Byla 2-2285-301/2011
Dėl pareiškejos A. O. V. pareiškimo suinteresuotiems asmenims Marijampoles apskrities VMI ir I. B. del juridine reikšme turinciu faktu nustatymu ir n u s t a t e:

1Marijampoles rajono apylinkes teismo teiseja Terese Klimiene rašytinio proceso tvarka išnagrinejo klausima del pareiškejos A. O. V. pareiškimo suinteresuotiems asmenims Marijampoles apskrities VMI ir I. B. del juridine reikšme turinciu faktu nustatymu ir n u s t a t e:

2Teisme 2011-05-05 gautas pareiškejos A. O. V. pareiškimas suinteresuotiems asmenims Marijampoles apskrities VMI ir I. B. del juridine reikšme turinciu faktu nustatymo.

3Pareiškeja pareiškime prašo nustatyti juridine reikšme turincius faktus, kad:

  1. A. V. V., kuriam 2010-12-24, mirus, Kalvarijos savivaldybes administracijos CMS buvo išduotas mirties liudijimas AA Nr. 609669, buvo A. O. V., a.k. ( - ) sutuoktinis.
  2. pareiškejos dukra I. V. (B.) buvo A. V. V., mirusio 2010-12-24, dukra.

4Teise kreiptis i teisma realizuojama istatymo nustatyta tvarka (CPK 5 str. 1 d.). Todel pareiškeja privalo ivykdyti visas teises kreiptis i teisma tinkamo realizavimo salygas

5Juridine reikšme turincius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybes: 1) prašomas nustatyti faktas turi tureti juridine reikšme; 2) pareiškejas neturi dokumentu, patvirtinanciu ta juridine reikšme turinti fakta; 3) pareiškejas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentu, patvirtinanciu atitinkama juridine reikšme turinti fakta, arba pareiškejas negali ne teismo tvarka atkurti prarastu dokumentu, patvirtinanciu juridine reikšme turinti fakta. Kai nera bent vienos iš nurodytu aplinkybiu, klausimas del juridine reikšme turincio fakto nustatymo nenagrinetinas teisme (CPK 444, 445 straipsniai).

6CPK 444 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas nagrineja bylas del giminystes santykiu nustatymo. CPK 444 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu negalima nustatyti vaiko tevystes ar motinystes, taip pat negimininiu (pavyzdžiui, svainystes (CK 3.136 straipsnis), ivaikinimo, santuokiniu, sugyventiniu ir kt.) santykiu. Pagal CPK 444 straipsnio 2 dalies 3 punkta nustatomas ne pats gimimo, ivaikinimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, partnerystes, mirties ar kito civilines bukles akto faktas, bet jo iregistravimo faktas. Fakto iregistravima patvirtina irašo pagrindu išduotas liudijimas (pažyma) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2005-12-29 nutarimas Del teises normu, reglamentuojanciu turinciu faktu nustatyma, taikymo teismu praktikoje)

7Iš pareiškimo ir jo priedu (sutuoktuviu liudijimo, gimimo liudijimo) seka, kad pareiškeja turi asmens giminyste (tevyste) ir neginiminius santykius (santuokinius) patvirtinancius dokumentus, taciau, pareiškejos nuomone, civilines metrikacijos istaigos išduotuose dokumentuose neteisingai nurodyti asmens duomenys.

8Del pasakyto priimti pareiškima, kaip nenagrinetina teisme, atsisakoma (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

9Pareiškejai išaiškintina, jog ji turi kreiptis i civilines metrikacijos istaiga del irašu ištaisymo (CPK 137 straipsnio 3 dalis, 294 straipsnio 1 dalis). Kai yra neigiama civilines metrikacijos istaigos išvada del irašo ištaisymo, suinteresuotas asmuo turi teise kreiptis i teisma CPK 514 straipsnyje nustatyta tvarka.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškejos A. O. V. pareiškima suinteresuotiems asmenims Marijampoles apskrities VMI ir I. B. del juridine reikšme turinciu faktu nustatymo.

12Del šios nutarties gali buti duodamas atskirasis skundas.

Proceso dalyviai