Byla 2-454-860/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Visagino mechanizacija“ ieškinį atsakovui UAB „BV Inžinerinės sistemos“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB „Visagino mechanizacija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 2-7), kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „BV Inžinerinės sistemos“: 4 408,51 Eur skolos; 155,49 Eur delspinigių; 40,00 Eur sumą pagal Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.; 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas nuomos paslaugų teisinių santykių pagrindu: ieškovas turėjo išnuomoti techniką – ekskavatorių krautuvą ir savivartį, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už suteiktas nuomos paslaugas – technikos nuomą, pagal ieškovo PVM sąskaitose – faktūrose nurodytus kiekius, kainas ir sumas. Atsakovas įsipareigojo apmokėti už PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas paslaugas ieškovui. Ieškovas, remiantis 2015-01-26 pasirašyta Transporto priemonių nuomos paslaugų sutartimi Nr. 04-1-(4.15)-9, 2015-01-26 Autotransporto ir mechanizmų paslaugų sutarties Nr. 04-1-(4.15) priedu Nr. 1, išrašytomis PVM sąskaitomis – faktūromis: 2015-03-31 serija VM Nr. ( - ), 2015-06-23 serija VM Nr. ( - ), suteikė atsakovui PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas nuomos paslaugas, paslaugų teikimą įforminant minėtose PVM sąskaitose – faktūrose. Atsakovui 2015-09-23 mokėjimo nurodymu buvo įskaityta 444,19 Eur 2015-03-31 PVM sąskaitai – faktūrai serija VM Nr. ( - ) dalinai apmokėti. Iki šios dienos atsakovas su ieškovu iki galo neatsiskaitė, todėl atsakovo skola ieškovui šiai dienai yra 4 408,51 Eur. Ieškovas suteikė atsakovui nuomos paslaugas ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas – faktūras, tačiau atsakovas su ieškovu iki galo neatsiskaitė, todėl, remiantis sutarties 4.4 p., prašo iš atsakovo priteisti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną – 155,49 Eur delspinigių. Pažymi, kad atsakovas jokių raštiškų pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (( - ) str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.).

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2015-10-20 mokėjimo nurodymą, patvirtinantį žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 37); 2015-01-26 Transporto priemonių nuomos paslaugų sutartį Nr. 04-1-(4.15)-9, sudarytą tarp AB „Visagino mechanizacija“ ir UAB „BV Inžinerinės sistemos“ (b. l. 8-10); 2015-01-26 Autotransporto ir mechanizmų paslaugų sutarties Nr. 04-1-(4.15) priedą Nr. 1 (b. l. 11); 2015-03-31 PVM sąskaitą – faktūrą serija VM Nr. 0007366 (b. l. 12); 2015-06-23 PVM sąskaitą – faktūrą serija VM Nr. 0007539 (b. l. 13); ieškovo AB „Visagino mechanizacija“ sąskaitos išrašą laikotarpiu 2015-09-01 – 2015-09-30 (b. l. 14); ir kitus dokumentus.

9Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) straipsnio 2 dalį, nustatyta, kad 2015-01-26 sutartimi ieškovas įsipareigojo aprūpinti atsakovą autotransportu ir mechanizmais, nurodytais sutarties priede Nr. 1, su kuru ir operatoriumi (vairuotoju) darbų vykdymui atsakovo nurodytuose objektuose (sutarties 1.1. p.); ieškovas įsipareigojo laiku ir tinkamai teikti paslaugas atsakovui, vadovaujantis atsakovo interesų prioriteto principu (sutarties 3.1.2. p.), o atsakovas įsipareigojo už faktiškai suteiktas paslaugas apmokėti remiantis ieškovo transporto priemonių kelionės lapuose bei išrašytose ir pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytas sumas (sutarties 2.2. p.); atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už atliktus darbus pasirašytų atsakovo kelionės lapų bei PVM sąskaitos faktūros pagrindu per 20 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos (sutarties 4.1. p.). Ieškovas išnuomojo atsakovui ekskavatorių krautuvą ir savivartį ir už suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras: 2015-03-31 serija VM Nr. ( - ) – 4 679,61 Eur sumai, ir 2015-06-23 serija VM Nr. ( - ) – 173,09 Eur sumai. Atsakovas 2015-09-23 pervedė į ieškovo sąskaitą 1 000,00 Eur (mokėjimo paskirtis – dalinis mokėjimas); atsakovui 444,19 Eur buvo įskaityti 2015-03-31 PVM sąskaitai – faktūrai serija VM Nr. ( - ) dalinai apmokėti. Atsakovas jokių raštiškų pretenzijų dėl suteiktų paslaugų kokybės ieškovui nepateikė. Duomenų, kad atsakovas padengė įsiskolinimą, byloje taip pat nėra.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas prievolių tinkamai ir laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas nevykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „BV Inžinerinės sistemos“ 4 408,51 Eur skolos (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.).

11Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 155,49 Eur delspinigių. Tarp šalių sudarytos sutarties 4.4 punkte nustatyta, kad už suteiktų paslaugų mokėjimo pradelsimą užsakovas (atsakovas) apmoka vykdytojui (ieškovui) 0,02 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelsimo dieną. Atsakovui praleidus terminą piniginėms prievolėms įvykdyti, yra pagrindas priteisti 155,49 Eur delspinigių sumą (CK 6.71 str., 6.258 str., sutarties 7.1 p.).

12Iš atsakovo ieškovui priteistina 40,00 Eur suma išieškojimo išlaidų kompensavimui (2003-12-09 Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d.).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 379,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 137,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 37) ir 242,00 Eur skolų išieškojimo ir administravimo išlaidų (b. l. 15-16). Šios išlaidos yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos, tad jos priteistinos iš atsakovo (CPK 79 – 80 str., 88 str., 93 str.).

15Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

16Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo UAB „BV Inžinerinės sistemos“ (į. k. ( - )) ieškovui AB „Visagino mechanizacija“ (( - )): 4 408,51 Eur skolos, 155,49 Eur delspinigių, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimui, iš viso 4 604,00 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus keturis eurus 00 ct); 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-11-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 379,00 Eur (tris šimtus septyniasdešimt devynis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo ( - ) straipsnio nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

21Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB... 3. Ieškovas AB „Visagino mechanizacija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.... 4. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo vyko bendradarbiavimas nuomos... 5. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: 2015-10-20 mokėjimo nurodymą,... 9. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal ( - ) straipsnio 2... 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas... 11. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti 155,49 Eur delspinigių. Tarp... 12. Iš atsakovo ieškovui priteistina 40,00 Eur suma išieškojimo išlaidų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovo... 14. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 379,00 Eur bylinėjimosi išlaidų,... 15. Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų... 16. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 4... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „BV Inžinerinės sistemos“ (į. k. ( - ))... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 21. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...