Byla II-686-422/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, sekretoriaujant Rugilei Sirgedienei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas dėl administracinio teisės pažeidimo, S. E., institucijos, kurios pareigūnas priėmė nutarimą, atstovams Irmai Jestremskienei ir Tomui Barkauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal S. E. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

22010 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros nutarimu Nr. PR-141 S. E. už administracinį pažeidimą, numatytą ATPK 85 str. 5 d. skirta administracinė nuobauda- 150 Lt bauda.

3Nutarime nurodyta, jog administracinė nuobauda paskirta 2009-2010 m. medžioklės sezono trofėjų komisijai 2010-04-16 nustačius, kad 2009 m. liepos 28 d. S. E. Valiūniškių miške, Prienų rajone pagal licenciją Nr. (duomenys neskelbtini) sumedžiojo perspektyvių žvėrių selekcinei grupei priklausantį stirniną.

4S. E. prašo nutarimą panaikinti. Nurodė, jog 2009 m. liepos 28 d. Valiūniškių miške, Prienų rajone sumedžiojo elninį žvėrį (stirniną), kuris buvo įtrauktas į MK „Alšia" sudarytą 2009 m. medžioklės sezono Prienų rajone sumedžiotų elninių žvėrių trofėjų sąrašą. 2009-2010 m. medžioklės sezono trofėjų apžiūros komisija 2010 m. balandžio 16 d. konstatavo, sumedžiotas stirninas yra 4 m. amžiaus ir priskirtinas perspektyvių žvėrių grupei, tačiau pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 5 d., nepadarė, nes Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 p. numatytas vienintelis reikalavimas, jog suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr.124, gali medžioti tik selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas. Šį reikalavimą jis įvykdė. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros pareigūnas, konstatuodamas minėto punkto pažeidimą, vadovavosi jau nebegaliojančia, Aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. DI-184 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo panaikinta nuostata, pagal kurią iki 2008 m. balandžio 13 d. buvo leidžiama medžioti tik tokius suaugusius elninių žvėrių patinus, kurie pagal Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų kriterijus yra laikomi brandžiais arba atrankiniais. Tą aplinkybę, kad perspektyvaus stirnino sumedžiojimas nėra draudžiamas ir objektyviai negali užtraukti administracinės atsakomybės patvirtina ir tai, kad, vadovaujantis 2009 m. liepos 28 d. medžioklės metu galiojusia Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 patvirtinta Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka, medžioklės trofėjų apžiūros regioninės komisijos gali teikti išvadas bei pasiūlymus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl atitinkamų administracinių priemonių tik tiems medžiotojams, kurie sumedžiojo labai perspektyvius elninius žvėris arba nepristatė įgytų medžioklės trofėjų. Nesant Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimo, negalėjo būti paskirta LR ATPK 85 str. 5 d. numatyta nuobauda, nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turėtų būti panaikintas, o minėta administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta.

5Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovai prašo skundą atmesti. Nurodė, jog pažeidimas įrodytas administracinės bylos medžiaga, skundas nepagrįstas.

6Skundas netenkinamas.

7S. E. Institucijos 2010-06-14 nutarimu nubaustas pagal ATPK 85 str. 5d. už Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 p. reikalavimų pažeidimą, kuris numato, jog suaugusius elninių žvėrių patinus, vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124, gali medžioti tik selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas. Taigi, pagal minėtą Medžioklės taisyklių nuostatą, suaugusius elninių žvėrių patinus gali medžioti tik selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas ir tokie žvėrys medžiojami vadovaujantis Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatais, patvirtintais Aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 ( toliau- nuostatai). Tiek pažeidimo padarymo metu ( nuo 2008-11-21), tiek nutarimo priėmimo metu ( nuo 2010-05-19) galiojusios redakcijos Nuostatų 4p. draudžia medžioti labai perspektyvius ir perspektyvius žvėris, todėl pareiškėjo argumentai, jog Institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą rėmėsi negaliojančia teisės akto redakcija, kad perspektyvaus stirnino sumedžiojimas nėra draudžiamas, yra nepagrįsti.

8Teismas pažymi, jog kaltinimas administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluotas abstrakčiai, nes nenurodytas konkretus teisės akto, reglamentuojančio medžioklę, punktas, tačiau pareiškėjas teismo posėdžio metu nurodė, jog suprato, kad kaltinamas dėl to, kad sumedžiojo perspektyvių žvėrių selekcinei grupei priklausantį stirniną, todėl laikytina, jog pareiškėjo teisės dėl abstraktaus kaltinimo suformulavimo nebuvo pažeistos. V. E. veika kvalifikuota teisingai pagal ATPK 85 str. 5d.

9Administracinėje byloje nėra ginčo, jog pažeidimą S. E. padarė 2009-07-28, pažeidimas buvo nustatytas Medžioklės trofėjų komisijai 2010-04-16 pripažinus, kad jo sumedžiotas žvėris priskirtas perspektyvių žvėrių selekcinei grupei, kai šie duomenys tapo žinomi Institucijai, 2010-06-07 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, todėl ATPK 35 str. 2d. numatytas terminas administracinei nuobaudai skirti dėl šio pažeidimo nėra praleistas. Pažymėtina, jog pareiškėjas nurodė, jog Medžioklės trofėjų komisijos išvados neginčija.

10Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, jiems suteiktų įgaliojimų ribose pagal ATPK 302 str. nuostatas.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 1 p., teisėja

Nutarė

12Palikti nutarimą nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

13Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai