Byla N2-14820-595/2013
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Donatai Kidikaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Daivai Musneckaitei, trečio asmens atstovei I. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei K. Ž., dalyvaujant trečiajam asmeniui VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centrui ir E. Ž., dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas 2013-03-13 pateikė ieškinį, kuriame prašoma neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią jos vaikų E. Ž., D. Ž., D. Ž. ir N. Ž. atžvilgiu, nustatyti nuolatinę globą bei priteisti išlaikymą. Ieškinyje nurodoma, kad Vaiko teisių apsaugos skyriui atsakovės šeima žinoma nuo 2011 metų. Gavus žodinį pranešimą iš Vilniaus II-ojo PK Grigiškių policijos nuovados nepilnamečių inspektorės apie smurtą K. Ž. šeimoje, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji inspektorė 2012-01-25 lankėsi atsakovės gyvenamojoje vietoje, ( - ). Atsakovė su keturiais vaikais gyveno viename kambaryje bendrabučio tipo name, tuo metu nedirbo ir nebuvo registruota darbo biržoje, šeimos pajamos buvo tik už vaikus gaunamos pašalpos. K. Ž. nurodė, kad iš Švedijos buvo grįžęs vaikų biologinis tėvas ir prieš ją smurtavo, tačiau vėl išvyko į Švediją. Atsakovė taip pat nurodė, kad nebeveda D ir N į darželį, nes neturi pinigų ir negali sumokėti 755 Lt įsiskolinimo. Šeima 2012-02-03 buvo įrašyta į Vilniaus miesto įgūdžių stokojančių šeimų, auginančių vaikus, sąrašą. Smurto šeimoje atvejis pasikartojo 2012-03-15. K. Ž. buvo neblaivi, teigė, kad ją sumušė sugyventinis, grasino susidorojimu ir vaikų atėmimu. Įvykio metu trys nepilnamečiai vaikai buvo namuose. Atsižvelgiant į vaikų sveikatai iškilusį pavojų, jie buvo nuvežti į Trumpalaikės globos centrą. Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-03-19 vykusio susitikimo metu K. Ž. įsipareigojo kreiptis į Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Pagalbos priklausomiems asmenims tarnybą, užtikrinti vaikams saugias gyvenimo sąlygas, vesti juos į ugdymo įstaigą, kreiptis į notarą dėl tėvystės pripažinimo. Buvo priimtas sprendimas grąžinti vaikus motinai. Vilniaus miesto Socialinės paramos centro 2012-04-17 elektroniniame pranešime nurodoma, kad K. Ž. iš dalies vykdė savo įsipareigojimus, tačiau iš kaimynų būdavo gaunami pranešimai, kad ji piktnaudžiauja alkoholiu. 2012-04-12 gauti pranešimai iš ( - ) namo gyventojų, kad šio namo 42 bute girtauja K. Ž., o jos vaikai vieni palikti namuose (( - )). 2012-04-13 apsilankius atsakovės gyvenamojoje vietoje, jos namuose nebuvo, vaikai D, N ir D teigė, kad motina išėjusi į darbą, o jų brolis E mokykloje. Nuvykus pranešime nurodytu adresu (( - )), K. Ž. rasta neblaivi, policijos nuovadoje jai buvo nustatytas 2,87 promilės girtumas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė buvo neblaivi, palikusi vaikus be priežiūros, jie buvo nuvežti į Trumpalaikės globos centrą. 2012-04-16 K. Ž. dar nebuvo aplankiusi vaikų. Vaiko teisių apsaugos skyriaus inspektorei 2012-04-18 apsilankius atsakovės gyvenamojoje vietoje, ji į namus neįsileido. K. Ž. 2012-04-24 išrašytas siuntimas gydymuisi į Vilniaus Priklausomybių ligų centrą, tačiau dėl vidaus taisyklių pažeidimo 2012-04-27 ji buvo pašalinta iš gydymo įstaigos. Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo priimtas sprendimas vaikams nustatyti laikinąją globą, nes jų motina piktnaudžiauja alkoholiu, neužtikrina tinkamos jų priežiūros. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-05-22 įsakymais E. Ž., D. Ž., D. Ž. ir N. Ž. nustatyta laikinoji globa, jų laikinuoju globėju paskirtas VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centras. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-06-20 įsakymu atsakovės šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. K. Ž. 2012-05-11 ir 2012-06-14 buvo parašiusi prašymus dėl vaikų sugrąžinimo į šeimą, tačiau įvertinus, kad ji neišsprendė alkoholio vartojimo problemos, vaikai nebuvo grąžinti. Nuo tada kitų prašymų atsakovė nepateikė. Vilniaus miesto Socialinės paramos centras 2012-10-16 elektroniniu pranešimu informavo, kad K. Ž. nevykdo savo įsipareigojimų. Ji ir toliau piktnaudžiauja alkoholiu (socialinė darbuotoja ją ne kartą rado namuose neblaivią), oficialiai niekur nedirba, tik kartais uždarbiauja Gariūnų turguje. Ji nuo liepos pabaigos vaikų neaplankė, jais nesidomėjo telefonu. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji inspektorė ir Vilniaus miesto Socialinės paramos centro socialinė darbuotoja 2012-10-26 apsilankiusios atsakovės gyvenamojoje vietoje, rado ją neblaivią, pokalbio metu ji rūkė. Atsakovė kaltino socialinę darbuotoją dėl savo problemų, teigė, kad vaikai jai nerūpi ir nesiruošia jų lankyti, psichologų pagalbos taip pat nenori. Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-11-26 vyko vaikų globos (rūpybos) peržiūra, į kurią kviesta atsakovė neatvyko. Atsižvelgiant į tai, kad K. Ž. nerodo jokio noro susigrąžinti vaikus į savo šeimą, nesprendžia priklausomybės alkoholiui problemos, nelanko vaikų, buvo priimtas sprendimas kreiptis į teismą dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo. Vilniaus miesto Socialinės paramos centro 2013-02-05 elektroniniame pranešime nurodoma, kad socialinis darbas su K. Ž. nevyksta, nes ji nebendradarbiauja su socialine darbuotoja, apsilankymų namuose metu būna girta. Socialinė darbuotoja nuolat motyvavo atsakovės sugyventinį pripažinti tėvystę K. Ž. vaikų atžvilgiu, tačiau jis nerodė jokios iniciatyvos tai padaryti. Vilniaus miesto Socialinės paramos centras 2013-02-13 elektroniniu pranešimu informavo, kad K. Ž. Nebegyvena ( - ), nes UAB „Naujininkų komunalinis ūkis" pardavė kambarį, kuriame ji gyveno. Šiuo metu jos faktinė gyvenamoji vieta nežinoma.

3Atsakovė K. Ž. vengia atlikti savo pareigas auklėti bei išlaikyti vaikus, jais visiškai nesirūpina, nesidomi, bei nėra duomenų, kad padėtis pasikeis, todėl vadovaujantis LR CK 3.180 straipsniu, atsakovei neterminuotai apribotina motinos valdžia nepilnamečių vaikų E, D, D ir N. Ž. atžvilgiu. LR CK 3.195 straipsnis numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir jiems apribojus tėvų valdžią. Teismų praktikoje priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (dabar - 1000 Lt), tačiau atsakovė turi pareigą išlaikyti keturis nepilnamečius vaikus, todėl iš jos vaikams priteistinas po 200 Lt dydžio išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis kas mėnesį nuo šios bylos iškėlimo teisme dienos iki vaikų pilnametystės. Apribojus atsakovei motinos valdžią, vadovaujantis LR CK 3.257 straipsniu ir LR CPK 407 straipsniu, E. Ž. nustatytina nuolatinė rūpyba, o D, D ir N. Ž. - nuolatinė globa. Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs vaikų giminaičių ar kitų fizinių asmenų, norinčių ir galinčių juos globoti, prašymų, todėl jų nuolatiniu globėju (rūpintoju) skirtinas VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centras. Nekilnojamo turto registro duomenimis nepilnamečiai nuosavybės teise nekilnojamo turto neturi.

4Atsakovė per nutartyje nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovė apie teismo posėdį informuota tinkamai (b.l. 109), į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti teismo posėdį nepateikė. Byla nagrinėtina nedalyvaujant atsakovei.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais ir prašė ieškinį tenkinti.

6Trečio asmens atstovė teismo posėdyje su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad motina paskutinį kartą vaikus aplankė globos namuose šių metų birželio 30 dieną. Ji atvyko pas vaikus prieš pat posėdį ir nurodė, kad vaikus tuoj pasiims į namus. Po teismo posėdžio motina daugiau nesirodė ir neskambino. Mažesnieji vaikai jos laukia, vyresnieji nebetekę vilties. Su socialiniais darbuotojais atsakovė jokio ryšio nepalaiko, vaikais nesidomi. Atsakovė atvykdavo aplankyti vaikų kartą į mėnesį. Atvykdama motina atveždavo vaikams drabužių, maisto, saldumynų, bet tai buvo retai. Per visą laiką kiek vaikai buvo globos namuose ji buvo 6 kartus.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies

8Pagal LR CK 3.180 str. 1 d. įvardytą baigtinį sąrašą, tėvų valdžia ribojama tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų valdžios esmė įtvirtinta LR Konstitucijos 38 str. 6 d. nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. LR CK 3.155 str. nurodyta, kad tėvų valdžios turinį sudaro tai, kad vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi, bei tai, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

9Tėvų valdžios apribojimas taikomas, esant tėvų kaltei dėl savo pareigų vaikams nevykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-965/2003, bylų kategorija 71.4;71.5;76.1).

10Teismas pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatė, kad nepilnamečiai E. Ž., gim. 1999-03-03, D. Ž., gim. 2001-01-23, D. Ž., gim. 2005-03-02, ir N. Ž., gim. 2005-03-02, yra atsakovės vaikai, tėvystė vaikų atžvilgiu nenustatyta (b.l. 5, 7,10, 11). 2012-05-22 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais Nr. ( - ), E. Ž., gim. 1999-03-03, D. Ž., gim. 2001-01-23, D. Ž., gim. 2005-03-02, ir N. Ž., gim. 2005-03-02, nuo 2012-05-18 nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centras (b.l. 39-42).

11Surinkus atsakovę charakterizuojančią medžiagą nustatyta, kad ji nėra teista (b.l. 16). Atsakovė du kartus bausta administracine tvarka: vieną kartą pagal LR ( - ) straipsnį (tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams), vieną kartą pagal LR ( - ) str. 1 d. (alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose) (b.l. 17). Sodros duomenimis atsakovė niekur nedirba (b.l. 15). Atsakovė nuo 2012-04-25 yra įrašyta į Vilniaus priklausomybės ligų centro priežiūros grupę, diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas (b.l. 15).

12Byloje išsiaiškinta atsakovės nepilnamečių vaikų nuomonė (b.l. 113). E mano, jog motinai reikia riboti motinos valdžią, nes globos namuose jis su broliaus jau pusantrų metų, o mama buvo atvažiavusi tik porą kartų. Jo manymu, mama apie juos negalvoja ir nenori pati auginti ir situacija nepasikeis. D sakė, jog nenori, kad mamai būtų ribota motinos valdžia, nes tikisi, jog mama pasiims jį ir brolius ir augins namuose. Jis labai norėtų gyventi su mama ir broliais savo namuose. N įsitikinęs, jog mamai nereikia riboti motinos valdžios, nes nori, kad mama pasiimtų ir augintų juos namuose. Anot nepilnamečio, mama kartais pas juos atvažiuoja, atveža drabužių, tačiau ji dirba ir negali dažnai jų lankyti. D įsitikinęs, jog motinos valdžios riboti nereikia, nes tikisi, kad mama juos pasiims ir augins pati. Jo manymu, mama neturi laiko, todėl neatvažiuoja.

13Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, išklausius ieškovo atstovės, trečio asmens atstovės paaiškinimus, darytina išvada, kad atsakovė vengia atlikti savo pareigas auklėti bei išlaikyti vaikus, jais nesirūpina, nesidomi, veda amoralų gyvenimo būdą, piktnaudžiauja alkoholiu. Esant visumai nustatytų aplinkybių, konstatuotina, jog atsakovė įstatyme įtvirtintų pareigų nevykdo, negyvena kartu su savo vaikais, nesirūpina jų priežiūra, sveikata, auklėjimu, tinkamų sąlygų jų vystymuisi sudarymu, neteikia vaikams išlaikymo. Teismas vertina, kad tėvų valdžios nevykdymas negali būti pateisinamas tokiomis aplinkybėmis, kaip darbo ar gyvenamosios vietos neturėjimas, sunki materialinė padėtis.

14Remdamasis byloje surinktais ir išanalizuotais duomenimis, teismas daro išvadą, kad atsakovė nesirūpina savo vaikais, tai sudaro įstatyme (LR CK 3.180 str. 1 d. 1,2, 5 p.) numatytą pagrindą apriboti motinos valdžią.

15Civilinio kodekso 3.180 str. 2 dalis nustato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas faktiškai nutraukia motinos ir vaiko ryšius, todėl ši priemonė gali būti taikoma tik kraštutiniu atveju.

16Byloje nėra pakankamai duomenų, kad motina daro ypatingą žalą savo vaikų atžvilgiu. Iš vaikų paaiškinimų nustatyta, kad motinos ir vaikų ryšys nėra visiškai nutrūkęs, vaikai tiki, kad mama juos pasiims auginti pati. Iš trečio asmens atstovės paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė, nors ir nesistemingai, bet savo vaikus globos institucijoje lankė, atveždavo jiems drabužių, maisto produktų. Atsakovė dar 2012-06-14 kreipėsi į ieškovą prašydama grąžinti vaikus jos priežiūrai. Atsakovė parengiamojo teismo posėdžio metu, įvykusio 2013-07-02, nurodė, kad ji pati nori auginti vaikus, nori juos susigrąžinti, yra registruota darbo biržoje, ketina susirasti darbą, išsinuomoti būstą, kreiptis į savivaldybę dėl socialinio būsto, šiuo metu ji gyvena pas draugą (b.l. 107-108). Todėl nėra pagrindo atsakovei neterminuotai apriboti motinos valdžią sūnų atžvilgiu. Teismas įvertinęs bylos medžiagą nutaria taikyti atsakovei terminuotą motinos valdžios apribojimą, kaip prevencinę auklėjamąją priemonę, kad atsakovė įvertintų ir pakeistų savo elgesį vaikų atžvilgiu.

17Atsakovei išaiškintina, kad apribojus motinos valdžią, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatomos įstatymu, išlieka teisė matytis su vaiku.

18Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis LR CK 3.183 str. 4 d., priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Apribojus atsakovei motinos valdžią, vadovaujantis LR CK 3.257 straipsniu ir LR CPK 407 str., E. Ž. nustatytina nuolatinė rūpyba, o D, D ir N. Ž. - nuolatinė globa. Vaiko teisių apsaugos skyrius nėra gavęs vaikų giminaičių ar kitų fizinių asmenų, norinčių ir galinčių juos globoti, prašymų, todėl jų nuolatiniu globėju (rūpintoju) skirtinas VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centras. Vaikų gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje.

19Dėl išlaikymo priteisimo.

20Įstatymas LR CK 3.192 str. imperatyvia forma nustato pareigą tėvams išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Vadovaujantis LR CK 3.195 str., tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią. LR CK 3.192 str. 2 d. numatyta, jog išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas.

21Nors atsakovė nedirba, veda veltėdišką gyvenimo būdą, tačiau jos gyvenimo būdas negali būti priežastimi nepriteisti materialinio išlaikymo vaikams. Nustatant kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jų turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jie ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008).Orientacinis kriterijus, nustatant priteistino išlaikymo dydį, yra CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Nuo 2013-01-01 minimali mėnesinė alga yra 1000 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-19 nutarimas Nr. 1543). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė turi išlaikyti keturis nepilnamečius vaikus iš atsakovės priteistina po 200 Lt periodinių išmokų nepilnamečių vaikų E. Ž., gim. 1999-03-03, D. Ž., gim. 2001-01-23, D. Ž., gim. 2005-03-02, ir N. Ž., gim. 2005-03-02, išlaikymui.

22Priteisimo momentas yra apibrėžtas įstatymo. Vadovaujantis LR CK 3.200 str., išlaikymas priteisiamas nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. 2013-03-13 iki vaikų pilnametystės.

23Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d., iš atsakovės K. Ž. valstybės naudai priteistina 860 Lt (200 Lt x4x 12 mėn.x 3 proc. plius 143 Ltx4 )žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovė pateikiant ieškinį yra atleista, bei 13 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, viso priteisiant 873 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

24Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo nukreiptinas skubiam vykdymui (CPK 282 str. 1 d. 1p., 496 str.).

25Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str., 282 str., 406 str., 407 str., 496 str., teismas

Nutarė

26Ieškinį tenkinti iš dalies.

27Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti motinos valdžią K. Ž., a. k. ( - ) vaikų E. Ž., a. k. ( - ) D. Ž., a. k. ( - ) D. Ž., a. k. ( - ) ir N. Ž., a. k. ( - ) atžvilgiu.

28Nustatyti nuolatinę rūpybą E. Ž., a. k. ( - ) ir jo nuolatiniu rūpintoju bei gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centrą, kodas 126242517; vaiko gyvenamąją vietą nustatyti rūpintojo buveinėje.

29Nustatyti nuolatinę globą D. Ž., a. k. ( - ) D. Ž., a. k. ( - ) ir N. Ž., a. k. ( - ) ir jų nuolatiniu globėju bei gaunamų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskirti VšĮ Lietuvos katalikių moterų sąjungos Vaikų ir jaunimo paramos centrą, kodas 126242517; vaikų gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje.

30Priteisti iš K. Ž., a. k. ( - ) po 200 Lt dydžio išlaikymą mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį vaikams E. Ž., a. k. ( - ) D. Ž., a. k. ( - ) D. Ž., a. k. ( - ) ir N. Ž., a. k. ( - ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2013-03-13, iki jų pilnametystės.

31Sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo dalyje vykdyti skubiai.

32Priteisti iš atsakovės K. Ž., a. k. ( - ) valstybės naudai 873 Lt (aštuoni šimtai septyniasdešimt trys litai) Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas 2013-03-13 pateikė ieškinį, kuriame prašoma neterminuotai... 3. Atsakovė K. Ž. vengia atlikti savo pareigas auklėti bei išlaikyti vaikus,... 4. Atsakovė per nutartyje nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais... 6. Trečio asmens atstovė teismo posėdyje su ieškiniu sutiko ir prašė jį... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies... 8. Pagal LR CK 3.180 str. 1 d. įvardytą baigtinį sąrašą, tėvų valdžia... 9. Tėvų valdžios apribojimas taikomas, esant tėvų kaltei dėl savo pareigų... 10. Teismas pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatė, kad... 11. Surinkus atsakovę charakterizuojančią medžiagą nustatyta, kad ji nėra... 12. Byloje išsiaiškinta atsakovės nepilnamečių vaikų nuomonė (b.l. 113). E... 13. Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, išklausius ieškovo... 14. Remdamasis byloje surinktais ir išanalizuotais duomenimis, teismas daro... 15. Civilinio kodekso 3.180 str. 2 dalis nustato, kad neterminuotas tėvų... 16. Byloje nėra pakankamai duomenų, kad motina daro ypatingą žalą savo vaikų... 17. Atsakovei išaiškintina, kad apribojus motinos valdžią, tėvams sustabdomos... 18. Vadovaujantis LR CK 3.251 str. 1 d., nustatoma nuolatinė globa. Vadovaujantis... 19. Dėl išlaikymo priteisimo.... 20. Įstatymas LR CK 3.192 str. imperatyvia forma nustato pareigą tėvams... 21. Nors atsakovė nedirba, veda veltėdišką gyvenimo būdą, tačiau jos... 22. Priteisimo momentas yra apibrėžtas įstatymo. Vadovaujantis LR CK 3.200 str.,... 23. Vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p., 85 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.,... 24. Sprendimas dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 25. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str., 282 str., 406... 26. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Laikinai, vienerių metų terminui, apriboti motinos valdžią K. Ž., a. k. (... 28. Nustatyti nuolatinę rūpybą E. Ž., a. k. ( - ) ir jo nuolatiniu rūpintoju... 29. Nustatyti nuolatinę globą D. Ž., a. k. ( - ) D. Ž., a. k. ( - ) ir N. Ž.,... 30. Priteisti iš K. Ž., a. k. ( - ) po 200 Lt dydžio išlaikymą mokamą... 31. Sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 32. Priteisti iš atsakovės K. Ž., a. k. ( - ) valstybės naudai 873 Lt (aštuoni... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...