Byla 1-61-744/2014

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

3dalyvaujant: prokurorei Vitalijai Lukšienei,

4gynėjui advokatui Anatolijui Šichovcovui,

5nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui R. V.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

7K. Č., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), specialaus vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, išsituokęs, 2011 m. rugsėjo 13 d. Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., jam susitaikius su nukentėjusiuoju asmeniu (BK 38 str.), teistas:

81) 2011-11-24 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 1 d. - viešaisiais darbais 5 mėnesiams, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai išdirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui;

92) 2012-10-19 Joniškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. - laisvės apribojimu 1 metams, įpareigojant per bausmės atlikimo laiką būti gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbo ar mokslo santykiais, ir per 3 mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

103) 2013-01-31 Joniškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 145 str. 1 d., 64 str. (su pagal 2012-10-19 Joniškio rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą neatlikta bausme), 65 str. - 60 parų arešto (bausmę atlikęs);

114) 2013-04-03 Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., 64 str. (su pagal 2013-01-31 Joniškio rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą neatlikta bausme) laisvės atėmimu 7 mėnesiams, 2014-02-20 paleistas iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės atlikus bausmę;

125) 2013-12-10 Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 182 str. 1 d., 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. (su 2013-04-03 Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme) laisvės atėmimu 1 metams 9 mėnesiams (bausmės neatlikęs),

13teistumas neišnykęs, paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

14kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį ir 290 straipsnį,

Nustatė

15Kaltinamasis K. Č., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui, 2014 m. kovo 4 d. apie 15:05 val. Pakruojo rajono savivaldybėje, P. seniūnijoje, P. miestelyje, J. g. 1, kavinėje - bare ,,Laura“, baro lankytojų ir darbuotojų akivaizdoje, garbę ir orumą įžeidžiančiais bei žeminančiais žodžiais išplūdo pranešimo aplinkybes besiaiškinantį Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos skyriaus tyrėją R. V., tokiu būdu tyčia įžeisdamas šį savo pareigas einantį valstybės tarnautoją, be to, vengdamas sulaikymo, mosikavo rankomis, muistėsi, kairės rankos alkūne bandė suduoti šiam policijos pareigūnui į veidą, tačiau nepataikė, kadangi pareigūnas smūgio išvengė, kaire ranka sugriebė R. V. už tarnybinės striukės dešinio peties, dėl ko atsisegė antpečio mova ir ant žemės nukrito pareiginio laipsnio mova, dešine ranka sugriebė R. V. už striukės apykaklės, stumdamas prirėmė jį prie sienos, po to, policijos pareigūnui R. V. panaudojus jo atžvilgiu specialią priemonę dujas bei uždėjus jam antrankius, grasindamas apkrėsti atvira tuberkulioze, ne mažiau kaip 7 kartus spjovė į tyrėją R. V., dėl ko ne mažiau kaip 2 kartus kaltinamojo seilės pateko ant pareigūno tarnybinių kelnių, taip pat grasino R. V. suspardyti, užmušti, tokiu būdu pasipriešindamas valstybės tarnautojui R. V..

16Kaltinamasis K. Č. teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad šių metų kovo 4 dieną iš J. rajono, kur dabar gyvena, autobusu atvažiavo į P. Išlipęs iš autobuso, sutiko draugą S. K., kuris turėjo butelį degtinės ir pasiūlė išgerti. Abu nuėjo į barą „Laura“, kur išgėrinėjo. Bare įvyko konfliktas su baro darbuotojomis, kadangi S. K. norėjo į tualetą, o jo durys buvo užrakintos, todėl S. K. nusišlapino prie tualeto durų. Baro darbuotojos pradėjo bartis, o jis joms priekaištavo, kad rakina tualeto duris. Su jomis apsižodžiavo. Tada baro darbuotojos paskambino į policiją. Maždaug apie 15 val. į barą atvyko policijos pareigūnas, kuris byloje yra nukentėjęs. Jis buvo uniformuotas. Šį policijos pareigūną matė pirmą kartą. Pareigūnas iš pradžių gražiai prašė jo išeiti ir ramiai pakalbėti. Tačiau jis, būdamas išgėręs, pradėjo policijos pareigūno atžvilgiu vartoti įvairius necenzūrinius žodžius. Pareigūnui bandant jį suimti rankomis, muistėsi ir priešinosi. Pareigūnui bandant uždėti jam antrankius, to padaryti neleido, bandė pareigūnui suduoti alkūne į veidą, tačiau jis smūgio išvengė. Tada jis pareigūną sugriebė už striukės ir jį stūmė, bandydamas priremti prie sienos, tačiau pareigūnas jam papurškė dujų ir uždėjo antrankius bei pasodino ant grindų. Sugriebdamas už striukės ir stumdamas pareigūną link sienos, galėjo nuplėšti pareigūno striukės antpečius. Po to, kai policijos pareigūnas jį, surakintą antrankiais, pasodino ant grindų, jis sakė pareigūnui, kad serga tuberkulioze, grasino jį užkrėsti, grasino išsilaisvinęs užmušti, suspardyti ir panašiai. Be to, 6-7 kartus spjovė į pareigūną, tačiau nematė, kiek kartų pataikė į jį, tačiau neneigia, kad galėjo pataikyti 2 kartus. Visą tą laiką policijos pareigūną įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais. Sutiko su nukentėjusiojo pareikštu civiliniu ieškiniu, tik prašė, esant galimybei, jį sumažinti iki 1000 litų. Įkalinimo įstaigoje jis gydėsi nuo tuberkuliozės. Buvo girtas, blaivus taip nebūtų pasielgęs. Labai gailisi nusikaltęs. Atsiprašė nukentėjusiojo.

17Po kaltinamojo K. Č. apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių, išvardijus byloje esančius įrodymus bei su sutrumpintu įrodymų tyrimu sutikus prokurorei ir gynėjui, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas Lietuvos Respublikos BPK 273 straipsnyje nustatyta tvarka.

18Kaltinamojo K. Č. kaltė įvykdžius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas yra įrodyta ne tik jo parodymais, duotais teisiamojo posėdžio metu, tačiau ir kitais byloje esančiais, ikiteisminio tyrimo metu surinktais, įrodymais:

192014-03-04 nukentėjusiojo - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos skyriaus tyrėjo R. V. – tarnybiniu pranešimu bei jo parodymais, iš kurių matyti, kad 2014 m. kovo 4 d. apie 15 val., jam būnant seniūnijos patalpose, gavo pranešimą, kad bare, esančiame J. g. 1, neblaivūs vyriškiai įžūliai elgiasi. Apie 15.05 val. jam nuėjus į minėtą barą, koridoriuje pastebėjo neblaivų S. K.. Pardavėja L. D. paaiškino, kad S. K. prišlapino koridoriuje. S. K. su tuo sutiko. Tuo metu iš tualeto išėjo akivaizdžiai neblaivus K. Č., kuris pradėjo grasiai jo atžvilgiu vartoti tarnybiniame pranešime nurodytus necenzūrinius bei įžeidžiančius žodžius, be to, spjaudėsi ant grindų, todėl liepė K. Č. eiti kartu su juo į jo tarnybines patalpas seniūnijoje. K. Č. atsisakė, pradėjo mosikuoti rankomis. Jam suėmus K. Č. už rankos ir bandant uždėti antrankius, jis dar aktyviau priešinosi, pradėjo stumdytis, alkūne bandė suduoti į veidą, tačiau jis smūgio išvengė, todėl prieš jį panaudojo spec. priemonę dujas ir, pargriovęs ant grindų, uždėjo antrankius. Sėdėdamas ant grindų K. Č. jam pasakė, kad serga atvira tuberkulioze, ir ne mažiau 7 kartų spjovė į jį, ne mažiau 2 kartų apspjaudamas tarnybines kelnes. Be to, K. Č. grasino jį nužudyti. Įvykį matė baro darbuotojos ir lankytojai. Reiškia 2000 litų dydžio civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti (2, 7-8 b.l.);

202014-03-04 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad apžiūrėjus įvykio vietą – kavinę - barą ,,Laura“, esančią Pakruojo rajono savivaldybėje, P. seniūnijoje, P. miestelyje, J. g. 1, tyrimui reikšmingų aplinkybių nustatyta nebuvo (4-6 b.l.);

21liudytojos L. D. parodymais, kad 2014 m. kovo 4 d. ji dirbo kavinėje ,,Laura“, esančioje Pakruojo rajono savivaldybėje, P. seniūnijoje, P. miestelyje, J. g. 1. Apie 15 val. pradėjo įžūliai elgtis du bare buvę vyriškiai, todėl ji paskambino apylinkės įgaliotiniui R. V. Atvykus R. V., vienas iš tų vyrų - K. Č. – pradėjo įžeidinėti policijos pareigūną, o po to jam pasipriešino (12 b.l.).

22Kaltinamasis K. Č., panaudodamas fizinį smurtą (mosikuodamasis rankomis, muistydamas, stumdydamas, sugriebdamas už tarnybinės striukės, bandydamas suduoti alkūne į veidą ir pan.) ir grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą (suspardyti, apkrėsti tuberkulioze ir pan.) pasipriešino valstybės tarnautojui - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos skyriaus tyrėjui R. V., o, be to, garbę ir orumą įžeidžiančiais bei žeminančiais žodžiais įžeidė tą patį policijos pareigūną, einantį savo pareigas, todėl K. Č. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį ir 290 straipsnį. Policijos pareigūnas – yra valstybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo funkcijas nepavaldiems asmenims (Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 2 str. 3 p.). Nukentėjęs Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato policijos pareigūnas R. V. jo atžvilgiu įvykdytų nusikaltimų metu ėjo jam pavestas pareigas ir kaltinamojo K. Č. atžvilgiu elgėsi teisėtai.

23Nors atsakomybė už pasipriešinimą policijos pareigūnui numatyta ir Lietuvos Respublikos ATPK 187 straipsnio 1 dalyje, kaltinamojo K. Č. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį, nes jis pasipriešino policijos pareigūnui, panaudodamas jo atžvilgiu fizinį smurtą bei grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą, o pagal nusistovėjusią teismų praktiką pasipriešinimas teisėtai veikiančiam policijos pareigūnui, išreikštas fiziniu smurtu ar grasinimu jį panaudoti, užtraukia baudžiamąją atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnyje, o ne administracinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-128 / 2007 ir kt.). Nors už policijos pareigūno garbės ir orumo įžeidimą, reiškiamą žodžiu ar kūno gestais, taip pat numatyta ir administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos ATPK 187 straipsnio 2 dalį, kaltinamojo K. Č. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 290 straipsnį, nes policijos pareigūnas buvo įžeidinėjamas viešai, gan ilgą laiko tarpą, matant kitiems asmenims (baro darbuotojoms ir lankytojams), be to, kaltinamasis, įžeidinėdamas policijos pareigūną, akivaizdžiai norėjo jį viešai pažeminti, kaltinamasis įžeidinėjo policijos pareigūną jam aktyviais veiksmais priešindamasis.

24Kaltinamojo K. Č. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jis nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

25Skiriant bausmę kaltinamajam K. Č., atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 54, 56 straipsniuose.

26Kaltinamasis K. Č. teisiamas šeštą kartą (31-43 b.l.), teistumui neišnykus (BK 97 str.) padarė du naujus tyčinius nusikaltimus (BK 27 str. 1 d.), nusikalto neatlikęs laisvės atėmimo bausmės, paskirtos 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu, baustas administracine tvarka (44-48 b.l.), niekur nedirba (49 b.l.), darbo biržoje neregistruotas (50 b.l.), yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, todėl jis, kaip recidyvistas, baustinas laisvės atėmimo bausme, ją atliekant pataisos namuose (BK 27 str. 1 d., 56 str. 1 d.). Parenkant laisvės atėmimo bausmės trukmę, atsižvelgtina į tai, kad K. Č. anksčiau buvo teistas už visai kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas, padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), kurie sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl K. Č. už abi jo įvykdytas nusikalstamas veikas skirtina laisvės atėmimo bausmė, artima sankcijose už jo įvykdytas veikas numatytam laisvės atėmimo bausmės minimumui (BPK 57 str., 61 str.).

27Už atskirus nusikaltimus K. Č. paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu, t.y. griežtesne bausme apėmus švelnesnę bausmę, kadangi jo įvykdyti nusikaltimai sudaro idealiąją nusikalstamų veikų sutaptį (BK 63 str. 5 d. 1 p.).

28Kadangi byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka ir atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą (BPK 273 str.), kaltinamasis K. Č. prisipažino esąs kaltas, todėl, paskyrus bausmę, ji tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.).

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio taisyklėmis, kaltinamajam K. Č. į atliktą bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2014 m. kovo 4 d. iki 2014 m. kovo 6 d., tai yra dvi dienos (14, 17 b.l.).

30Kadangi K. Č. nusikaltimus, už kuriuos teisiamas, įvykdė neatlikęs laisvės atėmimo bausmės, paskirtos 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu (įsiteisėjusiu 2014 m. kovo 24 d.), šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrintina su pagal 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendį neatlikta bausme, prie pagal 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendį neatliktos laisvės atėmimo bausmės pridedant šiuo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį (BK 64 str. 1 d., 3 d.). Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio prasme nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, yra ir tas, kuris naują nusikalstamą veiką padarė po nuosprendžio už ankstesnes veikas paskelbimo, bet iki jo įsiteisėjimo. Pagal susiformavusią teismų praktiką, kai nuteistasis po nuosprendžio priėmimo, bet iki jo įsiteisėjimo, padaro naują nusikalstamą veiką, teismas bausmes subendrina, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijų kasacinės nutartys Nr. 2K-323/20011, 2K - 220/2008 ir kt.). Šiuo atveju, skirdamas bausmę už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą teismas gali subendrinti bausmes su ankstesniu nuosprendžiu paskirtąja tik tada, kai ankstesnis teismo nuosprendis yra įsiteisėjęs.

31Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą (BPK 119 str.), iki bausmės vykdymo pradžios K. Č. paliktina kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. K. Č. išaiškintina, jog už vengimą atlikti laisvės atėmimo bausmę yra numatyta baudžiamoji atsakomybė – bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų (BK 242 str.).

32Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 113 straipsnį civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

33Nukentėjusysis R. V. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį dėl 2000 litų neturtinės žalos atlyginimo (10 b.l.).

34Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo bei asmens sveikatai. Įstatymas nenumato atlygintinos neturtinės žalos minimumo ar maksimumo, todėl teismas jos dydį nustato atsižvelgdamas į pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad nukentėjusysis R. V. dėl kaltinamojo K. Č. nusikalstamų veiksmų patyrė neturtinę žalą – jis buvo viešai, matant kitiems asmenims, pažemintas, jam buvo jėga pasipriešinta, be to, nukentėjusysis turėjo nepatogumų, nes reikėjo vykti į apklausas bei teismą. Teismas, įvertinęs šias pasekmes, kaltinamojo K. Č. kaltę bei jo įvykdytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir pobūdį (kaltinamasis įvykdė du tyčinius nesunkius nusikaltimus), taip pat atsižvelgęs į kaltinamojo K. Č. turtinę padėtį – jis niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas, turi tik nedidelį žemės sklypą (jo paties teigimu), taip pat į tai, kad nukentėjusysis R. V. yra policijos pareigūnas ir yra apmokytas elgtis konfliktinėse, stresinėse situacijose, dėl savo darbo specifikos (tyrėjas) yra ne kartą atidūręs panašiose situacijose, bei į tai, kad nukentėjusysis R. V. teisiamojo posėdžio metu sumažino prašomos priteisti neturtinės žalos dydį iki 1000 litų, o kaltinamasis K. Č. sumažintą nukentėjusiojo civilinį ieškinį pripažino, o tai yra jo teisė (CPK 140 str. 2 d.), konstatuoja, kad nukentėjusiajam R. V. neturtinė žala bus tinkamai atlyginta, iš kaltinamojo K. Č. jam priteisiant 1000 litų. Likusioje dalyje nukentėjusiojo R. V. civilinis ieškinys atmestinas, kadangi nukentėjusysis nuo jo atsisakė, o tai yra jo teisė.

35Atsižvelgus į kaltinamojo K. Č. turtinę padėtį (jis niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas, turi tik nedidelį žemės sklypą (jo paties teigimu)), iš jo nepriteistinos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos (BPK 106 str. 2 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas

Nutarė

37K. Č. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnyje bei 290 straipsnyje, ir jį nubausti:

38pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį už pasipriešinimą policijos pareigūnui - laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams;

39pagal Lietuvos Respublikos BK 290 straipsnį už policijos pareigūno įžeidimą - laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 5 dalies 1 punkto taisyklėmis, bausmes, paskirtas už atskirus nusikaltimus, subendrinti bausmių apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir paskirti subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę už aukščiau nurodytus nusikaltimus – laisvės atėmimą 4 (keturiems) mėnesiams.

42K. Č. į atliktą bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2014 m. kovo 4 d. iki 2014 m. kovo 6 d., tai yra dvi dienas.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalies, 3 dalies taisyklėmis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su pagal 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendį neatlikta bausme, prie pagal 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendį neatliktos laisvės atėmimo bausmės pridedant šiuo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį, ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 3 (trims) mėnesiams.

44Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

45Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo K. Č. sulaikymo dienos (įsiteisėjus šiam arba 2013 m. gruodžio 10 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiui).

46Iki bausmės vykdymo pradžios K. Č. palikti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti. K. Č. išaiškinti, jog už vengimą atlikti laisvės atėmimo bausmę yra numatyta baudžiamoji atsakomybė – bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų (BK 242 str.).

47Nukentėjusiojo R. V., a. k. ( - ) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš kaltinamojo K. Č., a. k. ( - ) 1000 (vieną tūkstantį) litų neturtinės žalos atlyginimo. Likusioje dalyje nukentėjusiojo R. V. civilinį ieškinį atmesti.

48Iš K. Č. nepriteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

49Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 3. dalyvaujant: prokurorei Vitalijai Lukšienei,... 4. gynėjui advokatui Anatolijui Šichovcovui,... 5. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui R. V.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 7. K. Č., gimęs ( - ), a. k. ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 8. 1) 2011-11-24 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 9. 2) 2012-10-19 Joniškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 10. 3) 2013-01-31 Joniškio rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal... 11. 4) 2013-04-03 Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 12. 5) 2013-12-10 Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 13. teistumas neišnykęs, paskirta kardomoji priemonė - rašytinis... 14. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį ir 290 straipsnį,... 15. Kaltinamasis K. Č., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos... 16. Kaltinamasis K. Č. teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamų... 17. Po kaltinamojo K. Č. apklausos, neiškilus jokių abejonių dėl nusikalstamų... 18. Kaltinamojo K. Č. kaltė įvykdžius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas... 19. 2014-03-04 nukentėjusiojo - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos... 20. 2014-03-04 įvykio vietos apžiūros protokolu, iš kurio matyti, kad... 21. liudytojos L. D. parodymais, kad 2014 m. kovo 4 d. ji dirbo kavinėje... 22. Kaltinamasis K. Č., panaudodamas fizinį smurtą (mosikuodamasis rankomis,... 23. Nors atsakomybė už pasipriešinimą policijos pareigūnui numatyta ir... 24. Kaltinamojo K. Č. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 25. Skiriant bausmę kaltinamajam K. Č., atsižvelgtina į bendruosius bausmių... 26. Kaltinamasis K. Č. teisiamas šeštą kartą (31-43 b.l.), teistumui... 27. Už atskirus nusikaltimus K. Č. paskirtos bausmės subendrintos apėmimo... 28. Kadangi byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka ir atlikus sutrumpintą... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsnio taisyklėmis, kaltinamajam... 30. Kadangi K. Č. nusikaltimus, už kuriuos teisiamas, įvykdė neatlikęs... 31. Siekiant užtikrinti nuosprendžio įvykdymą (BPK 119 str.), iki bausmės... 32. Lietuvos Respublikos BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl... 33. Nukentėjusysis R. V. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį... 34. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens... 35. Atsižvelgus į kaltinamojo K. Č. turtinę padėtį (jis niekur nedirba, darbo... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas... 37. K. Č. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 38. pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį už pasipriešinimą policijos... 39. pagal Lietuvos Respublikos BK 290 straipsnį už policijos pareigūno... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, 5... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsnio taisyklėmis, bausmę... 42. K. Č. į atliktą bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalies,... 44. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 45. Bausmės atlikimo pradžią skaičiuoti nuo K. Č. sulaikymo dienos... 46. Iki bausmės vykdymo pradžios K. Č. palikti kardomąją priemonę rašytinį... 47. Nukentėjusiojo R. V., a. k. ( - ) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir... 48. Iš K. Č. nepriteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.... 49. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...