Byla I-8707-142/2013
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su T. R. skundu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

2Teisme 2013 m. lapkričio 8 d. gautas T. R. (toliau – pareiškėjas) skundas, kuriame pareiškėjas prašo priteisti jam solidariai iš atsakovų Lietuvos valstybės ir Kauno apylinkės teismo laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2011 m. liepos 28 d. neišmokėtą darbo užmokesčio dalį – 5269,42 Lt.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnyje nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

6Pareiškėjas neišmokėtą darbo užmokesčio dalį prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, nustačiusios neteisėtą darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo teisinį reguliavimą, ir Kauno apylinkės teismo, apskaičiavusio ir mokėjusio pareiškėjui darbo užmokestį. Pareiškėjas Lietuvos valstybės atstovu nurodo Lietuvos Respublikos Vyriausybę. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 punkte nustatė, kad valstybei (Vyriausybei) Lietuvos Respublikos teismų nagrinėjamose bylose dėl žalos, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį (atlyginimą). Todėl Lietuvos valstybės atstovu šioje byloje turi būti darbo užmokestį ginčo laikotarpiu mokėjusi institucija.

7Kauno apylinkės teismo buveinė yra Kaune. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsnį, Kauno apygardos teismo veiklos teritorija apima Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

9Atsisakyti priimti T. R. skundą.

10Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai