Byla e2VP-40912-465/2019
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) (duomenys neskelbtini) vadovui L. K. už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – UAB (duomenys neskelbtini), L. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, A. K. (skolininkas)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ) vadovui L. K. už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys – UAB ( - ), L. K., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, A. K. (skolininkas).

2Teismas

Nustatė

3antstolis kreipėsi į teismą, prašydamas skirti UAB ( - ) vadovui L. K. 150 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, jog atlikdamas veiksmus pagrindinėje vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00747, 2019-05-21 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-19-814631 ir išsiuntė skolininko A. K. darbovietei ( - ) vykdymui. Patvarkymas nebuvo įteiktas. Patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-19-814631, išsiuntė 2019-07-10 UAB ( - ) vadovui L. K., kuris šiam asmeniui buvo įteiktas 2019-07-12 asmeniškai. Nurodo, jog VSDFV duomenimis, A. K. dirba UAB ( - ), bei gauna darbo užmokestį. Išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio UAB ( - ) nuo 2019-07-12 neatlieka, patvarkymo nevykdymo priežastys antstoliui nėra nurodytos, todėl spręstinas klausimas dėl baudos jam skyrimo.

4Pareiškimas tenkinamas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų įrodymų nustatyta, jog antstolis Irmantas Gaidelis vykdomojoje byloje Nr. 0008/19/00747 vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2VP-10200-934/2018 dėl 100 Eur baudos (skolos) išieškojimo iš skolininko A. K., išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai (t. 1, b. l. 10, 11). Vykdant priverstinį skolos išieškojimą nustatyta, jog skolininkas A. K. dirba UAB ( - ) (t. 1, b. l. 4). Antstolis 2019-05-21 priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo Nr. S-19-8-14631, reikalaujant iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 50 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (toliau – MMA) ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (t. 1, b. l. 11, 12). Šis patvarkymas, kartu su 2019-07-10 lydraščiu Nr. S-19-8-19205 įteiktas skolininko darbdavio UAB ( - ) vadovui 2019-07-12 tinkamai (t. 1, b. l. 6). Duomenų, kad antstolio patvarkymai buvo įvykdyti nėra.

6Vadovaujantis CPK 585 straipsnio 1 dalimi, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.). Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ( - ) vadovas yra L. K. (t. 1, b. l. 13).

7Nesant duomenų, jog antstolio patvarkymas nuginčytas, konstatuotina, kad L. K., kaip UAB ( - ) vadovas, privalėjo vykdyti jame išdėstytus antstolio reikalavimus, tuo tarpu tokių reikalavimų nevykdymas laikytinas neteisėtais veiksmais (CPK 585 str. 3 d.). Byloje nėra duomenų, jog antstolio patvarkymai įvykdyti. Teismui nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kad UAB ( - ) vadovas būtų kreipęsis į antstolį, prašydamas pratęsti terminą antstolio reikalavimui vykdyti ar būtų nurodęs reikalavimo neįvykdymą galinčias pateisinti priežastis.

8Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei įstatymų nuostatas, antstolio prašymas skirti UAB ( - ) vadovui L. K. baudą už antstolio patvarkymų nevykdymą yra teisėtas ir pagrįstas. Asmeniui, kaltam už antstolio reikalavimų nevykdymą, skirtina bauda CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatytose ribose. Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti asmenį, todėl, spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent drausminantį baudos poveikį. Įvertinęs antstolio reikalavimo neįvykdymo laikotarpį, padaryto pažeidimo pobūdį, teismas sprendžia, jog UAB ( - ) vadovui L. K., atsakingam už antstolio patvarkymuose nurodytų reikalavimų įvykdymą, turi būti paskirta vienkartinė 100 Eur dydžio bauda (CPK 585 str. 2 d., 3 d.).

9Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad bauda išieškoma valstybės naudai iš asmeninių įmonės vadovo lėšų, o baudos paskyrimas neatleidžia įmonės vadovo nuo pareigos įvykdyti antstolio patvarkymus bei reikalavimus (CPK 106 str. 3 d., 585 str. 2 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 585 straipsniu, 593 straipsniu, 616 straipsniu

Nutarė

11antstolio Irmanto Gaidelio prašymą tenkinti iš dalies.

12Paskirti UAB ( - ) juridinio asmens kodas ( - ), vadovui L. K., asmens kodas ( - ) vienkartinę 100 Eur (vieno šimto Eur) baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

13Išaiškinti L. K., kad bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 6800.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai