Byla A15.-926-1083/2019
Dėl automobilio „Volkswagen Touareg“ apgadinimų padaryta 9545,93 Eur materialinė žala, viršijanti 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių sumą; A. S. automobilį „Volkswagen Bora“ vairavo neužsisegęs saugos diržo; eismo įvykio metu buvo nežymiai sutrikdyta A. S. ir jo vairuoto automobilio „Volkswagen Bora“ keleivio S. U. sveikatos

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius Jankauskas, sekretoriaujant Laurai Levickienei, dalyvaujant: nukentėjusiajam S. U., nukentėjusios L. įmonės ( - ) atstovui R. L., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. S., jo atstovui advokatui A. B.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs A. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, lietuvio, turinčio pradinį išsilavinimą, nedirbančio, neregistruoto Užimtumo tarnyboje,

3kaltinamo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 417 straipsnio 1 dalį, 420 straipsnio 1 dalį, 423 straipsnio 2 dalį, 426 straipsnio 2 dalį ir 432 straipsnio 1 dalį, administracinio nusižengimo bylą

Nustatė

41.

5A. S. surašytas administracinio nusižengimo protokolas kaltinant jį tuo, kad jis pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 9, 119, 138, 196 ir 220 punktų reikalavimus, t. y. 2019 m. kovo 19 d., 21.36 val., rajoniniame kelyje ( - ), 20,60 km, vairuodamas automobilį „Volkswagen Bora“, valst. Nr. ( - ), važiavo kelio viduriu ir trukdė jį aplenkti iš paskos važiuojančiam automobiliui „Volkswagen Touareg“, valst. Nr. ( - ); automobiliui „Volkswagen Touareg“ atliekant lenkimo manevrą, jis pavojingai pasuko automobilio „Volkswagen Bora“ vairą į kairę ir abu automobiliai susidūrė; po smūgio abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio; įvykio metu buvo apgadintos abi transporto priemonės; iš eismo įvykio vietos A. S. pasišalino pažeisdamas KET; dėl automobilio „Volkswagen Touareg“ apgadinimų padaryta 9545,93 Eur materialinė žala, viršijanti 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių sumą; A. S. automobilį „Volkswagen Bora“ vairavo neužsisegęs saugos diržo; eismo įvykio metu buvo nežymiai sutrikdyta A. S. ir jo vairuoto automobilio „Volkswagen Bora“ keleivio S. U. sveikatos.

62.

7Įrodymai

82.1.

9Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2019 m. kovo 19 d. jis dirbo ( - ), padėjo savo broliui namuose perkelti pečių. Grįžęs į namus sulaukė iš užsienio grįžusio savo draugo D. B., gyvenančio ( - ) kaime, kvietimo atvykti pas jį, nes jis turi jam dovaną. Tą patį vakarą, apie 21 val. nuėjo pas savo kaimyną S. U. ir paprašė, kad šis kaimynas jį pavežtų savo automobiliu iki D. B.. S. U. pats važiuoti nenorėjo, nes buvo tamsu, todėl pasakė jam pačiam vairuoti jo (S. U.) automobilį. Jis (A. S.) sėdo už automobilio „Volkswagen Bora“, mėlynos spalvos (valstybinių numerių nepamena) vairo ir išvažiavo pas D. B.. Kartu su juo važiavo S. U., kuris sėdėjo minėto automobilio priekinėje keleivio sėdynėje. Važiavo nuo ( - ) link ( - ) kaimo. Tiksliai nepamena, ar automobilį vairavo užsisegęs saugos diržą, bet galėjo būti, kad saugos diržo užsisegęs nebuvo. Pusiaukelėje tarp ( - ) ir ( - ) pastebėjo, kad nepasiėmė su savimi telefono. Sustojo, apsižiūrėjo savo darbužius, automobilį ir neradęs telefono norėjo apsisukti ir grįžti į namus pasiimti jį. Prieš apsisukant jį aplenkė du automobiliai, tada jis apsisuko ir važiavo link ( - ). Važiavo žvyrkeliu. Juos pasivijo prabangus automobilis (jo žibintai buvo ksenoniniai), kuris privažiavo labai arti ir važiavo jam iš paskos. Jis (A. S.) važiavo dešine kelio puse. Jį sekusio automobilio šviesos akino jį. Jis nesuprato, kad iš paskos važiavęs automobilis nori jį aplenkti, nes minėtas automobilis nerodė posūkio signalo. Užvažiavus ant asfalto, pravažiavus ( - ) gyvenvietės ribą žymintį ženklą, juos sekęs automobilis susilygino su jo (A. S.) vairuotu automobiliu ir pradėjo stumti juos nuo kelio. Automobiliams susidūrus, abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio (į dešinę pusę). Tuo metu jis trenkė savo galvą (kairįjį smilkinį) į automobilio salono detales ir ją sumušė, todėl pasijuto lyg apsvaigęs. Automobiliams sustojus jis pastebėjo, kad link jo atbėga kažkoks asmuo, kuris rankoje laikė kažkokį daiktą, atkištą į priekį. Suprato, kad juos kažkas puola, todėl jis (A. S.) išlipo iš savo vairuoto automobilio ir šiam asmeniui priėjus prie jo, gindamasis griebė asmenį už atlapų, pargriovė jį ant žemės ir sudavė šiam asmeniui kelis smūgius. Gulėdamas ant žemės minėtas asmuo jam nestipriai spyrė į tarpkojį, bet didelio skausmo jis nepajuto. Tuomet jis išgirdo dar vieno asmens balsą, kuris kažką šaukė (tiksliai negirdėjo, ką jam šaukė), todėl jis perlipo per gulintį asmenį ir pabėgo į mišką. Bėgo mišką, nes šis buvo arčiau, nei jo namai. Suvokė, kad dalyvavo eismo įvykyje, kad turi pasilikti įvykio vietoje, tačiau jis galvojo, kad jį kažkas užpuolė ir nori jį nužudyti, kad jam kilo grėsmė, todėl jis iš eismo įvykio vietos pasišalino gelbėdamas savo gyvybę. Pabėgo į mišką, namo grįžo tik apie 4 val. ryto. Ryte apie 6 val. nuvyko į policiją. Per tą laikotarpį jis niekam neskambino ir nepranešė apie užpuolimą, nes nepagalvojo. Įvykio metu buvo blaivus, automobilį vairavo turėdamas teisę tai daryti. Jis nėra niekam pakenkęs, bet tuo metu pagalvojo, kad jam nori pakenkti. Jo pravardė yra „S.“.

102.2.

11Teismo posėdžio metu nukentėjusysis S. U. paaiškino, kad 2019 m. kovo 19 d., apie 21 val. buvo namuose ir žiūrėjo televizorių. Tuo metu pas jį atėjo kaimynas A. S., kuris paprašė jo pavežti iki jo draugo, gyvenančio ( - ) kaime. Jis sutiko pavežti su sąlyga, kad vairuos jis pats (A. S.), nes jis (S. U.) prastai mato tamsoje. Tuomet jie abu jo (S. U.) automobiliu „Volkswagen Bora“ išvažiavo iš ( - ) link ( - ) kaimo. Jis sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Nuvažiavus apie 2 kilometrus A. S. pasigedo savo telefono. Kadangi A. S. buvo reikalingas telefonas, jie apsisuko ir važiavo link ( - ). Tuo metu juos iš galo pasivijo automobilis, kuris kelias minutes juos sekė. Tuo metu A. S. jo automobiliu važiavo tvarkingai, ne kelio viduriu, jam (S. U.) nepasirodė keistas A. S. elgesys. A. S. nieko nesakė, bet jis (S. U.) matė A. S. veide išgąstį. Po to juos sekęs automobilis susilygino su jų automobiliu, nes pradėjo lenkimo manevrą ir lenkimo metu atsitrenkė į jų automobilio kairę pusę. Dėl to jie automobiliu nuvažiavo į dešinėje kelio pusėje buvusį lauką. Eismo įvykio metu jis (S. U.) susitrenkė krūtinę ir liko sėdėti automobilyje, o A. S. iššoko iš automobilio. Kiek atsigavęs jis (S. U.) išlipo iš automobilio ir pamatė nubėgantį A. S.. Iš kito automobilio buvo išlipę R. L. ir V. V.. Ką įvykio vietoje darė A. S. jis nematė. Matė, kaip vienas iš asmenų, išlipusių iš kito automobilio, švietė prožektoriumi, po to tas pats asmuo priėjo prie jo automobilio ir ištraukė automobilio raktelius iš užvedimo spynelės. Tai buvo R. L.. Taip pat prie jo buvo priėjęs V. V. ir paaiškino jam, kad įtaria juos (A. S. ir S. U.) brakonieriavimu. Jis policijos nekvietė, tą padarė vienas iš kitu automobiliu važiavusių asmenų. Eismo įvykio metu A. S. važiavo tiesiai, o kitas automobilis atsitrenkė į juos. Jo automobiliui padarytą žalą vertina apie 300 eurų. Taip pat dėl eismo įvykio metu patirto sužalojimo jis buvo nedarbingas 10 dienų.

122.3.

13Teismo posėdžio metu nukentėjusios L. įmonės ( - ) atstovas R. L. paaiškino, kad 2019 m. kovo 19 d. vakare su V. V. automobiliu „Volkswagen Touareg“ važiavo į medžioklę. Automobilį vairavo jis. Medžioklės lapas buvo jų automobilyje, jame buvo įrašytos tik dvi jų abiejų pavardės, todėl medžioti jų medžioklės plotuose be jų žinios niekas negalėjo. Netoli ( - ), kelio ruože tarp ( - ) ir ( - ) kaimo, maždaug 1,5 km nuo ( - ), pastebėjo nuo ( - ) pusės važiuojantį kitą automobilį, kurį stebėdami pamatė, kad šiame automobilyje buvę asmenys galimai brakonieriauja. Jie su V. V. nutarė stebėti šį automobilį. Vėliau minėtas automobilis važiavo link ( - ), o jiedu su V. V. sekė stebėtą automobilį. Tai buvo automobilis „Volkswagen Bora“, jo valstybinių numerių skaičiai buvo 151, spalva – tamsiai mėlyna. Priartėję prie minėto automobilio jie norėjo su juo susilyginti, nes norėjo, kad V. V. pasižiūrėtų ir atpažintų minėto automobilio vairuotoją. Jis (R. L.) rodė automobilio kairįjį posūkį ir taip informavo automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotoją apie lenkimo manevrą, tačiau automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojas piktybiškai vingiavo kelyje, trukdė aplenkti ir bandė jo vairuojamą automobilį „Volkswagen Touareg“ nustumti nuo kelio. Pirmąkart jam (R. L.) susilyginus su automobiliu „Volkswagen Bora“, pastarojo vairuotojas staiga pasuko šį automobilį į jo pusę (kairę pusę), tačiau jam (R. L.) pavyko išvengti automobilių susidūrimo, nes jis pasitraukė arčiau kairiojo kelio krašto. Tada jis įjungė automobilio „Volkswagen Touareg“ vaizdo registratorių. Priartėjus prie ( - ) gyvenvietės jam buvo pakankamas tarpas tam, kad jis galėtų aplenkti automobilį „Volkswagen Bora“, todėl jis vėl pradėjo lenkimo manevrą. Tačiau antrąkart susilyginus su automobiliu „Volkswagen Bora“, pastarasis vėl pasuko į jo pusę (į kairę pusę) ir tąkart automobiliai susidūrė. Po susidūrimo abu automobiliai susimėtė ir nuvažiavo nuo kelio į lauką. Automobiliams sustojus jis iš karto išlipo iš automobilio ir ėjo prie automobilio „Volkswagen Bora“. Jis rankoje turėjo mobiliojo ryšio telefoną ir buvo pasiruošęs viską nufilmuoti. Bet iš automobilio „Volkswagen Bora“ iššoko A. S., kuris staiga sudavė jam (R. L.) į veido sritį. Jis (R. L.) nukrito ant žemės, o A. S. jam gulinčiam ant žemės sudavė dar 3 smūgius. Tada iš jo (R. L.) vairuoto automobilio iššoko V. V., kuris sušuko „S., ką darai“. Netrukus A. S. pasišalino iš eismo įvykio vietos ir į ją nebegrįžo. Atsikėlęs jis (R. L.) pašvietė prožektoriumi, bet A. S. nebematė. Tuomet priėjo prie automobilio „Volkswagen Bora“, ištraukė iš šio automobilio užvedimo spynelės raktelius ir iškvietė policiją. Jo vairuotame automobilyje „Volkswagen Touareg“ yra specialūs davikliai, fiksuojantys priekyje važiuojančio automobilio šviesas ir automobilio „Volkswagen Touareg“ šviesas perjungiantys taip, kad jos neakintų priekyje važiuojančio automobilio vairuotojo. Taip buvo ir šįkart, todėl akinti A. S. jo (R. L.) automobilio šviesos negalėjo.

142.4.

15Teismo posėdžio metu liudytojas V. V. paaiškino, kad tiksliai datos nepamena, bet galėjo būti 2019 m. kovo 19 d. Vakare jiedu su automobiliu „Volkswagen Touareg“ važiavo medžioti bebrų. Automobilį vairavo R. L.. Tą vakarą jie medžiojo dviese, todėl be jų žinios medžioti jų plotuose niekas negalėjo. Savo medžioklės plotuose per termovizorių pamatė, kad kitame automobilyje esantys asmenys medžioja – matė šūvį. Įtarę, kad kiti asmenys galimai brakonieriauja, nutarė šiuos asmenis sekti ir išsiaiškinti, kas tie asmenys. Važiuodami link ( - ) jiedu su R. L. pasivijo minėtą automobilį. Tai buvo automobilis „Volkswagen Bora“, tamsiai mėlynos ar pilkos spalvos. Šis automobilis važiavo pavingiuodamas, arčiau kelio vidurio. Susilyginus su minėtu automobiliu, pastarojo vairuotojas blokavo jiems kelią ir neleido aplenkti. Tąkart R. L. pavyko išvengti automobilių susidūrimo. Tuomet R. L. įjungė automobilyje „Volkswagen Touareg“ buvusį vaizdo registratorių ir toliau sekė automobilį „Volkswagen Bora“. Prie ( - ) miestelio atsirado tarpas, pakankamas tam, kad būtų galima aplenkti priekyje važiavusį automobilį „Volkswagen Bora“, todėl R. L. dar kartą susilygino su minėtu automobiliu, tačiau automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojas pasuko į kairę pusę, dėl ko automobiliais susidūrė ir nuvažiavo nuo kelio. Lenkimo metu R. L. vairuojamas automobilis važiavo tiesiai, o automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojas savo automobilį pasuko į kairę pusę, todėl automobilių susidūrimas įvykio dėl automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojo veiksmų. Automobiliams sustojus R. L. išlipo iš automobilio „Volkswagen Touareg“, o iš automobilio „Volkswagen Bora“ išlipo A. S.. Staiga A. S. trenkė R. L., dėl ko pastarasis nugriuvo. Tada jis (V. V.) išlipo iš automobilio ir sušuko A. S., pavartodamas pastarojo vardą ar pravardę („S.“), po ko A. S. pasišalino iš eismo įvykio vietos ir į ją nebegrįžo. A. S. jis (V. V.) pažįsta labai seniai, todėl žino ir jo vardą su pavarde, ir pravardę.

162.5.

17Iš byloje esančio policijos pareigūno P. M. tarnybinio pranešimo matyti, kad 2019 m. kovo 19 d., apie 21 val. buvo gautas pranešimas, kad ( - ), nuo ( - ) link ( - ) susidūrė du automobiliai ir tarp vairuotojų kilo konfliktas. Atvykus į įvykio vietą rasti nuo kelio nuvažiavę automobiliai „Volkswagen Bora“, valst. Nr. ( - ) ir „Volkswagen Touareg“, valst. Nr. ( - ). Automobilį „Volkswagen Touareg“ vairavęs R. L. paaiškino, kad važiuodamas keliu ( - ), 20,60 km, automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojas pradėjo jį stumti nuo kelio, ko pasėkoje abu automobiliai nuvažiavo nuo kelio į dešinę pusę. Automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojas A. S. buvo pasišalinęs iš eismo įvykio vietos (14 b. l.).

182.6.

19Iš eismo įvykio vietos schemos matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), kelyje ( - ), 20,6 kilometre. Įvykio vietoje yra nuo kelio nuvažiavę du automobiliai – „Volkswagen Touareg“, valst. Nr. ( - ) ir „Volkswagen Bora“, valst. Nr. ( - ). Abu automobiliai nuo kelio nuvažiavę dešinėje kelio pusėje jų judėjimo kryptimi. Automobilio „Volkswagen Touareg“, valst. Nr. ( - ) apgadintos priekinės dešinės pusės durys, o automobilio „Volkswagen Bora“, valst. Nr. ( - ) – priekinės kairės pusės durys (15–21 b. l.).

202.7.

21Byloje esančiame R. L. vairuotame automobilyje „Volkswagen Touareg“ įmontuotu vaizdo registratoriumi padarytame vaizdo įraše matyti, kad prieš šį automobilį keliu važiuoja automobilis „Volkswagen Bora“, valst Nr. ( - ). Automobilio spalva tamsiai mėlyna. Automobilis „Volkswagen Bora“ važiuoja kelio viduriu, kartais išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą ir trukdo jį aplenkti. Pravažiavus gyvenvietę žymintį ženklą, vos išvažiavus ant asfaltuoto kelio automobilis „Volkswagen Touareg“ pradeda lenkimo manevrą. Pradėjęs lenkimo manevrą ir pasitraukęs arčiau kairiojo kelio krašto automobilis „Volkswagen Touareg“ važiuoja tiesiai, kairiąja kelio puse. Jam susigretinus su automobiliu „Volkswagen Bora“, pastarojo vairuotojas pasuka vairą į kairę pusę ir atsitrenkia į automobilį „Volkswagen Touareg“. Po susidūrimo abu automobiliai nuvažiuoja nuo kelio, į dešinėje kelio pusėje esantį lauką. Automobiliams sustojus, iš automobilio „Volkswagen Bora“ vairuotojo vietos išlipęs asmuo suduoda smūgius R. L. ir pasišalina iš eismo įvykio vietos link kelio (22 b. l.).

222.8.

23Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad A. S. padarytas odos nubrozdinimas kairiame smilkinyje, poodinės kraujosruvos kairiame žaste ir krūtinės kairėje pusėje; šie sužalojimai padaryti kieto buko daikto poveikyje, galimai aplinkybėse nurodytos autoavarijos metu sužalojant galvą, kairę ranką ir krūtinę į kietas bukas automobilio vidaus įrangos dalis; sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis; A. S. padarytas sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas nežymiu (26–27 b. l.).

242.9.

25Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad S. U. buvo padarytas viršutinio žandikaulio dešinės pusės ketvirto danties panirimas; šis sužalojimas padarytas kieto buko daikto poveikyje, galimai aplinkybėse nurodytos autoavarijos metu; S. U. padarytas sveikatos sutrikdymas kvalifikuojamas nežymiu (28–29 b. l.).

262.10.

27Iš byloje esančios kelių transporto priemonės vertinimo pažymos Nr. ( - ) matyti, kad eismo įvykio metu automobiliui „Volkswagen Touareg“, valst. Nr. ( - ), padarytų sugadinimų atkūrimo (remonto) kaštai – 9545,93 Eur (30 b. l.).

283.

29Grąžinimas institucijai

303.1.

31ANK 592 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta – jeigu pradėjus administracinio nusižengimo teiseną nustatoma, kad padaryta veika turi nusikalstamos veikos požymių, tyrimą atliekantis pareigūnas motyvuotu nutarimu perduoda surinktą medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui, kurie Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka nusprendžia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Iš ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroro gavus pranešimą apie ikiteisminio tyrimo pradžią, administracinio nusižengimo teisena nutraukiama.

323.2.

33Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus teismas mano, kad nagrinėjamo įvykio metu atsakomybėn traukiamas asmuo A. S., vairuodamas automobilį „Volkswagen Bora“, valst. Nr. ( - ) ir važiuodamas kelio viduriu, galėjo trukdyti jį aplenkti iš paskos važiuojančiam R. L. vairuojamam automobiliui „Volkswagen Touareg“, valst. Nr. ( - ) o automobiliui „Volkswagen Touareg“ atliekant lenkimo manevrą ir susigretinus su automobiliu „Volkswagen Bora“, atsakomybėn traukiamas asmuo A. S. galėjo pavojingai pasukti vairą į kairę, dėl ko abu automobiliai susidūrė. Atsakomybėn traukiamas asmuo A. S., vairuodamas automobilį, galimai nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir nepraleisdamas jį lenkiančios kitos transporto priemonės galimai sudarė jai kliūtį. Tokia atsakomybėn traukiamo asmens A. S. veika galimai buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su eismo įvykio kilimu. Taip pat atsakomybėn traukiamam asmeniui A. S. buvo žinoma, kad jis yra susijęs su įvykusiu eismo įvykiu, tai jis patvirtino ir teismo posėdžio metu. Tačiau jis iš eismo įvykio vietos pasišalino galimai nesilaikydamas KET 220 punkte įtvirtintos pareigos (sutarus dėl eismo įvykio aplinkybių užpildyti atitinkamus dokumentus, o nesutarus dėl eismo įvykio aplinkybių – pranešti policijai). Automobilį „Volkswagen Bora“ atsakomybėn traukiamas asmuo A. S. vairavo galimai neprisisegęs saugos diržo. Byloje esantys duomenys taip pat leidžia manyti, kad eismo įvykio metu galėjo būti apgadintos abi transporto priemonės (automobiliams padaryta bendra žala viršija 15 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių) ir galėjo būti nežymiai sutrikdyta nukentėjusiojo S. U. sveikata.

343.3.

35Tačiau teismas pažymi, kad administracinė atsakomybė pagal ANK už KET pažeidimą, dėl kurio buvo sugadintas kitų asmenų turtas ar nežymiai sutrikdyta kito asmens sveikata, galima nustačius, jog atsakomybėn traukiamas asmuo minėtas pasekmes sukėlė veikdamas neatsargiai. Iš šioje byloje esančių ir teismo posėdžio metu pagarsintų įrodymų matyti, jog atsakomybėn traukiamas asmuo A. S. apgadinti automobilius „Volkswagen Touareg“ ir „Volkswagen Bora“, o taip pat nežymiai sutrikdyti nukentėjusiojo S. U. sveikatą galėjo veikdamas tyčia, tokiu būdu galimai siekdamas išvengti atsakomybės už prieš tai galimai jo padarytus kitus, t. y. medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (33–59 b. l.). Atsakomybę už tyčinį nežymų sveikatos sutrikdymą ir tyčinį turto sunaikinimą ar sugadinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 ir 187 straipsniai.

363.4.

37Šioje administracinio nusižengimo byloje yra duomenys apie tai, kad ikiteisminio tyrimo institucija (Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas) atliko ikiteisminį tyrimą tik pagal BK 145 straipsnio 1 dalį ir 284 straipsnį (11 b. l.). Byloje nėra duomenų apie tai, jog tyrimą šioje administracinio nusižengimo byloje atlikęs pareigūnas būtų įvykdęs ANK 592 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pareigą ir ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui būtų perdavęs šią bylą spręsti dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens A. S. atsakomybės pagal BK 140 ir 187 straipsnius.

383.5.

39Svarbu tai, kad administracinio nusižengimo byloje nustačius, jog galėjo būti padaryta nusikalstama veika, surinktą medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijai ar prokurorui perduoti privalo ne bylą nagrinėjantis pareigūnas, o ją tiriantis pareigūnas. Taigi, šiuo konkrečiu atveju ANK nesuteikia teisės administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančiam teismui ANK 592 straipsnio 1 dalyje numatytu atveju perduoti šią bylą ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui. Todėl ši administracinio nusižengimo byla grąžinama institucijai, kurios pareigūnas atliko tyrimą – Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

40Vadovaudamasis ANK 635–637 straipsniais, teismas

Nutarė

41Administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. S. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 1 dalį, 420 straipsnio 1 dalį, 423 straipsnio 2 dalį, 426 straipsnio 2 dalį ir 432 straipsnio 1 dalį, grąžinti Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

42Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Panevėžio apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Marius... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs A. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ),... 3. kaltinamo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso... 4. 1.... 5. A. S. surašytas administracinio nusižengimo protokolas kaltinant jį tuo, kad... 6. 2.... 7. Įrodymai... 8. 2.1.... 9. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. S. teismo posėdžio metu... 10. 2.2.... 11. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis S. U. paaiškino, kad 2019 m. kovo 19... 12. 2.3.... 13. Teismo posėdžio metu nukentėjusios L. įmonės ( - ) atstovas R. L.... 14. 2.4.... 15. Teismo posėdžio metu liudytojas V. V. paaiškino, kad tiksliai datos... 16. 2.5.... 17. Iš byloje esančio policijos pareigūno P. M. tarnybinio pranešimo matyti,... 18. 2.6.... 19. Iš eismo įvykio vietos schemos matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), kelyje (... 20. 2.7.... 21. Byloje esančiame R. L. vairuotame automobilyje „Volkswagen Touareg“... 22. 2.8.... 23. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad A. S. padarytas odos... 24. 2.9.... 25. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad S. U. buvo padarytas viršutinio... 26. 2.10.... 27. Iš byloje esančios kelių transporto priemonės vertinimo pažymos Nr. ( - )... 28. 3.... 29. Grąžinimas institucijai ... 30. 3.1.... 31. ANK 592 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta – jeigu pradėjus administracinio... 32. 3.2.... 33. Įvertinęs visus byloje esančius įrodymus teismas mano, kad nagrinėjamo... 34. 3.3.... 35. Tačiau teismas pažymi, kad administracinė atsakomybė pagal ANK už KET... 36. 3.4.... 37. Šioje administracinio nusižengimo byloje yra duomenys apie tai, kad... 38. 3.5.... 39. Svarbu tai, kad administracinio nusižengimo byloje nustačius, jog galėjo... 40. Vadovaudamasis ANK 635–637 straipsniais, teismas... 41. Administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. S. kaltinamas pagal Lietuvos... 42. Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo...