Byla 2A-28-267/2020

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkės ir pranešėjos), Vytauto Kursevičiaus ir Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Tikroji vaivorykštė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-476-251/2019 pagal ieškovės UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškinį atsakovams MB „Kestvita“ ir K. Š., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, V. J. dėl delspinigių priteisimo ir atsakovų MB „Kestvita“ ir K. Š. priešieškinį ieškovei UAB „Tikroji vaivorykštė“ dėl PVM sąskaitos faktūros pripažinimo negaliojančia.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Tikroji vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, pareikštu priėmus prieštaravimus dėl pareiškimo išduoti teismo įsakymą, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės MB „Kestvita“ ir subsidiariai iš atsakovo K. Š. 28 200,00 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė nurodė, kad ji kaip užsakovas su atsakove MB „Kestvita“ kaip rangovu 2018 m. vasario 5 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė įsipareigojo savo jėgomis, rizika ir priemonėmis atlikti objekte, ( - ), vidaus elektros, silpnų srovių (apsaugos signalizacijos, gaisro signalizacijos, elektroninių ryšių (televizijos tinklo ir internetinio ryšio) įrengimo darbus, pagal UAB „Linea mares“ parengtą techninį projektą Nr. ( - ), taip pat pagal rangovo parengtą darbo projektą bei pagal užsakovo nurodymus dėl projekto pakeitimo ir / ar dalies jau atliktų darbų atlikti darbus pagal techninio projekto brėžinius, specifikacijas ir galiojančius teisės aktus bei perduoti užsakovui darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Ieškovė taip pat nurodė, kad šalys ( - ) pasirašė papildomą susitarimą Nr. ( - ), kuriuo nustatytas papildomas (pailgintas) sutarties įvykdymo terminas iki 2018 m. rugpjūčio 1 d., tačiau atsakovė darbų toliau netęsė ir nepabaigė, nors 2018 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. ( - ) ir 2018 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. ( - ) buvo raginama juos atlikti ir buvo įspėta, jog neatlikus darbų bus skaičiuojami delspinigiai, kurie pagal sutarties 15.1 papunktį sudaro 200,00 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovei nereaguojant į šiuos raštiškus pranešimus, ieškovė 2018 m. rugsėjo 4 d. išsiuntė raštą Nr. ( - ), kuriuo pranešė, kad nutraukia sutartį nuo 2018 m. rugsėjo 25 d., ir pateikė 28 200,00 Eur sumos delspinigių sąskaitą, tačiau atsakovė šios sąskaitos neapmoka iki šiol. Ieškovė, pagrįsdama subsidiarią atsakovo K. Š. civilinę atsakomybę, nurodė, kad atsakovas K. Š., būdamas MB „Kestvita“ vadovu bei dalyviu, turėdamas visą informaciją apie atsakovės finansinę padėtį ir galimus padarinius, žinodamas savo įmonės galimybes vykdyti tam tikrus darbus bei savo darbuotojų kvalifikaciją, veikė tyčia, sudarydamas sutartį bei ją netinkamai vykdydamas viršijo normalią verslo riziką, pažeidė imperatyvius statybos technologinius, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir STR reikalavimus, elgėsi nesąžiningai, dėl to ieškovė, sąžiningai vykdydama prisiimtas pareigas, įskaitant mokėjimus atsakovės naudai, patyrė didelę turtinę žalą.

83.

9Taigi, nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas ginčas dėl atsakovės MB „Kestvita“, kaip rangovės, sutartinės civilinės atsakomybės pagal šalių sudarytą statybos rangos darbų sutartį ir K. Š., kaip MB „Kestvita“ dalyvio ir vadovo, subsidiarios civilinės atsakomybės, delspinigių dydžio bei ieškovės UAB „Tikroji vaivorykštė“ išrašytos PVM sąskaitos faktūros negaliojimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

114.

12Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei iš atsakovės MB „Kestvita“ 720,00 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisė iš ieškovės atsakovams lygiomis dalimis po 1 286,53 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

134.1.

14Teismas sprendė, kad įrodinėjimo pareiga dėl tinkamo ginčo sutarties įvykdymo teko atsakovei, tačiau atsakovė neįrodė, kad ginčo sutartį vykdė tinkamai.

154.2.

16Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis. Dar daugiau, kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, dėl to netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek ir jo nesant.

174.3.

18Nagrinėjamu atveju atsakovei apskaičiuotų delspinigių dydis (28 200,00 Eur) daugiau kaip vienuolika kartų viršija atsakovei už atliktus darbus sumokėtą sumą (2 393,71 Eur), todėl delspinigių sumos dydis vertintinas kaip neproporcingas, lyginant su ginčo sutarties suma.

194.4.

20Teismas įvertino tai, kad abi šalys netinkamai vykdė kooperavimosi pareigą, abi šalys yra juridiniai asmenys, kuriems yra keliami didesni atidumo ir rūpestingumo standartai. Atsakovei atsiliepime į ieškinį pareiškus reikalavimą mažinti delspinigius, ieškovei kilo pareiga pagrįsti protingą netesybų dydį, t. y. pateikti įrodymus, pagrindžiančius ieškovės tikėtinus nuostolius, atsiradusius dėl atsakovės netinkamo prievolės pagal sutartį vykdymo, tačiau ieškovė tinkamų įrodymų apie savo patirtus nuostolius nepateikė. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sumažino priteistinas netesybas iki 5,00 Eur už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

225.

23Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ prašo pakeisti 2019 m. rugsėjo 13 d. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-476-251/2019, padidinant ieškovui iš atsakovo priteistą delspinigių sumą nuo 720,00 Eur iki 14 100,00 Eur bei pakeisti sprendimo dalį dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, o kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

245.1.

25Apeliantas ginčo pastatą įsigijo už 289 620,02 Eur ir iš viso 2019 m. sausio 2 d. buvo investavęs į šį objektą 584 480,35 Eur. Apeliantas yra privatus juridinis asmuo, kuris, investuodamas į pastatą, esantį ( - ), tikėjosi tam tikros materialinės grąžos iš padarytos investicijos. Kuo ilgiau tęsiasi pastato rekonstrukcija (kuri užsitęsė dėl atsakovo netinkamo sutarties vykdymo), tuo vėliau apeliantas gaus materialinę grąžą iš padarytos investicijos.

265.2.

27Teismas nepagrįstai apelianto nuostolius susiejo su atsakovo atliktų darbų verte. Atliktų darbų vertė yra tik vienas iš nuostolių skaičiavimo variantų, kuris statybos rangos santykiuose paprastai taikomas tais atvejais, kai vienas subjektas turi atlikti (organizuoti) visus statybos darbus ar didelę jų dalį, o sutarties vertė atitinka statybos objekto vertę (ar didelę jos dalį). Tačiau kitaip yra tais atvejais, kai užsakovas samdo keletą (keliolika) rangovų, kurie atlieka tam tikrus, paprastai specializuotus darbus.

285.3.

29Teismas priteisė 5,00 Eur delspinigių už vieną dieną, nors 1 val. minimalus darbo užmokestis šiuo metu yra 3,39 Eur, t. y. už visą dieną buvo priteista net mažiau nei 1,5 val. minimalaus darbo užmokesčio, o toks delspinigių dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

305.4.

31Teismas mini Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012, tačiau šioje civilinėje byloje remtis nurodyta kasacinio teismo nutartimi nebuvo pagrindo, kadangi kasacinio teismo praktika turi būti suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012 pasisakyta dėl tinkamo vartojimo sutarčių aiškinimo ir teismo teisės mažinti tokio pobūdžio sutartyje įtvirtintas netesybas. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilęs iš dviejų juridinių asmenų sudarytos statybos rangos sutarties, todėl vadovautis vartojimo sutartims skirtais kasacinio teismo išaiškinimais nėra pagrindo.

325.5.

33Teismas sprendime nurodo, kad sutartyje nustatytos neproporcingai didelės netesybos, o atsakovas iš dalies įvykdė sutartį, tačiau išsamiau šiuo klausimu sprendime nepasisakoma. Apeliantas pažymi, kad atsakovas iš tikrųjų iš dalies įvykdė sutartį, tačiau apeliantas ne tik neturi galimybės pasinaudoti atsakovo iš dalies atliktais darbais, bet ir turės papildomų išlaidų ir turės samdyti naujus rangovus, o dėl dokumentacijos trūkumo gali tekti atlikti neužbaigtus darbus iš naujo.

345.6.

35Sprendime nurodoma, kad „bylos duomenys rodo, kad, vykdant ginčo sutartį, abi šalys netinkamai vykdė kooperavimosi pareigą“, tačiau tokia išvada, kiek ji susijusi su apeliantu, nepagrįsta, kadangi apeliantas tinkamai vykdė kooperavimosi ir bendradarbiavimo pareigą ir kitas sutartines pareigas. Pažymėtina, kad išvada, jog apeliantas netinkamai vykdė kooperavimosi pareigą, nėra motyvuojama.

365.7.

37Apeliantui priteistina delspinigių suma turėtų būti didintina iki 100 Eur už kiekvieną dieną. Atkreiptinas dėmesys, kad analogiškai netesybų dydį kaip protingą ir racionalų pripažino ir Šiaulių apygardos teismas, kuris 2017-10-11 nutartimi BUAB „Arisanda“ bankroto byloje tenkino kreditoriaus UAB „Vaivorykštė“ prašymą patvirtinti 8 259,21 Eur kreditorinį reikalavimą, kuris kilo už bankrutuojančios įmonės įsipareigojimų nevykdymą.

385.8.

39Teismas iš priteistinų atsakovų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atėmė tik 600,00 Eur už priešieškinio surašymą. Tačiau analogiškai turėjo būti padaryta ir su kitomis išlaidomis, pavyzdžiui, atstovavimo teismo posėdžiuose išlaidomis, kadangi atsakovų atstovas teismo posėdžiuose atstovavo atsakovus ir pagal jų priešieškinį, kuris buvo atmestas, t. y. ir toje dalyje, kurioje byla buvo išspręsta apelianto naudai.

406.

41Atsakovai K. Š. ir MB „Kestvita“ pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą, kuriuo prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

426.1.

43Teismas nurodė CK 6.258 straipsnio 3 dalį, kurioje įtvirtinti du savarankiški pagrindai, kada teismas gali mažinti netesybas – jeigu jos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Taigi, teismo teisė mažinti netesybas kyla nustačius vieną arba abi šias sąlygas. Teismas nustatė abu minėto CK 6.258 straipsnio kriterijus.

446.2.

45Teismų praktikoje ne kartą buvo nurodyta, kad nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti, ar neteisėtais veiksmais pažeistos teisės, atsižvelgti į teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą. Taigi, apeliantas, siekdamas pagrįsti, jog jo prašomos priteisti netesybos yra protingo dydžio, galėjo (turėjo) pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės.

466.3.

47Apeliantas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra tinkamo dydžio, nepateikė pagristų įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės.

486.4.

49Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo naujus argumentus iš Luminor banko interneto svetainės apie metinę vartojimo kredito palūkanų normą ir susitarimo dėl „Visa platinum“ kredito kortelės sąskaitos sutarties. Šie argumentai nebuvo nurodyti ieškinyje, todėl turėtų būti atmesti.

506.5.

51Dėl apelianto argumentų, susijusių su priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžiu, pažymėtina, kad pagal CPK 93 str. 2 d., jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nors apeliantas ginčija priteistinas bylinėjimosi išlaidas, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas tik 3 procentais.

52Teismas

konstatuoja:

53Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

54IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

557.

56Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

578.

58Apeliacinėje instancijoje nagrinėjamas ginčas dėl priteistinų delspinigių dydžio ir bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

59Dėl netesybų dydžio mažinimo

609.

61Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 2 dalimi, nuo to momento, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, išskyrus atvejus, kai skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo. Įstatymas leidžia šalims iš anksto susitarti dėl netesybų, kaip pinigų sumos, išreikštos baudos ar delspinigių forma, kurią skolininkas privalėtų sumokėti kreditoriui, jeigu šis neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų prievolę (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis CK 6.70 straipsniu, netesybos atlieka esamų ir būsimų prievolių įvykdymo užtikrinimo funkciją, skatindamos šalis įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) yra skirta ir tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

6210.

63Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013; 2017 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-378/2017, 19 punktas).

6411.

65Aiškiai per didelėmis netesybos pripažįstamos tada, kai jos neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismas, nustatydamas, ar netesybos nėra akivaizdžiai per didelės, ir jas mažindamas, turi taikyti esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234-248/2016, 30 punktas).

6612.

67Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčo pastatą įsigijo už 289 620,02 Eur, o į ginčo pastatą iš viso 2019 m. sausio 2 d. investavo 584 480,35 Eur. Apeliantas yra privatus juridinis asmuo, kuris, investuodamas į pastatą, esantį ( - ), tikėjosi tam tikros materialinės grąžos iš padarytos investicijos. Kuo ilgiau tęsiasi pastato rekonstrukcija (kuri užsitęsė dėl atsakovo netinkamo sutarties vykdymo), tuo vėliau apeliantas gaus materialinę grąžą iš padarytos investicijos. Taigi, šiuo atveju apeliantas nuostolius kildina iš negautų pajamų, kurias būtų galėjęs gauti, jei atsakovai būtų atlikę darbus laiku.

6813.

69Teisėjų kolegijos neįtikino apelianto argumentai dėl jo patirtų nuostolių. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas nepateikė jokių leistinų įrodymų, patvirtinančių, kad buvo stabdomas kitų rangos sutarčių (vidaus apdailos, baldų, santechnikos įrenginių ar kt.) vykdymas ir kad dėl to ieškovas patyrė nuostolius. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovas apeliaciniu skundu atsisakė pusės ieškinio sumos, iš esmės pripažindamas, kad delspinigių suma yra per didelė.

7014.

71Šios bylos kontekste svarbi aplinkybė, kad šalys papildomu susitarimu Nr. ( - ) pratęsė terminą darbams pagal 2018-02-05 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) atlikti iki 2018-08-01 imtinai. Papildomo susitarimo ( - ) punktu susitarė, kad užsakovui bus pritaikyta 10 procentų nuolaida rangos sutarties priede Nr. ( - ) numatytiems darbų įkainiams. Be to, papildomo susitarimo Nr. ( - ) ( - ) punktu nustatyta, kad „<...> papildomi delspinigiai nebus skaičiuojami, jeigu Rangovas atliks darbus, numatytus šiame Susitarime, visa apimtimi, kokybiškai ir Susitarime nurodytais terminais <...>. Šalys susitaria, kad Užsakovai nereikalaus iš Rangovo netesybų, skaičiuotų už pagal Sutartis prisiimtų ir laiku neatliktų darbų vėlavimą, skaičiuotų iki šio Susitarimo sudarymo dienos, o iki šio Susitarimo sudarymo išrašytas delspinigių sąskaitas anuliuos, jeigu Rangovas pilnai ir laiku įvykdys šį Susitarimą ir visas su Užsakovais sudarytas Sutartis <...>. Jeigu Rangovas pažeis šiame Susitarime nurodytus terminus ar bet kuriuos Susitarime numatytus įsipareigojimus ir tarp šalių nebus sudarytas dar vienas rašytinis susitarimas, tai šiuo Susitarimu šalys patvirtina, kad Užsakovai turės teisę reikalauti, o Rangovas turės pareigą apmokėti visus delspinigius, kurie jau suskaičiuoti ir iki šio Susitarimo sudarymo dienos pagal Sutartis. Jeigu Rangovas pažeis šiame Susitarime nurodytus terminus, tai už kiekvieną pradelstą atlikti darbus dieną – ir toliau bus skaičiuojamos tokio paties dydžio netesybos, kokios numatytos atitinkamose Sutartyse.“

7215.

73Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ir į tai, kad pagal CK 6.209 str. 2 d. 2 p. nuostatą, numatančią, kad nustačiusi papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, nukentėjusi šalis gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius, tačiau ji negali taikyti kitų gynimosi būdų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą mažinti priteistiną delspinigių sumą, tačiau sutiktina ir su apelianto argumentais, kad delspinigių sumažinimas 40 kartų neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis CK 1.5 straipsnio nuostatomis pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl priteistinų delspinigių dydžio keistina, padidinant priteistą delspinigių sumą iki 2 000 Eur už laikotarpį nuo 2018-08-01 iki sutarties nutraukimo dienos.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pirmosios instancijos teisme

7516.

76Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė iš viso 1 186,00 Eur išlaidų – 846,00 Eur žyminio mokesčio už ieškinį išlaidų, 100,00 Eur žyminį mokestį už prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat 240,00 Eur išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

7717.

78Atsakovai prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1 963,00 Eur išlaidos už advokato atsakovams suteiktas teisines paslaugas ir atstovavimą. Advokato R. S. 2019 m. vasario 22 d. detalizuotoje užmokesčio už teisines paslaugas paskaičiavimo pažymoje Nr. ( - ) nurodyta, kad už priešieškinio ir atsiliepimo į ieškinį parengimą ir jų pateikimą mokėtina suma sudaro 1 200,00 Eur, neišskiriant atskirai už priešieškinio parengimą ir už atsiliepimo į ieškinį parengimą mokėtinų sumų, todėl, pirmosios instancijos teismo vertinimu, minėta suma dalintina lygiomis dalimis ir laikytina, kad už priešieškinio parengimą nustatytas 600,00 Eur atlygis. Priešieškinį atmetus, atsakovai neturi teisės į 600,00 Eur išlaidų už priešieškinio parengimą atlyginimą. Visos kitos išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, jų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtintų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teiktų procesinių dokumentų turinį ir apimtį, teismo posėdžių trukmę, bei tai, kad ieškinys patenkintas 3 procentais, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovai turi teisę lygiomis dalimis gauti 1 322,11 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

7918.

80Apeliantas ginčija, kad teismas iš priteistinų atsakovų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atėmė tik 600,00 Eur už priešieškinio surašymą, tačiau analogiškai turėjo būti padaryta ir su kitomis išlaidomis, pavyzdžiui, atstovavimo teismo posėdžiuose išlaidomis, kadangi atsakovų atstovas teismo posėdžiuose atstovavo atsakovus ir pagal jų priešieškinį, kuris buvo atmestas, t. y. ir toje dalyje, kurioje byla buvo išspręsta apelianto naudai.

8119.

82Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad tiek atsakovų atsiliepimas į ieškinį, tiek ir priešieškinis yra susiję su nesutikimu mokėti delspinigius už rangos sutarties ir papildomo susitarimo pažeidimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovai turėjo teisę priešieškiniu pareikštą reikalavimą išdėstyti atsiliepime į pareikštą ieškinį, tačiau pasirinko kitokią savo teisių gynimo formą, tačiau dėl to neturi patirti papildomų išlaidų. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškinį patenkinus iš dalies, t. y. pripažinus ieškovės teisę reikalauti priteisti netesybas pagal ginčo sutartį, priešieškinio patenkinimas nesukeltų materialiųjų teisinių padarinių. Atsižvelgus į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino atsakovų bylinėjimosi išlaidas 600,00 Eur suma.

8320.

84Atsižvelgiant į tai, kad priteistinos skolos dydis yra didinamas, ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma didinama proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (7,09 proc.) – 84,09 Eur, o atsakovams proporcingai nepatenkintai ieškinio reikalavimų daliai (92,91 proc.) – 1 266,36 Eur. Atlikus šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, atsakovams lygiomis dalimis iš ieškovės priteistinos 1 182,27 Eur bylinėjimosi išlaidos.

85Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

8621.

87Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, proporcingai paskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

8822.

89Ieškovas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už apeliacinio skundo parengimą patyrė 907,50 Eur dydžio išlaidas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos, redakcija galiojanti nuo 2015-03-20) 8.9 punkte už atsiliepimą į apeliacinį skundą numatytas maksimalus dydis – 2,5. Teismas sprendžia, kad už apeliacinį skundą prašomas priteisti 907,50 Eur išlaidų dydis nėra per didelis. Ieškovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė mokėjimo nurodymą apie sumokėtą 401,00 Eur dydžio žyminį mokestį.

9023.

91Atsakovai pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atsakovai patyrė 544,50 Eur dydžio išlaidas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos, redakcija galiojanti nuo 2015-03-20) 8.11 punkte už atsiliepimą į apeliacinį skundą numatytas maksimalus dydis – 1,3. Teismas sprendžia, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą prašomas priteisti 544,50 Eur išlaidų dydis nėra per didelis.

9224.

93Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, šalių patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme iš priešingos šalies priteistinos proporcingai patenkintai apeliacinio skundo daliai (CPK 93, 98 straipsnis). Įvertinęs anksčiau nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad buvo patenkinti 7,09 procentai ieškovės pareikštų reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovių priteistina 92,77 Eur (1 308,50 Eur × 7,09 proc.) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme. Atsakovams iš ieškovės priteistina iš viso 505,90 Eur (544,50 Eur x 92,91 proc.) bylinėjimosi išlaidomis atlyginti apeliacinės instancijos teisme. Įskaičius šalims priteistas bylinėjimosi išlaidas, atsakovėms iš ieškovės lygiomis dalimis priteistina 413,13 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme.

94Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

95Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimą pakeisti.

96Priteisti ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, į. k. ( - ), iš atsakovo MB „Kestvita“, į. k. ( - ), 2 000,00 Eur (du tūkstančius eurų).

97Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

98Priteisti iš ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė“, į. k. ( - ), atsakovui MB „Kestvita“, į. k. ( - ), bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme 1 182,27 Eur.

99Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimo dalį, kuria priešieškinis atmestas, palikti nepakeistą.

100Priteisti iš ieškovės UAB „Tikroji vaivorykštė“, į. k. ( - ), atsakovo MB „Kestvita“, į. k. ( - ) naudai 413,13 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Tikroji vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad ji kaip užsakovas su atsakove MB „Kestvita“ kaip... 8. 3.... 9. Taigi, nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas ginčas dėl atsakovės MB... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu... 13. 4.1.... 14. Teismas sprendė, kad įrodinėjimo pareiga dėl tinkamo ginčo sutarties... 15. 4.2.... 16. Netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir... 17. 4.3.... 18. Nagrinėjamu atveju atsakovei apskaičiuotų delspinigių dydis (28 200,00 Eur)... 19. 4.4.... 20. Teismas įvertino tai, kad abi šalys netinkamai vykdė kooperavimosi pareigą,... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. 5.... 23. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ prašo pakeisti... 24. 5.1.... 25. Apeliantas ginčo pastatą įsigijo už 289 620,02 Eur ir iš viso 2019 m.... 26. 5.2.... 27. Teismas nepagrįstai apelianto nuostolius susiejo su atsakovo atliktų darbų... 28. 5.3.... 29. Teismas priteisė 5,00 Eur delspinigių už vieną dieną, nors 1 val.... 30. 5.4.... 31. Teismas mini Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį... 32. 5.5.... 33. Teismas sprendime nurodo, kad sutartyje nustatytos neproporcingai didelės... 34. 5.6.... 35. Sprendime nurodoma, kad „bylos duomenys rodo, kad, vykdant ginčo sutartį,... 36. 5.7.... 37. Apeliantui priteistina delspinigių suma turėtų būti didintina iki 100 Eur... 38. 5.8.... 39. Teismas iš priteistinų atsakovų išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 40. 6.... 41. Atsakovai K. Š. ir MB „Kestvita“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 42. 6.1.... 43. Teismas nurodė CK 6.258 straipsnio 3 dalį, kurioje įtvirtinti du... 44. 6.2.... 45. Teismų praktikoje ne kartą buvo nurodyta, kad nustatant teisinį... 46. 6.3.... 47. Apeliantas, siekdamas pagrįsti, kad jo prašomos priteisti netesybos yra... 48. 6.4.... 49. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo naujus argumentus iš Luminor banko... 50. 6.5.... 51. Dėl apelianto argumentų, susijusių su priteistinų bylinėjimosi išlaidų... 52. Teismas... 53. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 54. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 55. 7.... 56. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 57. 8.... 58. Apeliacinėje instancijoje nagrinėjamas ginčas dėl priteistinų delspinigių... 59. Dėl netesybų dydžio mažinimo... 60. 9.... 61. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 2 dalimi, nuo to momento, kad skolininkas... 62. 10.... 63. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta,... 64. 11.... 65. Aiškiai per didelėmis netesybos pripažįstamos tada, kai jos neproporcingos,... 66. 12.... 67. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad ginčo pastatą įsigijo už 289... 68. 13.... 69. Teisėjų kolegijos neįtikino apelianto argumentai dėl jo patirtų... 70. 14.... 71. Šios bylos kontekste svarbi aplinkybė, kad šalys papildomu susitarimu Nr. (... 72. 15.... 73. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ir į tai, kad pagal CK 6.209 str. 2 d. 2... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pirmosios instancijos teisme... 75. 16.... 76. Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė iš viso 1 186,00 Eur išlaidų... 77. 17.... 78. Atsakovai prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 1 963,00 Eur... 79. 18.... 80. Apeliantas ginčija, kad teismas iš priteistinų atsakovų išlaidų advokato... 81. 19.... 82. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad... 83. 20.... 84. Atsižvelgiant į tai, kad priteistinos skolos dydis yra didinamas, ieškovui... 85. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme... 86. 21.... 87. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šalis, kurios naudai priimtas teismo... 88. 22.... 89. Ieškovas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už apeliacinio... 90. 23.... 91. Atsakovai pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už atsiliepimo į... 92. 24.... 93. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, šalių patirtos išlaidos advokato... 94. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 95. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimą... 96. Priteisti ieškovui UAB „Tikroji vaivorykštė“, į. k. ( - ), iš atsakovo... 97. Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.... 98. Priteisti iš ieškovo UAB „Tikroji vaivorykštė“, į. k. ( - ), atsakovui... 99. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimo... 100. Priteisti iš ieškovės UAB „Tikroji vaivorykštė“, į. k. ( - ),...