Byla 2-2768-239/2013
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilterma“ ieškinį atsakovui UAB „Račkūnų komercija“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

22013 m. rugsėjo 12 d. teismas preliminariu sprendimu nutarė ieškovo ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo UAB „Račkūnų komercija“, į.k. 181682798, 6867,23 Lt skolą, 9847,89 Lt palūkanas bei 2251 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB Vilterma“, į.k. 121934942.

3Teismui pateiktu 203-09-25 rašytiniu prašymu šalys prašo patvirtinti jų 2013-09-25 sudarytą taikos sutartį ir šią bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Šalių sudaryta taikos sutartimi kitų asmenų teisės ir įstatymo saugomi interesai bei įstatymai nepažeidžiami (CPK 42 str.), todėl teismas šalių nurodytomis sąlygomis tvirtina taikos sutartį ir bylą nutraukia (CPK 293 str. 1 d., 5 p.). Šalims žinomos bylos nutraukimo pasekmės (CPK 294 str.).

6LR CPK 430 str. 9 d. numato, kad šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas. Atsižvelgiant į tai, šioje byloje 2013 m. rugsėjo 12 d. priimtas preliminarus sprendimas yra panaikintinas.

7Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai valstybei ieškovo sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 188,25 Lt (251,00 Lt x 75 proc.) (CPK 87 str. 2 d.).

8Šalių sutarimu išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteisiamos iš UAB „Račkūnų komercija“. Tačiau šioje byloje valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma yra mažesnė nei 10 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

9Byloje 2013-09-05 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų, o jų nesant ar esant nepakankamai – atsakovo nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto areštas (turto arešto akto identifikavimo kodas 2013047173). Vadovaujantis LR CPK 150 str. 3 d., šios laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki taikos sutarties įvykdymo.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 42 str., 88, 94, 96, 140 str. str., 293 str. 5 p., 294 str., teismas

Nutarė

11patvirtinti ieškovo UAB „Vilterma“, juridinio asmens kodas 121934942, buveinė Laisvės pr. 77-418, Vilnius, ir atsakovo UAB „Račkūnų komercija“, juridinio asmens kodas 181682798, buveinė Račkūnų k, Trakų raj., sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

121.

13Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 10000 (dešimt tūkstančių) Lt, pinigus pervedant į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ), žemiau nurodytais terminais ir tvarka:

  1. 2000 Lt (du tūkstančiai litų) sumokami iki 2013 m. spalio 1 d.;
  2. 4000 Lt (keturi tūkstančiai litų) sumokami iki 2013 m. lapkričio 1 d.;
  3. 4000 Lt (keturi tūkstančiai litų) sumokami iki 2013 m. gruodžio 1 d
  1. Atsakovas turi teisę sumokėti pinigus Ieškovui prieš terminą.
  2. Ieškovas atsisako nuo likusių ieškinio reikalavimų.
  3. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad:
  1. nuo šios Sutarties pasirašymo, jei Sutartį patvirtina teismas, Atsakovo skola Ieškovui yra 10000 (dešimt tūkstančių) Lt, Ieškovo skola Atsakovui yra 0 (nulis) Lt – Atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad Ieškovas nėra skolingas už jokias Atsakovo Ieškovui pagal 2011 m. birželio 20 d. Ieškovo ir Atsakovo sudarytą Statybos subrangos sutartį suteiktas paslaugas. Šios sumos, nusakančios šalių priešpriešinių reikalavimų saldo Sutarties pasirašymo dienai, yra galutinės ir nekintančios;
  2. jos viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią Sutartį.

145.

15Atsakovui bet kaip pažeidus Sutarties 1.1. – 1.3. punkte nustatytus piniginės prievolės vykdyme terminus ir tvarką, Ieškovas, nepaisant to, kad Sutarties 1.1. – 1.3. punkte nustatyti terminai dar nebūti pasibaigę, Įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo visai Sutarties 1 punkte nurodytai sumai ir priverstinai išsiieškoti visą nesumokėtos Sutarties 1 punkte nurodytos skolos dalį.

  1. Ši Sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir Trakų rajono apylinkės teismui.

16Panaikinti 2013 m. rugsėjo 12 d. Trakų rajono apylinkės teismo preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2768-239/2013.

17Šią civilinę bylą nutraukti.

182013-09-05 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Račkūnų komercija“ piniginių lėšų, o jų nesant ar esant nepakankamai – atsakovo nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto areštą (turto arešto akto identifikavimo kodas 2013047173) – palikti galioti iki taikos sutarties įvykdymo, o atsakovui UAB „Račkūnų komercija“ ją įvykdžius – panaikinti.

19Grąžinti ieškovui UAB „Vilterma“ 2013-08-29 mokėjimo nurodymu Nr. 1931 valstybei sumokėto 251,00,00 Lt žyminio mokesčio dalį – 188,25 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni litai 25 ct).

20Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai