Byla II-1176-244/2007
Dėl SĮ “Susisiekimo paslaugos” nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska, sekretoriaujant Daivai Čmukaitei, dalyvaujant paskyrusios administracinę nuobaudą, atstovui Arvydui Zaščiurinskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. T. skundą dėl SĮ “Susisiekimo paslaugos” nutarimo panaikinimo.

2Išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

32007-02-26 SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierius surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl S. T. padaryto pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - LR ATPK) 142 str. 1 d., nes jis 2007-02-26 apie 20.59 val. važiavo autobusu Nr. 482 maršrutu Nr. 53 tarp stotelių “Šeškinės kalvos”-“Širvintų” su vienkartiniu bilietu be teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento, tuo savo veiksmais pažeidė Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių 331 punkto reikalavimus (b.l. 14).

42007-02-26 SĮ “Susisiekimo paslaugos” (toliau - institucija, nagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą) įgaliotas pareigūnas nutarime dėl administracinio teisės pažeidimo nurodė, kad S. T. 2007-02-26 apie 20.59 val. važiavo autobusu Nr. 482 maršrutu Nr. 53 tarp stotelių “Šeškinės kalvos” - “Širvintų” su vienkartiniu bilietu be teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento. Nutarimu pagal LR ATPK 142 str. 1 d. skyrė administracinę nuobaudą – 15 litų baudą (b.l. 14).

5S. T. skundu (b.l. 2-6) prašo nutarimą panaikinti. Paaiškino, kad teisės aktai nenurodo, kad tik Lietuvos universiteto studento pažymėjimas laikytinas dokumentu, patvirtinančiu asmens teisę į transporto lengvatą, o tai reiškia, kad kitų ES valstybių studento pažymėjimai bei Lietuvos mokslininkų sąjungos nario pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad asmuo yra doktorantūros studentas, irgi laikytini tokiais dokumentais. Vilniaus mieste lengvatos suteikiamos tokiu būdu, kad pastatytų į diskriminacinę padėtį studentus, pasirinkusius kitų ES valstybių aukštąsias mokyklas, kas varžo šių studentų įsikūrimo laisvę ir pažeidžia EB Sutarties 43 str. 1 d.

6Institucijos, nagrinėjusios administracinio teisės pažeidimo bylą, atstovas A. Zaščiurinskas teismo posėdžio metu paaiškino, kad teisės aktai nustato, kad lengvatos taikomos tik tada, kai pateikiamos nustatytos formos pažymėjimai. S. T. pateikė užsienio šalies pažymėjimą. Prašė skundą atmesti.

7Liudytojas V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad S. T. važiavo su lengvatiniu bilietu ir nepateikė jokio pažymėjimo, kuris suteiktų teisę į lengvatą važiuojant transportu.

8Skundas tenkintinas.

9Pagal LR ATPK 142 str. 1 d. keleivių važiavimas be bilieto arba vaikų nuo septynerių iki šešiolikos metų vežimas be bilieto troleibusu, vietinio susisiekimo (miesto) autobusu ir maršrutiniu taksi, užtraukia baudą nuo dešimties iki dvidešimties litų.

10Pagal LR Kelių transporto kodekso 21 str. 3 d. važiavimo keleiviniu transportu lengvatas ir jų kompensavimo tvarką nustato įstatymai. Lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.

11Pagal LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. Nr. 478 nutarimo “Dėl LR transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo” 3 p. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras turi pateikti Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos dokumentų (pažymėjimų), suteikiančių teisę įstatyme numatytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius.

12Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių, patvirtintų 2005 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. I-967, 18 p. keleivis, įlipęs į autobusą arba troleibusą, privalo nedelsdamas pažymėti vienkartinį bilietą arba turėti galiojantį terminuotą bilietą; pažymėti vienkartinį bilietą su nuolaida ir turėti galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą; turėti galiojantį terminuotą vardinį bilietą su nuolaida ir galiojantį dokumentą, patvirtinantį asmens teisę į transporto lengvatą.

13Pagal LR Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 p. aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su šiomis nuolaidomis: 80 procentų – įsigyjantiems terminuotą vardinį važiavimo bilietą; 50 procentų – įsigyjantiems vienkartinį važiavimo bilietą.

14Byloje nustatyta, kad S. T. 2007-02-26 važiavo autobusu Nr. 482 maršrutu Nr. 53 ir pateikė institucijos darbuotojui vienkartinį bilietą su nuolaida be teisę į transporto lengvatą patvirtinančio dokumento. S. T. pateiktas Paryžiaus Panteon-Sorbonos universiteto studento pažymėjimas neatitinka dokumentų, suteikiančių teisę juos pateikusiems asmenims naudotis kelių transporto lengvatomis, pavyzdžio keliamų reikalavimų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Prancūzija yra Europos Sąjungos narė, S. T. studijuoja Prancūzijoje, ir į tai, kad pagal LR Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 p. aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaidomis, teismas daro išvadą, kad S. T. buvo nepagrįstai nubaustas pagal LR ATPK 142 str. 1 d. Tokiu atveju skundžiamas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-02-26 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

15Išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą, kompensavimas numatytas LR ATPK 279 str., kuris numato, kad turėtos išlaidos kompensuojamos nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams, tačiau nenumato galimybės pareiškėjui priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, todėl S. T. prašymas dėl išlaidų priteisimo netenkintinas.

16Skundžiamas nutarimas naikintinas, administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina (LR ATPK 250 str. 1 d. 1p.).

17Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.str., 124 str. 1 d. 2 p., 128 str.,

Nutarė

18Panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-02-26 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo S. T. pagal ATPK 142 str. 1 d. paskirta administracinė nuobauda – 15 Lt bauda, ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

19Skundą dalyje dėl išlaidų priteisimo atmesti.

20Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui ar per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska,... 2. Išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą,... 3. 2007-02-26 SĮ “Susisiekimo paslaugos” kontrolierius surašė... 4. 2007-02-26 SĮ “Susisiekimo paslaugos” (toliau - institucija, nagrinėjusi... 5. S. T. skundu (b.l. 2-6) prašo nutarimą panaikinti. Paaiškino, kad teisės... 6. Institucijos, nagrinėjusios administracinio teisės pažeidimo bylą, atstovas... 7. Liudytojas V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad S. T. važiavo su... 8. Skundas tenkintinas.... 9. Pagal LR ATPK 142 str. 1 d. keleivių važiavimas be bilieto arba vaikų nuo... 10. Pagal LR Kelių transporto kodekso 21 str. 3 d. važiavimo keleiviniu... 11. Pagal LR Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. Nr. 478 nutarimo “Dėl LR... 12. Pagal Važiavimo maršrutiniais autobusais ir troleibusais taisyklių,... 13. Pagal LR Transporto lengvatų įstatymo 5 str. 6 p. aukštųjų ir... 14. Byloje nustatyta, kad S. T. 2007-02-26 važiavo autobusu Nr. 482 maršrutu Nr.... 15. Išlaidų, turėtų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą,... 16. Skundžiamas nutarimas naikintinas, administracinio teisės pažeidimo byla... 17. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. Panaikinti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007-02-26 nutarimą administracinio... 19. Skundą dalyje dėl išlaidų priteisimo atmesti.... 20. Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...