Byla 2-2571-636/2011
Dėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.)

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei D. J., dalyvaujant ieškovei S. M. ir jos atstovei advokatei L. Ž., dalyvaujant atsakovui S. M. ir jo atstovui advokatui G. G., dalyvaujant Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistui V. N.,

2teismo posėdžio metu, gavusi ieškovės ir atsakovo pasirašytą taikos sutartį, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

3ieškovė 2011-09-28 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pakeisti iš atsakovo priteistą išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. M. mokomomis periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo 200 Lt iki 500 Lt iki vaiko pilnametystės nuo ieškinio teismui padavimo dienos. Taip pat prašė ieškovę paskirti nepilnamečiui sūnui D. M. išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

42011 m. gruodžio 14 d. teismo posėdžio metu šalys pateikė taikos sutartį, kuria šalys, suprasdamos taikos sutarties sudarymo pasekmes, susitarė ginčą išspręsti taikiai bei prašė taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

5Kadangi šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalims taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo pasekmės yra žinomos, todėl taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla nutrauktina (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.).

6Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011-07-13 sprendimu Nr. SP-2574-(7.1853) ieškovei suteikta antrinė teisinė pagalba, atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų apmokant 100 % antrinės teisinės pagalbos išlaidų, todėl bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas atleistas, proporcingai patenkintai reikalavimų daliai priteisiamos iš atsakovo valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.). Ieškovė nuo žyminio mokesčio yra atleista, todėl, patenkinus ieškinį, žyminis mokestis išieškotinas iš atsakovo, kadangi patvirtinus taikos sutartį yra grąžinama 75 % žyminio mokesčio, todėl iš atsakovo valstybei priteistina 17,50 Lt (70,00 Lt x 25 %) žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 85 str. 1 d. 6 p., 87 str. 2 d.). Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymoje dėl patirtų valstybės išlaidų nurodyta, kad išlaidos už suteiktą antrinę teisinę pagalbą sudaro 480,00 Lt, kurios priteistinos iš atsakovo.

7Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR ( - ) str.).

8Teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (LR ( - ) str. 2 d. 1 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str., 140 str., 290-291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškovės S. M., a.k. ( - ) gyv. , Mažeikiai, ir atsakovo S. M., a.k. ( - ) gyv. , Mažeikiai, sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

11„Mes, šalys civilinėje byloje Nr. 2-2571-636/2011, ieškovė S. M., gim. m. d., a.k. ( - ) gyv., Mažeikių m., ir atsakovas S. M., gim. ., a.k. ( - ) gyv. , Mažeikių m., siekdami išspręsti tarp mūsų iškilusį ginčą taikiai, susitarėme:

  1. Šalys sutinka, kad teismas pakeistų Mažeikių rajono apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 25 d. teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2261-785/2007 priteisto išlaikymo dydį nepilnamečio sūnaus D. M., gim., a.k. ( - ) išlaikymui ir priteistų iš S. M., a.k. ( - ) periodines išmokas kas mėnesį po 350 Lt (trys šimtai penkiasdešimt Lt 00 ct) iki sūnaus pilnametystės.
  2. S. M. sutinka su S. M. jų nepilnamečio sūnaus D. M., gim. d., a.k. ( - ) išlaikymui skiriamų lėšų dydžiu ir atsisako bet kokių kitų reikalavimų S. M. atžvilgiu.
  3. Nustatoma, jog nepilnamečio sūnaus D. M., gim. d., a.k. ( - ) išlaikymui skiriamas lėšas uzufrukto teise tvarkys S. M. a.k. ( - )
  4. Civilinėje byloje susidariusias procesines (pašto) išlaidas bei išlaidas Valstybei už S. M. suteiktą antrinę teisinę pagalbą sumoje 400 Lt (keturi šimtai Lt 00 ct) apmokės atsakovas S. M..
  5. Prašydamos teismo patvirtinti šią taikos sutartį, šalys pareiškia, jog joms yra žinomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.201 str. bei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294 str. nuostatos.
  6. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį rašytinio proceso tvarka.
  7. Sutartis surašyta trimis egzemplioriais, po vieną šalims ir vieną Mažeikių rajono apylinkės teismui.“

12Išlaikymo sumą indeksuoti kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

13Civilinę bylą nutraukti.

14P. V. iš atsakovo S. M. bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 17,50 Lt (septyniolika litų 50 ct) žyminio mokesčio .

15Priteisti iš atsakovo S. M. 480,00 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt litų 00 ct) išlaidų už antrinės teisinės pagalbos teikimą Valstybės naudai. Valstybės išlaidas už antrinės teisinės pagalbos suteikimą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas – 73000, juridinio asmens kodas 188659752, įmokos kodas – 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai