plano, 2017 m. gruodžio 1 d. teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 13 d., restruktūrizavimo byla buvo nutraukta.

162017 m. gruodžio 18 d. įvyko UAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimas, kurio metu absoliučia įmonės kreditorių balsų dauguma (78,42 proc.) trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas skundžiamas nutarimas pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka. Po to paaiškėjo, kad, likus vienai dienai iki šaukiamo kreditorių susirinkimo (2017 m. gruodžio 7 d.), VMI prie LR FM priėmė nurodymą Nr. ( - ) nurašyti mokestinę nepriemoką iš atsakovės sąskaitos (sąskaitų), taip sudarydama prielaidą inicijuoti mokestinės nepriemokos išieškojimą iš atsakovės. BUAB „Dainesa“ atsiskaitomosios sąskaitos išrašas patvirtina, kad minėtas 2017 m. gruodžio 7 d. nurodymas išieškoti mokestinę nepriemoką buvo įvykdytas.

17Kreditorė nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos argumentais, jog UAB „Dainesa“ priimant skundžiamą nutarimą buvo nesąžininga bei pažeidė ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas laikantis ĮBĮ 12 straipsnyje įtvirtintų pasirengimo bankroto procesui, kuris vyks ne teismo tvarka, sąlygų ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos.

18Nors pareiškėja tvirtina, kad atsakovės veiksmai priimant skundžiamą nutarimą buvo nesąžiningi, nes buvo užkirstas kelias atnaujinti įsiskolinimų, susidariusių iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, išieškojimo veiksmus, tačiau, atsižvelgiant į ĮRĮ 8 straipsnio 1 punkto, 28 straipsnio 4 dalies, ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatas, bet kuria forma inicijavus įmonės bankroto procesą nebūtų galimybės įmonės atžvilgiu atnaujinti išieškojimo veiksmus, o kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai atsirado iki bankroto proceso pradžios, savo interesus galėtų apginti tik pateikdami kreditorinį reikalavimą (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Pareiškėja, priimdama nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš atsakovės likus vienai dienai iki šaukiamo kreditorių susirinkimo, pažeidė imperatyvias ĮRĮ nuostatas ir elgėsi neteisėtai, tokiais veiksmais ji pati sukūrė prielaidą pateikti skundą dėl skundžiamo nutarimo panaikinimo, inicijavo ir išsiieškojo visą mokestinę nepriemoką iš atsakovės banko sąskaitos, nors teismo procesinis sprendimas dėl skundo pagrįstumo nebuvo priimtas, o kreditoriams galiojo draudimas išieškoti skolas, atsiradusias iki bankroto proceso pradžios. Todėl tvirtina, kad tokiu būdu pareiškėja neteisėtai ir nesąžiningai sudarė sąlygas patenkinti savo finansinį reikalavimą pirma kitų ir akivaizdžiai pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, 35 straipsnio nuostatas.

19Unijos nuomone, atsakovės atžvilgiu nutraukus restruktūrizavimo bylą, bankroto proceso inicijavimas tapo neišvengiamas, todėl skundžiamo nutarimo panaikinimas įtakos turėtų tik bankroto proceso formai, bet proceso perspektyvos ir rezultatų nepakeistų. Kadangi visas atsakovės turtas yra įkeistas BKU „Amber“, todėl galutinis rezultatas bet kuriuo atveju būtų tik Unijos kreditorinio reikalavimo tenkinimas. Nepaisant to, pareiškėja bet kokia kaina siekia apginti pateiktą skundą, kuris, išieškojus einamųjų mokesčių nepriemoką, nebeaktualus net jai pačiai.

20Kreditorė tvirtina, kad neaktualus ir atmestinas pareiškėjos argumentas, jog bankroto procesas ne teismo tvarka atsakovei negalėjo būti pradėtas, nes egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta sąlyga - įmonės atžvilgiu buvo vykdomas mokestinės nepriemokos išieškojimas pagal VMI prie LR FM išduotą nurodymą. Kadangi pagal pareiškėjos nurodymą iš atsakovės banko sąskaitos buvo nurašyta visa skunde nurodyta mokestinė nepriemoka, buvo pažeisti ne tik ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 35 straipsnio reikalavimai, bet ir iš esmės anuliuotas skundo pagrindas ir jo aktualumas.

21Nurodė, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas absoliučia atsakovės kreditorių balsų dauguma (78,42 proc.), o VMI prie LR FM, turėdama mažumą balsų ir veikdama išimtinai tik savo interesais, nesąžiningai inicijavo mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmus, kurių pagrindu pateikė skundą ir dėl ginčijamo nutarimo panaikinimo, o vėliau, pažeisdama minėtas ĮBĮ nuostatas, patenkino dalį savo finansinio reikalavimo pirma kitų atsakovės kreditorių. Inscenizuotos aplinkybės neturi būti pagrindas panaikinti kreditorių balsų daugumos priimtą ginčijamą nutarimą, kuriuo yra siekiama iš esmės to pačio tikslo – atsakovės bankroto proceso pradžios.

22Nurodo, kad išdėstyti pareiškėjos veiksmai ne tik prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, dėl kurių yra vilkinamas neišvengiamas atsakovės bankroto procesas, didinamos išlaidos ir sąlygojamas nuostolių atsiradimas atsakovei dėl pareiškėjos prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

23Trečiųjų asmenų UAB „Ignalinos girios“, Savivaldybės įmonės „Kompata“, AB „Šiaulių banko“ atstovai į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, atsiliepimo nepateikė, prašė bylą nagrinėti atstovams nedalyvaujant.

24Trečiųjų asmenų SIA „Eureco“ ir UAB „Baltijos technika“ atstovai į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, atsiliepimo nepateikė.

25Skundas tenkinamas visiškai.

26Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-311-227/2017 UAB „Dainesa“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. 2017 m. gruodžio 1 d. teismo nutartimi restruktūrizavimo byla buvo nutraukta ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies pagrindu ir tą pačią dieną UAB „Dainesa“ su pranešimu kreipėsi į kreditorius dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo 2017 m. gruodžio 8 d., kuriame vienas iš darbotvarkės klausimų buvo numatytas „Dėl UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimo“. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad nutartis nutraukti Bendrovei bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 13 d., iki tol UAB „Dainesa“ turėjo Juridinių asmenų registre įregistruotą restruktūrizuojamos įmonės statusą.

27Kreditorė VMI prie LR FM 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė nurodymą Nr. ( - ) nurašyti nuo mokesčio mokėtojos UAB „Dainesa“ sąskaitos 2187,00 Eur mokestinę nepriemoką, deklaruotą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šis nurodymas Piniginių lėšų apribojimo informacinei sistemai buvo nukreiptas vykdyti 2017 m. gruodžio 7 d. ir pilnai įvykdytas 2018 m. sausio 24 d. Minėto nurodymo nurašyti mokestinę nepriemoką kopija kartu su balsavimo biuleteniu, kuriame VMI prie LR FM nurodė balsuojanti prieš bankroto procedūros vykdymą ne teismo tvarka, buvo pateikta UAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimui.

282017 m. gruodžio 8 d. įvyko UAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimas, kuriame trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta iškelti bankroto bylą UAB „Dainesa“ bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, nustatyti 30 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nustatyti 15 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. „Už“ minėto nutarimo priėmimą, išskyrus pareiškėją, balsavo visi kreditoriai, tarp kurių ir 213 552,68 Eur kreditorinį reikalavimą turinti BKU „Amber“, kuriai įkeistas visas bendrovės turtas.

29Teismo nuomone, pareiškėja skunde pagrįstai tvirtino ir byloje įrodė, kad ginčijamas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes prieštarauja imperatyviai ĮBĮ 12 straipsnio 1 daliai, 10 straipsnio 3 dalies 2 punktui ir ĮRĮ 28 straipsnio 2 daliai, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, numatytiems CK 1.5 straipsnyje, todėl yra faktinis ir teisinis pagrindas skundą tenkinti.

30ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną. Iš bylos duomenų matyti, kad ginčijamas nutarimas buvo priimtas „už“ balsavus kreditoriams, kurių reikalavimų suma sudaro 77,91 procentus, o „prieš“ - 0,31 procentui kreditorių balsų. Todėl šios teisės normos reikalavimų laikytasi.

31Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra, yra nustatytos ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje, kurioje įtvirtinta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Nurodytų sąlygų visuma leidžia daryti išvadą, jog bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pagrindinis kriterijus yra ginčo tarp įmonės ir jos kreditorių nebuvimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316-686/2016). ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies prasme turtinių reikalavimų ar išieškojimų ne ginčo tvarka nebuvimas svarbus ne pranešimų kreditoriams išsiuntimo metu, bet kreditorių susirinkime priimant nutarimą dėl įmonės bankroto ne teismo tvarka vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-302-313/2017).

32Byloje nėra duomenų ir niekas neįrodinėja, kad skundžiamo nutarimo priėmimo metu 2017 m. gruodžio 8 d. teismuose pavieniai kreditoriai buvo iškėlę bylų, kuriose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.

33Tačiau byloje nustatyta, kad pareiškėja VMI prie LR FM 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė nurodymą Nr. ( - ) nurašyti nuo mokesčio mokėtojos UAB „Dainesa“ sąskaitos 2187,00 Eur mokestinę nepriemoką, deklaruotą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Šis nurodymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminu apskųstas nebuvo. Iš UAB „Dainesa“ AB „Šiaulių banko“ sąskaitos nustatyta, kad šis nurodymas Piniginių lėšų apribojimo informacinei sistemą buvo nukreiptas vykdyti 2017 m. gruodžio 7 d. ir visiškai įvykdytas 2018 m. sausio 24 d. nurašant minėtą sumą nuo atsakovės sąskaitos. Nurodžius priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas ir apribojus disponavimą piniginėmis lėšomis pagal Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktą dokumentą, laikoma, kad vykdymo procesas prasidėjo (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 587 straipsnio 10 punktas). Kadangi ĮBĮ 12 straipsnio1 dalis draudė vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka, jeigu iš įmonės yra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, kreditoriai ginčijamo nutarimo negalėjo priimti, nes jis pažeidžia imperatyviąsias ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl yra neteisėtas.

34Be to, skundžiamo nutarimo priėmimo dienai (2017 m. gruodžio 8 d.) nebuvo įsiteisėjusi 2017 m. gruodžio 1 d. Panevėžio apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.B2-311-227/2017 nutraukti restruktūrizavimo bylą dėl nevykdomo restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas), kuri įsiteisėjo tik 2017 m. gruodžio 13 d. ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte yra numatytas draudimas iškelti įmonei bankroto bylą, jei įmonei yra iškelta restruktūrizavimo byla. Taigi, skundžiamo nutarimo priėmimo dienai bendrovė tebeturėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą, nes restruktūrizavimo byla nebuvo baigta (nutartis nutraukti bylą buvo neįsiteisėjusi).

35Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl neteisminės UAB „Dainesa“ bankroto procedūros pradėjimo pripažintinas neteisėtu ir dėl prieštaravimo ĮRĮ 28 straipsnio 2 daliai, kuri nustato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka. Iš teismų sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. gruodžio 1 d. nutartyje nutraukti Bendrovei restruktūrizavimo bylą kaip tik rezoliucinėje jos dalyje ir nurodė, kad „įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą UAB „Dainesa“ turi pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka“. Taigi nagrinėjamu atveju UAB „Dainesa“ kreditoriai, savininkai ar valdymo organai turėjo inicijuoti teisminį UAB „Dainesa“ bankroto bylos iškėlimą.

36Atsakovė bei trečiasis asmuo BKU „Amber“ tvirtina, kad, atsakovei iškėlus restruktūrizavimo bylą, pareiškėja neturėjo teisės priimti privalomo nurodymo nurašyti lėšas nuo atsakovės sąskaitos, o kredito įstaiga neturėjo teisinio pagrindo vykdyti tokį nurodymą, nes ĮRĮ 8 straipsnis nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą draudė įmonės piniginių prievolių vykdymą, skolų išieškojimą iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Teismo nuomone, argumentai, kad pareiškėja, kol neįsiteisėjo nutartis nutraukti restruktūrizavimo bylą, neturėjo teisės priimti privalomo nurodymo išieškoti mokestinę nepriemoką, deklaruotą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nuo atsakovės sąskaitų ir tą nepriemoką išieškoti, o taip elgdamasi pažeidė imperatyvias įstatymų nuostatas, nepagrįsti ir atmestini dėl šių motyvų.

37Draudimas restruktūrizuojamai įmonei vykdyti pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, atsiranda įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas), tačiau šis draudimas apima tik draudimą vykdyti prievoles, kurių vykdymo terminai suėjo iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir dėl kurių pakeitimo iškelta restruktūrizavimo byla. Naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Dėl to restruktūrizavimo bylos nagrinėjimas teisme varžo kreditorių teisę išieškoti skolas iš restruktūrizuojamos įmonės, restruktūrizuojamos įmonės teises atsiskaityti su senaisiais kreditoriais, išskyrus ĮRĮ 8 straipsnio 1 punkte, 9 straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis, tačiau nesuvaržo restruktūrizuojamos įmonės teisės mokėti einamąsias įmokas ir mokesčių administratoriaus (pareiškėja) teisės priverstine tvarka išieškoti laiku nesumokėtus mokesčius ir iš su tuo susijusias sumas, nurodant kredito įstaigai nurašyti nesumokėtus privalomus mokėti mokesčius. Tokią teismų praktiką šiuo klausimu formuoja ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016).

38Lietuvos Respublikos įstatymuose ir jų pagrindu priimtuose jų lydimuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose įmonių restruktūrizavimo ar bankroto procedūras, gali būti nustatomos specialios mokestinės prievolės vykdymo taisyklės, taip pat jos įvykdymo būdai bei pasibaigimo pagrindai. Tokiais atvejais šis Mokesčių administravimo įstatymas taikomas tiek, kiek atitinkamų klausimų nereglamentuoja minėti įstatymai (Mokesčių administravimo įstatymo 94 straipsnis).

39Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovės gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, žemės mokesčio nepriemoka susidarė už 2017 m. birželio – lapkričio mėnesius pagal pačios atsakovės, kuriai tuo metu buvo iškelta restruktūrizavimo byla, pateiktas deklaracijas.

40Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnyje yra numatyta, kad, vadovaudamasis mokesčių teisės aktais, priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja pats mokesčių mokėtojas, išskyrus atitinkamuose mokesčių teisės aktuose numatytas išimtis. Pastebėjęs, kad mokestis buvo apskaičiuotas neteisingai, mokesčių mokėtojas jį perskaičiuoja (1 dalis). Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas teisės aktų nustatyta tvarka neapskaičiavo mokesčio arba neteisingai apskaičiavęs jo neperskaičiavo, mokesčių mokėtojui priklausantį mokėti mokestį apskaičiuoja mokesčių administratorius, remdamasis mokesčių mokėtojo pateiktomis mokesčių deklaracijomis, apskaitos bei kitais dokumentais arba kitais šiame skyriuje numatytais specialiais mokesčių apskaičiavimo būdais (2 dalis).

41Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sprendime, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos, nurodytas papildomai apskaičiuotų mokesčių, paskirtų baudų ir apskaičiuotų delspinigių sumas mokesčių mokėtojas privalo sumokėti per 20 dienų nuo minėto sprendimo įteikimo jam dienos, jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas arba šis straipsnis nenustato kito termino.

42VMI prie LR FM nagrinėjamu atveju Mokesčių administravimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos pateikti atsakovei raginimą geruoju sumokėti mokestį neturėjo. Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką, jeigu yra bent vienas iš nustatytų pagrindų: <...> 2) mokesčių mokėtojas nesumoka deklaruoto mokesčio atitinkamo mokesčio įstatyme ar jo pagrindu priimtame lydimajame teisės akte nustatytu terminu. Šio įstatymo 105 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama, kai raginimas nesiunčiamas, – kitą dieną po Įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 2 punktuose nustatyto termino pabaigos. Byloje nėra ginčo, kad atsakovės pateiktose deklaracijose nurodytų mokesčių mokėjimo terminai buvo pasibaigę.

43Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad mokestinė nepriemoka priverstinai gali būti išieškoma duodant kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (sąskaitų) ir kad šis nurodymas vykdomas šio Įstatymo 63 straipsnyje nustatyta tvarka. Todėl pareiškėja pagrįstai ir teisėtai tvirtina, kad ji turėjo teisę priimti nurodymą priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką ir ją pateikti vykdyti.

44Aplinkybės, kad pareiškėjos VMI prie LR FM reikalavimas mažas ir nebūtų turėjęs įtakos priimant kreditorių susirinkimo nutarimus, kad skundas yra betikslis, nes pareiškėjos reikalavimas patenkintas, kad bet kokiu atveju įmonei keltina bankroto byla ir, nepriklausomai nuo to, ar ji bus vykdoma teismo, ar neteismine tvarka, kreditorių teisių apimtis ir gynyba bus tokie pat bei siekis operatyviai inicijuoti ir vykdyti bankroto procesą, nedidinti kreditorių finansinių reikalavimų, nėra pakankama priežastis nepaisyti imperatyvių įstatymo normų reikalavimų ir esminių nutarimo inicijavimo teisės pažeidimų bei nepaneigia skundžiamo kreditorių susirinkimo sprendimo neteisėtumo. Bankroto bylose yra ginami ne tik kreditorių teisės ir interesai, bet turi būti užtikrinamas ir vykdomos procedūros teisėtumas. Juo labiau, kad, panaikinus neteisėtai pradėtą ir vykdomą procesą dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl įmonės kreditorių interesų užtikrinimas, panaikinus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, nėra paneigiamas. Be to, vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis).

45Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

46Skundą tenkinti visiškai.

47Panaikinti atsakovės UAB „Dainesa“ (j. a. k. ( - )) 2017 m. gruodžio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu iškelti bankroto bylą UAB „Dainesa“ bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, nustatyti 30 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nustatyti 15 dienų terminą nuo nutarimo priėmimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus.

48Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. pareiškėja (kreditorė) VMI prie LR FM pareiškime bei atstovė teismo... 4. Pareiškėja nurodė, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo protokolą gavo... 5. Nurodė, kad nesutinka su ginčijamu susirinkimo nutarimu trečiuoju... 6. Kadangi Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-311-227/2017... 7. Kadangi UAB „Dainesa“ dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka... 8. Kadangi UAB „Dainesa“ po restruktūrizavimo bylos iškėlimo deklaravo... 9. Pareiškėjos VMI prie FM nuomone, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti... 10. Pareiškėjos nuomone, minėti pažeidimai negali būti pripažinti... 11. Atsakovė BUAB „Dainesa“ atsiliepime ir jos atstovas teismo posėdyje... 12. Atsakovės nuomone, pareiškėja negalėjo imtis priverstinio skolos... 13. Atsakovė tvirtina, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra... 14. Mano, kad kreditoriai turėjo teisę inicijuoti bankroto procedūrą ne teismo... 15. Trečiojo asmens BKU „Amber“ atstovas į teismo posėdį, apie kurio laiką... 16. 2017 m. gruodžio 18 d. įvyko UAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimas,... 17. Kreditorė nurodė, kad nesutinka su pareiškėjos argumentais, jog UAB... 18. Nors pareiškėja tvirtina, kad atsakovės veiksmai priimant skundžiamą... 19. Unijos nuomone, atsakovės atžvilgiu nutraukus restruktūrizavimo bylą,... 20. Kreditorė tvirtina, kad neaktualus ir atmestinas pareiškėjos argumentas, jog... 21. Nurodė, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas absoliučia atsakovės... 22. Nurodo, kad išdėstyti pareiškėjos veiksmai ne tik prieštarauja teisingumo,... 23. Trečiųjų asmenų UAB „Ignalinos girios“, Savivaldybės įmonės... 24. Trečiųjų asmenų SIA „Eureco“ ir UAB „Baltijos technika“ atstovai į... 25. Skundas tenkinamas visiškai.... 26. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2017 m. balandžio 26 d.... 27. Kreditorė VMI prie LR FM 2017 m. gruodžio 7 d. priėmė nurodymą Nr. ( - )... 28. 2017 m. gruodžio 8 d. įvyko UAB „Dainesa“ kreditorių susirinkimas,... 29. Teismo nuomone, pareiškėja skunde pagrįstai tvirtino ir byloje įrodė, kad... 30. ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad nutarimą bankroto procedūras... 31. Sąlygos, kurioms esant gali būti pradedama įmonės bankroto procedūra, yra... 32. Byloje nėra duomenų ir niekas neįrodinėja, kad skundžiamo nutarimo... 33. Tačiau byloje nustatyta, kad pareiškėja VMI prie LR FM 2017 m. gruodžio 7... 34. Be to, skundžiamo nutarimo priėmimo dienai (2017 m. gruodžio 8 d.) nebuvo... 35. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl neteisminės UAB... 36. Atsakovė bei trečiasis asmuo BKU „Amber“ tvirtina, kad, atsakovei... 37. Draudimas restruktūrizuojamai įmonei vykdyti pinigines prievoles,... 38. Lietuvos Respublikos įstatymuose ir jų pagrindu priimtuose jų lydimuosiuose... 39. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovės gyventojų pajamų... 40. Mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnyje yra numatyta, kad,... 41. Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad... 42. VMI prie LR FM nagrinėjamu atveju Mokesčių administravimo įstatymo 89... 43. Mokesčių administravimo įstatymo 106 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta,... 44. Aplinkybės, kad pareiškėjos VMI prie LR FM reikalavimas mažas ir nebūtų... 45. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 46. Skundą tenkinti visiškai.... 47. Panaikinti atsakovės UAB „Dainesa“ (j. a. k. ( - )) 2017 m. gruodžio 8 d.... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...