Byla e2T-92-943/2019
Dėl piniginių sumų išieškojimo, suinteresuotas asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Dirbtinis pluoštas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Alumina d. o. o. prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą dėl piniginių sumų išieškojimo, suinteresuotas asmuo - uždaroji akcinė bendrovė „Dirbtinis pluoštas“,

Nustatė

31.

4pareiškėja Alumina d. o. o. kreipėsi į teismą prašydama pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje įsiteisėjusį Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 59 0 Ps 027245 14 Ps (toliau – teismo sprendimas).

52.

6Prašomu pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimu nuspręsta išieškoti iš UAB „Dirbtinis pluoštas“ pareiškėjos Alumina d. o. o. naudai 940 258 USD (Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių) skolą, 0,02 procentų dydžio delspinigius, apskaičiuotus 660 000 USD sumai, už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2018 m. liepos 1 d. iki mokėjimo dienos, taip pat 29 875 BAM (Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė) bylinėjimosi išlaidų (10 000 BAM žyminio mokesčio už ieškinio pareiškimą, 10 000 BAM civilinės bylos nagrinėjimo teisme mokesčio, 600 BAM teismo ekspertizės išlaidų, 500 BAM dokumentų vertimo išlaidų, 2 925 BAM ieškinio surašymo išlaidų, 5 850 BAM advokato dalyvavimo teismo posėdžiuose išlaidų) kartu su įstatymo numatyto dydžio palūkanomis, apskaičiuotomis bylinėjimosi išlaidų sumai nuo 2018 m. spalio 23 d. iki mokėjimo dienos. Sprendimu nustatyta, kad sprendimas turi būti įvykdytas per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

73.

8Suinteresuotas asmuo prašymo prašo netenkinti. Nurodo, kad pareiškėjos prašymas turi būti atmestas, nes Bosnijos ir Hercegovinos teismas bylą išnagrinėjo neturėdamas kompetencijos. Teigia, kad pareiškėja ir suinteresuotas asmuo 2012 m. rugpjūčio 30 d. sudarė dvi sutartis: Sutartį Nr. 0830/2012 (toliau - Sutartis) dėl kaustinės sodos pardavimo ir Paskolos sutartį. Suinteresuotas asmuo mano, kad šalių ginčas kilo Sutarties pagrindu, o jos 13.2 punktu šalys susitarė, kad ginčai susiję su Sutartimi bus sprendžiami arbitraže pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo taisykles. Sutartimi pareiškėja įsipareigojo Suinteresuotam asmeniui sumokėti 660 000 USD dydžio avansą ir šią sumą 2012 m. rugpjūčio 31 d. sumokėjo, tačiau šalims nutraukus Sutartį, suinteresuotas asmuo atsižvelgdamas į pareiškėjos 2013 m. balandžio 2 d. prašymą (juo pareiškėja prašė visus mokėjimus įmonei vykdyti į Snowberg Worldwide AG banko sąskaitą), grąžino avansą 2013 m. balandžio 30 d ir 2013 m. birželio 5 d. mokėjimais. Suinteresuotas asmuo teigia, kad pareiškėja nėra pervedusi jai lėšų pagal Paskolos sutartį (mokėjimai buvo atlikti tik Sutarties pagrindu), todėl Paskolos sutarties pagrindu pareiškėjos keliami reikalavimai yra neteisėti, o ginčas pradėtas Bosnijos ir Hercegovinos teisme nepagrįstai. Atsiliepime taip pat pažymima, kad pagrindą atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimą sudaro ir tos aplinkybės, kad prašomas pripažinti teismo sprendimas yra nemotyvuotas, prašomų priteisti delspinigių suma yra 11,5 karto didesnė už leidžiamus pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatas, be to pripažinus ir leidus vykdyti teismo sprendimą būtų įtvirtintas nepagrįstas pareiškėjos praturtėjimas.

94.

10Prieš bylos nagrinėjimą teismo posėdyje, t. y. 2019 m. lapkričio 13 d. 11.44 val., Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas suinteresuoto asmens prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Prašyme teigiama, kad UAB „Dirbtinis pluoštas“ kreipėsi į Vilniaus komercinio arbitražo teismą su ieškiniu pareiškėjai, prašydamas pripažinti faktą, kad UAB „Dirbtinis pluoštas“ grąžino pareiškėjai pagal Sutartį atliktą avansinį mokėjimą, kuris prašomame pripažinti užsienio teismo sprendime nurodytas kaip mokėjimas pagal Paskolos sutartį. Suinteresuoto asmens teigimu, Vilniaus komercinio arbitražo sprendimas turės tiesioginę įtaką vertinant pareiškėjos prašymo pagrįstumą, todėl bylos nagrinėjimas turi būti atidėtas iki bus išspręsta byla Vilniaus komercinio arbitražo teisme.

11Prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo netenkinamas

125.

13Suinteresuoto asmens prašymo atidėti bylos nagrinėjimo teismo posėdį tenkinti nėra pagrindo. Sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, o vertinama tik ar nėra pagrindų atsisakyti pripažinti tokį sprendimą, todėl nėra pagrindo manyti, kad Vilniaus komerciniam arbitražo teismui pateikto ieškinio nagrinėjimas gali turėti įtaką bylos, kurioje sprendžiamas ne ginčas iš esmės, o vertinamas užsienio teismo sprendimo pripažinimo klausimas, nagrinėjimui.

14Prašymas dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo tenkintinas

156.

16Byloje sprendžiamas klausimas dėl Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje.

177.

18Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir leidžiama juos vykdyti pagal tarptautinių sutarčių nuostatas. Tais atvejais, kai prašoma pripažinti ir leisti vykdyti ne Europos Sąjungos valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą ir tarp teismo sprendimo kilmės valstybės bei Lietuvos Respublikos nėra sudaryta arba nėra konkrečiai bylai taikytinų tarptautinių dvišalių arba daugiašalių sutarčių, teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti procedūra atliekama pagal CPK įtvirtintas taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-695/2016). Kadangi Lietuvos Respublika bei Bosnija ir Hercegovina (taip pat ir su vienu iš Bosnijos ir Hercegovinos autonominiu vienetu - Serbų Respublika) nėra sudariusios tarptautinių dvišalių sutarčių dėl teisinių santykių ir teisinės pagalbos civilinėse byloje, civilinės bylos dėl Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimo pripažinimo Lietuvos Respublikoje nagrinėjimui taikomos CPK 809 – 815 straipsnių nuostatos.

198.

20CPK 813 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsienio valstybėje priimtas teismo sprendimas gali būti vykdomas Lietuvos Respublikoje, jeigu: 1) sprendimas gali būti vykdomas valstybėje, kurios teismai jį priėmė; 2) jis yra pripažintas šio CPK VII dalies LIX skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. Užsienio teismo sprendimų atsisakymo pripažinti pagrindai tuomet, kai nėra sudarytos tarptautinės sutarties, nurodyti CPK 810 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią atsisakoma pripažinti užsienio teismo sprendimą, jeigu: 1) sprendimas nėra įsiteisėjęs pagal tos valstybės, kurioje jis yra priimtas, įstatymus; 2) pagal Lietuvos Respublikos teisę ar tarptautinės sutarties nuostatas byla priskirtina išimtinai Lietuvos Respublikos ar trečiosios valstybės teismų kompetencijai; 3) šaliai, kuri nedalyvavo nagrinėjant bylą, nebuvo tinkamai pranešta apie civilinės bylos iškėlimą bei proceso metu nebuvo sudarytos procesinės gynybos galimybės, o tais atvejais, kai ji buvo neveiksni tam tikroje srityje ar jos veiksnumas tam tikroje srityje buvo apribotas, – tinkamo atstovavimo galimybės; 4) užsienio teismo sprendimas, kurio pripažinimo yra prašoma, nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos teismo sprendimu, priimtu byloje tarp tų pačių šalių; 5) sprendimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai; 6) užsienio valstybės teismas priimdamas sprendimą išsprendė klausimus dėl Lietuvos Respublikos piliečio veiksnumo ar teisnumo, atstovavimo pagal įstatymą, šeiminių turtinių ar paveldėjimo teisinių santykių ir tai prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinei privatinei teisei, išskyrus atvejus, kai Lietuvos teismai byloje būtų priėmę tokį patį sprendimą. Sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 810 straipsnio 4 dalis).

219.

22Nagrinėjamu atveju pareiškėja kartu su prašymu pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą, pateikė šio sprendimo kopiją ir jo vertimą į lietuvių kalbą, iš kurio matyti, kad sprendimas yra įsiteisėjęs ir vykdytinas (2019 m. liepos 26 d. Bijeljinos apygardos komercinio teismo patvirtinimai, b. l. 10, 13). Prašomame pripažinti teismo sprendime pažymėta, kad apie bylos nagrinėjimą suinteresuotam asmeniui buvo tinkamai pranešta – tai patvirtina sprendime nurodytos aplinkybės, apie tai, kad UAB „Dirbtinis pluoštas“ 2015 m. lapkričio 16 d. pateikė atsiliepimą į Alumina d. o. o. ieškinį (b. l. 10, 13), išreiškė nesutikimą su reikalavimų nagrinėjimu teisme ir prašė ginčą perduoti nagrinėti arbitražui (b. l. 17-20), be to, suinteresuotas asmuo atsiliepime į pareiškėjos prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patvirtino, kad jis gavo dokumentus dėl pareiškėjos ieškinio, tačiau jie buvo netinkamos kokybės (b. l. 36), tačiau tik šie argumentai, nepaneigia aplinkybės apie tai, kad suinteresuotas asmuo buvo tinkamai informuotas apie bylos inicijavimą ir nagrinėjimą Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komerciniame teisme ir nesudaro pagrindo prašymo netenkinti (CPK 810 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

2310.

24Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, nustatė, kad Lietuvos Respublikoje dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių anksčiau nebuvo priimtas ir yra įsiteisėjęs sprendimas, dėl ko nėra CPK 810 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyto pagrindo, kuriuo remiantis užsienio teismo sprendimą galima atsisakyti pripažinti. Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo sprendimu, kurį prašoma pripažinti ir leisti vykdyti, buvo išspręstas privačių juridinių asmenų ginčas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo (skolos ir delspinigių pagal sutartį išieškojimo), todėl byla nepriklauso išimtinei Lietuvos Respublikos kompetencijai (CPK 784–786 straipsniai) bei nėra pagrindo atsisakyti sprendimą pripažinti CPK 810 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytu pagrindu.

2511.

26Suinteresuotas asmuo prašo atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje užsienio teismo sprendimą tuo pagrindu, kad jis prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintai viešajai tvarkai, t. y. CPK 810 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu. Suinteresuoto asmens teigimu, prašomas pripažinti teismo sprendimas prieštarauja viešajai tvarkai, nes jis priimtas teismo, kuris neturėjo kompetencijos spręsti ginčo, be to, yra nemotyvuotas, įtvirtina nepagrįstą pareiškėjos praturtėjimą ir 11,5 karto didesnių, nei leidžiama pagal Lietuvos Respublikos CK nuostatas, delspinigių priteisimą.

2712.

28Vertinant nurodytų argumentų pagrįstumą suinteresuotam asmeniui visų pirma išaiškinama, kad sprendžiant užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo klausimą, atitikimas Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai tikrinamas tik analizuojant pripažinto ir leisto vykdyti užsienio teismo sprendimo pasekmių įtaką Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, t. y., ar pripažinto ir leisto vykdyti užsienio teismo sprendimo vykdymas Lietuvos Respublikoje nepažeistų Lietuvos Respublikos viešosios tvarkos. Viešoji tvarka suprantama siaurai ir apima tik esminius Lietuvos Respublikos visuomenės santvarkos pagrindus. Ji gali būti pažeista tik tais išimtiniais atvejais, kai užsienio teismo sprendimo įvykdymas gali sukelti pasekmes, neleistinas Lietuvos teisinės sistemos požiūriu. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2T-75-823/2016).

2913.

