Byla e2-1724-790/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilines bylas pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį atsakovams viešajai įstaigai CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams viešajai įstaigai (toliau – VšĮ) CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui, prašydama panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte (2019 m. rugpjūčio 13 d. pranešimas Nr. 7489577) išdėstytą sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

72.

8Ieškovė ieškinyje nurodė, kad VšĮ CPO LT, veikianti pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą, 2019 m. gegužės 26 d. centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis paskelbė projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastuktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo pirkimą, pirkimo Nr. 434810 (toliau – ir pirkimas). Perkančioji organizacija 2019 m. liepos 26 d. sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir pirkimo sąlygų 10.8.4 papunkčio pagrindu bei pripažino tiekėją UAB „BLUE BRIDGE“ pirkimo laimėtoju.

93.

10Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią atsakovė atmetė remdamasi iš esmės tais pačiais motyvais, kaip ir pripažindama tiekėjo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovė su perkančiosios organizacijos pozicija nesutinka ir laiko, kad ieškovės pasiūlymas yra tinkamas bei atitinka visus pirkimo sąlygose pasiūlymui keliamus reikalavimus. Nurodė, kad atsakovė atmetė ieškovės pretenziją išsamiai neįvertinusi pretenzijoje pateiktų argumentų. Pasiūlymo atmetimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 papunkčiuose bei pretenzijos atmetime išdėstyti motyvai neatitinka tikrovės, yra nepagrįsti ir išdėstyti neįvertintinus pirkimo dokumentuose numatytų reikalavimų visumos.

114.

12Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovė savo ieškinyje nepateikia savarankiškų reikalavimų, kurie galėtų būti ieškinio dalyku. Nurodė, kad panaikinus pretenzijos atmetimą, bet ieškovei neprašant panaikinti VšĮ CPO LT sprendimo dėl pasiūlymo atmetimo, ieškovės teisinė padėtis pirkimo atžvilgiu niekaip nepasikeistų, jos pasiūlymas vis tiek liktų atmestas. Be to, ieškovė nesilaikė viešųjų pirkimų ginčams privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 4233 straipsnio 2 ir 4 dalys, VPĮ 101 straipsnio 3 dalis). Atsakovų teigimu, byla turėtų būti nutraukta CPK 293 straipsnio 1 ir 2 punkto pagrindu.

135.

14Atsakovų teigimu, net ir nusprendus bylos nenutraukti ir ją nagrinėti iš esmės, ieškovės atžvilgiu galutinis rezultatas nepasikeistų, kadangi pretenzijos atmetimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovės pateiktas pasiūlymas siaurąją prasme neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų: jame nebuvo pateikti aiškūs ir konkretūs pirkimo sąlygose reikalauti pateikti duomenys, patvirtinantys, kad ieškovės siūlomos prekės atitinka konkrečius joms keliamus techninius parametrus (tą ieškinyje patvirtina ir pati ieškovė). Vadovaujantis suformuota nuoseklia teismų praktika, šie trūkumai negalėjo būti ištaisyti paprastu paaiškinimu, neteikiant visiškai naujų duomenų ir nepakeičiant pateikto pasiūlymo esmės, nes tai pažeistų imperatyvius įstatymo reikalavimus (VPĮ 45 straipsnio 3 dalį ir 55 straipsnio 9 dalis), todėl ieškovės pasiūlymą VšĮ CPO LT privalėjo atmesti (VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

156.

16Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodė, kad ieškovės pasiūlymo trūkumai buvo esminiai ir negalėjo būti ištaisyti paprastu paaiškinimu, nekeičiant ieškovės pasiūlymo esmės, dėl to perkančioji organizacija neturėjo ne tik pareigos, bet ir teisės kreiptis į ieškovę dėl pasiūlymo paaiškinimo.

177.

18Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą Informacinės visuomenės plėtros komitetą nesudaryti pirkimo sutarties, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi ieškovės UAB „NBCS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė pirkimo procedūras ir įpareigojo perkančiąją organizaciją VšĮ CPO LT, veikiančią pagal Informacinės visuomenės plėtros komiteto įgaliojimą, nesudaryti pirkimo sutarties. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartis palikta nepakeista.

198.

20Ieškovė 2019 m. rugsėjo 13 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte (2019 m. rugpjūčio 13 d. pranešimas Nr. 7489577) išdėstytą sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT sprendimus, kuriais ieškovės pasiūlymas pripažintas netinkamu ir atmestas; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT sprendimą netenkinti ieškovės 2019 m. rugpjūčio 26 d. pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT sprendimą UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymą pripažinti tinkamu ir atitinkančiu pirkimo sąlygas; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT sprendimą neleisti susipažinti su Viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolais; išreikalauti įrodymus. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi patikslintą ieškinį atsisakyta priimti.

219.

22Ieškovė 2019 m. rugsėjo 20 d. pateikė dubliką, kuriuo palaikė ieškinio reikalavimus ir juos patikslino, prašydama (a) panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. liepos 26 d. rašte sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, (b) panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte (2019 m. rugpjūčio 13 d. pranešimas Nr. 7489577) išdėstytą sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; (c) panaikinti atsakovės VšĮ „CPO LT“ sprendimą UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymą pripažinti tinkamu ir atitinkančiu pirkimo sąlygas; (d) panaikinti atsakovės VšĮ „CPO LT“ 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 3 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės UAB „NBCS“ dublike pareikštus reikalavimus, išdėstytus dubliko 64 punkto a) ir c) papunkčiuose: panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. liepos 26 d. rašte išdėstytą sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir panaikinti atsakovės 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymą pripažinti tinkamu ir atitinkančiu pirkimo sąlygas.

2310.

24Ieškovė 2019 m. spalio 9 d. pateikė prašymą dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo; prašė (a) panaikinti atsakovo VšĮ CPO LT 2019 m. liepos 26 d. rašte nurodytą sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo; (b) panaikinti atsakovo VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. rašte nurodytą sprendimą UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymą pripažinti tinkamu ir atitinkančiu pirkimo sąlygas. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 11 d. nutartimi prašymą atsisakyta priimti.

25II.

26Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

2711.

28Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „NBCS“ ieškinį atsakovams VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“, panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Nutartyje nurodomi šie pagrindiniai motyvai:

2911.1.

30Ieškinyje buvo pareikšti reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo pretenzijoje (CPK 4233 straipsnio 2 ir 3 dalys). Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. pretenzijoje pareiškė reikalavimus panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais tiekėjo pasiūlymą nuspręsta pripažinti netinkamu ir atmesti, taip pat grąžinti tiekėją į pirkimo procedūras ir toliau vertinant pasiūlymą vadovautis ankščiau pateiktais tiekėjo paaiškinimais. Ieškinyje ieškovė suformulavo reikalavimus, kurie skyrėsi nuo 2019 m. rugpjūčio 2 d. pretenzijoje pareikštų reikalavimų ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. rašte (2019 m. rugpjūčio 13 d. pranešimas Nr. 7489577) išdėstytą sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą, panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas.

3111.2.

32Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą neatitinka CPK 2 straipsnio nuostatų. Tokio reikalavimo patenkinimas neapgina ieškovės materialinių subjektinių teisių viešajame pirkime. Šio reikalavimo patenkinimas reikštų ieškovės 2019 m. rugpjūčio 2 d. pretenzijos palikimą neišnagrinėtos, o tokia padėtis neturėtų įtakos ieškovės interesams. Teismas konstatavo, kad pirmasis ieškinyje pareikštas reikalavimas yra nenagrinėtinas teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

3311.3.

34Pirmosios instancijos vertinimu, ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, negali būti nagrinėjamas dėl to, kad ieškovė nepasinaudojo VPĮ 101 straipsnio 3 dalyje ir CPK 4232 straipsnyje įtvirtinta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Šia tvarka ieškovas jau negali pasinaudoti, kadangi yra pasibaigę VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai pretenzijai pateikti.

3511.4.

36Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad esant teisinei padėčiai, kai iš dviejų ieškinyje pareikštų reikalavimų vienas yra nenagrinėtinas teisme, o kitas pareikštas ieškovei nesilaikius šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir šia tvarka negalima pasinaudoti, yra CPK 293 straipsnio 1 ir 2 punktuose įtvirtinti pagrindai bylą nutraukti.

3711.5.

38Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės: sustabdytos pirkimo procedūros ir perkančiajai organizacijai VšĮ CPO LT uždrausta sudaryti pirkimo sutartį iki šios bylos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad šiai nutarčiai įsiteisėjus, 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

3912.

40Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartimi tenkino trečiojo asmens UAB „BLUE BRIDGE“ prašymą dėl leidimo skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, panaikinimo. Nutartyje nurodomi šie pagrindiniai motyvai:

4112.1.

42Teismas nutartimi bylą nutraukė, kadangi vienas iš ieškovės ieškinio reikalavimų yra nenagrinėtinas teisme, o kitas pareikštas ieškovei nesilaikius šiai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Iš to teismas padarė išvadą, kad ieškovės ieškinys negalėjo būti preliminariai (prima facie) pagrįstas, tai yra neegzistuoja viena iš pagrindinių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir pirkimo procedūrų sustabdymas trukdo perkančiajai organizacijai skubiai įsigyti pirkimo objektą, kuriuo suinteresuota visuomenė. Taip pat laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia riziką prarasti Europos Sąjungos lėšas, todėl yra pagrindas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo leisti vykdyti skubiai ir užkirsti kelią žalai viešajam interesui didėti (CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

4312.2.

44Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas, tai yra jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas. Pirkimo objekto įdiegimui nustatytas terminas (2019 m. gruodžio 31 d.) yra itin trumpas ir pirkimo procedūrų sustabdymas daro neįmanomą šio termino pasiekimą bei tinkamą projekto įgyvendinimą. Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją, teismas nutarė, kad egzistuoja pagrindas skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kadangi, priešingu atveju, bus padaryta neproporcinga žala perkančiosios organizacijos vykdomam investiciniam projektui ir nukentės viešasis interesas.

45III.

46Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4713.

48Ieškovė UAB „NBCS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį ir grąžinti civilinę bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui; priimti į šią civilinę bylą ieškovo pateiktą 2019 m. rugsėjo 13 d. patikslintą ieškinį, kurį Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti; priimti ieškovės dublike pareikštus reikalavimus, išdėstytus dubliko 64 punkto 1) a) ir c) papunkčiuose, kuriuos Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 3 d. nutartimi atsisakė priimti; perskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4913.1.

50Pirmosios instancijos teismas negalėjo nutraukti civilinės bylos, o, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika viešųjų pirkimų bylose, turėjo perkvalifikuoti, teismo nuomone, ydingą ieškinio reikalavimą dėl VšĮ CPO LT sprendimo atmesti pretenziją panaikinimo į reikalavimą dėl atsakovės VšĮ CPO LT sprendimo dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo panaikinimo. Akcentavo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019 taip pat pripažino, kad kai vienintelis savarankiškas reikalavimas dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų buvo pareikštas dėl atsakymo į pretenziją panaikinimo, o iš visos peržiūros procedūros ir procesinių dokumentų turinio buvo aiški tiekėjo (ieškovo) valia ginčyti atitinkamą perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo galimai pažeidžiami tiekėjo interesai, netaikytina ankstesnė kasacinio teismo praktika, pagal kurią teismas turėtų nutraukti bylos dalį, kuria ginčijamas pretenzijos atmetimas, o sprendžiama iš esmės dėl perkvalifikuoto reikalavimo pagrįstumo. Ieškovė pretenzijoje ir ieškinyje ginčijo būtent savo pasiūlymo atmetimą, o pretenzijoje netgi aiškiai nurodė, kad nesutinka su VšĮ CPO LT sprendimu dėl pasiūlymo atmetimo ir reikalauja jį panaikinti.

5113.2.

52Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė tris ieškovės prašymus patikslinti ieškinio reikalavimus, tokiu būdu apribodamas ieškovės teisę į gynybą. Ieškinio dalyko patikslinimas papildomu reikalavimu panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, iš esmės nekeitė ginčo esmės ir apimties, nevilkino bylos nagrinėjimo, nes ieškinio pagrindą sudarė tas pats ginčas dėl pasiūlymo atmetimo ir dėl šio pagrindo bylos dalyviai visos bylos nagrinėjimo metu teikė savo argumentus ir įrodymus, kurių dėl reikalavimo patikslinimo šalims nereikėtų keisti. Akcentavo, kad ieškovė, prašydama panaikinti atsakovės sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, nekeitė ieškinio pagrindo, o tik tikslino ieškinio reikalavimus.

5313.3.

54Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė, reikšdama reikalavimą panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, nepasinaudojo VPĮ 101 straipsnio 3 dalyje ir CPK 4232 straipsnyje įtvirtinta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka, nes šio reikalavimo nekėlė pareikštoje pretenzijoje. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ikiteisminėje ginčo stadijoje, iki ieškinio pateikimo, ginčydama atsakovės 2019 m. liepos 26 d. sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, ieškovė objektyviai negalėjo 2019 m. rugpjūčio 2 d. pretenzijoje nurodyti reikalavimo panaikinti atsakovės 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimų dėl pasiūlymo eilės ir dėl laimėtojo, nes tuo metu, teikiant pretenziją, šie sprendimai dar nebuvo priimti. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje tiesiogiai įtvirtinta galimybė ieškinyje reikšti reikalavimus, kurių ieškovė negalėjo kelti pretenzijos padavimo metu.

5513.4.

56Ieškovė naudojosi ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarka skųsti įgaliotosios perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo, nes teikė antrąją pretenziją atsakovei dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo nepraleidusi 10 kalendorinių dienų termino nuo pranešimo raštu apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Atsakovė VšĮ „CPO LT“ 2019 m. rugsėjo 3 d. pateikė atsakymą bei sprendimą pretenziją atmesti. Būtent po šio atsakovės atsakymo ieškovė pateikė teismui 2019 m. rugsėjo 13 d. patikslintą ieškinį, kuriame ieškovė pateikė savo antrą pretenziją ir atsakymą į ją, tačiau teismas šio patikslinto ieškinio nepagrįstai nepriėmė.

5713.5.

58Akcentavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti net tris ieškinio patikslinimus. Nurodė, kad kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog aplinkybė, kad ieškovas iš pradžių rėmėsi kitu perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo pagrindu, gali būti teisiškai nereikšminga, jeigu naujasis perkančiosios organizacijos sprendimų neteisėtumo pagrindas paaiškėjo vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016, 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011 ir kt.). Be to, potencialiam tiekėjui turi būti pripažįstama teisė ir galimybė savo reikalavimą teisme grįsti naujai paaiškėjusiais perkančiosios organizacijos pažeidimais, kurių jis nebuvo iki ieškinio pateikimo nurodęs ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos metu paduotoje pretenzijoje. Ieškovė teisėtai prašė priimti ieškinio patikslinimą ir naujai paaiškėjusiais atsakovės pažeidimais motyvavo dubliką, prašydama vienodai vertinti pasiūlymus, nes, esant rimtiems techninės specifikacijos neatitikimams, trečiojo asmens UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymas buvo nepagrįstai atsakovės priimtas ir nustatytas laimėjusiu, o ieškovės pasiūlymas atitiko visus techninės specifikacijos reikalavimus, bet buvo atmestas.

5913.6.

60Vilniaus apygardos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, nepagrįstai priteisė atsakovams ir trečiajam asmeniui UAB „BLUE BRIDGE“ šių asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad žymi dalis šių išlaidų buvo patirta dėl pačių atsakovų ir trečiojo asmens kaltės. Byloje atsakovai ir trečiasis asmuo atskiraisiais skundais bei teikdami atsiliepimus į šiuos tarpusavio pateiktus atskiruosius skundus, nesėkmingai skundė teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas taip pat nesėkmingai teikė prašymą dėl nuostolių užtikrinimo, todėl dėl visų šių patirtų išlaidų yra atsakingi patys atsakovai ir trečiasis asmuo, o ne ieškovė, iš kurios šios išlaidos nepagrįstai priteistos šių asmenų naudai.

6114.

62Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės plėtros komitetas pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „NBCS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d nutarties, prašė jį atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

6314.1.

64Ieškovė ieškiniu prašė tik panaikinti pretenzijos atmetimą, bet ne VšĮ CPO LT priimtą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Pagal VPĮ, CPK nuostatas ir suformuotą teismų praktiką, toks reikalavimas nesudaro ieškinio savarankiško reikalavimo pagrindo. Be to, ieškovė yra atstovaujama profesionalaus teisinių paslaugų teikėjo – advokato, kuriam yra keliami aukštesni atidumo ir teisės aktų išmanymo reikalavimai. Todėl ieškovė turėjo galimybę ieškinyje suformuluoti teisės aktų reikalavimus atitinkantį ieškinio dalyką ir ieškovė negali pasiteisinti suklydimu dėl teisinių reikalavimų nežinojimo.

6514.2.

66Teismas visiškai pagrįstai ir teisingai sprendė, kad ieškovė, reikšdama reikalavimą panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, nepasinaudojo VPĮ 101 straipsnio 3 dalyje ir CPK 4232 straipsnyje įtvirtinta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Reikšdama ieškinį, ieškovė dar net nebuvo pateikusi antros pretenzijos ir nebuvo gavusi atsakymo į ją.

6714.3.

68Ieškinyje negali būti reikalavimų, kurie nebuvo nurodyti pretenzijoje, taip pat turi sutapti ir faktinės aplinkybės, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovė negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Pretenzijoje, kurios pagrindu yra pateiktas ieškinys, yra nurodyti tik reikalavimai panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais ieškovės pasiūlymą nuspręsta pripažinti netinkamu ir atmesti, bei grąžinti ieškovę į pirkimo procedūras ir toliau vertinant pasiūlymą vadovautis pretenzijoje nurodytais ieškovės paaiškinimais. Po pretenzijos pateikimo pirkimo komisijos priimti sprendimai sudaryti pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį yra visiškai nauji ir atskiri sprendimai, priimti remiantis visiškai atskirais, skirtingais ir nesusijusiais pagrindais, nei sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą ir sprendimas atmesti ieškovės pretenziją. Ieškovė dėl šio naujo sprendimo turėjo pateikti atskirą, naują (antrą) pretenziją. Tai ieškovė padarė 2019 m. rugpjūčio 26 d. Atitinkamai, nesutikdama su VšĮ CPO LT sprendimu atmesti antrą ieškovės pretenziją, ji privalėjo VPĮ 101, 102 straipsniuose ir CPK XXII skyriuje nustatyta tvarka pateikti atskirą ieškinį teismui būtent antros pretenzijos ir jos reikalavimų pagrindu. Tik tada abi bylas nagrinėjantis teismas galėtų spręsti, ar yra poreikis atskiras bylas sujungti. Atsakovų teigimu, ieškovė nesilaikė šios įstatymuose nustatytos tvarkos, išvengdama 3 750 Eur dydžio žyminio mokesčio už ieškinį, reiškiamą tarptautiniame pirkime po pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punkto c) papunktis ir 8 dalis), ieškovė neteikė atskiro ieškinio, bet pabandė šiuos naujo ir atskiro ginčo klausimus įtraukti į esamą bylą.

6914.4.

70Ieškovė atskirajame skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kad nelaikoma, jog ieškovas teismo procese kelia naujas aplinkybes (reikalavimus), susijusias su kito dalyvio pasiūlymo vertinimu, kai jis, kvestionuodamas galimai neteisėtą savo paties pasiūlymo vertinimą, be kita ko įrodinėja, kad konkurse dalyvavusių ūkio subjektų pasiūlymai buvo įvertinti nelygiavertiškai. Atsakovų vertinimu, šis išaiškinimas yra taikomas tik tuo atveju, kai, siekdamas pagrįsti neteisėtą savo pasiūlymo vertinimą, tiekėjas remiasi aplinkybėmis, jog analogiškoje situacijoje kito tiekėjo pasiūlymas tame pirkime buvo įvertintas kitaip. Tuo tarpu bandymais į bylą įtraukti klausimus, susijusius su trečiojo asmens pasiūlymo vertinimu ir pripažinimu pirkimo laimėtoju, ieškovė siekia būtent trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo.

7114.5.

72Civilinės bylos nutraukimas šiuo atveju prilyginamas bylos išsprendimui atsakovų naudai, nes jiems neteks atsakyti pagal ieškovės pareikštus reikalavimus. Teisinės pagalbos išlaidų, susijusių su atskirojo skundo dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių bei prašymo dėl nuostolių užtikrinimo parengimu paskirstymą lemia bylos baigtis bei tie patys kriterijai ir priežastys, dėl kurių susidarė visos bylinėjimosi išlaidos, bet ne tų skundų tenkinimo / netenkinimo faktas. Taigi pirmosios instnacijos teismas bylinėjimosi išlaidas paskirtė teisingai, laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir teismų praktikos.

7314.6.

74Net ir tuo atveju, jei byla nebūtų nutraukta skundžiamu sprendimu, ieškovės ieškinys vis tiek būtų atmestas kaip nepagrįstas, nes VšĮ CPO LT pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovės pasiūlymą pirkime kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

7515.

76Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „NBCS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d nutarties, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

7715.1.

78Ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą. Atkreipė dėmesį, kad ieškiniu ieškovė nereiškė reikalavimo dėl paties perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo ieškovės pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovės ieškinio reikalavimo dėl atsakymo į pretenziją panaikinimo tenkinimas neturėtų jokios reikšmės ieškovės materialinėms subjektinėms teisėms, dėl to teismas pagrįstai dėl šio reikalavimo bylą nutraukė.

7915.2.

80Ieškovei pareiškiant ieškinį, kurio vienas iš reikalavimų buvo perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo panaikinimas, ieškovė vis dar nebuvo pasinaudojusi ikiteismine ginčo sprendimo procedūra. Ieškovė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo pateikė tik 2019 m. rugpjūčio 26 d., tai yra tą pačią dieną, kai teisme buvo gautas ieškovės ieškinys, kas, atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo ginčo ribos nustatomos remiantis tiekėjo pretenzijos argumentais, neleido nustatyti tokių bylos nagrinėjimo ribų, į kurias patektų ir 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo teisėtumo vertinimas. Ši ieškovės pretenzija buvo išnagrinėta tik 2019 m. rugsėjo 3 d. Ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu atmesti pretenziją, turėjo kreiptis į teismą, pareikšdama naują ieškinį, kadangi toks ieškinys laikytinas savarankišku ir negalėtų būti nagrinėjamas šioje byloje, kuri jau buvo ženkliai pažengusi į priekį.

8115.3.

82Ieškovė 2019 m. rugsėjo 16 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo pakeitė tiek ieškinio dalyką (suformavo naują reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo reikalavimus, pripažinimo negaliojančiais), tiek ir ieškinio pagrindą (nurodė naujas aplinkybes dėl tariamo trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo pirkimo reikalavimams). Tai neabejotinai draudžia CPK 141 straipsnio 1 dalies nuostatos.

8315.4.

84Teismas nutraukė bylą dėl ieškovės reikalavimo, kuriuo ginčijamas perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas, ne dėl to, kad ieškovė rėmėsi aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pretenzijoje, tačiau dėl to, kad dėl šio reikalavimo ieškovė nesilaikė privalomos išankstinės ginčo sprendimo tvarkos. Taigi, trečiojo asmens teigimu, CPK 4233 straipsnio 2 dalies nuostatos šiuo atveju neturi teisinės reikšmės. Pažymėjo, kad šios nuostatos tikslas – užtikrinti tiekėjo teisę į gynybą, kai tam tikros aplinkybės objektyviai paaiškėjo vėliau, nei tiekėjas pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai (tai dažniausiai situacijos, kai bylos nagrinėjimo metu perkančioji organizacija atskleidžia kito tiekėjo informaciją ar kitus dokumentus, su kuriais anksčiau tiekėjui nebuvo suteikta teisė susipažinti). Trečiojo asmens manymu, patenkinus ieškovės atskirąjį skundą, būtų sukuriama teismų praktika, pagal kurią tiekėjas bylos nagrinėjimo metu, remdamasis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, galėtų neribotai tikslinti savo reikalavimus, ginčijant vis kitus perkančiosios organizacijos sprendimus, kurie buvo priimti vėliau. Tokiu būdu neabejotinai būtų atvertas kelias nepagrįstam viešųjų pirkimų bylų vilkinimui bei visiškai paneigta privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo procedūra, taip pat ieškinio tikslinimo institutas.

8515.5.

86Ieškovė, reikšdama ieškinį dėl perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo panaikinimo, nebuvo pasinaudojusi privaloma išankstine ginčo sprendimo tvarka, o tai sudarė pagrindą bylą dėl šio reikalavimo nutraukti. Ieškovė turėjo visas sąlygas veiksmingai bei efektyviai apginti savo teises ir pasibaigus ikiteisminei ginčo sprendimo procedūrai su atskiru ieškiniu kreiptis į teismą dėl 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo panaikinimo, tačiau šių veiksmų ieškovė neatliko.

8716.

88Ieškovė UAB „NBCS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti trečiojo asmens UAB „BLUE BRIDGE“ prašymą dėl leidimo skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi, panaikinimo; palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, tai yra sustabdyti pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovams sudaryti pirkimo sutartį viešajame pirkime dėl projekto „Valstybės debesijos paslaugų infrastruktūros sukūrimas“ duomenų saugyklų įrangos ir SAN tipo komutatorių sprendimo (pirkimo Nr. 434810) iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje; jeigu iki atskirojo skundo išnagrinėjimo pabaigos atsakovas sudarys šio viešojo pirkimo sutartį, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti jos vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje civilinėje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8916.1.

90Teismas, tenkindamas trečiojo asmens prašymą dėl dalies Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties skubaus vykdymo, iš esmės nenustatė jokių naujų aplinkybių, kurios nebūtų įvertintos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartyje, kuri palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 22 d. nutartimi. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vertino, kad pirkimas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų ir sudaro vieną iš sudėtinių didelio projekto dalių. Ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad teismas šias aplinkybes jau vertino kaip nepagrįstas, neįrodytas bei nepakankamas sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl teismas neturėjo nei faktinio nei teisinio pagrindo tas pačias aplinkybes vertinti skirtingai nuo to, kaip jos teismų jau buvo įvertintos byloje.

9116.2.

92Atsakovė tik formaliai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra kliūtis projekto įgyvendinimui bei Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui, o realiai ji tokių kliūčių neįžvelgia ir nuosekliai atlieka veiksmus projekto rezultatams pasiekti: pateikė užsakymus pagal anksčiau sudarytas sutartis dėl įrangos pristatymo, CVP IS priemonėmis paskelbė kitą, su vykdomu projektu susijusį pirkimą. Pažymėjo, kad pirkimo, dėl kurio yra kilęs ginčas, sudaromose sutartyse numatyti įrangos pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo užsakymo pateikimo dienos, todėl vienareikšmiškai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesudaro kliūčių įvykdyti pirkimo, kuriame kilęs ginčas, sutartį.

9316.3.

94Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovės teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma ir ji nebetektų prasmės ieškovei galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, todėl teisingumas taptų ne realus, bet vien tik formalus.

9516.4.

96Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra efektyvus ir proporcingas, atitinkantis viešąjį interesą. Pirkimo procedūrų sustabdymas būtų tik laikinas ir, atsižvelgiant į sutrumpintus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, truktų neilgai, iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas yra proporcingas, nes užtikrina veiksmingą perkančiųjų organizacijų veiksmų ir sprendimų apskundimo mechanizmo buvimą. Pirkimo procedūrų sustabdymas nesuteiks nei vienai iš šalių didesnio pranašumo, nes procedūros nusikeltų tik neilgam laikotarpiui ir nei viena iš šalių per šį laikotarpį nepatirtų jokių didelių suvaržymų ir nuostolių.

9717.

98Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės plėtros komitetas pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „NBCS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d nutarties, prašė apeliacinį procesą nutraukti, o jeigu apeliacinis procesas nebūtų nutrauktas, atmesti ieškovės atskirąjį skundą visa apimtimi. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

9917.1.

100CPK nenumato, kad teismo nutartys dėl skubaus vykdymo galėtų būti skundžiamos atskiraisiais skundais, todėl apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas.

10117.2.

102Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai nurodė, kad egzistuoja pagrindas skubiai vykdyti nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kadangi, priešingu atveju, būtų padaryta neproporcinga žala pirkimu įgyvendinam investiciniam projektui ir nukentės viešasis interesas. Šiuo atveju dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešasis interesas patirtų didelius nuostolius, tuo tarpu jokie teisėti ir pagrįsti ieškovės interesai dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo negali nukentėti, kadangi ieškovės ieškinys yra net prima facie (tikėtinai) nepagrįstas ir byla pagal jį buvo pagrįstai ir teisėtai nutraukta, o tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių taikymas jau esant sudarytai pirkimo sutarčiai ir ieškovei nebegalint dėl jos konkuruoti, būtų visiškai beprasmis ir neproporcingas.

10317.3.

104Akcentavo, kad teismui leidus skubiai vykdyti nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir trečiasis asmuo 2019 m. spalio 30 d. sudarė pirkimo sutartį, todėl pirkimo procedūros yra baigtos.

10518.

106Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „NBCS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties, prašė apeliacinį procesą nutraukti, o jeigu apeliacinis procesas nebūtų nutrauktas, atmesti ieškovės atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

10718.1.

108CPK nenumato, jog nutartys, kuriomis leidžiama skubiai vykdyti teismo sprendimą ar nutartį, gali būti skundžiamos atskiruoju skundu. Be to, šios nutartys neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, taigi apeliacinis procesas turi būti nutraukiamas.

10918.2.

110Ieškovė nepagrįstai savo atskirajame skunde iš esmės vertina, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje. Ieškovė nutarties tariamą neteisėtumą grindžia būtent aplinkybėmis, kad jos priėmimo metu egzistavo pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tačiau skundžiama nutartimi nebuvo sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, nutartimi buvo tik nuspręsta dėl skubaus 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalies vykdymo. Atitinkamai, visi ieškovės argumentai, kuriais ji grindžia, esą yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neturi jokios teisinės reikšmės ir bus išnagrinėti kitoje byloje pagal ieškovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties.

11118.3.

112Vadovaujantis CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas gali leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį visose bylose, kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti. CPK 152 straipsnio 2 dalis taip pat nustato, jog teismas gali leisti skubiai vykdyti, be kita ko, nutartį panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Trečiasis asmuo išsamiai savo prašyme pagrindė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių sustojo ne tik pirkimo, tačiau viso projekto „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“, kurio viena iš dalių yra ginčo pirkimas, įgyvendinimas, dėl ko kyla rizika ne tik neįgyvendinti projekto nustatytais terminais, tačiau taip pat prarasti Europos Sąjungos finansavimą, skirtą šiam projektui.

11318.4.

114Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nutraukus bylą, išnyko ieškovės ieškinio prima facie pagrįstumas. Tai neabejotinai sudarė pagrindą ne tik panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau taip pat leisti skubiai vykdyti 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį, kadangi tokia situacija, kai akivaizdžiai nepagrįstu ieškovės ieškiniu yra nesąžiningai vilkinamos pirkimo procedūros ir pažeidžiamas viešasis interesas, yra akivaizdžiai nepateisinama.

11518.5.

116Ieškovas atskiruoju skundu, be kita ko, reikalauja palikti galioti teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei, jeigu iki atskirojo skundo išnagrinėjimo pabaigos atsakovas sudarys pirkimo sutartį, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti jos vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Trečiasis asmuo pažymi, kad šie prašymai yra visiškai nepagrįsti ir Lietuvos apeliacinio teismo net neturėtų būti vertinami. Net ieškovės atskirojo skundo tenkinimas ir nutarties panaikinimas nelemtų tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių palikimo galioti. Šis klausimas bus sprendžiamas byloje pagal kitą ieškovės atskirąjį skundą dėl 2019 m. spalio 28 d. nutarties. Atitinkamai, ieškovės atskirojo skundo reikalavimas palikti galioti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones yra visiškai nesusijęs su nutartimi ir neturėtų būti vertinamas.

117Teismas

konstatuoja:

118IV.

119Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12019.

121Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nutraukta civilinė byla pagal ieškovės UAB „NBCS“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir nutartis, kuria leista skubiai vykdyti nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, yra pagrįstos ir teisėtos. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirųjų skundų ribų.

122Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties

12320.

124Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės UAB „NBCS“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo dėl to, kad ieškinio reikalavimas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovės pretenziją nesukeltų teisinių pasekmių, todėl yra nenagrinėtinas teisme, o dėl ieškinio reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, ieškovė nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Ieškovė atskiruoju skundu ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį ir nurodo, kad ieškovė pretenzijoje ir ieškinyje ginčijo būtent ieškovės pasiūlymo atmetimą, o pretenzijoje netgi aiškiai nurodė, kad nesutinka su VšĮ CPO LT sprendimu dėl pasiūlymo atmetimo ir reikalauja jį panaikinti. Pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą perkvalifikuoti, teismo nuomone, ydingą ieškinio reikalavimą. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas sutinka.

12521.

126CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis VPĮ, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

12722.

128Vadovaujantis VPĮ 101 straipsnio 1 dalimi, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ar nepagrįstai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Šio straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

12923.

130CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu (CPK 4233 straipsnio 3 dalis).

13124.

132Kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimo svarba, inter alia (be kita ko), dėl tiekėjo teisių apimties teismo procese. Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-544/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimties, yra svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, be to, tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009).

13325.

134Taigi, nors pirmiau minėtuose teisės aktuose nėra nustatyta konkrečių reikalavimų dėl perkančiajai organizacijai teikiamų pretenzijų turinio ir formos, vis dėlto iš aptariamų teisės aktų nuostatų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos matyti, kad pretenzijoje dėl pirkimo sąlygų ar procedūrų turi būti aiškiai įvardinti tiekėjo reikalavimai perkančiajai organizacijai bei išdėstytos aplinkybės, pagrindžiančios šių reikalavimų pagrįstumą. Šie du pretenzijos turinio elementai apibrėžia galimo būsimo teisminio ginčo ribas, todėl jie turi būti suformuluoti pakankamai konkrečiai ir aiškiai.

13526.

136Šiuo atveju aktualu ir tai, kad tais atvejais, kai ieškovas ne visai tiksliai suformuluoja savo reikalavimus ieškinyje, teismas turi įvertinti ne tik lingvistinę ieškinio dalyko formuluotę, bet ir ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių atitiktį ieškovo pretenzijoje nurodytoms faktinėms aplinkybėms, kuriomis buvo grindžiama pretenzija; teismo procesinis sprendimas šalių ginčą apriboti tik kaip ieškinio dalyku nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, ne(per)kvalifikuoti tikrojo šalies tikslo iš esmės ginčyti viešojo pirkimo rezultatą yra pernelyg formalus ir paneigiantis tiekėjo (ieškovo) teisių gynybos veiksmingumo principą; iš dalies teisiškai nekorektiškai suformuluotas ieškinio reikalavimas neturėtų ieškovui lemti pačių griežčiausių padarinių (bylos nutraukimo), juolab kai iš procesinių dokumentų aiškus ieškovo tikslas ginčyti atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus; tokiu atveju teismas turi pats perkvalifikuoti ieškovo reikalavimus (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-406-378/2018, 2019 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-378/2019 ir kt.).

13727.

138Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė 2019 m. liepos 1 d. pateikė pirkimo pasiūlymą perkančiajai organizacijai (1 t., b. l. 40 – 71), perkančioji organizacija nurodė, kad UAB „NBCS“ ir subtiekėjų grupė atitinka nustatytus reikalavimus ir turi teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Įvertinusi ieškovės pateiktą pasiūlymą 2019 m. liepos 26 d. sprendimu perkančioji organizacija atmetė tiekėjo pasiūlymą VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir pirkimo sąlygų 10.8.4 papunkčio pagrindu. Perkančioji organizacija sprendė, kad UAB „NBCS“ pateiktas pasiūlymas yra netinkamas, o būtent, pateiktas pasiūlymas neatitinka viešojo pirkimo objekto ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygose nustatytų viešojo pirkimo objektui keliamų perkančiosios organizacijos poreikių bei reikalavimų. Perkančiosios organizacijos vertinimu, ištaisyti pasiūlymo trūkumus galima tik teikiant duomenis iš naujo arba naują pasiūlymą, o tai neatitiktų VPĮ nuostatų (1 t., b. l. 73 – 76). Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai, kuria prašė panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kuriais tiekėjo pasiūlymą nuspręsta pripažinti netinkamu ir atmesti, grąžinti tiekėją į pirkimo procedūras ir toliau vertinant pasiūlymą vadovautis pateiktais tiekėjo paaiškinimais (1 t., b. l. 86 – 97).

13928.

140Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. (2019 m. rugpjūčio 13 d. CVP IS pranešimas Nr. 7489577) sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos ir atmesti ją kaip nepagrįstą; panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje iš esmės buvo ginčijamas viešojo pirkimo komisijos sprendimas, kuriuo tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas ir buvo prašoma grąžinti tiekėją į pirkimo procedūras. Ieškovė pretenzijoje ir ieškinyje nuosekliai įrodinėjo, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas – našumo ataskaita su 95 vnt. SSD tipo diskais visiškai atitinka našumo ataskaitoje nurodytos konfigūracijos reikalavimus bei pirkimo sąlygose keliamų našumo ir naudingos talpos reikalavimus; techninėje specifikacijoje pateikti visi duomenys ir reikalinga informacija; ir kt. Ieškovė tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai rėmėsi AB Telia pateiktomis netiksliomis išvadomis, kurios buvo gautos naudojant kitokius nei pirkimo sąlygose reikalauta parametrus. Taigi ieškovės pretenzijoje nurodytos faktinės aplinkybės ir ieškinyje dėstomi argumentai yra iš esmės tapatūs, iš procesinių dokumentų aiškus ieškovės tikslas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo jos pasiūlymas pripažintas netinkamu ir atmestas, bei grįžti į pirkimo procedūras, todėl pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 12 d. sprendimą netenkinti ieškovės pretenzijos nesukels ieškovei teisinių pasekmių, priėmė pernelyg formalų sprendimą ir paneigė ieškovės teisių gynybos veiksmingumo principą. Pirmosios instancijos teismas, kaip nurodyta šios nutarties 26 punkte, turėjo perkvalifikuoti ieškovės reikalavimą ir spręsti dėl ieškovės pašalinimo iš pirkimo procedūrų teisėtumo.

14129.

142Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškinio faktinis pagrindas buvo aiškus ir kitoms proceso šalims. Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros centras bei trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ teikdami atsiliepimus į ieškinį taip pat detaliai išdėstė argumentus nurodydami, kad pretenzija buvo atmesta pagrįstai, o ieškovės pateiktas pirkimo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų.

14330.

144Atmestinas atsakovų ir trečiojo asmens atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentas, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškinio reikalavimas dėl ieškovės pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką. Pažymėtina, kad ši praktika suformuota bylose, kai viešųjų pirkimų ginče yra reiškiamas ne tik reikalavimas dėl pretenzijos atmetimo, bet ir pagrindinis reikalavimas dėl ginčo esmės. Tokiu atveju, teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017, 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-406-378/2018 ir kt.)

14531.

146Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad ieškovė nesilaikė išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos dėl ieškinyje pareikšto reikalavimo panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, ir dėl to civilinę bylą nutraukė. Kaip jau buvo minėta anksčiau, ieškovė nuosekliai įrodinėjo, kad jos pateiktas pirkimo pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas ir yra neteisėtai atmestas, ieškovė reikalavo grąžinti ją į pirkimo procedūras, taigi ginčas turėjo būti nagrinėjamas iš esmės. Reikalavimas pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas laimėtojas, yra išvestinis ir neatsiejamai susijęs su ginčo esme. Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką viešojo pirkimo procedūras pripažinus neteisėtomis, bet kuriuo atveju turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Jei konstatuojama, kad perkančioji organizacija neteisėtai pasiūlymą atmetė, tokį pasiūlymą pateikęs asmuo kartu su perkančiąja organizacija gali būti grąžinami į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį; teismui nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, paprastai negaliojančiais pripažįstami tokie jos sprendimai, kurie tiesiogiai apima ne vieno dalyvio teises (pvz., sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę) (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-690/2015).

14732.

148Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo tvarką, todėl priėmė neteisėtą nutartį ir nepagrįstai civilinę bylą nutraukė. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14933.

150Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė 2019 rugpjūčio 26 d. pateikė pretenziją, kuria be kita ko prašė panaikinti perkančiosios organizacijos 2019 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo (6 t., b. l. 58–61). Tačiau minėtą perkančiosios organizacijos sprendimą ieškovė siekia nuginčyti jau kitu savarankišku pagrindu, nei ieškinyje, o būtent, kad trečiojo asmens UAB „BLUE BRIDGE“ pasiūlymas yra netinkamas ir neatitinka pirkimo sąlygų. Taigi iš esmės toks ieškovės inicijuotas ginčas laikytinas nauju, išeinančiu iš ieškiniu suformuluotų ginčo ribų ir pirmosios instancijos teismas, atsisakęs priimti 2019 m. rugsėjo 13 d. patikslintą ieškinį, ieškovės dublike pareikštus reikalavimus ir 2019 m. spalio 9 d. prašymą dėl ieškinio reikalavimų patikslinimo, neturėjo jo nagrinėti. Nors ieškovė atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovės prašymus patikslinti ieškinio reikalavimus, tokiu būdu apribodamas ieškovės teisę į gynybą, pažymėtina, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko ar ieškinio pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama (CPK 141 straipsnio 4 dalis). Tai, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti patikslintus ieškinio reikalavimus, iš esmės neužkirto kelio ieškovei kreiptis su atskiru ieškiniu dėl civilinės bylos iškėlimo ir tokiu būdu įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą.

151Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties

15234.

153Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

15435.

155Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „NBCS“ ieškinį atsakovams VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“, ir civilinę bylą nutraukė. Minėta nutartimi teismas taip pat panaikino 2019 rugsėjo 27 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės, kuriomis buvo sustabdytos pirkimo procedūros ir uždrausta perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį iki šios bylos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutartimi leido skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

15636.

157Ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties motyvuodama tuo, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą dėl būtinumo skubiai panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

15837.

159Teismo teisė leisti skubiai vykdyti teismo nutartį, kuria panaikinamos laikinosios pasaugos priemonės, nustatyta CPK 152 straipsnio 2 dalyje. Atskirasis skundas gali būti paduotas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, panaikinimo arba pakeitimo (CPK 147 straipsnis, 152 straipsnio 4 dalis), tačiau CPK nenumatyta teisė atskiruoju skundu skųsti teismo nutartį leisti skubiai vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo arba panaikinimo. Ginčijama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės nebuvo nei keičiamos, nei naikinamos, todėl, vadovaujantis anksčiau minėtomis CPK nuostatomis, nutartis negalėjo būti skundžiama. Teismo nutartis dėl leidimo skubiai vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo taip pat neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-668-180/2016).

16038.

161CPK 283 straipsnyje taip pat numatyti atvejai, kada teismui suteikta teisė leisti skubiai vykdyti visą sprendimą, jo dalį arba nutartį. Tokio teismo leidimo (nutarties skubiai vykdyti sprendimą, nutartį ar jų dalis) apskundimas apeliacine tvarka CPK taip pat nenumatytas ir toks leidimas neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 – 2 punktai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-414-464/2017).

16239.

163Kadangi pirmosios instancijos teismo nutartis dėl leidimo skubiai vykdyti teismo sprendimo dalį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, nėra apeliacinio apskundimo objektu ir neskundžiama apeliacine tvarka, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo priimti atskirojo skundo. Tai paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas pagal ieškovės UAB „NBCS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties nutraukiamas.

16440.

165Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė atskiruoju skundu taip pat prašo palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad atsakovė 2019 m. spalio 30 d. sudarė pirkimo sutartį su UAB „BLUE BRIDGE“, tad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis atsakovė buvo įpareigota nesudaryti pirkimo sutarties, nebesukeltų ieškovei teisinių padarinių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylą grąžinus nagrinėti pirmosios instancijos teismui, ieškovė turi teisę reikšti naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16641.

167Bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, apeliacinės instancijos teismas šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo nesprendžia (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

168Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

169Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį, kuria nutraukta civilinė byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo atsakovams viešajai įstaigai CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BLUE BRIDGE“, panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

170Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NBCS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilines... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NBCS“ kreipėsi į... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad VšĮ CPO LT, veikianti pagal Informacinės... 9. 3.... 10. Ieškovė 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu pateikė perkančiajai organizacijai... 11. 4.... 12. Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas su... 13. 5.... 14. Atsakovų teigimu, net ir nusprendus bylos nenutraukti ir ją nagrinėti iš... 15. 6.... 16. Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 17. 7.... 18. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 19. 8.... 20. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 13 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo... 21. 9.... 22. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 20 d. pateikė dubliką, kuriuo palaikė ieškinio... 23. 10.... 24. Ieškovė 2019 m. spalio 9 d. pateikė prašymą dėl ieškinio reikalavimų... 25. II.... 26. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 27. 11.... 28. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi nutraukė civilinę... 29. 11.1.... 30. Ieškinyje buvo pareikšti reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo... 31. 11.2.... 32. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas panaikinti... 33. 11.3.... 34. Pirmosios instancijos vertinimu, ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės... 35. 11.4.... 36. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad esant teisinei padėčiai, kai iš... 37. 11.5.... 38. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. nutartimi... 39. 12.... 40. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 29 d. nutartimi tenkino trečiojo... 41. 12.1.... 42. Teismas nutartimi bylą nutraukė, kadangi vienas iš ieškovės ieškinio... 43. 12.2.... 44. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ pirkimo procedūros... 45. III.... 46. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 47. 13.... 48. Ieškovė UAB „NBCS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 49. 13.1.... 50. Pirmosios instancijos teismas negalėjo nutraukti civilinės bylos, o,... 51. 13.2.... 52. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė tris ieškovės prašymus... 53. 13.3.... 54. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė, reikšdama... 55. 13.4.... 56. Ieškovė naudojosi ikiteisminio ginčo nagrinėjimo tvarka skųsti... 57. 13.5.... 58. Akcentavo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti net... 59. 13.6.... 60. Vilniaus apygardos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, nepagrįstai... 61. 14.... 62. Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės plėtros komitetas pateikė... 63. 14.1.... 64. Ieškovė ieškiniu prašė tik panaikinti pretenzijos atmetimą, bet ne VšĮ... 65. 14.2.... 66. Teismas visiškai pagrįstai ir teisingai sprendė, kad ieškovė, reikšdama... 67. 14.3.... 68. Ieškinyje negali būti reikalavimų, kurie nebuvo nurodyti pretenzijoje, taip... 69. 14.4.... 70. Ieškovė atskirajame skunde nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo... 71. 14.5.... 72. Civilinės bylos nutraukimas šiuo atveju prilyginamas bylos išsprendimui... 73. 14.6.... 74. Net ir tuo atveju, jei byla nebūtų nutraukta skundžiamu sprendimu,... 75. 15.... 76. Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB... 77. 15.1.... 78. Ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą panaikinti perkančiosios... 79. 15.2.... 80. Ieškovei pareiškiant ieškinį, kurio vienas iš reikalavimų buvo... 81. 15.3.... 82. Ieškovė 2019 m. rugsėjo 16 d. pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo... 83. 15.4.... 84. Teismas nutraukė bylą dėl ieškovės reikalavimo, kuriuo ginčijamas... 85. 15.5.... 86. Ieškovė, reikšdama ieškinį dėl perkančiosios organizacijos 2019 m.... 87. 16.... 88. Ieškovė UAB „NBCS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 89. 16.1.... 90. Teismas, tenkindamas trečiojo asmens prašymą dėl dalies Vilniaus apygardos... 91. 16.2.... 92. Atsakovė tik formaliai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 93. 16.3.... 94. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškovės teisėtų interesų teisminė... 95. 16.4.... 96. Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra efektyvus ir... 97. 17.... 98. Atsakovai VšĮ CPO LT ir Informacinės plėtros komitetas pateikė... 99. 17.1.... 100. CPK nenumato, kad teismo nutartys dėl skubaus vykdymo galėtų būti... 101. 17.2.... 102. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas teisingai ir pagrįstai... 103. 17.3.... 104. Akcentavo, kad teismui leidus skubiai vykdyti nutarties dalį dėl laikinųjų... 105. 18.... 106. Trečiasis asmuo UAB „BLUE BRIDGE“ pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB... 107. 18.1.... 108. CPK nenumato, jog nutartys, kuriomis leidžiama skubiai vykdyti teismo... 109. 18.2.... 110. Ieškovė nepagrįstai savo atskirajame skunde iš esmės vertina, ar... 111. 18.3.... 112. Vadovaujantis CPK 283 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas gali leisti skubiai... 113. 18.4.... 114. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nutraukus bylą, išnyko... 115. 18.5.... 116. Ieškovas atskiruoju skundu, be kita ko, reikalauja palikti galioti teismo 2019... 117. Teismas... 118. IV.... 119. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 120. 19.... 121. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 122. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutarties... 123. 20.... 124. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi nutraukė civilinę... 125. 21.... 126. CPK 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos... 127. 22.... 128. Vadovaujantis VPĮ 101 straipsnio 1 dalimi, tiekėjas, kuris mano, kad... 129. 23.... 130. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 131. 24.... 132. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota pretenzijos perkančiajai... 133. 25.... 134. Taigi, nors pirmiau minėtuose teisės aktuose nėra nustatyta konkrečių... 135. 26.... 136. Šiuo atveju aktualu ir tai, kad tais atvejais, kai ieškovas ne visai tiksliai... 137. 27.... 138. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė 2019 m. liepos 1 d.... 139. 28.... 140. Ieškovė pareikštu ieškiniu prašė panaikinti atsakovės VšĮ CPO LT 2019... 141. 29.... 142. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškinio... 143. 30.... 144. Atmestinas atsakovų ir trečiojo asmens atsiliepimų į atskirąjį skundą... 145. 31.... 146. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas taip... 147. 32.... 148. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 149. 33.... 150. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė 2019... 151. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 29 d. nutarties... 152. 34.... 153. Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos... 154. 35.... 155. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 28 d. nutartimi išnagrinėjo... 156. 36.... 157. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 158. 37.... 159. Teismo teisė leisti skubiai vykdyti teismo nutartį, kuria panaikinamos... 160. 38.... 161. CPK 283 straipsnyje taip pat numatyti atvejai, kada teismui suteikta teisė... 162. 39.... 163. Kadangi pirmosios instancijos teismo nutartis dėl leidimo skubiai vykdyti... 164. 40.... 165. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė... 166. 41.... 167. Bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 168. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 169. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 28 d. nutartį, kuria nutraukta... 170. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės uždarosios akcinės...