Byla B2-592-856/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovei Ž. D. individualiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei Ž. D. individualiai įmonei (toliau – ir Ž. D.Į), nurodo, kad atsakovė pažeidinėja valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką. Įmonė už apdraustuosius privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau atsakovė šios nuostatos nepaiso, nevykdo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje. Atsakovės skola 2017-01-26 buvo 5690,83 Eur (5537,64 Eur įmokų, 153,19 Eur delspinigių). Siekdamas išieškoti iš atsakovės nesumokėtas įmokas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius (toliau – ir VSDFV Šiaulių skyrius) atsakovės atžvilgiu taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įmonė laikotarpiu nuo 2016-04-01 iki 2017-01-26 piniginių lėšų nepervedė. Antstolio T. U. kontora laikotarpiu nuo 2009-01-28 iki 2017-01-26 piniginių lėšų taip pat neišieškojo. Ieškovas 2016-11-22 raštu įspėjo atsakovę apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei nebus sumokėtas įsiskolinimas, tačiau atsakovė į raginimą nereagavo, per nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo. Mano, kad atsakovė negali vykdyti įstatymais numatytų privalomų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus bei vykdyti kitus trumpalaikius įsipareigojimus (1– 2 b. l.).

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovę per 5 dienas nuo nutarties gavimo dienos pateikti teismui įrodymus, nurodytus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje apie Ž. D. IĮ finansinę padėtį (19–20 b. l.). Atsakovė teismui nepateikė dokumentų, įrodančių jos finansinę padėtį, taigi, teismo įpareigojimų nevykdė. Ieškinyje nurodytu adresu ( - ), atsakovės nerasta, teismo siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, nurodžius kad, netikslus adresas. 2017-02-24 procesiniai dokumentai atsakovei išsiųsti pakartotinai. Vadovaudamasis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas procesinius dokumentus atsakovei išsiuntė pakartotinai, todėl pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Teismas savo iniciatyva užklausė VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ apie atsakovės turtinę padėtį.

6Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad atsakovė Ž. D.IĮ nevykdo draudėjo pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnyje, t. y. nemoka privalomų VSD įmokų už apdraustuosius. Siekdamas išsiieškoti skolą, ieškovas atsakovės atžvilgiu taikė įstatymų nustatytas sankcijas, tačiau jokių piniginių lėšų nebuvo gauta. Antstolio T. U. kontora taip pat jokių piniginių lėšų neišieškojo. Atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2017-01-26 dienai buvo – 5690,83 Eur (5537,64 Eur įmokų, 153,19 Eur delspinigių). Iš internetinio Sodros puslapio matyti, kad atsakovės įsiskolinimas 2017 m. kovo 3 dienai sudarė 5993,31 Eur, įmonė apdraustųjų asmenų neturi. Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2017-02-22 pažyma Nr. (31.3E)S patvirtina, kad atsakovė privalomų teikti deklaracijų neteikia, iki 2017-02-20 pagal pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis skolų valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neturėjo. Iš VĮ Registrų centras bei VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovė finansinių ataskaitų valstybės įmonei Registrų centras nėra teikusi, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi.

7Teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovei 2015-2017 metais teismuose nėra iškelta civilinių bylų, kuriose būtų pareikšti turtiniai reikalavimai (CPK 179 str. 3 d.).

8Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriumi, ieškovas įspėjo atsakovę apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė nereagavo, įsiskolinimo nesumokėjo, atsakovė apdraustųjų asmenų neturi, todėl galimai veiklos nevykdo, pajamų negauna. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad Ž. D. IĮ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Įmonės administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Rožių slėnis“ (juridinio asmens kodas 126422725, adresas, J. Baltrušaičio g. 9-166, 06145 Vilnius, el. p. raisa.roziuslenis@gmail.com, sąrašo numeris B-JA229, įrašymo į sąrašą data – 2015-04-30), sutinkanti šią įmonę administruoti.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 6 str., 10 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą Ž. D. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas 300136875, adresas ( - ).

122. Bankrutuojančios Ž. D. individualios įmonės administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Rožių slėnis“ (juridinio asmens kodas 126422725, adresas, J. Baltrušaičio g. 9-166, 06145 Vilnius, sąrašo numeris B-JA229, įrašymo į sąrašą data – 2015-04-30).

133. Areštuoti Ž. D. individualios įmonės, juridinio asmens kodas 300136875, turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl Ž. D. individualios įmonės turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

155. Uždrausti Ž. D. individualiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

166. Nustatyti Ž. D. individualiai įmonei terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

177. Įtraukti Ž. D. individualios įmonės kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

188. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte.

199. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą įmonės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 4 d. 7 p.).

2010. Įpareigoti Ž. D. individualios įmonės vadovą per 7 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.).

2111. Įpareigoti Ž. D. individualios įmonės vadovą pateikti administratoriui viso turimo turto sąrašą.

2212. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

2313. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 22 str.).

24Apie Ž. D. individualiai įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Ieškovas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei Ž. D. individualiai įmonei... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9... 5. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi įpareigojo... 6. Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad atsakovė Ž. D.IĮ... 7. Teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovei 2015-2017 metais teismuose... 8. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė neatsiskaito su... 9. Įmonės administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Rožių... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 3 p., 5... 11. 1. Iškelti bankroto bylą Ž. D. individualiai įmonei (juridinio asmens kodas... 12. 2. Bankrutuojančios Ž. D. individualios įmonės administratoriumi paskirti... 13. 3. Areštuoti Ž. D. individualios įmonės, juridinio asmens kodas 300136875,... 14. 4. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl Ž. D.... 15. 5. Uždrausti Ž. D. individualiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles,... 16. 6. Nustatyti Ž. D. individualiai įmonei terminą kreditorių finansiniams... 17. 7. Įtraukti Ž. D. individualios įmonės kreditorius dalyvauti bankroto... 18. 8. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 19. 9. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties... 20. 10. Įpareigoti Ž. D. individualios įmonės vadovą per 7 dienas po šios... 21. 11. Įpareigoti Ž. D. individualios įmonės vadovą pateikti administratoriui... 22. 12. Uždrausti be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar... 23. 13. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių... 24. Apie Ž. D. individualiai įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti Audito,... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...