Byla A2.13.-602-455/2009
Dėl pažeidėjui Ž. P. , asmens kodas (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), administracinės nuobaudos termino sutrumpinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, dalyvaujant Ž. P. , išnagrinėjęs darbdavio – UAB ( - ) tarpininkavimą dėl pažeidėjui Ž. P. , asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), administracinės nuobaudos termino sutrumpinimo,

Nustatė

2Pažeidėjo Ž. P. darbdavys – UAB ( - ) pateikė teismui prašymą, tarpininkaudamas dėl Ž. P. 2008-08-25 nutarimu, priimtu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6-1295-168/2008, paskirtos nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo, praėjus pusei paskirtojo laiko.

3Prašymas tenkintinas.

4Ž. P. Utenos rajono apylinkės teismo 2008-08-25 nutarimu, priimtu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6-1295-168/2008, buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 126 str. 1 d., ir jam paskirta administracinė nuobauda - 1000,00 Lt dydžio bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams už tai, kad 2008-08-18 Utenos r. kelio Vilnius-Utena 88 km vairavo automobilį „Opel Vectra“ būdamas neblaivus (0,99 promilių alkoholio – lengvas neblaivumo laipsnis).

5LR ATPK 329 str. nustato, kad nuobaudą paskyręs organas asmeniui, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, pagal darbdavio tarpininkavimą, gali sutrumpinti teisės atėmimo terminą, jeigu teisės atėmimo laikotarpiu asmuo nepadarė teisės pažeidimo.

6Kaip matyti iš pažeidėjo Ž. P. paaiškinimų ir byloje surinktų įrodymų, t.y. UAB ( - ) tarpininkavimo dėl teisės atėmimo termino sutrumpinimo, sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo, pažymos apie padarytus KET pažeidimus, Ž. P. įvykdė visas privalomas sąlygas, numatytas ATPK 329 straipsnyje, tai yra pateikė prašymą, darbdavio tarpininkavimo raštą, pažymėjimą, kad yra išklausęs specialų paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimų, jau yra praėjusi didžioji dalis specialios teisės atėmimo termino (liko 5 mėnesiai), administracinė bauda sumokėta.

7Iš darbdavio prašymo teismui matyti, jog tarpininkaujanti organizacija – UAB ( - ), kurioje Ž. P. dirba nuo 2004-11-12, turi galimybę objektyviai, visapusiškai ir išsamiai apibūdinti savo darbuotoją Ž. P. , jo elgesį nuobaudos vykdymo metu, požiūrį į paskirtą nuobaudą, ir jį apibūdina kaip drausmingą, paslaugų ir kvalifikuotą darbuotoją, nepadariusį jokių darbo drausmės pažeidimų. Toks darbdavio tarpininkavimas patvirtina, kad kaltininkas nuobaudos vykdymo metu atsakingai elgėsi, pasitaisė ir nedarys naujų administracinių teisės pažeidimų.

8Teismas konstatuoja, jog šiuo metu nėra jokių kliūčių pažeidėjui Ž. P. sutrumpinti specialios teisės atėmimo termino ir grąžinti jam teisę vairuoti transporto priemones, kadangi yra visi LR ATPK 329 str. numatyti pagrindai. Nustatytos byloje reikšmingos aplinkybės patvirtina, kad nebaigtos vykdyti administracinės nuobaudos – specialios teisės terminuotas atėmimas, kuri jau pasiekė jai keliamus tikslus, tolesnis vykdymas yra nebūtinas ir gali būti sutrumpintas. Taip pat atsižvelgiama į tai, jog buvo nustatyta Ž. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – jis prisipažino padaręs pažeidimą ir nuoširdžiai gailėjosi, jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis.

9Esant nurodytoms aplinkybėms, Utenos rajono apylinkės teismo 2008-08-25 nutarimu, priimtu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6-1295-168/2008, Ž. P. atimtos teisės vairuoti transporto priemones vieneriems metams terminas sutrumpinamas iki septynių mėnesių ir jam grąžinama teisė vairuoti transporto priemones anksčiau laiko, nutarimas dalyje dėl teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo pavestinas vykdyti Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (LR ATPK 329 str.).

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 str., 329 str., teismas,

Nutarė

11Prašymą tenkinti.

12Ž. P. , asmens kodas ( - ) sutrumpinti specialios teisės atėmimo terminą iki šešių mėnesių ir grąžinti jam teisę vairuoti transporto priemones anksčiau termino kaip praėjus daugiau nei pusei paskirto teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikotarpio.

13Nutarimą dalyje dėl teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo Ž. P. pavesti vykdyti Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

14Nutarimas per 10 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai