Byla 2-10334-797/2015
Dėl antstolio T. U. veiksmų ir antstolio patvarkymą dėl skundo išnagrinėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. Ž. skundą antstoliui T. U., suinteresuotiems asmenims: BUAB „Arumba“, I. Ž

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. Ž. skundą dėl antstolio T. U. veiksmų ir antstolio patvarkymą dėl skundo išnagrinėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. Ž. skundą antstoliui T. U., suinteresuotiems asmenims: BUAB „Arumba“, I. Ž. ir

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė paskelbtas varžytynes pripažinti neteisėtomis ir panaikinti antstolio 2015-10-21 pranešimą. Skunde nurodo, kad 2015-10-23 pareiškėjas gavo antstolio T. U. 2015-10-21 pranešimą Nr. 0136/14/02181- S027256 apie paskelbtas varžytynes internetiniame portale www.evarzytynes.lt nuo 2015 m. spalio 21 d. 11.42 val. iki 2015 m. lapkričio 20 d. 11.42 val. Antrosiose varžytynėse Nr. 111538 parduodamas pareiškėjui G. Ž. priklausantis turtas: žemės sklypas ir nebaigtos statybos gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, esantys ( - ) Teigia, jog minėtas pranešimas yra naikintinas, kadangi antstolis neatliko pareigos pranešti apie pirmąsias vykdomas varžytynes, pranešimas buvo antstolio išsiųstas ir gautas jau vykstant varžytynėms, o varžytynių rezultatas pareiškėjui iki šiol nežinomas, dėl antstolio neteisėtų veiksmų pareiškėjas negalėjo pasinaudoti jam įstatymo suteikta teise pačiam rasti savo turto pirkėją ir parduoti turtą būtent tam asmeniui, kuris pasiūlys didžiausią kainą. Teigia, jog, prieš paskelbdamas varžytynes pagal Civilinio proceso kodekso 690 str. reikalavimus, antstolis privalėjo gauti rašytinius duomenis apie realizuojamo turto priklausymą skolininkui. Antstolis tokių duomenų neturi arba juos ignoruodamas, nesikreipė į teismą dėl turto dalies sutuoktinių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo. Pareiškėjas teigia, jog neturi reikšmės kad turtas yra įregistruotas vieno sutuoktinio vardu ir registrų centre nėra užfiksuotas juridinis faktas apie bendrąją jungtinę nuosavybę, nes šiuo atveju galioja sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcija. Antstolis neturėjo įstatyminio pagrindo nukreipti išieškojimą į kito sutuoktinio asmeninį turtą (jo dalį bendrame turte). Be to, skelbiant nebaigtos statybos gyvenamojo namo pardavimą iš varžytynių, pagal Civilinio proceso kodekso 668 str. antstolis privalėjo nustatyti skolininko nepilnamečiams vaikams ir jo šeimos nariams turto dalį, į kurią negali būti nukreiptas išieškojimas. Antstolis neatsižvelgė į tai, kad šeimoje yra nepilnametis vaikas ir nukreipė išieškojimą į vienintelį šeimos būstą, taip pažeisdamas nepilnamečio vaiko teisėtus interesus, todėl prašo pareiškėjo skundą tenkinti. Antstolis nesiėmė veiksmų po baudžiamosios bylos teismo posėdžio perimti vekselį ir nukreipti išieškojimą į tikrąjį skolininką D. R..

42015-10-12 antstolis T. U. priėmė patvarkymą, kuriuo skundo netenkino. Nurodė, jog 2015-08-27 pranešimas dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0136/14/02181-S022016 siųstas registruotu paštu ir įteiktas pareiškėjui G. Ž. asmeniškai. Pareiškėjui buvo žinoma apie 2015-03-20 turto arešto aktą, kuriuo areštuotas ir pardavinėjamas turtas. Antstolis išieškojimo procese tinkamai atliko informavimo pareigą, o skolininkas turėjo realią galimybę pasinaudoti visomis jam teisės aktų laiduojamomis teisėmis, įskaitant ir teisę pačiam rasti savo turto pirkėją. Taip pat antstolis nurodo, jog vadovaujantis VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informacija, nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), priklauso G. Ž. (pastatas, unikalus numeris ( - ), įgytas 1996-07-17 Dovanojimo sutartimi Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), įgytas 2008-03-12 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 1901 bei 2008-03-12 Priėmimo - perdavimo akto Nr. 337 pagrindu). Antstolis tvirtina, jog nepaisant to, kad 2015-03-20 turto arešto aktas, kuriuo areštuotas nurodytas turtas, buvo išsiųstas pareiškėjui ir jo sutuoktinei, iki šiol nei skolininkas, nei jo sutuoktinė nėra kreipęsi dėl jo turto dalies nustatymo bendrojoje nuosavybėje. Nurodo, jog nustatyti savo dalį bendrojoje nuosavybėje bei pateikti tai pagrindžiančius įrodymus yra skolininko ir/arba jo sutuoktinės teisė ir pareiga, tačiau iki šiol jokių dokumentų dėl turto dalies bendrojoje nuosavybėje antstoliui nėra pateikta, todėl atliekant išieškojimo veiksmus antstolis vadovavosi viešo registro informacija. Antstolis taip pat pažymi, jog vienas iš varžytynėse parduodamų pastatų, esančių ( - ), yra negyvenamosios paskirties, t. y. ūkinis pastatas, unikalus Nr. 9199-6002-1018, o kitas pastatas - nebaigtos statybos, be vidaus apdailos, jo teisinė registracija neatlikta, todėl akivaizdu, jog nei vienas iš parduodamų pastatų nėra gyvenamasis šeimos būstas, o skolininko ir jo šeimos interesai nėra pažeidžiami. Šias aplinkybes patvirtina ir gyventojų registro duomenys, iš kurių matyti, jog G. Ž., I. Ž. bei jų nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ) Antstolis nurodo, kad skolininkas, žinodamas apie jo atžvilgiu vykdomą išieškojimą priverstinai realizuojant jam priklausantį turtą, turėtų aktyviau dalyvauti vykdymo procese, savalaikiai naudotis jam teisės aktų laiduojamomis teisėmis, bendradarbiauti su antstoliu ir operatyviai pateikti išieškojimui reikšmingą informaciją ir dokumentus.

5Dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta apie skundo nagrinėjimą.

6Suinteresuotas asmuo I. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo G. Ž. skundą tenkinti. Nurodo, jog su pareiškėju G. Ž. susituokė 1992-11-07. Santuokos metu, t. y. 2008-03-12, pareiškėjo vardu nusipirko žemės sklypą, esantį ( - ) jame pradėjo statyti gyvenamąjį namą, kuris laikytinas jos ir pareiškėjo bendrąja jungtine nuosavybe, nesvarbu, kieno iš jų vardu jis registruotas nusipirktame žemės sklype (( - )). Teigia, jog abu su sutuoktiniu bendromis lėšomis statė ir įrengė ūkinį pastatą, pritaikydami jį nuolatiniam gyvenimui. Nurodo, kad pareiškėjo atsiradusios skolos nėra susijusios su šeimos poreikių tenkinimu, o yra kilusios iš darbo santykių, dėl to pripažintinos jo asmeninėmis skolomis, tokiu atveju išieškojimas turi būti nukreipiamas į skolininko turtą. Tačiau nepaisant įstatymo reikalavimų, sutuoktinių bendras turtas 2015-11-23 antstolio buvo parduotas varžytynėse. Nurodo, jog ji kaip dalies turto savininkė apie vykdomąją bylą nebuvo informuota, jai nebuvo atsiųsti jokie pranešimai, pasiūlymai dėl skolininko turto dalies nustatymo ar vykdomas varžytynes.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Pareiškėjas kreipėsi su skundu į antstolį, kuris patvarkymu skundo netenkino ir perdavė kartu su vykdomąja byla nagrinėti teismui (CPK 510 str.). Nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų, taikytinos Civilinio proceso kodekso VI dalies „Vykdymo procesas“ normos, reglamentuojančios vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti bei atskirų vykdymo veiksmų atlikimo tvarką. Civilinio proceso kodekso 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas.

9Iš vykdomosios bylos ir antstolio patvarkymų matyti, kad antstolis vykdo 2014-10-01 Šiaulių apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-354-210/2014 dėl skolos išieškojimo iš skolininko G. Ž. išieškotojo BUAB „Arumba“ naudai (1, 2 v. b. l.).

10Bylos duomenimis nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/02181 antstolis T. U. 2015-03-20 turto arešto aktu Nr. 0136/14/02181 areštavo žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir pastatą – ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (52-55 v. b. l.). Turto arešto akte antstolis nurodo, jog minėto nekilnojamojo turto savininkas yra pareiškėjas G. Ž. (53-54 b. l.). Iš 2015-03-23 pranešimo Nr. 2181/14-S007313 matyti, jog turto arešto aktas išsiųstas pareiškėjui G. Ž. ir jo sutuoktinei I. Ž. adresu ( - ) Iš 2015-11-02 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas įrodo, jog žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teisė registruota pareiškėjo G. Ž. vardu pagal 2008-03-12 Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 1901, įrašas galioja nuo 2008-03-18, o pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teisė registruota pareiškėjo G. Ž. vardu pagal 1996-07-17 dovanojimo sutartį Nr. S-866, įrašas galioja nuo 1996-07-17 (96-97 v. b. l.). 2014-11-14 nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas įrodo, jog 2014 metų vasario mėnesį antstolis T. U. registre tikrino, koks nekilnojamas turtas priklauso pareiškėjo G. Ž. sutuoktinei I. Ž. (17 v. b. l.). Vykdomojoje byloje 2015-04-08 gautas šalių santuokos liudijimas, įrašo Nr. 316, iš kurio matyti, jog santuoka sudaryta 1992-11-07 (59, 77 v. b. l.). 2015-10-21 antstolis T. U. surašė pranešimą dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0136/14/02181-S027256, kuriame nurodė, jog 2015-10-21 11.42 val. – 2015-11-20 11.42 val. internetiniame portale www.evarzytynes.lt vykdomos antrosios varžytynės Nr. 111538, kurių metu parduodamas G. Ž. priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) (86 b. l.). Pranešimas išsiųstas skolininkui G. Ž. adresu ( - ) Iš Lietuvos pašto 2015-10-24 įteikimo pranešimo matyti, jog pranešimas įteiktas kitam asmeniu, t. y. žmonai I. Ž. (85a v. b. l.). Iš 2015-08-27 pranešimo dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0136/14/02181-S022016, 2015-08-31 Lietuvos pašto įteikimo pranešimo matyti, jog pranešimas apie pirmąsias varžytynes, vykusias 2015-08-27 13.43 – 2015-09-28 13.43 val. išsiųstas suinteresuotam asmeniui G. Ž. ( - ) įteiktas asmeniškai (91a – 92 v. b. l.).

11Pareiškėjas skundžia antstolio T. U. veiksmus ir prašo paskelbtas varžytynes pripažinti neteisėtomis bei panaikinti 2015-10-21 pranešimą, kadangi antstolis neatliko pareigos pranešti apie pirmąsias vykdomas varžytynes, antstolis neturėdamas įstatyminio pagrindo nukreipė išieškojimą į kito sutuoktinio asmeninį turtą (jo dalį bendrame turte) bei į vienintelį šeimos turtą taip pažeisdamas nepilnamečio vaiko teisėtus interesus, nesiėmė jokių veiksmų nukreipti išieškojimą į tikrąjį skolininką. Antstolis, vadovaudamasis VĮ Registrų centro informacija teigia, jog nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso G. Ž., nei skolininkas nei skolininko sutuoktinė nėra kreipęsi dėl turto dalies nustatymo bendrojoje nuosavybėje, teigia, jog nustatyti savo dalį bendrojoje nuosavybėje bei pateikti tai pagrindžiančius įrodymus yra skolininko ir/arba jo sutuoktinės teisė ir pareiga.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sutuoktinių turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją, todėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta norma (nustatanti, kad turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai, todėl kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė) nepakeičia ir neapriboja Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių normose, 3.90 ir 3.91 straipsniuose įtvirtintų bendrosios jungtinės nuosavybės nustatymo taisyklių. Teismas, nustatydamas bendrą sutuoktinių turtą, turi vadovautis ne tik viešo registro duomenimis (CK 3.88 str. 3 d.), bet ir patikrinti šių duomenų tikrumą (patikimumą), remdamasis Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalies, 3.90 ir 3.91 straipsnio taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010).

13Vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyta, kad antstolis imasi veiksmų nustatyti turto, į kurį nukreipiamas išieškojimas, priklausymą skolininkui. Pagal Civilinio proceso kodekso 690 straipsnio 1 dalį, jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui. Viešų registrų duomenys apie skolininkui priklausantį turtą yra įrodymai, kurių pagrindu antstolis sprendžia apie šio turto savininką. Dėl to esminė informacija, turinti įrodomąją reikšmę, apie turto savininką yra Nekilnojamojo turto registro duomenys. Tačiau tai nereiškia, kad atlikdamas pareigą nustatyti skolininko nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą antstolis apsiriboja vien tik nekilnojamojo turto registro duomenimis, jeigu iš kitų antstoliui prieinamų viešų registrų ar kitų įrodymų matyti, kad turtas gali priklausyti atskirai skolininkui ar kartu su kitais asmenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2014).

14Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis T. U. 2014 metų vasario mėnesį registre tikrino, koks nekilnojamas turtas priklauso pareiškėjo G. Ž. sutuoktinei I. Ž. (17 v. b. l.), 2015-03-23 turto arešto aktą išsiuntė pareiškėjui G. Ž. ir jo sutuoktinei I. Ž. (57 v. b. l.), vadinasi antstoliui T. U. buvo žinoma, jog pareiškėjas G. Ž. yra vedęs. Atlikdamas išieškojimą vykdomojoje byloje antstolis iš Gyventojų registro tarnybos išrašo duomenų turėjo galimybę įsitikinti, kad žemės sklypas, į kurį nukreiptas išieškojimas, skolininko įsigytas pagal sandorį jam būnant santuokoje, tačiau iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog su užklausa į Lietuvos Respublikos Gyventojų registrą buvo kreiptasi dėl kito asmens, t. y. R. Ž. (98 v. b. l.). Informacija iš antstolių informacinės sistemos apie skolininką, iš kurios matyti, jog jo sutuoktinė yra I. Ž. nuo 1992-11-07 gauta tik 2015-11-02. Nepaisant to, vykdomojoje byloje esantys duomenys įrodo, jog 2015-04-08 antstolio kontoroje buvo gautas pareiškėjo sutuoktinės skundas ir prie jo suinteresuotas asmuo I. Ž. pateikė antstoliui T. U. santuokos liudijimą (76-77, 69 v. b. l.). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, jog atlikdamas išieškojimą vykdomojoje byloje antstolis žinojo, kad pareiškėjas (skolininkas) G. Ž. yra vedęs, turėjo galimybę įsitikinti, kad žemės sklypas, į kurį nukreiptas išieškojimas, skolininko įsigytas pagal sandorį jam būnant santuokoje, todėl nepagrįstai apsiribojo vien tik nekilnojamojo turto registro duomenimis ir netaikė Civilinio proceso kodekso 667 str. Minėto straipsnio 1 dalis numato, jog nustatęs, kad turtas yra bendroji skolininko ir kitų asmenų nuosavybė, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Tam, kad neapibrėžtą laiko tarpą nebūtų taikomi neproporcingi suvaržymai kitam bendraturčiui (ne skolininkui), Civilinio proceso kodekso 667 straipsnyje yra numatytas turto dalies nustatymo mechanizmas bei imperatyviai nustatytos pareigos antstoliui. Antstolis, areštavęs bendrą turtą, privalo pasiūlyti išieškotojui kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo. Jei per nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš tokio turto nutraukia (Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-2288-658/2013).

16Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas ar nutartis būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdyta, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Šiuo atveju antstolis, turėdamas duomenis apie tai, kad 1992 m. skolininkas yra sudaręs santuoką, o žemės sklypas įgytas santuokos metu, neįvykdė Civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, t. y. nepasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Atkreiptinas dėmesys, jog vykdomojoje byloje nėra duomenų, jog antstolis būtų pateikęs ir pareiškėjui (skolininkui) bei jo sutuoktinei pasiūlymą kreiptis į teismą dėl turto dalies nustatymo, nors patvarkyme dėl skundo netenkinimo nurodė, jog sutuoktiniai nesikreipė dėl turto dalies nustatymo. Esant tokioms aplinkybėms, antstolio argumentai, jog nustatyti savo dalį bendrojoje nuosavybėje bei pateikti tai pagrindžiančius įrodymus yra skolininko ir/arba jo sutuoktinės teisė ir pareiga yra atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178, 185 str.).

17Pareiškėjas skųsdamas antstolio veiksmus, taip pat nurodo, jog antstolis neatliko pareigos pranešti apie pirmąsias vykdomas varžytynes, antstolis neturėdamas įstatyminio pagrindo nukreipė išieškojimą į vienintelį šeimos turtą, taip pažeisdamas nepilnamečio vaiko teisėtus interesus. Šie pareiškėjo argumentai nepagrįsti.

18Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682) 96 straipsnis numato, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog informacija apie areštuoto turto įvertinimą skolininkui pateikta 2015-03-23 išsiunčiant turto arešto aktą Nr. 0136/14/02181 (52-55 v. b. l.). Pirmosios varžytynes paskelbtos 2015-08-27 (91a – 92 v. b. l.), todėl sutiktina su antstolio T. U. patvarkyme išdėstyta pozicija, jog antstolis išieškojimo procese tinkamai atliko informavimo pareigą, o skolininkas turėjo realią galimybę pasinaudoti teise pačiam rasti savo turto pirkėją.

19Šeimos turto samprata atskleista Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį šeimos turtu pripažįstama šeimos gyvenamoji patalpa, priklausanti vienam ar abiem sutuoktiniams. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tam, jog nekilnojamasis turtas būtų pripažintas šeimos turtu, būtinos dvi sąlygos: turtas nuosavybės teise turi priklausyti vienam arba abiem sutuoktiniams; toks turtas turi būti šeimos gyvenamoji patalpa. Ja reikėtų laikyti tokią patalpą, kurioje šeima iš tikrųjų gyvena ir naudojasi ja kaip savo būstu. Šeimos turto teisinis režimas reiškia išimtinai jo naudojimo, valdymo ir disponavimo apribojimus, būtinus pagrindiniams šeimos materialiojo gyvenimo poreikiams užtikrinti. Turtas įstatymo nuostatos pagrindu įgyja šeimos turto teisinį režimą tuo atveju, kai turtas atitinka šeimos turtui taikytinus Civilinio kodekso 3.84 straipsnio 2 dalies kriterijus. Tačiau šeimos turto teisiniu statusu galima naudotis prieš sąžiningus trečiuosius asmenis tik tada, jei nekilnojamasis daiktas įregistruotas viešajame registre kaip šeimos turtas (CK 3.84 str. 4 d.). Tai pažymima ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2010; 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2008; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2006).

20Nagrinėjamu atveju turtas, kurį pareiškėjas nurodo, kaip šeimos turtą, nekilnojamojo turto registre yra registruotas kaip pastatas – ūkinis pastatas pareiškėjo G. Ž. vardu (96-97 v. b. l.). Suinteresuotas asmuo I. Ž. pateiktame atsiliepime nurodo, jog pastatas – ūkinis pastatas sutuoktinių bendromis lėšomis buvo įrenginėjamas, pritaikant jį nuolatiniam gyvenimui, tačiau iš nekilnojamojo turto registro matyti, jog gyvenamasis namas nėra registruotas, pastato – ūkinio pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio, baigtumo procentas – 59 procentai. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjas ir jo sutuoktinė savo faktine gyvenamąja vieta nurodo adresą ( - ), todėl namas galėtų atitikti šeimos turtui taikytinus kriterijus, tačiau registre ne tik nenurodyta, jog tai šeimos turtas, tačiau, kaip jau minėta, gyvenamojo namo net nėra registruota, o deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ) Taikydamas tokiam turtui šeimos turto teisinį režimą prieš trečiuosius asmenis – išieškotoją, antstolį, varžytynėse turinčius teisę dalyvauti asmenis, teismas privalo atsižvelgti į tai, jog šeimos turto teisinis statusas prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotas tik tuo atveju, jei jis būtų įregistruotas kaip šeimos turtas. Kadangi siekiamas parduoti iš varžytynių pareiškėjo turtas nebuvo išviešintas kaip šeimos turtas, tai tokiam turtui netaikytini disponavimo apribojimai, nustatyti Civilinio kodekso 3.85 straipsnyje, todėl pareiškėjo motyvai, jog išieškojimas negalėjo būti nukreiptas kaip į šeimos turtą yra nepagrįsti (CPK 178, 185 str.).

21Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad antstolis nesiėmė veiksmų po baudžiamosios bylos teismo posėdžio perimti vekselį ir nukreipti išieškojimą į tikrąjį skolininką D. R., laikytina nepagrįsta, nes antstolis vykdo vykdomąjį raštą pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą, kuriuo skola priteista iš pareiškėjo (CPK 18 str.).

22Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog antstolis vykdymo procese tinkamai atliko informavimo pareigą, parduodamam iš varžytynių turtui pagrįstai netaikė šeimos turto apribojimų, tačiau nesiaiškindamas, ar nekilnojamasis turtas, iš kurio yra vykdomas išieškojimas nėra bendroji jungtinė nuosavybė, nepasiūlydamas išieškotojui ir bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, antstolis pažeidė pareiškėjo sutuoktinių teises, nes skola išieškoma tik iš skolininko G. Ž., todėl vykdymo veiksmus atliko neteisėtai (CPK 178, 185, 677 str.). Nustačius neteisėtus antstolio veiksmus vykdymo procese, pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies, antstolio T. U. 2015-10-21 pranešimas dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0136/14/02181-S027256 naikintinas (CPK 178, 185 str.).

23Pareiškėjas prašo paskelbtas varžytynes pripažinti neteisėtomis. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjas šį skundo reikalavimą pateikė, kai varžytynės buvo dar neįvykusios, o tik paskelbtos, todėl teismas tokį skundo reikalavimą priėmė. Šiuo metu iš suinteresuoto asmens I. Ž. atsiliepimo matyti, jog varžytynės yra įvykusios ir turtas parduotas. Šis pareiškėjo skundo reikalavimas, įvykus varžytynėms, paliktinas nenagrinėtu, nes Civilinio proceso kodekso 510-512 str. nustatyta tvarka toks reikalavimas nenagrinėjamas. Išaiškintina pareiškėjui teisė kreiptis į teismą su ieškiniu pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (CPK 296 str. 12 p.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

25pareiškėjo G. Ž. skundą tenkinti iš dalies.

26Panaikinti 2015-10-21 pranešimą dėl varžytynių paskelbimo Nr. 0136/14/02181-S.

27Pareiškėjo G. Ž. skundo reikalavimą - paskelbtas varžytynes pripažinti neteisėtomis - palikti nenagrinėtu.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. Ž. skundą dėl... 3. pareiškėjas kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė paskelbtas... 4. 2015-10-12 antstolis T. U. priėmė patvarkymą, kuriuo skundo netenkino.... 5. Dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta apie skundo nagrinėjimą.... 6. Suinteresuotas asmuo I. Ž. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjo... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Pareiškėjas kreipėsi su skundu į antstolį, kuris patvarkymu skundo... 9. Iš vykdomosios bylos ir antstolio patvarkymų matyti, kad antstolis vykdo... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad vykdomojoje byloje Nr. 0136/14/02181 antstolis... 11. Pareiškėjas skundžia antstolio T. U. veiksmus ir prašo paskelbtas... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sutuoktinių turto... 13. Vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyta, kad antstolis... 14. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis T. U. 2014 metų vasario... 16. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pagrindinė antstolio pareiga... 17. Pareiškėjas skųsdamas antstolio veiksmus, taip pat nurodo, jog antstolis... 18. Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog Lietuvos Respublikos teisingumo... 19. Šeimos turto samprata atskleista Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje. Pagal... 20. Nagrinėjamu atveju turtas, kurį pareiškėjas nurodo, kaip šeimos turtą,... 21. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad antstolis nesiėmė veiksmų po... 22. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą,... 23. Pareiškėjas prašo paskelbtas varžytynes pripažinti neteisėtomis.... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513... 25. pareiškėjo G. Ž. skundą tenkinti iš dalies.... 26. Panaikinti 2015-10-21 pranešimą dėl varžytynių paskelbimo Nr.... 27. Pareiškėjo G. Ž. skundo reikalavimą - paskelbtas varžytynes pripažinti... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...