Byla 1-452-298/2013

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, dalyvaujant prokurorei V. Matuzonienei, nukentėjusiajai J. A., vertėjai A. Stančinskai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje S. A. (S. A.), asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, turintis ( - ) išsilavinimą, bedarbis, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p., 140 str. 1 d. ir

Nustatė

2S. A. (S. A.) 2012-12-12 apie 20.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ), savo gyvenamojo namo koridoriuje, artimoje aplinkoje, panaudojo fizinį smurtą prieš savo sutuoktinę J. A. – tyčia dešinėje rankoje laikomu moterišku auliniu batu sudavė du kartus J. A. į kairįjį šoną, padarydamas pastarajai aštuntojo kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžį ir taip nesunkiai sutrikdydamas nukentėjusiosios J. A. sveikatą

3Šiais savo veiksmais S. A. (S. A.) padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p.

4Taip pat jis 2013-02-15 apie 14.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( - ), savo gyvenamojo namo koridoriuje, artimoje aplinkoje, panaudojo fizinį smurtą prieš savo sutuoktinę J. A.- kumščiais sudavė nemažiau šešių smūgių į galvos sritį, padarydamas po vieną muštinę žaizdą kairiame antakyje, kairiame paakyje, abiejose viršutiniuose akių vokuose, veido kraujosruvas, nubrozdinimus ir taip nežymiai sutrikdydamas nukentėjusiosios J. A. sveikatą.

5Šiais savo veiksmais S. A. (S. A.) padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d.

6S. A. kaltė, padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodyta šiais įrodymais ir grindžiama sekančiais duomenimis:

7S. A. (S. A.) kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-12-12 buvo namuose: ( - ). Įvyko su žmona konfliktas. Buvo girtas. Žmona dėl to buvo nepatenkinta. Sudavė žmonai per šonkaulius moterišku auliniu batu. 2013-02-15 apie 14 val. buvo vėl savo namuose girtas, tai nelabai viską prisimena. Galėjo suduoti kumščiais žmonai ne mažiau 6 smūgių. Dėl visko labai gailiuosi. Tai buvo paskutiniai kartai. Dabar gėrė, bet žino savo normą. Visos jo bėdos dėl alkoholio vartojimo. Jei teismas lieps, sugebės tikrai nevartoti alkoholio. Alkoholį vartojo nuo kokių 16 metų. Gali save kontroliuoti, tai gydytis nereikia. Dirba atsitiktinius darbus. Registruotas darbo biržoje, bet jam nemoka pašalpos. Ligonių kasų 86, 78 litų ir 141, 87 litų civilinius ieškinius pripažįsta. Juos dar nesumokėjo, bet sumokės.

8Nukentėjusioji J. A. parodė, kad gyvena santuokoje su S. A. jau 24 metus. Turi trys vaikus. K. S. blaivas, tai geras, padeda namuose, gamina valgyti, o kai yra išgėręs, tai prasideda problemos. Dabar po šių įvykių vyras nevartoja alkoholio. 2012-12-12 apie 20 val. vyras jau atėjo namo girtas. Ji priekaištavo jam, kad jisai girtas. Kilo konfliktas. Jisai batu sudavė jai per šonkaulius. Buvo poliklinikoje. Šonkaulis lūžo. Parašė pareiškimą policijai dėl šio įvykio. 2013-02-15 apie 14 val. vyras vėl grįžo namo girtas ir dėl to prasidėjo konfliktas. Jisai ją sumušė kumščiais. Pataikė į galvos sritį, veidą. Buvo ne mažiau 6 smūgių. Po to ji iškvietė greitąją ir ją nuvežė patikrinti. Tik tomis dienomis vyras vartojo smurtą prieš ją. Paskui vyras atsiprašė jos. Įpareigojimas nevartoti alkoholį padės vyrui. Po paskutinio įvykio daugiau jokio smurto nebuvo. Dabar viskas gerai. Vyras nedirba, nes pagal jo specialybę nėra darbo. Ji anksčiau dirbo, o dabar jau nebe. Dirba irgi atsitiktinius darbus. Turi vaikus. Jie gyvena kartu. Visi vaikai nedirba. Vyras namuose negeria, tik grįždavo neblaivus.

92013-01-09 J. A. medicininių dokumentų apžiūros protokolo Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus vyresniojo teismo medicinos eksperto J. M. P. specialisto išvadoje (apžiūrėta J. A. asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė Nr. ( - ), 2 rentgeno nuotraukos) nurodyta, kad J. A. 2012-12-13 buvo nustatyta aštunto kairės pusės šonkaulio užpakalinės dalies lūžis ir įtartas devinto šonkaulio lūžis, kurio pagal pateiktas rentgeno nuotraukas patvirtinti negalima. Sužalojimas – aštunto šonkaulio lūžis atitinka nesunkaus sveikatos masto sutrikdymą, nes dėl jo sveikata buvo sutrikdyta ilgalaikiai (ilgiau 10 dienų). Sužalojimo padarymo galimybė nukentėjusiosios nurodytu būdu ir laiku neatmetama. Sužalojimui padaryti pakako vieno trauminio poveikio (smūgio). (b.l. 46)

10Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad J. A. nustatyta po vieną muštinę žaizdą kairiame antakyje, kairiame paakyje, abiejuose viršutiniuose akių vokuose, veido kraujosruvos, nubrozdinimai (pagal med. dokumentus). Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu (daiktais), iki med. pagalbos suteikimo, t.y. 2013-02-15 15.40 val. J. A. kūne nustatyti sužalojimai padaryti kietu buku daiktu (daiktais). J. A. veide nustatyti sužalojimai galėjo būti padaryti mažiausiai 2 trauminiais poveikiais. J. A. kūne nustatyti sužalojimai kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu. (b.l. 51-52).

112013-01-29 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad J. A., vykdydama Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK tyrėjos reikalavimą, pateikė moteriškų aulinių batų porą (b. l. 60).

122013-01-29 daiktų apžiūros protokolu buvo apžiūrėta moteriškų aulinių 38 dydžio batų pora (b.l. 61-63), kuri pagal pakvitavimą buvo grąžinta savininkei J. A. (b.l. 64).

13Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamasis smurtavo artimoje aplinkoje ir taip nesunkiai bei nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios J. A. sveikatą, t. y. padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p., 140 str. 1 d.

14Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl jų gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos jų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

15Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurie priskiriami prie nesunkių ir apysunkių nusikaltimų (BK 11 str. 3, 4 d.), į jų padarymo aplinkybes, į nusikaltimų pasekmės, kurios yra minimalios ir kad šiuo metu nėra sužalojimo liekamųjų reiškinių, į kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba, administracine tvarka baustas, neteistas, į tai, kad jis atsiprašė nukentėjusiąją, - todėl manoma, kad teisiamam pirmą kartą, jam skirtinos bausmės sankcijų už padarytus nusikaltimus ribose, kurios bendrintinos bausmes iš dalies sudedant (BK 63 str. 1, 4 d.), bei esant pakankamam pagrindui manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, paskirtos subendrintos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas.

16Valstybinės ligonių kasos civiliniai ieškiniai yra įrodyti ir tenkintini visiškai.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d., 304-305, 307-308 str.

Nutarė

18S. A. (S. A.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 3 p. ir 140 str. 1 d. bei jį nuteisti:

19-pagal BK 138 str. 2 d. 3 p. - laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;

20-pagal BK 140 str. 1 d. - laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

21Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str. reikalavimais S. A. į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūta laiką nuo 2013 02 15 iki 2013 02 17.

23Vadovaujantis BK 75 str. 2 d. 8, 10, 11 p. bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, neturėti, nenaudoti, neįsigyti alkoholinių gėrimų, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

24Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus - panaikinti.

25Priteisti iš S. A. 86, 78 Lt ir 141,87 Lt Valstybinei ligonių kasai už nukentėjusiosios gydymą.

26Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. S. A. (S. A.) 2012-12-12 apie 20.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, (... 3. Šiais savo veiksmais S. A. (S. A.) padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 4. Taip pat jis 2013-02-15 apie 14.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ( -... 5. Šiais savo veiksmais S. A. (S. A.) padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 6. S. A. kaltė, padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas įrodyta šiais... 7. S. A. (S. A.) kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012-12-12 buvo... 8. Nukentėjusioji J. A. parodė, kad gyvena santuokoje su S. A. jau 24 metus.... 9. 2013-01-09 J. A. medicininių dokumentų apžiūros protokolo Valstybinės... 10. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 11. 2013-01-29 Reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota,... 12. 2013-01-29 daiktų apžiūros protokolu buvo apžiūrėta moteriškų aulinių... 13. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 14. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 15. Skiriant bausmę atsižvelgta į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį ir... 16. Valstybinės ligonių kasos civiliniai ieškiniai yra įrodyti ir tenkintini... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 303 str. 2 d.,... 18. S. A. (S. A.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 19. -pagal BK 138 str. 2 d. 3 p. - laisvės atėmimu 9 (devyniems) mėnesiams;... 20. -pagal BK 140 str. 1 d. - laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.... 21. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 str. reikalavimais S. A. į bausmės... 23. Vadovaujantis BK 75 str. 2 d. 8, 10, 11 p. bausmės vykdymą atidėti 1... 24. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 25. Priteisti iš S. A. 86, 78 Lt ir 141,87 Lt Valstybinei ligonių kasai už... 26. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...