30Šiuo atveju pareiškėjo argumentai, kuriais jis prašomą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismo sprendimą vertina kaip prieštaraujantį viešajai tvarkai, iš esmės siejami su teismo kompetencijos spręsti ginčą nebuvimu. Kaip matyti iš prašomo pripažinti teismo sprendimo, šį klausimą suinteresuotas asmuo kėlė ir bylos nagrinėjimo Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komerciniame teisme, tačiau teismas 2016 m. liepos 1 d. nutartimi atmetė atsakovės (suinteresuoto asmens) prieštaravimą dėl Bijeljinos apygardos komercinio teismo kompetencijos nagrinėti bylą (b. l. 17-20), šį teismo sprendimą paliko nepakeistą Bania Lukos aukščiausiasis komercinis teismas 2017 m. spalio 13 d. nutartimi (b. l. 10, 13). Šios aplinkybės patvirtina, kad suinteresuoto asmens nurodomos aplinkybės (kad jo ir pareiškėjo nesiejo paskolos teisiniai santykiai ir ginčas turi būti sprendžiamas pagal 2012 m. rugpjūčio 30 d. Sutarties nuostatas, kuriomis šalys susitarė dėl ginčų iš šios sutarties arbitruotinumo) buvo įvertintos ir dėl jų yra pasisakyta. Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo kompetencija užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo procedūros metu apsiriboja tik patikrinimu dėl ją reglamentuojančiame teisės akte nustatytų nepripažinimo pagrindų egzistavimo ir užsienio valstybės teismo sprendimas iš esmės neperžiūrimas, teismas suinteresuoto asmens argumentų, kuriais kvestionuojamas užsienio teismo sprendimas dėl jo kompetencijos nagrinėti bylą, nevertina ir dėl jų nepasisako, nes tai reikštų teismo sprendimo motyvų teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimą.

3114.

32Išdėstytais argumentais nepagrįstais laikytinas ir suinteresuoto asmens prašymas atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti užsienio teismo sprendimą dėl jo nemotyvavimo. Teismas pažymi, kad teismo motyvai, kuriais jis nusprendė dėl Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo kompetencijos spręsti ginčą pačiame prašomame pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendime nenurodyti, pažymint, kad jurisdikcijos klausimas išspręstas minėta Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartimi. Tačiau tik ši aplinkybė nesudaro pagrindo sutikti su suinteresuoto asmens teiginiais dėl teismo sprendimo nemotyvavimo, kadangi nurodytoje nutartyje teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl teismo kompetencijos nagrinėti bylą, įvertino abiejų bylų poziciją vertinamu klausimu, ieškinio reikalavimus ir juos pagrindžiančius įrodymus, bei pateikė teisiniu reglamentavimu pagrįstą teismo vertinimą dėl jų.

3315.

34Suinteresuoto asmens argumentai, kad prašomu pripažinti Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo sprendimu priteisti didesni nei pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normas leistini delspinigiai ir tokio sprendimo įvykdymas neleistinas Lietuvos teisinės sistemos požiūriu, nes tokiu būdu būtų įteisintas pareiškėjos nepagrįstas praturtėjimas, teismo vertinami kritiškai.

3516.

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad neprotingai dideli delspinigiai gali būti vertinami kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jeigu jie reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008). Kasacinis teismas savo praktikoje yra suformulavęs ir kriterijus, kurie yra reikšmingi vertinant pripažįstamame užsienio teismo sprendime nustatytą delspinigių normą šiuo aspektu. Tai, kad šalys sutartyje nustatė didelę netesybų normą, savaime nereiškia, jog teismo sprendimas, kuriuo priteisti delspinigiai, pažeidžia viešąją tvarką. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą; sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes taip būtų paneigiamas sutarčių laisvės principas; teismas turi teisę mažinti sutartines netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, tam kiekvienu atveju turi būti vertinamos konkrečios bylos aplinkybės, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu; kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad, sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas), nes neturėtų būti iš esmės paneigiama šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2019 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-182-969/2019, kt.).

3717.

38Teismo vertinimu, šiuo atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad delspinigių dydis buvo nustatytas šalių susitarimu, sutartis buvo sudaryta tarp verslo subjektų, kurie, sudarydami sandorius, gali laisva valia susitarti dėl atsakomybės už sutartinių prievolių nevykdymą pobūdžio ir dydžio ir toks jų susitarimas turi būti gerbiamas, todėl teismas suinteresuoto asmens argumentus, jog prašomo pripažinti teismo sprendimo dalis dėl priteistų delspinigių prieštarauja viešajai tvarkai ir negali būti pripažinta ir leista vykdyti, atmeta kaip nepagrįstus. Teismo nuomone, šalių Sutartimi, kurios pagrindu priimtas prašomas pripažinti ir leisti vykdyti sprendimas, nustatyta delspinigių norma (0,02 procento) negali būti vertinama kaip lupikiška ir prieštaraujanti viešajai tvarkai.

3918.

40Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, jog pripažinus, kad pareiškėja tinkamai laikėsi kreipimosi dėl sprendimo pripažinimo tvarkos (CPK 811 straipsnis) bei nenustačius CPK įtvirtintų užsienio teismo sprendimo nepripažinimo pagrindų, pareiškėjos prašymas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo sprendimą yra pagrįstas ir tenkintinas.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

4219.

