Byla 2A-743-622/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Rimvidos Zubernienės, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Editai Linkutei, Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Oktopus“ atstovui advokatui Viačeslavui Žarkovui, atsakovo AB „Vakarų laivų gamykla“ atstovui A. D., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Oktopus“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-19 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Oktopus“ patikslintą ieškinį atsakovui AB „Vakarų laivų gamykla“, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankui dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 13 692,92 Lt (6 962 Lt už įėjimo sistemos turėklus ir 566 Lt palūkanas už termino sumokėti skolą praleidimą; 1 932,71 Lt palūkanas už 2006-06-28 projektavimo ir statybos rangos sutarties Nr. 1161 sąlygų pažeidimą; 4 232,21 Lt žalos atlyginimą, kuris susidarė dėl UAB „Oktopus“ faktoringo sutarties Nr. 0470607121202/42 sąlygų pažeidimo; 4 559,63 Lt žalos atlyginimą, kuris susidarė dėl darbo užmokesčio išmokėjimo uždelsimo ieškovo darbuotojai T. M.) sumą, 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2006-06-28 su atsakovu pasirašė projektavimo ir statybos rangos sutartį Nr. 1161 dėl įeigos kontrolės sistemos įrengimo adresu „( - )“, Klaipėda. Ieškovas pateikė atsakovui 69 000 Lt sumos laidavimo raštą, tačiau atsakovas, pažeisdamas sutarties 2.1.1. punktą, pervedė avansą pavėluotai (2006-07-20), dėl to buvo užvilkintas įrenginių įeigos kontrolės sistemos montavimo užsakymas. Atsakovas nesugebėjo laiku baigti statybos darbų ir suteikti rangos darbams vietos, dėl to ieškovas pradėjo montavimo darbus tik po 2006-10-01. Ieškovas 2006-08-09 su AB SEB banku pasirašė faktoringo sutartį, pagal kurią visos reikalavimo teisės pagal 2006-06-28 projektavimo ir statybos rangos sutartį dėl įeigos kontrolės sistemos įrengimo, adresu „( - )“, Klaipėda, buvo perleistos bankui. Faktoringo sutartimi buvo nustatytas faktoringo limitas – 160 000 Lt, terminas – iki 2007-08-08, ieškovo atsakomybė – 0,06 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną už savo įsipareigojimų laiku neįvykdymą. Nors atsakovas ir pažeidė sutarties sąlygas dėl rangos vietos suteikimo, įeigos kontrolės sistemos įrengimo darbai buvo atlikti sutartyje numatytu terminu ir 2006-11-15 buvo užbaigti statybos darbai centriniame kontroliniame Poste Nr. 1 bei perduoti atsakovui pagal perdavimo-priėmimo aktą. Pasirašant aktą trūkumų nebuvo nustatyta. 2006-11-15 atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita faktūra IND Nr. 1244644, kurios suma 161 876,53 Lt, tačiau šios sąskaitos atsakovas neapmokėjo. Ieškovui užbaigus darbus poste Nr. 2, tai sudarė 2 procentus viso darbų masto, galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas, atsakovui vengiant priimti atliktus darbus, buvo pasirašytas tik 2007-02-22, sistema buvo patikrinta bei pripažinta veikiančia. Dėl atsakovo veiksmų, vėlavimo atsiskaityti pagal 2006-06-28 projektavimo ir statybos rangos sutartį Nr. 1161, AB SEB bankas, vadovaudamasis faktoringo sutartimi, papildomai išieškojo iš ieškovo 4232,21 Lt delspinigius, kurie sudaro ieškovo tiesioginius nuostolius. Iki montavimo darbų pradžios pagal 2006-06-28 projektavimo ir statybos rangos sutartį Nr. 1161 atsakovo Kontrolės tarnybos vadovas A. R., kuris kuravo minėtų darbų projektavimą bei įrengimą, pateikė papildomą užsakymą – parengti elektroninio įėjimo laikiklių (turėklų) projektą. Buvo sutarta, kad ieškovas papildomai užsakys ir sumontuos turėklus. Atsakovo Kontrolės vadovas A. R. užtikrino, kad atsakovas apmokės minėtų darbų vykdymą atskirai pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. 2007-03-16 ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą AA Nr. 0113902 už prekes, įėjimo sistemos turėklus. 2007-03-23 raštu Nr. 61-110/1312 atsakovas grąžino PVM sąskaitą faktūrą motyvuodamas tuo, kad nėra jokio pagrindo ją apmokėti, t. y. nėra papildomo susitarimo, sutarties ar darbų atlikimo akto.

5Atsakovas UAB „Vakarų laivų gamykla“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad visus darbus ieškovas baigė tik 2007-02-22. Iki šios datos sistema neveikė ir negalėjo būti naudojama pagal paskirtį. Visus darbus atsakovė priėmė 2007-02-22, t.y. tą pačią dieną, kai gavo ieškovo rašytinį pranešimą apie pasirengimą perduoti visus darbus, kaip tai yra numatyta sutarties 3.1.1. punkte, t. y. nepraleidus 5 dienų termino. Ieškovas galėjo pabaigti visus darbus 2006 m. rudenį, išskyrus dviejų kortelių skaitytuvų įrengimą, nepriklausomai nuo posto Nr. 2, tačiau to nepadarė. 2007-03-16 atsakovas pervedė likusią sutarties kainos dalį, taip kaip tai yra numatyta sutarties 2.1.2. punkte, t. y. nepraleidus 30 dienų termino. Pinigai buvo pervesti ne tiesiogiai ieškovui, bet jo nurodytam bankui, su kuriuo ieškovą siejo faktoringo santykiai. Apie faktoringo santykius atsakovas pirmą kartą sužinojo 2006-11-17, kai gavo ieškovo be pagrindo išrašytą sąskaitą. Atsakovas abu mokėjimus atliko pagal sutarties numatytas sąlygas. Vykdydamas sutartį ieškovas centriniame praėjime įrengė įeigos sistemą, kurią be kitų sudedamųjų komponentų sudaro praėjimo laikiklių turėklai. Dar iki 2006-11-15 perdavimo priėmimo akto pasirašymo turėklus ieškovas sumontavo kaip visos sistemos dalį, tačiau sąskaita už turėklus buvo išrašyta tik 2007-03-16, t. y. po 6 mėnesių nuo turėklų sumontavimo.

6Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad apie reikalavimo teisės perleidimą AB SEB bankui pagal 2006 m. birželio 28 d. projektavimo ir statybos rangos sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo, atsakovui turėjo pranešti pats ieškovas, pateikdama PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma, kad atsakovas pagal šią sąskaitą privalo mokėti ne ieškovui, o AB SEB bankui. Atsakovas privalėjo iki 2006-12-15 sąskaitoje nurodytus pinigus sumokėti AB SEB bankui, tačiau atsakovas tik 2007-03-16 bankui pervedė 152740,30 Lt, nurodydamas, kad moka pagal dvi sąskaitas: IND Nr. 1244650 ir IND Nr. 1244644. Bankas iš gautos sumos pasidengė ieškovo UAB „Oktopus“ skolą bankui pagal 2006-06-28 faktoringo sutartį (skolą sudarė: faktoringo avansas – 145688,88 Lt, palūkanos – 2581,93 Lt, PVM – 464,75 Lt). Likusią sumą, gautą iš atsakovo – 4004,74 Lt – bankas pervedė ieškovui UAB „Oktopus“. Dėl šios priežasties, jog bankui buvo uždelsta sumokėti, bankas neišmokėjo ieškovui 3 046,68 Lt faktoringo avanso likučio.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-02-19 sprendimu ieškinį atmetė ir grąžino ieškovui UAB „Oktopus“ 59,56 Lt permokėtą žyminį mokestį. Teismas nurodė, kad ieškovui raštu neinformavus atsakovo apie rangos sutarties pakeitimus (darbų kainos didinimą), sutartį įvykdžius tinkamai, pasirašius objekto perdavimo-priėmimo aktą, ieškovas prarado įstatyme įtvirtintą galimybę reikalauti atlyginti papildomų darbų kainą ir privalėjo įvykdyti sutartį už joje nustatytą kainą. Esant nurodytoms aplinkybėms, laikytina, kad praėjimo sistemos turėklai yra neatskiriama sudedamoji įeigos kontrolės sistemos dalis ir šalių sutartyje numatyta darbų kaina apima ir turėklų kainą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo įsiskolinimą už praėjimo sistemos turėklų montavimą, atmestinas kaip nepagrįstas, taip pat atmestinas ir su pirmuoju reikalavimu betarpiškai susijęs reikalavimas priteisti 566 Lt palūkanas. Atsakovas savo prievolę galutinai atsiskaityti už atliktus rangos darbus įvykdė tinkamai ir laiku, t. y. nepraleidęs sutartyje numatyto 30 dienų termino, todėl ieškovo reikalavimas dėl 1932,71 Lt palūkanų priteisimo už netinkamai įvykdytą sutartinę prievolę yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Atsakovas AB „Vakarų laivų gamykla“ nebuvo minėtos faktoringo sutarties šalis, todėl neatsako už nuostolius, atsirandančius iš faktoringo sutarties, kurių negalėjo numatyti sudarant 2006-06-28 projektavimo ir rangos sutartį su ieškovu. Ieškovo reikalavimas dėl 4559,63 Lt ir 4232,21 Lt nuostolių priteisimo iš atsakovo atmestinas, kaip nepagrįstas.

8Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Oktopus“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-19 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Oktopus“ ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad teismas pažeidė sutarties aiškinimo taisykles, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus. Atsakovas pasiūlė ieškovui dalyvauti konkurse dėl Įeigos kontrolės sistemos įrengimo, adresu „( - )“. Atsakovas pateikė sistemos projektavimo techninę užduotį. Užsakovas užsakė 2 skirtingas, savarankiškas įeigos kontrolės sistemos dalis. Tai patvirtino teisme liudytojas E. J., atsakovo AB „Vakarų laivų gamykla“ turto valdymo direktorius. Pagal minėtą užduotį rangovas (ieškovas) paskaičiavo darbų sąmatą ir pateikė užsakovui. Darbų sąmatoje dėl prekių – turėklų kainos aptartos nebuvo. Pagal rangos sutartį nebuvo numatyta atskirų atliekamų etapų darbų priėmimas. Sutarties 2.1.2 p. buvo sutarta, kad likusią p. 1.1 nurodytos sumos dalį – atsakovas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamo rangos darbų atlikimo ir sąskaitos pateikimo. Teismas netinkamai aiškino sutarties turinį bei įrodymų visumą. Įeigos kontrolės sistema nėra visiškai įrengta. Postas Nr. 1 ir postas Nr. 2 yra veikiančios įeigos kontrolės sistemos dalis. Rangos sutartimi įeigos kontrolės sistema tobulinama prijungimo būdu.

9Apeliantas taip pat teigia, kad teismas sprendime neatskleidė sutarties įvykdymo pavėlavimo faktą, nepasisakė dėl darbų pridavimo pavėlavimo priežasties. Ieškovas negalėjo pradėti rangos darbų poste Nr. 1 ir poste Nr. 2 dėl atsakovo kaltės. Užsakovas (atsakovas) 2006-07-10 sudarė statybos rangos sutartį su K. Stasyčio firma „Rekosta“ dėl centrinės kontrolės punkto remonto. Postas Nr. 1 pateko į minėtą teritoriją. Darbai turėjo prasidėti 2006-07-25 ir baigtis 2006-08-25. Akivaizdu, kad atsakovas sudarydamas sutartį su „Rekosta“ negalėjo tinkamai vykdyti 2006-06-28 sutarties sąlygų. Iš liudytojo E. J. parodymų neginčijamai nustatyta, kad atsakovas iki 2007 m. vasario mėn. vykdė statybos darbus poste Nr. 2. Būtent dėl atsakovo kaltės, ieškovas baigė rangos darbus poste Nr. 1 2006-11-15, o poste Nr. 2 2007-02-22. Ieškovas su AB SEB banku 2006-08-09 pasirašė faktoringo sutartį. Ieškovas už pasiskolintus pinigus mokėjo faktoringo sutartimi nustatytą palūkanų normą. Atsakovas patvirtino, jog 2006-11-15 gavo sąskaitą faktūrą IND Nr. 1244644, kurioje buvo pranešta, jog ieškovas savo piniginius reikalavimus perleido AB SEB bankui. Todėl atsakovas privalėjo vykdyti prievolę AB SEB bankui iki 2006-12-15. AB SEB bankas, vadovaudamasis faktoringo sutartimi, paildomai išieškojo iš ieškovo 4 232,21 Lt delspinigius, tai sudaro ieškovo tiesioginius nuostolius dėl atsakovo netinkamo sutarties vykdymo. Be to, palyginus sutartyje apibrėžtus rangovo darbų atlikimo įsipareigojimų apimtį su faktiškai atliktu darbų bei prekių apimtimi, matyti, kad sutartimi buvo numatyta įeigos kontrolės sistemos kaina be turėklų kainos. Tačiau teismas iš viso neanalizavo ir sprendime nepasisakė dėl ieškovo teiginių, kad atsakovas 2006-09-09-08 pateikė tik turėklų brėžinį, o sąmatoje jų kaina aptarta nebuvo. Be to, teismas neatsižvelgė ir tinkamai neįvertino šalių tarpusavio praktikos bei elgesio. Teismas neanalizavo šalių ikisutartinių santykių. Abiejų šalių elgesys rodo, jog faktiškai susiklostę prekių-turėklų užsakymo procedūra atitiko abiejų šalių valią. Teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas reglamentuojančias civilinės atsakomybės principus. Atsakovas atsiskaitė už atliktus rangos darbus poste Nr. 1 tik 2007-03-16, dėl ko ieškovas negavo numatyto pelno, ieškovas neturėjo galimybės įvykdyti savo pareigos VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl ko atsirado įsiskolinimai valstybės biudžetui bei darbuotojams. 2007 m. buvo atleista ieškovo buhalterė T. M., su kuria laiku nebuvo atsiskaityta. Dėl darbo užmokesčio išmokėjimo uždelsimo ieškovo sąskaitos buvo areštuotos, o Klaipėdos miesto apylinkės teismas priteisė T. M. iš ieškovo 4 559,63 Lt, kas sudaro ieškovo tiesioginius nuostolius dėl atsakovo netinkamo sutarties vykdymo.

10Atsakovas AB „Vakarų laivų gamykla“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir taikyti ieškinio senaties terminą, jei ieškovas tikslintų (keistų) apeliacinį skundą reikalaudamas netesybų priteisimo. Nurodo, kad yra įsitikinęs, jog visas savo prievoles pagal sutartį įvykdė tinkamai ir dėl to ieškovas neturi pagrindo reikalauti nuostolių atlyginimo. Pagal sutartį „rangos darbai“ reiškė ne tik įrangos montavimo darbus, bet „įeigos kontrolės sistemos įrengimą“ (Sutarties 1.1. p.). Darbai turėjo būti pradėti 2006-07-26, o baigti – 2006-10-23. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų patvirtinančių tariamą darbo vietos neparuošimą darbui aptariamu laikotarpiu. Dalį darbų ieškovas pabaigė 2006-11-15, tačiau sistema neveikė, o atsakovas negavo to, ko tikėjosi iš sutarties. Tai patvirtina ir 2006-11-15 perdavimo-priėmimo aktas, kuriame aiškai nurodyta, jog perduoti ir priimti yra tik „įrenginiai“. Sistema galutinai buvo buvo priduota tik 2007-02-22, ką patvirtina tos pačios dienos perdavimo-priėmimo aktas, kuriame aiškiai nurodyta, jog tik dabar perduota ir priimta yra visa „sistema“. Ieškovas turėjo galimybę pabaigti sistemą be posto Nr. 2, tačiau laiku nepadarė netgi to, nes sistema tinkamai neveikė – nei poste Nr. 1, nei poste Nr. 2 - iki pat 2007-02-22. Sutartis buvo pasirašyta remiantis techniniu projektu, kuris aiškai numato Turėklus, kaip sudėtinę įeigos sistemos dalį. Sutartis apėmė ir projektavimą. Taigi ieškovas ne tik vykdė rangos darbus, bet buvo ir projekto autorius. Tokiu būdu atsakovas pagrįstai manė, kad tai yra sutarties dalyko dalis. Be to, ieškovas neturi teisės reikalauti sumokėti už turėklus, kadangi apie papildomų darbų egzistavimą ir jų kainą atsakovui buvo pranešta tik po pusės metų.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 2006-06-28 buvo sudaryta Projektavimo ir statybos rangos sutartis dėl įeigos kontrolės sistemos įrengimo, adresu „( - )“, Klaipėda, kurioje sutarta darbų kaina buvo 228 740,29 Lt (b. l. 15-16). Sutarties dalykas buvo įeigos kontrolės sistemos įrengimas pagal 2006 m. techninį projektą bei lokalinę sąmatą (b. l. 72-78). Projektavimo ir statybos rangos sutartimi rangovas (ieškovas) įsipareigojo projektavimo rangos darbus pagal projektavimo techninę užduotį pradėti 2006-06-29 ir baigti 2006-09-29 (Sutarties 4.1, 4.2. punktai), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šios sutarties pasirašymo pateikti užsakovui 69000 Lt sumos sutarties atlikimo laidavimą, o užsakovas įsipareigojo laiku suteikti rangos darbų vietą, apmokėti kokybiškai atliktus darbus tokia tvarka – užsakovas (atsakovas) AB „Vakarų laivų gamykla“ įsipareigojo 69 000 Lt sumokėti rangovui (ieškovui) avansu po to, kai bus pateiktas laidavimo raštas, o likusią sumos dalį – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamo rangos darbų atlikimo ir sąskaitos pateikimo, pradedant skaičiuoti terminą nuo to fakto, kuris įvyko vėliausiai (Sutarties 2.1.1., 2.1.2., 4.13. punktai) (b. l. 15-16). Ieškovas 2006-07-17 pateikė atsakovui Atlikimo laidavimo raštą Nr. 7830 dėl 69 000 Lt (b. l. 89), o atsakovas 2006-07-19 pagal mokėjimo nurodymą Nr. 17302 pervedė ieškovui 69000 Lt avansą (b. l. 90). Tarp šalių 2006-11-15 buvo pasirašytas įėjimo kontrolės įrenginių perdavimo-priėmimo aktas, darbų ir išlaidų suma 161 876,53 Lt (b. l. 17). Ieškovas 2006-08-09 su AB SEB banku pasirašė faktoringo sutartį Nr. 0470607121202/42, pagal kurią visos reikalavimo teisės pagal 2006-06-28 Projektavimo ir statybos rangos sutartį dėl įeigos kontrolės sistemos įrengimo, adresu „( - )“, Klaipėda, buvo perleistos AB SEB bankui. Faktoringo sutartimi buvo nustatytas faktoringo limitas – 160 000 Lt, terminas – iki 2007-08-08, ieškovo atsakomybė – 0,06 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną už savo įsipareigojimų laiku neįvykdymą (Faktoringo sutarties 32 punktas ) (b. l. 131-137). Tarp šalių 2007-02-22 buvo pasirašytas galutinis atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas (įrengta ir perduota eksplotuoti įėjimo kontrolės sistema) (b. l. 22). Atsakovas 2006-03-16 pagal mokėjimo nurodymą Nr. 0000023079 pervedė likusią sutarties kainos dalį (152 740,30 Lt) ieškovo nurodytam bankui (su kuriuo ieškovą siejo faktoringo santykiai) taip, kaip yra numatyta sutarties 2.1.2. punkte, t. y. nepraleidęs 30 dienų termino (b. l. 91). Ieškovas 2007-03-16 atsakovui išrašė 6 962 Lt PVM sąskaitą faktūrą už įėjimo sistemos turėklus iš nerūdijančio plieno (b. l. 29). Atsakovas 2007-03-23 šią PVM sąskaitą faktūrą grąžino ieškovui ir nurodė, kad nėra jokio pagrindo ją apmokėti, t. y. nėra papildomo susitarimo, sutarties ar darbų atlikimo akto (b. l. 30).

13Ieškovas byloje pateikė reikalavimus atlyginti nuostolius, susidariusius dėl atsakovo sutartinių prievolių įvykdymo vėlavimo. Ieškovo nurodytus nuostolius sudaro ieškovo sumokėtos palūkanos pagal faktoringo sutartį trečiajam asmeniui (AB SEB bankui), vienam iš ieškovo darbuotojų sumokėtas priteistas darbo užmokestis, neapmokėti papildomi rangos darbai.

14Ieškovas centriniame įėjime įrengė įeigos sistemą, kurią, be kitų sudedamųjų komponentų, sudaro ir įėjimo laikiklių turėklai. Apeliantas teigia, kad atsakovas jam privalo sumokėti už papildomą darbą, t. y. už įėjimo laikiklių turėklų įrengimą.

15Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statyboms atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Tarp šalių 2008-06-28 buvo sudaryta projektavimo ir statybos rangos sutartis, kurios pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Sutarties objektas buvo įeigos kontrolės sistemos įrengimas, esant atskiram pateiktam užsakovo nurodymui (Sutarties 1.1. punktas). Sutarties dalykas buvo projektavimo ir rangos darbai remiantis 2006 m. ieškovo techniniu projektu bei lokaline sąmata. Sutartimi šalys susitarė, kad ieškovas atliks techninio projekto pagrindu parengtoje lokalinėje sąmatoje nurodytus darbus, o atsakovas už juos sumokės.

16CK 6.192 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Projektavimo ir statybos rangos sutarties 5.3. punkte buvo nustatyta, kad šalys gali bendru rašytiniu ir patvirtintu parašais šalių susitarimu nustatyti kitokias, LR teisės aktams neprieštaraujančias, šios sutarties sąlygas, jas keisti, pildyti.

17Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo turėjo būti sudarytas rašytine forma. Todėl apeliacinio skundo teiginiai, kad faktiškai susiklosčiusi prekių - turėklų užsakymo procedūra atitiko abiejų šalių valią ir jų įrengimas turėtų būti laikomas papildomais darbais, yra nepagrįsti.

18Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas pažeidė sutarties aiškinimo taisykles, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus.

19CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

20Teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje esančia 2008-06-28 Projektavimo ir statybos rangos sutartimi (b. l. 15-16), projektavimo technine užduotimi (b. l. 75-77), 2006-11-15 perdavimo-priėmimo aktu (b. l. 17), 2007-02-22 atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu (b. l. 27) ir įvertinusi kitus byloje esančius įrodimus, daro išvadą, kad ieškovas neatliko papildomų darbų pagal 2008-06-28 Projektavimo ir statybos rangos sutartį, nes įėjimo laikiklių turėklai yra sutarties dalyko dalis. Sutarties dalykas apėmė visą dviejų postų įeigos sistemos įrengimą ir paleidimą – projektavimo ir rangos darbai bei programinės įrangos įdiegimas ir paleidimas.

21Todėl pirmosios instancijos teismo sprendime pagrįstai nurodyta, kad įėjimo sistemos turėklai yra neatskiriama sudedamoji įeigos kontrolės sistemos dalis ir šalių sutartyje numatyta darbų kaina apima ir turėklų kainą, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo įsiskolinimą už praėjimo sistemos turėklų montavimą atmestinas kaip nepagrįstas.

22Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Vienas iš svarbiausių sutarties aiškinimo principų – jos tikslų aiškinimas. Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, vienos ar kitos sąlygos prasmę ir kt. Be to, sutarties tikslai padeda nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, šalių tarpusavio teisių ir pareigų mastą.

23Projektavimo ir statybos rangos sutartimi rangovas (ieškovas) įsipareigojo projektavimo rangos darbus atlikti pagal projektavimo techninę užduotį (b. l. 75). Projektavimo techninėje užduotyje numatyta, kad pagrindinė įeigos kontrolės sistemos paskirtis – patekimo į patalpas/teritorijas ribojimas ir apskaita. Be to, vienas iš techninių reikalavimų įeigos kontrolės sistemai – „Turniketai turi automatiškai užsiblokuoti pagal nustatytą darbo laiką, kad įeiti galima būtų tik su nuotoline kortele“ (b. l. 75). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad užsakovui įeigos kontrolės sistema yra reikalinga patekimo į patalpas/teritorijas ribojimui ir apskaitai, įeigos kontrolės sistema be turniketų (turėklų) negalėtų atlikti vienos iš pagrindinių savo funkcijų, t. y. patekimo į patalpas/teritoriją ribojimo. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2008-06-28 Projektavimo ir statybos rangos sutarties tikslas ir buvo sukurti įeigos kontrolės sistemą, kuri padėtų riboti patekimą į patalpas/teritoriją. Apeliantas vykdydamas rangos darbus vadovavosi projektavimo technine užduotimi, todėl kaip protingas verslo subjektas turėjo įvertinti šias aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 1 dalis).

24Apeliantas (ieškovas) teigia, jog atsakovas vėlavo įvykdyti prievolę, t. y. nesumokėjo mokėtinų sumų laiku ir ieškovas dėl to patyrė nuostolius.

25Apeliantas (ieškovas) reikalauja atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro ieškovo sumokėtos palūkanos pagal faktoringo sutartį trečiajam asmeniui (AB SEB bankui). Pažymėtina, kad atsakovas nėra anksčiau nurodytos faktoringo sutarties šalis. CK 6.258 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad neįvykdžiusi prievolės įmonė (verslininkas) atsako tik už tuos nuostolius, kuriuos ji numatė ar galėjo protingai numatyti sutarties sudarymo metu kaip tikėtiną prievolės neįvykdymo pasekmę. Tačiau atsakovas (užsakovas) nėra atsakingas už šiuos ieškovo nuostolius, kadangi jis jų nenumatė ir negalėjo numatyti Projektavimo ir statybos rangos sutarties sudarymo metu. Be to, apeliantas su trečiuoju asmeniu AB SEB banku faktoringo sutartį sudarė gerokai vėliau (2006-08-09), nei su atsakovu buvo sudaryta Projektavimo ir statybos rangos sutartis (2006-06-28).

26Apelianto reikalavimas atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl priteisto darbo užmokesčio sumokėjimo vienam iš savo darbuotojų, taip pat yra nepagrįstas. Byloje esantys duomenys leidžia teigti, jog atsakovas tinkamai vykdė sutartį, ieškovo atliktus darbus apmokėjo nustatytais terminais. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo manyti, kad atsakovas nevykdė savo pareigų, t. y. elgėsi neteisėtai, todėl civilinei atsakomybei atsirasti nėra pagrindo (CK 6.426 straipsnio 1 dalis).

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-19 sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-19 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su patikslintu... 4. Ieškovas nurodė, kad 2006-06-28 su atsakovu pasirašė projektavimo ir... 5. Atsakovas UAB „Vakarų laivų gamykla“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 6. Trečiasis asmuo AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-02-19 sprendimu ieškinį atmetė ir... 8. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Oktopus“ prašo panaikinti Klaipėdos... 9. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas sprendime neatskleidė sutarties... 10. Atsakovas AB „Vakarų laivų gamykla“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad tarp šalių 2006-06-28 buvo... 13. Ieškovas byloje pateikė reikalavimus atlyginti nuostolius, susidariusius dėl... 14. Ieškovas centriniame įėjime įrengė įeigos sistemą, kurią, be kitų... 15. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 16. CK 6.192 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad sutarties pakeitimas arba papildymas... 17. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog... 18. Apeliaciniame skunde teigiama, kad teismas pažeidė sutarties aiškinimo... 19. CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius... 20. Teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje esančia 2008-06-28 Projektavimo ir... 21. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendime pagrįstai nurodyta, kad įėjimo... 22. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia... 23. Projektavimo ir statybos rangos sutartimi rangovas (ieškovas) įsipareigojo... 24. Apeliantas (ieškovas) teigia, jog atsakovas vėlavo įvykdyti prievolę, t. y.... 25. Apeliantas (ieškovas) reikalauja atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro ieškovo... 26. Apelianto reikalavimas atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl priteisto darbo... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 29. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-19 sprendimą palikti nepakeistą....