Byla I-274-189/2010
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui Gintarui Abaravičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal T. Ž. skundą Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą (t. II, b.l. 65-67) prašydama įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją patvirtinti gyvenamojo namo 2002-08-28 savivaldybės tarybai pateiktą derinti projektą ir išduoti leidimą statybai.

4Paaiškino, kad 1994-06-22 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu buvo įpareigota patvirtinti gyvenamojo namo, esančio ( - ) kaime statybos projektą, gauti nustatytą leidimą ir pastatą reikiamai pertvarkyti (t. II, b. l. 129-131). Per visą laikotarpį įvykdė esminius teismo reikalavimus – paruošė kelis projektus, tačiau Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, buvo keliami vis nauji reikalavimai. 1994-06-22 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimą ji įvykdė pilnai – paruošė projektą, kuris parengtas remiantis paminklosaugos ir paminklotvarkos eksperčių atliktos ekspertizės ir paminklotvarkos eksperto ekspertizės aktais. Šiame projekte siekiant vizualiai sumažinti pastato aktyvų dominavimą kraštovaizdžio siluete, numatyta esamą stogo dangą dažyti tamsiai ruda spalva, antrą aukštą dažyti šviesesnio atspalvio rudos spalvos dažais. Tačiau projekto derinimas stringa dėl to, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – TINP direkcija) parengė jai specialiąsias išskirtines sąlygas ir atsisako derinti paruoštą projektą. Toks derinimas su TINP direkcija yra nereikalingas, nes ( - ) kaimas, kuriame yra jos namų valda, negali būti laikomas, kad yra TINP ribose. Pagal paskelbtą Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos rašytinę dalį nėra pagrindo daryti išvadą, kad ( - ) kaimas yra priskirtas Trakų istoriniam nacionaliniam parkui. Rašytinėje schemoje nėra nei vieno sakinio apie ( - ) kaimą, todėl jam negali būti taikomi Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemoje nustatyti reikalavimai, o tuo pačiu projektų derinimas su TINP direkcija. 2002-09-03 ji Trakų rajono savivaldybės administracijai pateikė derinti paruoštą projektą, tačiau Trakų rajono nuolatinė statybų komisija neteisėtai kreipėsi į TINP direkciją, į kurią kreiptis neprivalėjo, o gautas iš TINP direkcijos sąlygas nepagrįstai įrašė į projektavimo sąlygų sąvadą, kurios 2002-09-20 buvo parengtos ir patvirtintos Trakų rajono savivaldybės Architektūros skyriaus vedėjos. Šis sąvadas yra neteisėtas, o tuo pačiu neteisėtas ir atsisakymas patvirtinti jos pateiktą projektą.

5Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose (t II, b.l. 127; t. III, b. l. 7-8) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

6Paaiškino, kad pareiškėja 1990 m. pradžioje pagal patvirtintą ir suderintą projektą ( - ) k. Trakų r. sav. pradėjo gyvenamojo namo statybą. Tačiau savavališkai nukrypdama statybą vykdė ne pagal suderintą ir patvirtintą projektą. Savavališkai pastatytas gyvenamasis namas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Trakų rajono apylinkės teismas 1994-06-22 sprendimu įpareigojo pareiškėją iki 1995-01-01 patvirtinti gyvenamojo namo Trakų rajone, ( - ) kaime statybos projektą, gauti nustatytą leidimą ir iki 1996-05-03 pastatą reikiamai pertvarkyti. Tačiau šis Trakų rajono apylinkės teismo sprendimas nebuvo ir nėra įvykdytas iki šiol. 2002-09-04 pareiškėja kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją su prašymais dėl savavališkai pastatytam gyvenamajam namui ( - ) k., Trakų r. sav. projektavimo sąlygų sąvado parengimo. Trakų rajono savivaldybės administracija 2002-09-05 raštu Nr. P3-1208 kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją dėl specialiųjų projektavimo sąlygų nustatymo (t. II, b.l. 140). Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2002-09-12 raštu Nr. 01-09-341 nustatė specialiąsias sąlygas pareiškėjo pastatyto gyvenamojo namo rekonstrukcijos projekto parengimui (t. II, b.l. 141). Trakų rajono savivaldybės administracija parengė ir patvirtino 2002-09-20 statinio projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 02-148 (t. II, b.l. 132-139), tačiau pareiškėja šio sąvado netaikė, pagal šį sąvadą projekto neparengė ir parengto nustatyta tvarka projekto nepateikė nuolatinės statybos komisijai.

7Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepime (t. III, b.l. 14-17) prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad visas ( - ) kaimas patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau – TINP) teritoriją. Pareiškėjai priklausanti namų valda yra TINP konservacinėje zonoje – ( - ) botaniniame – zoologiniame draustinyje, todėl be bendrųjų teisės aktų čia veiklą reglamentuoja ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 str. 1 d. nurodyti veiklos saugomose teritorijose reglamentavimo dokumentai. Pagrindinis valstybinės reikšmės teritorijų planavimo dokumentas TINP yra TINP planavimo schema. TINP nuostatuose įtvirtinta principinė nuostata, kad istorinio nacionalinio parko teritorija saugoma, tvarkoma ir naudojama pagal planavimo schemą, jos pagrindu parengtus, nustatyta tvarka suderintus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Kadangi pareiškėjai priklausanti namų valda yra griežčiausioje – konservacinėje – zonoje, todėl veiklai čia taikoma ypatingai daug apribojimų, draudimų ir reikalavimų kurių privalu laikytis.

9Pareiškėja T. Ž. raštišku 2010 m. liepos 9 d. pareiškimu (reg. Nr. 4 RT-11721; t III, b.l. 45) prašo nutraukti bylos nagrinėjimą (adm. b. Nr. I-274-189/2010).

10Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas pareiškėjos pareikštam prašymui neprieštaravo.

11Prašymas tenkinamas ir administracinės bylos nagrinėjimas nutraukiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p. pagrindu.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

13Pareiškėja pasinaudojo šia įstatymo suteikta teise. Skundo atsisakymo pasekmės pareiškėjai išaiškintos. Atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis ir galutinis. Bylos nutraukimas nepažeidžia kitų asmenų interesų, neprieštarauja įstatymui.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str.,

Nutarė

15administracinę bylą Nr. I-274-189/2010, pagal pareiškėjos T. Ž. skundą Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo - Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija), nutraukti.

16Pareiškėjai išaiškinti, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

17Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai