Byla 2A-1307-232/2012
Dėl sutartinės prievolės tinkamo įvykdymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Aldonos Tilindienės, Andriaus Ignoto, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Z. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Z. L. ieškinį atsakovui „Swedbank Life Insurance SE“, veikiančiam Lietuvoje per filialą dėl sutartinės prievolės tinkamo įvykdymo.

2kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad 1998-05-06 tarp ieškovo ir AB „Lietuvos draudimas“ (teises ir pareigas perėmė „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvoje veikiantis per filialą) buvo sudaryta draudimo sutartis Nr. 2200224256417 su papildoma garantija, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pasikeitus lito ir JAV dolerio kursui perskaičiuoti draudimo sumas taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną. Draudimo sutarties sudarymo dieną ieškovo pasirinktos kaupimo sumos,- 15 000,00 Lt vertė buvo 3 750,00 JAV dolerių. Pasibaigus Draudimo sutarties galiojimo terminui atsakovas draudimo išmoką apskaičiavo pagal išmokos išmokėjimo dienos - 2009-04-16 oficialų lito ir JAV dolerio santykį ir išmokėjo ieškovui 10 302,00 Lt. Ieškovas nurodė, kad atsakovas netinkamai įvykdė sutartinę prievolę, nesilaikė draudimo sutarties papildomos garantijos sąlygų ir prašo iš atsakovo priteisti 5 456,70 Lt neišmokėtos draudimo išmokos su palūkanomis, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad 1998-05-06 draudimo sutartis buvo sudaryta su papildoma valiutine garantija (draudimo sumos, įmokos ir išmokos paskaičiuojamos taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną). Ieškovo mokamos įmokos turėjo atitikti 34,50 JAV dolerio, o atsakovo mokama išmoka – 3 750,00 JAV dolerių. Ieškovas nereiškė pretenzijų dėl įmokų dydžių, taip pat dėl sutarties vykdymo kai jam pagal išmokėjimo dienos JAV dolerio kursą buvo išmokama draudimo išmoka dėl patirtos traumos. Pasibaigus sutarčiai atsakovas paskaičiavo 3 750,00 JAV dolerių kaupimo sumą ir 189,79 JAV dolerių papildomų investicinių pajamų, iš viso: 3 939,79 JAV dolerių ir perskaičiavęs išmokėjimo dienos (2009-04-16) oficialiu lito ir JAV dolerio santykiu (2,6121 : 1) išmokėjo ieškovui 10 302,46 Lt. Ieškovui pagal Draudimo sutarties sąlygas buvo išmokėta bazinė draudimo išmoka, kurios vertė litais išmokėjimo dieną atitiko vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną (3 750,00 JAV dolerių) ir 189,79 JAV dolerių papildomų investicinių pajamų.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. sprendimu (b.l. 75-76) ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad 1998-05-06 šalys sudarė gyvybės draudimo sutartį su papildoma garantija, kurioje numatyta, kad pasikeitus lito ir JAV dolerio oficialiam kursui atsakovas perskaičiuos draudimo sumą bei išmokamas pagal sutartį sumas taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną, o ieškovas įsipareigojo mėnesines draudimo įmokas mokėti taip, kad jų vertė mokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną. Tarp šalių sudarytoje sutartyje (draudimo liudijime) bazinė draudimo suma numatyta 15 000 Lt. Sutarties sudarymo metu litas buvo susietas su JAV doleriu, jų oficialus kursas buvo 4 : 1, t.y. 15 000 Lt draudimo suma buvo lygi 3 750 JAV dolerių sumai. Papildoma garantija bylos šalys susitarė dėl abiems šalims vienodų sąlygų, - ieškovas įsipareigojo mokėti pagal mokėjimo metu esantį lito ir JAV dolerio kursą perskaičiuotas įmokas, o atsakovas – išmokėti taip pat perskaičiuotas išmokas, tokių papildomos garantijos sąlygų buvo laikomasi. Teismas nustatė, kad pasikeitus oficialiam lito ir JAV dolerio kursui (dolerio vertei mažėjant), ieškovo mokamos mėnesinės draudimo įmokos sumažėjo. Todėl minėta aplinkybė patvirtina, jog įmokos buvo perskaičiuojamos taip, kad jų vertė įmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną. Ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl sumažėjusių draudimo įmokų ar pagal esamą valiutų kursą apskaičiuotų išmokų draudimo sutarties galiojimo metu, todėl papildomos garantijos esmę ieškovas suprato ir su garantijoje numatytomis sąlygomis sutiko. Nuolat mažėjant JAV dolerio kursui lito atžvilgiu, mažėjo įmokos ir, atitinkamai kursui (o ne įmokoms), mažėjo ir išmokos suma. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas išmoką pagrįstai apskaičiavo pagal šalių sulygtą valiutinę garantiją - 3 750 JAV dolerių, kurie draudimo sutarties sudarymo metu atitiko 15 000 Lt, perskaičiuodamas į litus pagal išmokėjimo dienos oficialų kursą. Draudimo išmokos suma kartu su investicinėmis pajamomis sudarė 3 939,79 JAV dolerio, taigi, ieškovui teisingai apskaičiuota iš viso priklausanti 10 302,46 Lt (3 939,79 x 2,6121) draudimo išmokos suma.

6A. Z. L. apeliaciniu skundu (b.l. 80-81) prašė panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011-03-29 sprendimą dėl sutartinės prievolės tinkamo vykdymo ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodė, jog pirmos instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pažeidė materialinės teisės normas, netinkamai aiškindamas ir jas pritaikydamas. Teismo motyvai prieštarauja nustatatytoms aplinkybėms ir papildomam susitarimui. Pažymėjo, jog atsakovas nesilaikė draudimo sutarties papildomos garantijos sąlygų. Apeliantas nurodė,kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai jog tarp šalių buvo sudaryta kaupiamojo draudimo sutartis, pasisirnkta suma 15 000 Lt, sudarant sutartį ieškovui buvo žadama kad jis sumokės mažiau nei jam bus išmokėta. Ieškovas iš viso yra sumokėjęs 10 30258 Lt, o tegavo tik 10 302,46Lt.

7Atsakovas Swedbank Life Insurance SE atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, jog sudarant draudimo sutartį ieškovas pageidavo susieti ją su JAV doleriu, todėl su ieškovu buvo individualiai susitarta ir sudaryta papildoma individuali draudimo sutarties sąlyga dėl papildomos garantijos suteikimo draudimo sutarčiai. Šiuo papildomu susitarimu šalys įsipareigojo apskaičiuoti visas sumas (įmokas, išmokas) pagal vertę, o ne pagal santykį. Draudimo sutarties šalys susitarė dėl abiems šalims vienodų sąlygų tiek apskaičiuojant draudėjo mokamas draudimo įmokas, tiek draudiko mokamas išmokas. Draudimo sutarties šalys vykdydamos draudimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus tiksliai vadovavosi sudarytos papildomos garantijos sąlygomis tiek mokant draudimo įmokas, tiek draudimo išmokas. Draudimo įmoka visą draudimo sutarties laikotarpį buvo perskaičiuojama taip, kad jos vertė mokėjimo dieną atitiko vertę JAV doleriais draudimo sutarties sudarymo dieną. Lygiai taip pat pagal vertę buvo perskaičiuota ir ieškovui išmokėta draudimo išmoka už traumą. Tai patvirtina, kad papildomos garantijos sąlygos dėl mokėtinų sumų apskaičiavimo ieškovui buvo aiškios, suprantamos ir pageidaujamos. Ieškovo reikalavimas mokėti draudimo liudijime nurodytą 15 000 bazinę draudimo sumą yra nepagrįstas, kadangi draudimo liudijime nurodyta bazinės draudimo sumos būtų mokėtinos pagal draudimo sutartį tuo atveju, jeigu draudimo sutartis nebūtų buvusi susieta su JAV doleriu.

8Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

10Byloje yra kilęs ginčas dėl kaupiamojo draudimo sutarties vykdymo. Apeliantas teigia jog nepaisant kaupiamojo draudimo sutarties pobūdžio, kas jo manymu reiškia jog jis turėtų gauti ne mažesnę sumą nei yra sumokėjęs mokėdamas įmokas -13 585,58Ltsumą, atsakovas, pasibaigus ginčo sutarčiai, išmokėjo jam mažesnę sumą – 10 302,46Lt. Todėl jo nuomone pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes teismas netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas. Tokie apeliacinio skundo teiginiai nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė ir įvertino byloje pateiktus įrodymus ir tinkamai priteikė tiek materialines tiek procesines teisės normas, tinkamai aiškino šalių sudarytos sutarties turinį.

11Tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai kaupiamojo draudimo santykiai CK 6.189 straipsnio 1 dalis numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai.

12Pagal CK 6.193 straipsnyje išdėstytas sutarčių aiškinimo taisykles utartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos. Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai.

13CK 6.200 straipsnyje suformuluoti sutarties vykdymo principai, nustatantys, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

14CK 6.987 straipsnyje pateikta draudimo sutarties samprata, pagal kurią raudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis.

156.997 straipsnyje numatyta, kad turtinių interesų draudimo suma ir suma, kurios dydžio draudimo išmoką (draudimo suma) draudikas įsipareigoja išmokėti, nustatoma draudimo sutarties šalių susitarimu arba įstatymu. Draudimo sutartis yra atlygintinė, CK 6.1004 straipsnis numato, kad draudėjas (naudos gavėjas) už draudiminę apsaugą privalo mokėti draudikui draudimo sutartyje ar įstatyme nustatytais terminais nustatyto dydžio pinigų sumą ar sumas (draudimo įmoką (premiją). Draudimo sutartyje gali būti nustatyta, kad draudimo įmoka (premija) sumokama iš karto arba mokama periodiškai sutartyje nustatytais terminais. Kai draudimo įmoka (premija) mokama periodiškai.

16Iš byloje pateiktų gyvybės draudimo liudijimo, bei priedo prie mišraus gyvybės draudimo sutarties kopijų (b.l. 18,19) matyti, kad šalys sudarė gyvybės draudimo sutartį pagal 1997 taisykles Nr. 002 (tarifo kodas M7D). Draudimo objektu nurodytas turtinis interesas susijęs su apdraustojo gyvenimo trukme, kūno sužalojimu ir kapitalo kaupimu. Draudimo laikotarpis 10 metų, bazinė draudimo suma 15 000 Lt, mėnesinė draudimo įmoka 138 Lt. Šalių susitarimu taip pat pasirašyta papildoma garantija, kuria šalys prisiėmė abipusius įsipareigojimus ir susitarė, kad pasikeitus lito ir JAV dolerio oficialiam kursui draudikas (atsakovas) perskaičiuos draudimo sumas taip, kad jų vertė išmokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną o draudėjas (ieškovas) įsipareigojo mėnesines draudimo įmokas mokėti perskaičiuotas taip, kad jų vertė mokėjimo dieną atitiktų vertę JAV doleriais sutarties sudarymo dieną. Tokiu būdu šalys visus mokėjimus pagal sutartį susiejo su mokėjimo metu galiojančiu dolerio kursu. Visos ieškovo 10 metų mokėtos įmokos, kaip matyti iš atsakovo pateiktos draudimo įmokų mokėjimo detalizacijos buvo perskaičiuojamos pagal mokėjimo dieną galiojusį dolerio kursą ir keitėsi, kintant dolerio kursui. Ieškovo argumentas, kad jis gavo mažesnę sumą nei jo įmokėtų įmokų suma atmestina, nes pirma draudimo sutartis yra atlygintinė, todėl draudiko sukaupiama suma mažesnė nei visų sumokėtų įmokų suma. Šalys nesusitarė jog išmokėtina draudimo suma negali būti mažesnė nei sumokėtų įmokų suma. Ieškovas pasirašydamas papildomą garantiją (b.l9) siekė apsidrausti nuo dolerio kurso litais svyravimų.

17Finansų rinkoje pasikeitus situacijai kai Litą dar tik buvo ketinama susieti su Euru, atsakovas elgdamasis, sąžiningai, vartotojo (ieškovo) atžvilgiu (CK 187,188 straipsnio 1 dalis) išsiuntė ieškovui pranešimą (b.l.32), kuriuo pasiūlė nustatyti įmokos mokėjimo dieną pirmą mėnesio, už kurį mokama įmoka diena, kad draudikas galėtų paskaičiuoti įmokos sumą atitinkamai dienai, bei Lietuvos bankui susiejus litą su euru pakeisti valiutinę garantiją iš JAV dolerio į eurą, nurodydamas, kad tokiu būdu ieškovo sutartis ir toliau bus apsaugota nuo valiutos svyravimo ir galimo nuvertėjimo rizikos, prie pranešimo pridėjo sutikimų tekstus, kuriuos prašė pasirašyti ir įdėjus į voką išsiųsti atsakovui, tačiau ieškovas kaip matyti iš pridėto jo sutikimo akceptavo tik pasiūlymą dėl įmokos paskaičiavimo dienos nustatymo (b.l.33), o antrojo pasiūlymo neakceptavo, todėl jo mokamos įmokos buvo skaičiuojamos ir mokamos pagal kiekvieno mėnesio 1 dieną buvusį JAV dolerio ir lito kursą (b.l.l 38-40). Ieškovas mokėdamas kas kartą vis kitas įmokų sumas priklausomai nuo dolerio kurso be abejo suprato papildomos garantijos esmę, nesikreipė dėl įmokų perskaičiavimų, bei turėjo suvokti jog ir išmokos suma priklausys nuo dolerio kurso, jos išmokėjimo dieną. Nepasirašydamas minėto sutikimo ir neakceptuodamas atsakovo pasiūlymo ieškovas prisiėmė sau visą riziką dėl valiutų kurso svyravimų.

18Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės 2011metų kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad 1998-05-06 tarp... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 29 d. sprendimu (b.l. 75-76)... 6. A. Z. L. apeliaciniu skundu (b.l. 80-81) prašė panaikinti Vilniaus miesto... 7. Atsakovas Swedbank Life Insurance SE atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė... 8. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 10. Byloje yra kilęs ginčas dėl kaupiamojo draudimo sutarties vykdymo.... 11. Tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai kaupiamojo draudimo santykiai CK... 12. Pagal CK 6.193 straipsnyje išdėstytas sutarčių aiškinimo taisykles utartys... 13. CK 6.200 straipsnyje suformuluoti sutarties vykdymo principai, nustatantys, kad... 14. CK 6.987 straipsnyje pateikta draudimo sutarties samprata, pagal kurią raudimo... 15. 6.997 straipsnyje numatyta, kad turtinių interesų draudimo suma ir suma,... 16. Iš byloje pateiktų gyvybės draudimo liudijimo, bei priedo prie mišraus... 17. Finansų rinkoje pasikeitus situacijai kai Litą dar tik buvo ketinama susieti... 18. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str.,... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės 2011metų kovo 29 d. sprendimą palikti...