Byla 1-118-272/2012

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, bylos parengimo nagrinėti teisme metu susipažinusi su baudžiamąja byla, kurioje

2A. L., a.k. ( - ) kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., ir

3Ž. K., a.k. ( - ) kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d.,

Nustatė

4šioje baudžiamojoje byloje A. L. kaltinama tuo, kad ji apgaulės būdu pasikėsino savo naudai įgyti svetimą turtą, o būtent: ji, po 2010-04-16, 21.30 val. Elektrėnuose, Šviesos gatvėje įvykusio eismo įvykio, kurio metu susidūrė M. L. priklausantis gatvės važiuojamojoje dalyje (prie šaligatvio bordiūro) stovėjęs automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) ir V. K. priklausantis Ž. K. vairuojamas automobilis „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) ir dėl to buvo apgadinti abu automobiliai, ji, reikalaudama pagal automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-1174729 atlyginti automobiliui „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) padarytą žalą šio eismo įvykio metu, 2010-04-19 su pretenzija kreipėsi į UADB „Ergo Lietuva“, nurodydama eismo įvykio aplinkybes, kurioms esant buvo sugadintas M. L. priklausantis automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) 2010-05-03 UADB „Ergo Lietuva“ ekspertas Mindaugas Markevičius atliko automobilio „VW Passat“ žalos sąmatą ir buvo nustatyta, kad šio automobilio remonto darbų vertė 7419,43 Lt, kurią A. L., deklaruodama eismo įvykį, pasikėsino apgaulės būdu įgyti savo naudai, tačiau nusikaltimo nebaigė iki galo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios, kadangi UADB „Ergo Lietuva“ žalų sureguliavimo centro atstovams įtarus sukčiavimą, jai išmokėti draudimo išmoką buvo atsisakyta ir taip apgaulės būdu A. L. pasikėsino savo naudai įgyti svetimą UADB „Ergo Lietuva“ priklausantį turtą, kurio vertė 7419,43 Lt, tai yra kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d.

5Taip pat šioje baudžiamojoje byloje Ž. K. kaltinamas tuo, kad jis apgaulės būdu pasikėsino savo naudai įgyti svetimą turtą, o būtent: jis, po 2010-04-16, apie 21.30 val. Elektrėnuose, Šviesos gatvėje įvykusio eismo įvykio, kurio metu susidūrė jo vairuojamas V. K. priklausantis automobilis „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) ir gatvės važiuojamojoje dalyje (prie šaligatvio bordiūro) stovėjęs M. L. priklausantis automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) ir dėl to buvo apgadinti abu automobiliai, jis, reikalaudamas pagal V. K. automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) transporto priemonės draudimo liudijimą Nr. ( - ) dėl jam padarytos žalos šio eismo įvykio metu, 2010-04-19 su pretenzija kreipėsi į UADB „Ergo Lietuva“, nurodydamas eismo įvykio aplinkybes, kurioms esant buvo sugadintas V. K. automobilis „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) 2010-04-22 UADB „Ergo Lietuva“ transporto priemonių eksperto buvo nustatytas automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) skirtumas tarp likutinės ir vardinės vertės 8559 Lt, kurį Ž. K., deklaruodamas eismo įvykį pasikėsino apgaulės būdu įgyti savo naudai, tačiau nusikaltimo nebaigė iki galo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi UADB „Ergo Lietuva“ žalų sureguliavimo centro atstovams įtarus sukčiavimą, jam išmokėti draudimo išmoką buvo atsisakyta ir taip apgaulės būdu Ž. K. pasikėsino savo naudai įgyti svetimą UADB „Ergo Lietuva“ priklausantį turtą, kurio vertė 8559 Lt, tai yra kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d.

6Bylos parengimo nagrinėti teisme metu nustatyta, kad šioje baudžiamojoje byloje surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas.

7Sutinkamai su BPK 219 str., kaltinamajame akte turi būti nusikalstamosios veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės; duomenys apie nukentėjusįjį; įtariamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės.

8Kaltinamajame akte turi būti nurodytas nusikalstamos veikos aprašymas. Tai reiškia, kad turi būti išdėstyta padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdai, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Kaltinamajame akte turi būti tiksliai nurodyti visi kaltinimo formulavimui reikšmingi duomenys, Baudžiamojo kodekso atitinkamo straipsnio dispozicijos konkreti nuostata. Šios nuostatos yra svarbios užtikrinant kaltinamojo teisę į tinkamą gynybą, o taip pat teisė žinoti, kuo jis yra kaltinamas, kuo grindžiamas kaltinimas. Asmens teisės žinoti, kuo jis yra kaltinamas, sudėtiniai aspektai yra kaltinamajame akte išdėstytos pavojingos veikos faktinės aplinkybės ir jų teisinis vertinimas. Atsižvelgiant į tai,, kad nuo kaltinamojo akto įteikimo kaltinamajam momento jis žino, kuo yra kaltinamas, ir pagal tai gali rengtis gynybai, šis procesinis dokumentas turi būti surašytas tiksliai ir išsamiai. Tai taikytina ir faktinių aplinkybių išdėstymui bei jų apimčiai, nes tai turi įtakos veikos kvalifikavimui pagal atitinkamo straipsnio atitinkamą dalį. Įtarime ir kaltinamajame akte pateikta išsami informacija apie nusikaltimą, kurio padarymu yra asmuo įtariamas ar kaltinamas, yra svarbi aplinkybė, užtikrinanti asmens procesines teises. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad toks reikalavimas taip pat taikomas ir pranešant asmeniui apie įtarimą bei priimant nuosprendį.

9Šioje byloje A. L. kaltinama tuo, kad pasikėsino padaryti BK 182 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką, t.y. tuo, kad ji, turėdama tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, reikalaudama pagal automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 02-1174729 atlyginti automobiliui „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) padarytą žalą 2010-04-16, 21.30 val. Elektrėnuose, Šviesos gatvėje įvykusio eismo įvykio metu, 2010-04-19 su pretenzija kreipėsi į UADB „Ergo Lietuva“, nurodydama eismo įvykio aplinkybes, kurioms esant buvo sugadintas M. L. priklausantis automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) 2010-05-03 UADB „Ergo Lietuva“ ekspertas Mindaugas Markevičius atliko automobilio „VW Passat“ žalos sąmatą ir buvo nustatyta, kad šio automobilio remonto darbų vertė 7419,43 Lt, kurią A. L., deklaruodama eismo įvykį, pasikėsino apgaulės būdu įgyti savo naudai, tačiau nusikaltimo nebaigė iki galo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jos valios, kadangi UADB „Ergo Lietuva“ žalų sureguliavimo centro atstovams įtarus sukčiavimą, jai išmokėti draudimo išmoką buvo atsisakyta ir taip apgaulės būdu A. L. pasikėsino savo naudai įgyti svetimą UADB „Ergo Lietuva“ priklausantį turtą, kurio vertė 7419,43 Lt.

10Ž. K. šioje byloje taip pat kaltinamas tuo, kad pasikėsino padaryti BK 182 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką, t.y. tuo, kad jis, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, reikalaudamas pagal V. K. automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) kurį jis vairavo 2010-04-16, 21.30 val. Elektrėnuose, Šviesos gatvėje įvykusio eismo įvykio metu, transporto priemonės draudimo liudijimą Nr. 851-0322297 dėl jam padarytos žalos šio eismo įvykio metu, 2010-04-19 su pretenzija kreipėsi į UADB „Ergo Lietuva“, nurodydamas eismo įvykio aplinkybes, kurioms esant buvo sugadintas V. K. automobilis „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) 2010-04-22 UADB „Ergo Lietuva“ transporto priemonių eksperto buvo nustatytas automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) skirtumas tarp likutinės ir vardinės vertės 8559 Lt, kurį Ž. K., deklaruodamas eismo įvykį pasikėsino apgaulės būdu įgyti savo naudai, tačiau nusikaltimo nebaigė iki galo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios, kadangi UADB „Ergo Lietuva“ žalų sureguliavimo centro atstovams įtarus sukčiavimą, jam išmokėti draudimo išmoką buvo atsisakyta ir taip apgaulės būdu Ž. K. pasikėsino savo naudai įgyti svetimą UADB „Ergo Lietuva“ priklausantį turtą, kurio vertė 8559 Lt.

11Teismas konstatuoja, kad iš šių kaltinamiesiems pareikštų kaltinimų visiškai neaišku, kuo pasireiškė kaltinamųjų nusikalstami veiksmai, siekiant apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą, kuo pasireiškė jų sukčiavimas, kurį įtarus draudimo bendrovė atsisakė jiems išmokėti draudimo išmokas.

12Teismas pažymi, kad pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas yra svetimo turto užvaldymas arba teisės į turtą įgijimas ar turtinės prievolės išvengimas arba panaikinimas panaudojant apgaulę. Esminis sukčiavimo požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų ir darantis jį neteisėtu, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus ar asmenis, kurių žinioje yra turtas, siekiant užvaldyti (įgyti nuosavybės teisę) turtą ar įgyti turtinę teisę, taip pat išvengti turtinės prievolės ar ją panaikinti.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1998 m. gruodžio 22 d. nutarime „Dėl teismų praktikos sukčiavimo ir turto pasisavinimo arba iššvaistymo baudžiamosiose bylose“ sukčiavimas apibrėžiamas kaip nusikalstama veika, kuria kaltininkas tyčia, neteisėtai, neatlygintinai užvaldo, pasisavina, iššvaisto svetimą turtą arba įgyja teisę į jį. Sukčiavimo esmė yra apgaulės panaudojimas svetimam turtui užvaldyti arba teise į turtą įgyti. Apgaulė sukčiaujant panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką ar valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo apgaulės įtakoje savanoriškai patys perleidžia turtą ar teisę į turtą kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti. Pagal Aukščiausiojo Teismo praktiką apgaulė pasireiškia turto savininko ar valdytojo ar asmens, kurio žinioje yra turtas, suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, nutylint esmines savininko apsisprendimui dėl turto ar teisės į turtą perleidimo aplinkybes ir pan. Apgaulės požymis yra esminis, būtinasis BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos požymis, todėl kaltinamajame akte turi būti aiškiai nurodytos šį požymį apibūdinančios faktinės aplinkybės.

14Pagal kaltinamiesiems A. L. ir Ž. K. pareikštus kaltinimus galima numanyti (bet to nėra nurodyta jiems pareikštuose įtarimuose ir kaltinamajame akte), kad jie yra kaltinami pateikę tikrovės neatitinkančią informaciją apie jų automobilių patirtus sugadinimus ir taip siekę neteisėtai įgyti svetimą turtą. Tačiau iš kaltinamojo akto neaišku, kokią būtent tikrovės neatitinkančią (melagingą) informaciją jie pateikė draudimo bendrovei.

15Lietuvos teismo ekspertizės centro 2010-06-11 ekspertizės akte Nr. 11-1323(10) konstatuojama, kad pagrindiniai automobilių „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) ir „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) išoriniai sugadinimai, matomi tyrimui pateiktoje medžiagoje, buvo padaryti ne dėl šių automobilių tarpusavio kontakto; automobilių „BMW 735“ ir „VW Passat“ išoriniai sugadinimai buvo padaryti ne vairuotojų Ž. K. ir A. L. nurodytomis aplinkybėmis. Šio akto tyrimo dalyje nurodoma, jog neatmetama galimybė, kad buvo sąlyginai nežymus kontaktas tarp sugadintų automobilių „BMW 735“ ir „VW Passat“, kurio metu buvo padaryti ant pastarojo automobilio bagažinės dangčio ir užpakalinio bamperio matomi mėlynos spalvos dažų patepimai. Tačiau, sprendžiant iš aukščiau atlikto tyrimo rezultatų, darytina išvada, kad automobilių „BMW 735“ ir „VW Passat“ išoriniai sugadinimai buvo padaryti ne vairuotojų Ž. K. ir A. L. nurodytomis aplinkybėmis (b.l. 4-8).

16Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011-07-22 ekspertizės akte Nr. 11-881(11) konstatuojama, kad pagrindiniai automobilių „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) ir „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) išoriniai sugadinimai, matomi tyrimui pateiktoje medžiagoje, padaryti ne dėl šių automobilių tarpusavio kontakto; automobilių „BMW 735“ ir „VW Passat“ išoriniai sugadinimai buvo padaryti ne vairuotojų Ž. K. ir A. L. nurodytomis aplinkybėmis 2010-04-16 deklaruoto eismo įvykio metu. Šio akto tyrimo dalyje taip pat nurodoma, jog neatmetama galimybė, kad buvo sąlyginai nežymus kontaktas tarp sugadintų automobilių „BMW 735“ ir „VW Passat“, kurio metu buvo padaryti ant pastarojo automobilio bagažinės dangčio ir užpakalinio bamperio matomi mėlynos spalvos dažų patepimai bei nežymūs apgadinimai. Tačiau, sprendžiant iš aukščiau atlikto tyrimo rezultatų, darytina išvada, kad automobilių „BMW 735“ ir „VW Passat“ išoriniai sugadinimai buvo padaryti ne vairuotojų Ž. K. ir A. L. nurodytomis aplinkybėmis (b.l. 67-71).

17Pažymėtina, kad nei viena, nei kita ekspertų išvados nepaneigia buvus automobilio „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) kurį vairavo Ž. K., ir A. L. automobilio „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) tarpusavio kontaktą ir automobilių apgadinimus, tačiau neatribota, kurie apgadinimai padaryti kontakto metu, o kurie – ne.

18Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011-07-22 ekspertizės akte Nr. 11-881(11) nurodoma, kad pagrindiniai automobilių „BMW 735“, valst. Nr. ( - ) ir „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) išoriniai sugadinimai padaryti ne dėl šių automobilių tarpusavio kontakto, bet šie pagrindiniai išoriniai sugadinimai nekonkretizuojami išvados rezoliucinėje dalyje. Taigi lieka neišaiškinta aplinkybė, kurie automobilių sugadinimai buvo padaryti ne kaltinamųjų deklaruoto eismo įvykio metu ir apie kuriuos jie, galimai, melagingai pranešė draudimo bendrovei, o kurie tikrai padaryti minėto eismo įvykio metu ir kokią konkrečią draudimo išmokos sumą priklausė atlyginti, o kokią – ne.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuojama, kad byloje pareikštas kaltinimas yra nekonkretus, netikslus ir neaiškus, nes nedetalizuota, nekonkretizuota, dėl kokių konkrečių automobilių sugadinimų – visų išorinių ar pagrindinių išorinių - kaltinamieji, galimai, pateikė melagingą informaciją. Taigi laikytina, kad kaltinamajame akte neišdėstytos ir nenurodytos faktinės aplinkybės, pagrindžiančios pagrindinį sukčiavimo požymį – apgaulę – bei svarbias aplinkybes, kurios nekonkretizuotos.

20Teismas konstatuoja, kad esant ydingam kaltinimui pažeidžiama kaltinamųjų teisė žinoti, kuo jie yra kaltinami, ir tokiu būdu tinkamai neužtikrinama jų teisė pasirengti gynybai. Šias teises kaltinamiesiems garantuoja BPK 22 str. 3 d., 44 str. 7 d.

21BPK 234 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė teismui perduoti bylą prokurorui, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės šio Kodekso 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ar yra kitų esminių baudžiamojo proceso pažeidimų, kurie trukdo nagrinėti bylą.

22Šiuo atveju dėl anksčiau išdėstytų ir aptartų trūkumų darytina išvada, jog surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas, nes nenurodytos faktinės aplinkybės, kaip pasireiškė būtinasis BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos, inkriminuojamos kaltinamiesiems, požymis – apgaulė - bei kokia konkrečiai melaginga informacija, galimai, buvo jų pateikta. Tai trukdo teismui nagrinėti bylą bei taip buvo pažeista kaltinamųjų teisė tinkamai pasirengti gynybai.

23Siekiant įgyvendinti BPK 22 str. 3 d. (teisė žinoti, kuo asmuo kaltinamas) ir BPK 44 str. 7 d. (teisė pasirengti gynybai) nuostatas, A. L. ir Ž. K. turi būti suformuluotas ir pateiktas konkretus įtarimas bei kaltinimas, kad kaltinamieji žinotų, kuo yra kaltinami ir nuo kokio konkretaus kaltinimo jie turi teisę gintis. Todėl byla turi būti perduota prokurorui, kad būtų surašytas BPK 219 straipsnio reikalavimus atitinkantis kaltinamasis aktas ir kaltinamiesiems įteiktas naujas pranešimas apie įtarimą, nes šiuo atveju turi keistis įtarimų turinys (BPK 187 str. 2 d.). Formuluojant naujus įtarimus ir kaltinimus kaltinamiesiems, būtina atriboti automobilių sugadinimus ir atitinkamai perskaičiuoti žalą, kurią turėtų atlyginti draudimo bendrovė, o tai yra susiję su kaltinimo apimtimi.

24Nesant galimybės tokius pažeidimus pašalinti teisminio bylos nagrinėjimo metu, byla perduotina prokurorui ikiteisminiam tyrimui papildyti, nustatant dviejų mėnesių terminą kaltinamajam aktui patikslinti, naujiems įtarimams pateikti ir kitiems būtiniems ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 232 str. 3 p., 234 str. 2 d., 440 str., teismas

Nutarė

26baudžiamąją bylą, kurioje A. L., a.k. ( - ) kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., ir Ž. K., a.k. ( - ) kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182 str. 1 d., perduoti Trakų rajono apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui ikiteisminiam tyrimui papildyti.

27Nustatyti dviejų mėnesių terminą ikiteisminiam tyrimui papildyti.

28Nutarties nuorašus siųsti kaltinamiesiems, civiliniam ieškovui.

29Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, bylos parengimo... 2. A. L., a.k. ( - ) kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182... 3. Ž. K., a.k. ( - ) kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 182... 4. šioje baudžiamojoje byloje A. L. kaltinama tuo, kad ji apgaulės būdu... 5. Taip pat šioje baudžiamojoje byloje Ž. K. kaltinamas tuo, kad jis apgaulės... 6. Bylos parengimo nagrinėti teisme metu nustatyta, kad šioje baudžiamojoje... 7. Sutinkamai su BPK 219 str., kaltinamajame akte turi būti nusikalstamosios... 8. Kaltinamajame akte turi būti nurodytas nusikalstamos veikos aprašymas. Tai... 9. Šioje byloje A. L. kaltinama tuo, kad pasikėsino padaryti BK 182 str. 1 d.... 10. Ž. K. šioje byloje taip pat kaltinamas tuo, kad pasikėsino padaryti BK 182... 11. Teismas konstatuoja, kad iš šių kaltinamiesiems pareikštų kaltinimų... 12. Teismas pažymi, kad pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas yra svetimo turto... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1998 m. gruodžio 22 d.... 14. Pagal kaltinamiesiems A. L. ir Ž. K. pareikštus kaltinimus galima numanyti... 15. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2010-06-11 ekspertizės akte Nr.... 16. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011-07-22 ekspertizės akte Nr. 11-881(11)... 17. Pažymėtina, kad nei viena, nei kita ekspertų išvados nepaneigia buvus... 18. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011-07-22... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuojama, kad byloje pareikštas... 20. Teismas konstatuoja, kad esant ydingam kaltinimui pažeidžiama kaltinamųjų... 21. BPK 234 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė teismui perduoti bylą... 22. Šiuo atveju dėl anksčiau išdėstytų ir aptartų trūkumų darytina... 23. Siekiant įgyvendinti BPK 22 str. 3 d. (teisė žinoti, kuo asmuo kaltinamas)... 24. Nesant galimybės tokius pažeidimus pašalinti teisminio bylos nagrinėjimo... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 232 str. 3 p., 234 str. 2 d., 440 str.,... 26. baudžiamąją bylą, kurioje A. L., a.k. ( - ) kaltinama padariusi... 27. Nustatyti dviejų mėnesių terminą ikiteisminiam tyrimui papildyti.... 28. Nutarties nuorašus siųsti kaltinamiesiems, civiliniam ieškovui.... 29. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama...