Byla e2-1393-717/2020
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „REGANA“, atstovaujamos bankroto administratorės Žydrės Judickienės, ieškinį atsakovui P. P. dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „REGANA“, atstovaujama bankroto administratorės Žydrės Judickienės (toliau – ieškovė), kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo P. P. (toliau – atsakovas) 8 953,95 Eur nuostolių atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „REGANA“ pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą, administratore paskyrė Žydrę Judickienę. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. birželio 18 d. Atsakovas buvo UAB „REGANA“ direktorius ir savininkas (100 proc. akcijų valdytojas) nuo 2012 m. kovo 23 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. UAB „REGANA“ jau pagal 2013 metų balansą, sudarytą 2014 m. kovo 28 d. ir patvirtintą įmonės vadovo bei savininko parašu, buvo nemoki, kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę balanse įrašyto turto vertės. 2013 metais (2013 m. gruodžio 31 d.) per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dėl trumpalaikio pobūdžio laikytini pradelstais, sudarė 5 249 Eur ir 2,9 karto viršijo pusę į UAB „REGANA“ balansą įrašyto turto vertės, kuri sudarė 1 795 Eur (3 590 Eur : 2= 1 795 Eur). Toliau įmonės finansinė padėtis tik blogėjo: 2014 metais pradelsti įsipareigojimai buvo 12 182 Eur ir jau 7,8 karto viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės, kuri sudarė 1 570,5 Eur (3 141 Eur : 2= 1 570,5 Eur); 2015 metais pradelsti įsipareigojimai buvo 15 857 Eur ir 11,4 karto viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kuri sudarė 1 393,5 Eur (2 787 Eur : 2 = 1 393,5 Eur); po 2015 metų bendrovė veiklos nevykdė; bankroto bylos įsiteisėjimo dienai 2019 m. birželio 18 d. pradelsti įsipareigojimai buvo 15 792 Eur ir 11,6 karto viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kuri sudarė 1 361 Eur (2 722 Eur : 2 = 1 361 Eur). Apie tai, kad įmonė yra nemoki įmonės vadovas sužinojo 2014 m. kovo 28 d., kuomet buvo sudarytas UAB „REGANA“ 2013 metų balansas, todėl privalo atlyginti kreditoriams nuostolius, susidariusius po 2014 m. kovo 28 d. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 29 d. ir 2019 m. rugpjūčio 26 d. nutartimis yra patvirtinti antros ir trečios eilės kreditorių reikalavimai, susidarę po 2014 m. kovo 28 d. viso 8 953,95 Eur sumai, neskaitant paties atsakovo reikalavimo. Vadovo neteisėtas neveikimas – nepateikimas teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo sąlygojo žalą, kurią sudaro 8 953,95 Eur skola kreditoriams. Bankroto bylos eigoje šios skolos nepadengs įmonės turtas, kadangi bankrutavusi įmonė neturi jokio turto. UAB „REGANA“ patyrė nuostolį ir jos kreditoriai dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) – nevykdymo pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „REGANA“ tapus nemokia. Nuostolio atlyginimas suteiktų galimybę kuo pilniau tenkinti UAB „REGANA“ kreditorių finansinius reikalavimus, tame tarpe ir Valstybės biudžeto 2 608,55 Eur finansinį reikalavimą ir tokiu būdu apginti viešąjį interesą.

6Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalį – atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Teismas

konstatuoja:

9teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: 2019 m. birželio 5 d. Kauno apygardos teismo nutarties, 2019 m. liepos 29 d. Kauno apygardos teismo nutarties, 2019 m. rugpjūčio 26 d. Kauno apygardos teismo nutarties, Juridinių asmenų registro išrašo su istorija, balansų, raštų dėl informacijos, tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto, el. laiško, įmonės finansinės padėties ataskaitos, prašymo, pasiūlymo tartis taikiai, vertinimą ir atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių jo prievolės ieškovei įvykdymą, įsitikino, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepimo nepateikė, bylos eiga nesidomėjo, buvo pasyvus, nesinaudojo rungimosi teise.

10Nustatyta, kad atsakovui nevykdant pareigos inicijuoti bankroto bylą, nuo 2014 m. kovo 28 d. UAB „REGANA“ skolos išaugo 8 953,95 Eur suma. Ši skolos suma susidarė po to, kai atsakovas turėjo vykdyti pareigą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. po 2014 m. kovo 28 d. sudaryto bendrovės 2013 metų balanso, kurio duomenys patvirtino UAB „REGANA“ nemokumą. Šios 8 953,95 Eur žalos kreditoriai nebūtų patyrę, jei atsakovas būtų laiku įvykdęs pareigą pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Neteisėti veiksmai yra atsakovo neteisėtas neveikimas ir pažeidimas pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Atsakovas, nepateikdamas pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nuo 2014 m. kovo 28 d., neteisėtai neveikė bei elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, turėjo pareigą veikti, bet jos nevykdė dėl nepateisinamų priežasčių. Atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei tapus nemokia. Žalingi padariniai kilo iš atsakovo neteisėto neveikimo. Atsakovas tinkamai nevykdė savo kaip vadovo pareigų, kadangi, žinodamas apie sunkią UAB „REGANA“ finansinę padėtį, jos nemokumą, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau ir toliau didino skolas kreditoriams, prisiimdamas UAB „REGANA“ vardu naujus įsipareigojimus ir šių išaugusių UAB „REGANA“ skolų kreditoriams bankroto procese nebus galimybės padengti, todėl atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, ir iš atsakovo ieškovei priteistini 8 953,95 Eur nuotoliai. Nustačius vadovo neteistus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.246–6.249 straipsniai).

11Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymas, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Juridinio asmens valdymo organo nario civilinę atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas lemia jo pareiga veikti išimtinai juridinio asmens interesais.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

14Darytina išvada, jog įmonės vadovas elgėsi nerūpestingai, pažeidė pareigą rūpintis savo vadovaujama bendrove.

15Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovo veiksmų rezultatas. Tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys. Nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), šią prezumpciją turėtų paneigti atsakovas. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys dėl 8 953,95 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovo tenkintinas.

16Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (8 953,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

17Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 201,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnis).

18Valstybė šioje byloje patyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 5 Eur, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovo P. P., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „REGANA“, į. k. 302747694, atstovaujamai bankroto administratorės Žydrės Judickienės, 8 953,95 Eur (aštuonių tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų 95 ct) nuostolius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8 953,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. lapkričio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo P. P., a. k. ( - ) valstybei 201,00 Eur (dviejų šimtų vieno euro 00 ct) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

23Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „REGANA“, atstovaujama... 5. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 5 d.... 6. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai pagal Lietuvos Respublikos... 7. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 8. Teismas... 9. teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų: 2019 m.... 10. Nustatyta, kad atsakovui nevykdant pareigos inicijuoti bankroto bylą, nuo 2014... 11. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 14. Darytina išvada, jog įmonės vadovas elgėsi nerūpestingai, pažeidė... 15. Žala yra neigiamas turtinis neteisėtų vadovo veiksmų rezultatas. Tarp... 16. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 17. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį... 18. Valstybė šioje byloje patyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovo P. P., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 22. Priteisti iš atsakovo P. P., a. k. ( - ) valstybei 201,00 Eur (dviejų šimtų... 23. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...