Byla 2A-1139/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant atsakovo atstovams advokatui Virgilijui Kaupui ir O. A., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1826-370/2010 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Alfva“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas RUAB „Alfva“ 2010-04-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui ir prašė: 1) panaikinti atsakovo 2010-02-22 sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų; 2) įpareigoti atsakovą įtraukti ieškovo pasiūlymą į preliminarią eilę. Nurodė, kad atsakovas 2009-08-25 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui: Skuodo, Šilutės ir Kretingos rajonų pagrindinių sąvartynų uždarymo (rekultivacijos) darbams pirkti (toliau – Konkursas).

5Ieškovas nurodė, kad dalyvavo šiame konkurse, pasiūlymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, jo pasiūlymo kaina buvo 5 892 858,30 Lt, todėl turėjo būti paskelbtas laimėjusiu. Tačiau atsakovas 2010-02-22 raštu informavo, jog vadovaujantis Konkurso sąlygų 29.1.1 punktu pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų, tai yra įmonė yra restruktūrizuojama, o tai prilyginama Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintai nuostatai, jog įmonė yra laikoma neatitinkanti minimalių reikalavimų, jeigu tiekėjas “su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti”.

6Ieškovas teigė, kad toks atsakovo sprendimas yra nepagrįstas, nes Konkurso sąlygose nebuvo draudimo restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti konkurse, o atsakovas be pagrindo aiškina sąlygas ieškovo nenaudai. Be to, atsakovas nepagrįstai restruktūrizavimo procesą sutapatino su nemokumu, neatsižvelgė į tikslą - išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą. Dėl šių priežasčių atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

7Atsakovas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir nurodė, jog priešingai nei teigė ieškovas, atsakovas nelaikė jo nemokiu. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) nuostatas įmonės veikla yra ribota, restruktūrizavimo procesu siekiama susitarimo su kreditoriais. Sutarties sudarymas su tiekėju, kuris turi finansinių problemų, kurio veikla vykdoma pagal planą, keltų riziką neįvykdyti viešojo pirkimo. Teigė, kad tokiam atsakovo sprendimui pritarė ir Viešųjų pirkimų tarnyba, o Konkurso sąlygos yra aiškios, detalizuotos ir atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir panaikino 2010-02-22 atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą ir įpareigojo atsakovą šį pasiūlymą vertinti iš naujo. Nurodė, kad ieškovas atsakovui buvo pateikęs reikalingus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją, taip pat duomenys apie ieškovo statusą, t. y. kad įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota kaip restruktūrizuojama, tačiau nėra duomenų, kad ši įmonė deklaravo atskiroje Deklaracijoje, jog yra sudariusi kokias nors sutartis ar susitarimus su kreditoriais, kas atitiktų konkurso sąlygose numatytą ribojimą. Todėl teismas sprendė, jog atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, nepagrįstai restruktūrizavimo statusą prilygino Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintai nuostatai dėl taikos sutarties sudarymo su kreditoriais ir be pagrindo atmetė pasiūlymą. Dėl šios priežasties teismas konstatavo, jog atsakovas Konkurso sąlygas ir įstatyme nustatytus ribojimus aiškino plečiamai ir tuo pažeidė VPĮ 33 straipsnio nuostatas, nustatančias sąrašą sąlygų, draudžiančių ar ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime.

9Atsakovas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras apeliaciniu skundu prašo šį teismo sprendimą panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas taip pat prašo prie bylos prijunti pateiktus įrodymus. Skunde rašoma:

101. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimus, taip pat Viešųjų pirkimų ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymų nuostatas. Pagal ĮRĮ restruktūrizavimo procesas reiškia įmonės susitarimą su kreditoriais dėl jo tolimesnės verslo sąlygų, kreditorių reikalavimų atidėjimą ar sumažinimą, o tai prilygintina sudarytai taikos sutarčiai su kreditoriais. Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte buvo įtvirtintos VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punkto nuostatos, todėl, priešingai nei sprendė teismas, atsakovas negalėjo pažeisti VPĮ 33 straipsnio. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba pritarė atsakovo pozicijai. Be to, sutarties sudarymas su tiekėju, turinčiu finansinių sunkumų, keltų riziką viešųjų pirkimų tikslų įgyvendinimui.

112. Teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalį, o taip pat dispozityvumo, šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus, nes nepagrįstai peržengė ieškinio ribas – ieškovas neprašė įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti jo pasiūlymą. Teismas sprendime nenurodė, kodėl peržengė ieškinio ribas, taip pat nenurodė, kad to reikalauja viešasis interesas, nors šiuo atveju pagal bylos aplinkybes įpareigojimas iš naujo vertinti pasiūlymą tokio intereso neatitinka.

123. Teismas pažeidė proceso normas, reglamentuojančias bylos nagrinėjimą bei sprendimo paskelbimą. 2010-07-02 teismo posėdžio protokole buvo nurodyta, kad posėdis baigtas, tačiau iš tiesų buvo paskelbta pertrauka pateikus nušalinimą teisėjai, tai patvirtina atsakovo pateiktos pastabos. Sprendime nurodyta, kad atsakovo atstovai neatvyko į bylos nagrinėjimą, tačiau jiems apie tai nebuvo pranešta. Teismas išnagrinėjo bylą atsakovams nedalyvaujant ir tuo pažeidė atsakovo teises, nes atsakovas negalėjo pateikti įrodymų, jog ieškovo su pasiūlymu pateiktame 2009-07-23 Juridinio asmenų registro išraše nebuvo nurodyto jo teisinio statuso, tai yra restruktūrizuojamas, o taip pat pateikti duomenų, gautų iš UAB ,,CreditInfo Lietuva“. 2010-07-16 teismo posėdžio metu skelbiant sprendimą, motyvai dar nebuvo surašyti.

13Ieškovas RUAB „Alfva“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai restruktūrizavimą tapatina su nemokumu ar taikos sutarties sudarymu, nes restruktūrizavimas – tai procesas, skirtas atkurti mokumą ir išvengti bankroto, išsaugoti įmonės veiklą (pakeisti veiklos rūšį, parduoti turtą, keisti darbo organizavimą). Tuo tarpu taikos sutarties sudarymo tikslas yra konkrečių kreditorių reikalavimo patenkinimo klausimo išsprendimas tarpusavio kompromisų būdu. Nei VPĮ, nei Konkurso sąlygose nebuvo numatyta draudimo restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti Konkurse, tačiau apeliantas, plečiamai aiškindamas konkurso sąlygas, pažeidė skaidrumo, lygiateisiškumo principus. Apelianto argumentai, susiję su teismo padarytais pažeidimais, yra nepagrįsti, nes patys atsakovai, teismui paskelbus pertrauką, pasišalino iš teismo posėdžių salės ir nebegrįžo, o nurodytos pastabos dėl protokolo neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovas, atstovaujamas profesionalių teisininkų, turėjo galimybes pateikti įrodymus, tačiau šia galimybe nepasinaudojo, todėl nepagrįstai prašo juos prijunti prie bylos.

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą pagal apeliacinio skundo faktinį bei teisinį pagrindą ir privalo patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą (CPK 320 str.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, tačiau visais atvejais patikrinama, ar nėra CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

16Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino bei taikė materialiosios, proceso teisės normas, nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos nagrinėjamais klausimais, ir, iš dalies patenkindamas ieškovo RUAB „Alfva“ ieškinį atsakovui Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo, priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

17Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo priimto sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nes įmonės statusas ,,restruktūrizuojama“ prilygintas Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintai nuostatai, jog įmonė yra laikoma neatitinkanti minimalių reikalavimų, jeigu tiekėjas ,,su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti”.

18Ieškovas teigė, kad toks atsakovo sprendimas yra nepagrįstas, nes Konkurso sąlygose nebuvo draudimo restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti konkurse, o atsakovas be pagrindo aiškina sąlygas ieškovo nenaudai. Be to, atsakovas nepagrįstai restruktūrizavimo procesą sutapatino su nemokumu, neatsižvelgė į jo tikslą - išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą.

19Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas pagrįstai teigia, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė minėtame Konkurso sąlygų 4.2.4 punkte įtvirtintą sąvoką – „taikos sutarties su kreditoriais sudarymas (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti)“.

20Iš tiesų, paminėtoje konkurso sąlygoje tiesiogiai nėra įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo, jog tiekėjas negali būti restruktūrizuojama įmonė. Tačiau priešingai nei sprendė teismas, šios sąlygos pagrindu yra ne įmonės teisinis statusas, o faktinė situacija.

21Visų pirma, kaip žinoma, pats restruktūrizuojamos įmonės statusas reiškia, kad ši įmonė yra sudariusi susitarimą su savo kreditoriais dėl reikalavimų vykdymo atidėjimo, veiklos ribojimo ir t. t., nes pagal ĮRĮ 2 straipsnio nuostatas įmonės restruktūrizavimo procesas – ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas.

22Antra, pagal ĮRĮ 6 straipsnį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo į teismą kreipiasi įmonės vadovas, gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą restruktūrizuoti įmonę. Restruktūrizavimo procesas neįmanomas be įmonės restruktūrizavimo plano, kurį turi svarstyti ir patvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮRĮ 15 str.). Tad savo esme tokie kreditorių veiksmai ir nutarimai prilygsta bendrovės sutartinių santykių su kreditoriais modifikavimui, kurio įforminimui nėra būtinas taikos sutarties sudarymas.

23Taigi sisteminis nurodytų ir kitų normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad restruktūrizavimo proceso metu neišvengiamai sudaromas susitarimas su kreditoriais, kuriuo restruktūrizuojama įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas nepagrįstai konstatavo, kad restruktūrizavimo procesas negali būti prilyginamas taikos sutarties su kreditoriais sudarymu (CPK 185 str.).

24Pagal VPĮ 32 straipsnio l dalį perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus bei pareikalauti pateikti pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atsižvelgdama į pirkimo sutarties vertę, įvykdymo terminus, jos finansavimą ir pan. Akivaizdu, kad teikėjas, neturintis finansinių problemų, yra žymiai patikimesnis, nei tas, kuris turi veiklos ir finansinių sunkumų. Kaip matyti iš Konkurso sąlygų 3.1 punkto, projektas yra finansuojamas ne tik Lietuvos Respublikos biudžeto, bet ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir galutinio paramos gavėjo lėšomis pagal EK sprendimą Nr. 2002/LT/16/P/PE/010 (t. 1, b. l. 33). Todėl teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas, siekdamas sėkmingo pirkimo rezultato, t. y. laiku atliktų darbų ir racionalaus bei tinkamo šių lėšų panaudojimo, privalėjo atidžiai vertinti tiekėjų kvalifikaciją.

25Teisėjų kolegija laiko, kad nagrinėjant šią bylą yra svarbu atsižvelgti į teismų praktiką šiais klausimais. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos apeliaciniame teisme buvo nagrinėjami ginčai, kuriuose taip pat dalyvavo ieškovas RUAB „Alfva“ dėl perkančiųjų organizacijų skelbiamuose konkursuose nustatytų analogiškų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Šio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartyje yra suformuluota nuostata, jog restruktūrizavimo procesas yra prilyginamas taikos sutarties su kreditoriais sudarymui (CPK 4 str.) (civilinė byla RUAB „Alfva“ v. Neries regioninio parko direkcija, trečiasis asmuo UAB ,,Hidrostatyba“, byla Nr. 2A-1020/2010).

26Atsižvelgdama į tai, jog konkurso dalyvis ieškovas RUAB „Alfva“ yra restruktūrizuojama įmonė, dėl taikomos restruktūrizavimo procedūros jo veikla yra apribota, o atsiskaitymas su kreditoriais objektyviai yra pakitęs dėl susitarimų su kreditoriais, kurie prilyginami taikos sutarties sudarymui, teisėjų kolegija sprendžia, jog, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, RUAB „Alfva“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 4.2.4 punkto reikalavimų ir buvo pagrįstai atmestas dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo (Konkurso sąlygų 29.1.1 p., VPĮ 32 str. 6 d., 33 str. 2 d. 1 p., 2 p.).

27Teisėjų kolegija remdamasi pirmiau paminėtais motyvais, sprendžia, jog taip pat nepagrįsti teismo argumentai dėl VPĮ 33 straipsnio reikalavimų pažeidimo. Tokią išvadą taip pat patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos, kuriai pagal įstatymą yra suteikta teisė teikti metodinę pagalbą, rengti VPĮ įgyvendinimui reikalingas rekomendacijas, nustatyti gaires, tinklalapyje www.vpt.lt 2010-05-14 pateiktas išaiškinimas, jog nepaisant to, kad įstatyme nėra aiškiai įvardintos sąlygos, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas turi restruktūrizuojamos įmonės statusą, restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir pasekmės yra tokios pačios ar panašios į atvejį, kai susitariama su kreditoriais dėl prievolių modifikavimo. Tiek vienu, tiek kitu atveju siekiama sumažinti ar likviduoti įmonės įsiskolinimus kreditoriams mainais už tam tikras jų nuolaidas. Taigi, priešingai nei sprendė teismas, apelianto pateikiamas VPĮ 33 straipsnio 2 dalies nuostatų aiškinimas negali būti vertinamas kaip plečiamasis.

28Teisėjų kolegijos nuomone, neteisingi bei nepagrįsti ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstyti teiginiai, jog restruktūrizuojama įmonė nėra nemoki, o priešingai, teismo nutartimi iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą konstatuojama, jog įmonė, išvengdama bankroto, turi visas galimybes likti veikiančiu rinkos dalyviu. Kaip minėta, restruktūrizavimo byla keliama įmonei dėl to, kad ji negali atsiskaityti su kreditoriais (ĮRĮ 3 str.) Pats faktas, kad įmonė turi skolų ir jų negali sumokėti, leidžia teigti, jog įmonė nėra moki, nes tik susitarus su kreditoriais atsiranda galimybė atkurti mokumą (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Pažymėtina tai, kad apie ieškovo UAB „Alfva“ nemokumą nurodoma taip pat ir įmonės generalinio direktoriaus ieškinyje, o taip pat Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartyje, kuria patenkinus šį reikalavimą bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla.

29Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš dalies neteisingą sprendimą, todėl sprendimo dalis, kuria patenkinus ieškovo RUAB „Alfva“ ieškinį panaikintas atsakovo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2010-02-22 sprendimas, o atsakovas įpareigotas vertinti ieškovo pasiūlymą iš naujo, naikinama, šioje dalyje priimamas naujas sprendimas ir minimas ieškininis reikalavimas atmetamas (CPK 326 str. 3 d.). Kita sprendimo dalis paliekama nepakeista.

30Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu remiasi taip pat ir tuo, kad nagrinėjant bylą buvo pažeistos jo proceso teisės, tai yra byla išnagrinėta atsakovams nedalyvaujant. Apeliantas teigia, jog 2010-07-02 teismo posėdžio protokole buvo nurodyta, kad posėdis baigtas, tačiau faktiškai buvo paskelbta pertrauka pateikus nušalinimą teisėjai, ką patvirtina atsakovo pateiktos pastabos. Apeliantas teigia, jog negalėjo pateikti įrodymų apie ieškovo teisinį statusą bei kitų duomenų ir tokiu būdu buvo užkirstas kelias įgyvendinti proceso teises (CPK 42 str.).

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto nurodyti civilinio proceso pažeidimai nėra vertintini kaip absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindai, tuo tarpu pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimą panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

32Iš bylos medžiagos matyti, kad apelianto nurodytas pastabas dėl proceso eigos teismas priėmė kaip iš esmės teisingas, o įrodymai, susiję su ieškovo teisiniu statusu ir kt., su apeliaciniu skundu buvo pateikti apeliacinės instancijos teismui, kuris šiuos naujus įrodymus priėmė ir juos vertino (CPK 314 str.). Tuo remdamasi teisėjų kolegijos sprendžia, kad apelianto nurodyti pažeidimai iš esmės neturėjo įtakos neteisingo sprendimo priėmimui, todėl keisdama skundžiamą teismo sprendimą šiuo apelianto nurodytu pagrindu nesiremia (CPK 185 str.).

33Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str.). Tačiau apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių tokias išlaidas (CPK 98 str. 1 d., 178 str.).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

35Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. sprendimą pakeisti.

36Panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Alfva“ ieškininiai reikalavimai ir panaikintas atsakovo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro 2010-02-22 sprendimas, o atsakovas įpareigotas vertinti ieškovo pasiūlymą iš naujo.

37Priimti naują sprendimą ir šiuos ieškininius reikalavimus atmesti.

38Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas RUAB „Alfva“ 2010-04-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo šiame konkurse, pasiūlymai buvo vertinami... 6. Ieškovas teigė, kad toks atsakovo sprendimas yra nepagrįstas, nes Konkurso... 7. Atsakovas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atsiliepimu su ieškiniu... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 16 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. Atsakovas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras apeliaciniu skundu... 10. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurso sąlygų 4.2.4 punkto... 11. 2. Teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalį, o taip pat dispozityvumo,... 12. 3. Teismas pažeidė proceso normas, reglamentuojančias bylos nagrinėjimą... 13. Ieškovas RUAB „Alfva“ atsiliepime prašo apeliacinį skundą atmesti.... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 16. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 17. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo priimto sprendimo atmesti... 18. Ieškovas teigė, kad toks atsakovo sprendimas yra nepagrįstas, nes Konkurso... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas pagrįstai teigia, jog teismas... 20. Iš tiesų, paminėtoje konkurso sąlygoje tiesiogiai nėra įtvirtinto... 21. Visų pirma, kaip žinoma, pats restruktūrizuojamos įmonės statusas... 22. Antra, pagal ĮRĮ 6 straipsnį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo į... 23. Taigi sisteminis nurodytų ir kitų normų aiškinimas leidžia daryti... 24. Pagal VPĮ 32 straipsnio l dalį perkančioji organizacija privalo... 25. Teisėjų kolegija laiko, kad nagrinėjant šią bylą yra svarbu atsižvelgti... 26. Atsižvelgdama į tai, jog konkurso dalyvis ieškovas RUAB „Alfva“ yra... 27. Teisėjų kolegija remdamasi pirmiau paminėtais motyvais, sprendžia, jog taip... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, neteisingi bei nepagrįsti ieškovo atsiliepime į... 29. Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 30. Kaip minėta, apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu remiasi taip... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto nurodyti civilinio proceso... 32. Iš bylos medžiagos matyti, kad apelianto nurodytas pastabas dėl proceso... 33. Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtų... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 35. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. liepos 16 d. sprendimą pakeisti.... 36. Panaikinti sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo restruktūrizuojamos... 37. Priimti naują sprendimą ir šiuos ieškininius reikalavimus atmesti.... 38. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....