Byla 1-280-660/2012
Dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. Š. ir B. P. buvo sulaikytas, tai yra pasikėsino atvirai pagrobti svetimą turtą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 178 str. 2 d

1Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė,

2sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,

3dalyvaujant prokurorei Jolantai Petraitytei, nukentėjusiajam B. P., kaltinamajam A. N., jo gynėjui advokatui Vytautui Gineikai,

4viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

5A. N., a.k. ( - ) gim. 1984-02-14, Kauno m., lietuvis, LR pilietis, profesinio išsilavinimo, bedarbis, nevedęs, gyv. ( - ), teistas 6 kartus:

61. 2001-01-12 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 272 str. 2 d., 25 str. 1 d. - 2 m. laisvės atėmimo, remiantis LR BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams;

72. 2003-12-18 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 180 str. 1 d. - 1 m. 1 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius LR BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 3 metams;

83. 2005-04-22 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 1 d., 63 str. 1 d. - 1 m. 1 mėn. laisvės atėmimo, vadovaujantis LR BK 63 str., subendrinus su 2003-12-18 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė 1 m. 3 mėn. laisvės atėmimo;

94. 2005-11-21 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 2 d. - 1 m. 3 mėn. laisvės atėmimo, pritaikius LR BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., bausmė subendrinta su 2005-04-22 Kauno m. apylinkės teismo nuosprendžiu, galutinė bausmė - 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

105. 2007-03-09 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 4 d. - 35 paros arešto, į bausmės laiką įskaitytas išbūtas laikinajame sulaikyme laikas nuo 2006-12-17 iki 2006-12-19;

116. 2010-02-10 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 290 str. – 6 mėn. laisvės atėmimo. 2010-06-09 Marijampolės r. apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis LR ( - ) str., lygtinai paleistas neatlikus 1 mėn. 30 d. paskirtos laisvės atėmimo bausmės, teistumui neišnykus,

12kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. ir 284 str. 1 d.

13Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

14A. N. 2009 m. spalio 18 d. apie 13.10 val. Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime, esančioje Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje Nr. 22, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, paėmė 2 litrų talpos butelį „Šnekorių“ alaus, 5 litų vertės ir bandė nesusimokėjęs už prekę išeiti iš parduotuvės, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi L. Š. ir B. P. buvo sulaikytas, tai yra pasikėsino atvirai pagrobti svetimą turtą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d., 178 str. 2 d.

15Be to, tuo pačiu metu ir vietoje, viešoje vietoje - Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime esančioje Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje Nr. 22, po pasikėsinimo pagrobti svetimą turtą keikė necenzūriniais žodžiais B. P. ir elgdamasis įžūliai, be jokios priežasties, tyčia sudavė kumščiu B. P. į veido sritį, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą ir vandališkais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, metė stiklinį alaus butelį į B. P., pataikydamas į prekybos salėje stovėjusį UAB „Kalnapilio-Tauro grupei“ priklausantį alaus šaldytuvą, taip jį sugadino ir padarė UAB „Kalnapilio-Tauro grupei“ turtinę 687,69 litų žalą, tokiais savo veiksmais sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d.

16Įrodymų analizė.

17Kaltinamasis A. N. kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, prisipažino iš dalies, civilinį ieškinį pripažįsta. Parodė, kad jis užėjo į parduotuvę, paėmė butelį alaus 6 Lt vertės. Jį pastūmė B. P., jis jį pastūmė, išplūdo necenzūriniais žodžiais, metė butelį alaus, pataikė į šaldytuvą ir išėjo. Pavogti butelio alaus nenorėjo, pinigų turėjo ir centus padėjo ant prekystalio. Norėjo be eilės praeiti, eilėje stovėjo keli žmonės.

18Be paties kaltinamojo A. N. dalinio prisipažinimo, jo kaltė įrodyta nukentėjusiojo B. P., liudytojos L. Š. parodymais, specialisto išvadomis, įvykio vietos apžiūros, daiktų pateikimo, apžiūros, patrodymo atpažinti protokolais bei kita bylos medžiaga.

19Nukentėjusysis B. P. parodė, kad A. N. norėjo kažką išnešti iš parduotuvės, pardavėja neleido, tai jis puolė pardavėją, tuomet jis (B. P.) ją užstojo. A. N. išplūdo jį visokiais žodžiais, puolė mušti, o jis gynėsi. A. N. apmėtė jį buteliais, čipsais, skalbimo milteliais. Buteliu pataikė į šaldytuvą ir sudaužė stiklinę vitriną. Po to A. N. išbėgo iš parduotuvės, kad kokius nors pinigus būtų palikęs pardavėjai – nepastebėjo.

20Vadovaujantis ( - ) str. 1 d. 3 p., pagarsinti nukentėjusiojo B. P. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b.l. 71-72). Jis parodė, kad 2009-10-18 apie 13 val. jis buvo parduotuvėje, esančioje Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime. Į parduotuvę atėjo apie 20 m. amžiaus vaikinas. Minėtas vaikinas griebė plastikinį butelį alaus ir bandė išeiti nesusimokėjęs. Jis aiškiai matė, kad pastarasis su alumi bandė pasprukti. Jį sulaikė pardavėja ir paėmė alų. Vaikinas pastūmė pardavėją. Tada jis įsikišo į konfliktą ir sugriebė vaikiną. Vaikinas pradėjo jį vadinti įvairiais necenzūriniais žodžiais, bandė suduoti rankomis ir kojomis. Jam pavyko blokuoti kelis smūgius, tačiau vienas smūgis pataikė į kairę akį. Tada vaikinas matydamas, kad jis moka apsiginti, pradėjo mėtyti į jį įvairias prekes. Jis į jį metė stiklinį alaus butelį, pataikė į stiklinį vitrininį šaldytuvą. Nuo smūgio šaldytuvo stiklas sudužo. Po to, minėtas vaikinas staiga spruko iš prekybos salės į lauką ir sėdo į tamsios spalvos automobilį. Mano, kad vaikinas ateidamas į parduotuvę turėjo tikslą iš parduotuvės pagrobti prekes, nes automobilį buvo pastatęs atokiau, o ne aikštelėje, kuri yra prie pat parduotuvės. Gavęs smūgį į akį, jautė didelį skausmą. Nukentėjusysis B. P. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaip teisingus.

21Liudytoja L. Š. parodė, kad įvykis buvo prieš kelis metus, kai kažkoks vaikinas užėjęs į parduotuvę, paėmė butelį alaus ir norėjo išeiti nesumokėjęs. Ji liepė susimokėti. Vaikinas susistumdė su kitu pirkėju. Vadovaujantis ( - ) str. 1 d. 2 p., pagarsinti nukentėjusiojo liudytojos L. Š. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b.l. 65-66), liudytoja parodė, kad 2009-10-18 apie 13.10 val. ji dirbo Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvėje Nr. 22, esančioje Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, Drąseikių kaime. Į parduotuvę užėjo apie 20 m amžiaus vyriškis, kuris pasiėmė 2 litrų talpos plastikinį butelį „Šnekorių“ alaus ir paprašė jos cigaretės. Ji paaiškino, kad po vieną nepardavinėja. Tada minėtas vyriškis pasiėmė butelį alaus ir norėjo išeiti nesusimokėjęs. Ji vyriškiui pasakė susimokėti, tačiau pastarasis visiškai nekreipė į ją dėmesio. Parduotuvėje buvęs pirkėjas (pavarde Pašinas), taip pat pradėjo reikalauti, kad vyriškis susimokėtų už prekę. Tada minėtas vyriškis puolė Pašiną ir sudavė jam smūgius kumščiais ir kojomis. Kiek buvo smūgių, nežino. Matydama, kad vyriškis įsisiautėjo paspaudė apsaugos „Jungtis“ pavojaus mygtuką. Besimušantys vyriškiai išsiskyrė. Tada agresyviai nusiteikęs vyriškis pradėjo į visas puses mėtyti alaus butelius, sudaužė šaldytuvo vitrinos stiklą. Po to, vyriškis pasišalino įsėsdamas į tamsios spalvos automobilį. Liudytoja L. Š. patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus kaip teisingus.

22Per įvykio vietos apžiūrą 2009-10-18 apžiūrėta Kauno centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvės Nr. 22 prekybos salė, esanti adresu Kauno rajonas, Lapių seniūnija, Drąseikių kaimas. Įvykio vietos apžiūros metu paimtas 2 litrų talpos butelis alaus „Šnekorių“ su rankų pėdsakais ir pėdsakas, panašus į kraują, nuo parduotuvės durų vidinės pusės (b.l. 14-20).

23Specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-2436 (G1-2726) nustatyta, kad vienas piršto pėdsakas, rastas ant plastikinio 2 litrų talpos butelio, paimto įvykio vietos apžiūros metu, yra tinkamas asmens identifikavimui (b.l. 24-26).

24Specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-268 nustatyta, kad vienas piršto pėdsakas, išryškintas ant 2 litrų talpos plastikinio butelio, paimto įvykio vietos apžiūros metu, ir 2009-12-17 specialisto išvadoje Nr. 20-4-IS1-2436 (G1-2726) pripažintas tinkamu identifikavimui, yra paliktas A. N. kairės rankos smiliumi (b.l. 33-35).

25Specialisto išvada Nr. S 70/11 (01) nustatyta, kad nuoplovoje nuo durų apdailos yra žmogaus kraujas. Atlikus DNR tyrimą, gautas vieno vyriškos lyties asmens DNR profilis, kuris sutampa su A. N. DNR profiliu su 99,999999999999 % tikimybe (b.l. 41, 42).

26Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, kad nukentėjusysis B. P. atpažino A. N., kaip asmenį, kuris 2009-10-18 Drąseikių kaime, esančioje parduotuvėje mėtė prekes, sugadino parduotuvės inventorių, sudavė jam smūgį į kairę akį (b.l. 49-51).

27Asmens parodymo atpažinti protokolu nustatyta, kad nukentėjusysis B. P. atpažino A. N. kaip asmenį, kuris 2009-10-18 parduotuvėje elgėsi chuliganiškai, sudavė jam smūgį ( b.l. 52-54).

28Kauno centrinio vartotojų kooperatyvo raštu nustatyta, jog kooperatyvas civilinio ieškinio nereiškia, nes jų turtas nebuvo sugadintas. Buvo sugadintas alaus šaldytuvas priklausantis UAB „Kalnapilio-Tauro grupei“.

29Tarnybiniu pranešimu nustatyta, jog Kauno centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvės Nr. 22 vedėjas J. K. nurodė, jog 2009 m. 2 litrų talpos alaus „Šnekorių“ butelio kaina buvo 5 litai (t. 1, b.l. 64).

30Ikiteisminio tyrimo metu A. N. veikos buvo teisingai kvalifikuotos pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., kaip pasikėsinimas atvirai pagrobti svetimą turtą, ir 284 str. 1 d., t.y. kaip viešosios tvarkos pažeidimas.

31Byloje aukščiau ištirtais įrodymais yra besąlygiškai nustatyta, kad A. N. pasikėsino pavogti iš parduotuvės butelį alaus, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi buvo sulaikytas, ir viešoje vietoje – parduotuvėje - plūdo necenzūriniais žodžiais nukentėsusįjį, elgdamasis įžūliai, tyčia sudavė jam kumščiu į veidą, ir vandališkais veiksmais demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, metė stiklinį alaus butelį į nukentėjusįjį, pataikydamas į šaldytuvą, taip jį sugadino.

32Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis padarė nusikaltimus ir yra baustinas.

33Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų pavojingumo laipsnį, jų padarymo motyvus ir tikslus, kaltės formą ir rūšį, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (BK 54 str.).

34Kaltinamasis padarė tyčinius apysunkį ir nesunkų nusikaltimus (LR BK 11 str. 2, 3 d.).

35Kaltinamasis A. N. anksčiau teistas 6 kartus, nusikaltimus padarė esant neišnykusiam teistumui, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, nedirba (t. 1, b.l. 90-102, 110-113). Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, kaltinamasis baustinas laisvės atėmimo bausme.

36UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ pareiškė civilinį ieškinį dėl 687,69 Lt žalos priteisimo (t. 1, b.l. 58-63).

37Civilinis ieškinys tenkintinas kaip teisėtas ir pagrįstas ir iš kaltinamojo A. N. priteistina žalai atlyginti 687,69 Lt UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“. Ši žala padaryta tyčiniais neteisėtais kaltinamojo veiksmais, jos dydis patvirtinamas byloje esančia PVM sąskaita-faktūra (t. 1, b.l. 60), nukentėjusiojo, liudytojo, kaltinamojo parodymais.

38Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – 2 litrų talpos butelis alaus „Šnekorių“, saugomas Kauno AVPK Kauno rajono PK, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvei Nr. 22; A. N. seilių pavyzdys, saugomas Kauno AVPK Kauno rajono PK, sunaikintinas (BPK 94 str. 1 d. 4 p., 5 p.).

39Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., 297-308 str.,

Nutarė

40A. N. nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., ir nuteisti 1 (vieneriems) metams laisvės atėmimo.

41Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

42Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnę, ir paskirti subendrintą bausmę - 1 (vienerius) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

43Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

44Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2012-10-11.

45Į bausmės atlikimo laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo sulaikymo 2012-06-12 iki 2012-10-11 imtinai.

46Kardomosios priemonės suėmimo A. N. iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti, nuosprendžiui įsiteisėjus, ją panaikinti.

47Priteisti iš A. N., a.k. ( - ) UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ 687,69 Lt šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 69 ct) turtinės žalos atlyginimo.

48Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – 2 litrų talpos butelį alaus „Šnekorių“, saugomą Kauno AVPK Kauno rajono PK, grąžinti Kauno rajono centrinio vartotojų kooperatyvo parduotuvei Nr. 22; A. N. seilių pavyzdį, saugomą Kauno AVPK Kauno rajono PK, sunaikinti.

49Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,... 3. dalyvaujant prokurorei Jolantai Petraitytei, nukentėjusiajam B. P.,... 4. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 5. A. N., a.k. ( - ) gim. 1984-02-14, Kauno m., lietuvis, LR pilietis, profesinio... 6. 1. 2001-01-12 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 272 str. 2 d., 25 str. 1... 7. 2. 2003-12-18 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 180 str. 1 d. - 1 m. 1... 8. 3. 2005-04-22 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 1 d., 63 str. 1... 9. 4. 2005-11-21 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 2 d. - 1 m. 3... 10. 5. 2007-03-09 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 178 str. 4 d. - 35 paros... 11. 6. 2010-02-10 Kauno m. apylinkės teismo, pagal LR BK 290 str. – 6 mėn.... 12. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 2 d. ir 284... 13. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 14. A. N. 2009 m. spalio 18 d. apie 13.10 val. Kauno rajone, Lapių seniūnijoje,... 15. Be to, tuo pačiu metu ir vietoje, viešoje vietoje - Kauno rajone, Lapių... 16. Įrodymų analizė.... 17. Kaltinamasis A. N. kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, prisipažino iš... 18. Be paties kaltinamojo A. N. dalinio prisipažinimo, jo kaltė įrodyta... 19. Nukentėjusysis B. P. parodė, kad A. N. norėjo kažką išnešti iš... 20. Vadovaujantis ( - ) str. 1 d. 3 p., pagarsinti nukentėjusiojo B. P. parodymai,... 21. Liudytoja L. Š. parodė, kad įvykis buvo prieš kelis metus, kai kažkoks... 22. Per įvykio vietos apžiūrą 2009-10-18 apžiūrėta Kauno centrinio... 23. Specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-2436 (G1-2726) nustatyta, kad vienas piršto... 24. Specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-268 nustatyta, kad vienas piršto pėdsakas,... 25. Specialisto išvada Nr. S 70/11 (01) nustatyta, kad nuoplovoje nuo durų... 26. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu nustatyta, kad... 27. Asmens parodymo atpažinti protokolu nustatyta, kad nukentėjusysis B. P.... 28. Kauno centrinio vartotojų kooperatyvo raštu nustatyta, jog kooperatyvas... 29. Tarnybiniu pranešimu nustatyta, jog Kauno centrinio vartotojų kooperatyvo... 30. Ikiteisminio tyrimo metu A. N. veikos buvo teisingai kvalifikuotos pagal BK 22... 31. Byloje aukščiau ištirtais įrodymais yra besąlygiškai nustatyta, kad A. N.... 32. Tokiu būdu byloje įrodyta, kad kaltinamasis padarė nusikaltimus ir yra... 33. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytų nusikaltimų... 34. Kaltinamasis padarė tyčinius apysunkį ir nesunkų nusikaltimus (LR BK 11... 35. Kaltinamasis A. N. anksčiau teistas 6 kartus, nusikaltimus padarė esant... 36. UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ pareiškė civilinį ieškinį dėl 687,69 Lt... 37. Civilinis ieškinys tenkintinas kaip teisėtas ir pagrįstas ir iš kaltinamojo... 38. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – 2 litrų talpos... 39. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 115 str. 1 d., 297-308 str.,... 40. A. N. nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 2... 41. Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284... 42. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes... 43. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 44. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos –... 45. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti kardomajame kalinime išbūtą laiką... 46. Kardomosios priemonės suėmimo A. N. iki nuosprendžio įsiteisėjimo... 47. Priteisti iš A. N., a.k. ( - ) UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ 687,69 Lt... 48. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai... 49. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno...