Byla B2-1036-194/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Batrans“ (registracijos adresas Liejyklos g. 1a, Šiauliai, juridinio asmens kodas 110774454)

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Batrans“ (registracijos adresas Liejyklos g. 1a, Šiauliai, juridinio asmens kodas 110774454),

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Batrans“. Ieškovas nurodė, kad įmonė už apdraustuosius privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau UAB „Batrans" šios nuostatos visiškai nepaiso, jos nevykdo. UAB „Batrans" skola 2012-07-01 yra 8962,85 Lt (8472,93 Lt VSD įmokų ir 489,92 Lt VSD delspinigių). Ieškovas šio draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymų numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti susidariusią skolą. VSDFV Šiaulių skyriui, laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30 pagal mokėjimo nurodymus, kredito įstaigos iš UAB „Batrans" sąskaitos piniginių lėšų nepervedė. Antstolio kontora laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-06-30 piniginių lėšų taip pat nepervedė. 2012-03-12 atsakovui UAB „Batrans“ buvo išsiųstas raštas Nr. (8.1)S-9749, jog įmonei toliau nevykdant pareigų, nemokant valstybinio socialinio draudimo įmokų, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. UAB „Batrans" į tai nesureagavo, nesumokėjo skolos. Iš 2009-12-31 balanso matyti, kad įmonė turto turėjo už 3 422 381,00 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 3 356 167,00 Lt; iš 2009-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai. Iš Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos rašto matyti, kad 2012-07-01 UAB “Batrans” skolinga valstybės ir savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams 14 240,91 Lt. Ieškovo nuomone, atsakovas neketina atsiskaityti su darbuotojais bei kitais kreditoriais ir daro išvadą, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla UAB „Batrans“. Bankroto administratoriumi siūlo UAB „Tytus“ (registracijos adresas Gytarių g. 21, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 128).

3Atsakovas UAB „Batrans“ atsiliepimu į ieškinį sutinka, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla. Nurodė, jog jokių finansinių dokumentų pateikti negali, nes visi 2010-2012 metų įmonės finansiniai dokumentai yra pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR ĮBĮ 2 straipsnio aštunta dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš byloje esančių duomenų: 2009-12-31 balanso (21-22 b. l.), pelno (nuostolių) ataskaitos (23 b. l.), iš 2009 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto ( 27-33 b. l.) matyti, kad įmonė dirbo nuostolingai. Iš Šiaulių apskrities VMI rašto (38 b. l.) matyti, kad 2012-07-01 valstybės, savivaldybės biudžetams ir valstybės pinigų fondams skolingas 14 240,91 Lt. Todėl teismas daro išvadą, kad finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminai yra suėję ir pradelsti daugiau nei aštuonis mėnesius, kad įmonės skolos viršija į jos balansą įrašyto turto vertę. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, todėl UAB „Batrans“ keltina bankroto byla (LR ĮBĮ 9 straipsnio penktos dalies pirmas punktas).

7Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Tytus“ (registracijos adresas Gytarių g. 21, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 128), kuri pateikė sutikimą administruoti UAB „Batrans“. Nenustatyta aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio ketvirtoje dalyje, dėl kurių UAB „Tytus“ negalėtų būti administratoriumi.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 10 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

9Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Batrans“ (registracijos adresas Liejyklos g. 1a, Šiauliai, juridinio asmens kodas 110774454).

10Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ administratoriumi paskirti UAB „Tytus“ (registracijos adresas Gytarių g. 21, Šiauliai, leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 128).

11Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ (registracijos adresas Liejyklos g. 1a, Šiauliai, juridinio asmens kodas 110774454) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir pinigines lėšas banke ir sąskaitoje iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

12Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

13Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Batrans“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo.

14Nustatyti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10 straipsnio ketvirtos dalies trečiame ir ketvirtame punktuose bei 11 straipsnyje.

16Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ kreditorius dalyvauti bankroto byloje trečiaisiais asmenimis.

17Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

18Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ vadovą ar jo pareigas einantį asmenį per 15 dienų po šios nutarties įsiteisėjimo, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

19Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos uždaroji akcinė bendrovė „Batrans“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Jolanta Badaugienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius... 3. Atsakovas UAB „Batrans“ atsiliepimu į ieškinį sutinka, kad įmonei... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio... 6. Iš byloje esančių duomenų: 2009-12-31 balanso (21-22 b. l.), pelno... 7. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Tytus“ (registracijos adresas... 8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 10... 9. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Batrans“... 10. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“... 11. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti uždarosios akcinės... 12. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties nuorašą dėl uždarosios... 13. Uždrausti uždarajai akcinei bendrovei „Batrans“ vykdyti visas finansines... 14. Nustatyti terminą uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ kreditorių... 15. Pavesti bankroto administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR ĮBĮ 10... 16. Įtraukti uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ kreditorius dalyvauti... 17. Įpareigoti bankroto administratorių per 20 dienų nuo nutarties iškelti... 18. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Batrans“ vadovą ar jo... 19. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 20. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos uždaroji akcinė bendrovė... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...