43Patenkinus prašymą pripažinti bei leisti vykdyti Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą, pareiškėja įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

4420.

45Pareiškėja prašo atlyginti 3 438,32 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė šias patirtas išlaidas pavirtinančius įrodymus. Teismas įvertinęs tai, kad byloje buvo sprendžiamas tik užsienio teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje klausimas, o ne tarp šalių kilęs ginčas iš esmės, bei atsižvelgęs į Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.16 ir 8.17 punkte nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius, mano, kad pagrįstas advokato suteiktų paslaugų vertės, laiko sąnaudų ir atlyginimo už paslaugas dydis šiuo atveju yra 1 500 Eur ir ši suma priteistina pareiškėjai.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 290-291 straipsniais, 810 straipsniu,

Nutarė

47Pareiškėjos Alumina d. o. o. prašymą tenkinti.

48Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos Bijeljinos apygardos komercinio teismo 2018 m. spalio 23 d. sprendimą, kuriuo iš uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“ pareiškėjos Alumina d. o. o. naudai priteista 940 258 USD skola, 0,02 procento dydžio delspinigiai, apskaičiuoti 660 000 USD sumai, už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2018 m. liepos 1 d. iki mokėjimo dienos, taip pat 29 875 BAM bylinėjimosi išlaidų (10 000 BAM žyminio mokesčio už ieškinio pareiškimą, 10 000 BAM civilinės bylos nagrinėjimo teisme mokesčio, 600 BAM teismo ekspertizės išlaidų, 500 BAM dokumentų vertimo išlaidų, 2 925 BAM ieškinio surašymo išlaidų, 5 850 BAM advokato dalyvavimo teismo posėdžiuose išlaidų) kartu su įstatymo numatyto dydžio palūkanomis, apskaičiuotomis bylinėjimosi išlaidų sumai nuo 2018 m. spalio 23 d. iki mokėjimo dienos.

49Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“, įmonės kodas 135154525, pareiškėjai Alumina d. o. o., įmonės kodas 4400281290005, 1 500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

50Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. 1.... 4. pareiškėja Alumina d. o. o. kreipėsi į teismą prašydama pripažinti ir... 5. 2.... 6. Prašomu pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimu nuspręsta išieškoti... 7. 3.... 8. Suinteresuotas asmuo prašymo prašo netenkinti. Nurodo, kad pareiškėjos... 9. 4.... 10. Prieš bylos nagrinėjimą teismo posėdyje, t. y. 2019 m. lapkričio 13 d.... 11. Prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo netenkinamas... 12. 5.... 13. Suinteresuoto asmens prašymo atidėti bylos nagrinėjimo teismo posėdį... 14. Prašymas dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo tenkintinas... 15. 6.... 16. Byloje sprendžiamas klausimas dėl Bosnijos ir Hercegovinos Serbų Respublikos... 17. 7.... 18. Užsienio valstybių teismų sprendimai Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir... 19. 8.... 20. CPK 813 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsienio valstybėje priimtas... 21. 9.... 22. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kartu su prašymu pripažinti ir leisti... 23. 10.... 24. Teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“... 25. 11.... 26. Suinteresuotas asmuo prašo atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos... 27. 12.... 28. Vertinant nurodytų argumentų pagrįstumą suinteresuotam asmeniui visų pirma... 29. 13.... 30. Šiuo atveju pareiškėjo argumentai, kuriais jis prašomą pripažinti ir... 31. 14.... 32. Išdėstytais argumentais nepagrįstais laikytinas ir suinteresuoto asmens... 33. 15.... 34. Suinteresuoto asmens argumentai, kad prašomu pripažinti Bosnijos ir... 35. 16.... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad neprotingai... 37. 17.... 38. Teismo vertinimu, šiuo atveju svarbi aplinkybė yra ta, kad delspinigių dydis... 39. 18.... 40. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, jog pripažinus,... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 42. 19.... 43. Patenkinus prašymą pripažinti bei leisti vykdyti Bosnijos ir Hercegovinos... 44. 20.... 45. Pareiškėja prašo atlyginti 3 438,32 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 47. Pareiškėjos Alumina d. o. o. prašymą tenkinti.... 48. Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Bosnijos ir... 49. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Dirbtinis pluoštas“,... 50. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir per tris mėnesius gali...