Byla eA-3170-602/2018
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė skundą atsakovui Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Gintarinė vaistinė“ dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

  1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Linų“ vaistinė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) viršininko 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. (1.4)1A-522 „Dėl farmacinės veiklos licencijos išdavimo“ ir įpareigoti Tarnybą išnagrinėti UAB „Linų“ vaistinė 2017 m. kovo 27 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. prašymus (raštus) bei pateikti dėl jų motyvuotą atsakymą.
  2. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6II.

7

  1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 3 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Linų“ vaistinė skundą atmetė.

8III.

9

  1. Pareiškėjas UAB „Linų“ vaistinė (toliau – ir apeliantas) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. sprendimo dalį, kuria netenkintas jo skundo reikalavimas panaikinti Tarnybos 2017 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. (1.4)1A-522, ir šia apimtimi perduoti bylą nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui iš naujo.
  2. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2017 m. lapkričio 9 d. buvo gautas pareiškėjo UAB „Linų“ vaistinė pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo, kuriuo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsnio nuostatomis pareiškėjas atsisako apeliacinio skundo ir prašo apeliacinį procesą nutraukti. Pareiškėjas nurodo, kad byloje kilęs ginčas yra išspręstas taikiu būdu, pažymi, kad apeliacinio skundo atsisakymo procesinės pasekmės jam yra žinomos.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11IV.

12

  1. Bylos duomenys rodo, kad pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atsisakymą nuo apeliacinio skundo, kuriame nurodo, jog atsisako savo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. sprendimo, ir prašo apeliacinį procesą nutraukti. Pasisakydama dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo reikšmės nagrinėjamai bylai, teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 136 straipsnio 1 dalis suteikia teisę apeliantui atsisakyti apeliacinio skundo iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos). Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų proceso dalyvių, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia (ABTĮ 136 str. 2 d.).
  2. Iš Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikto pareiškėjo 2017 m. lapkričio 9 d. pareiškimo turinio aiški pareiškėjo valia atsisakyti apeliacinio skundo, t. y. pareiškėjas naudojasi pirmiau aptarta įstatymo jam suteikta teise.
  3. Nustatyta, kad minėtą pareiškimą pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo (advokatas). Kliūčių, dėl kurių pareiškėjo atsisakymas nuo apeliacinio skundo negalėtų būti priimtas, nėra. Pareiškėjo pareiškimas grindžiamas ABTĮ 136 straipsniu, kurio 3 dalyje įtvirtinta, kad apeliacinio skundo atsisakęs apeliantas pakartotinai jį paduoti neturi teisės, ir pareiškėjas patvirtino, kad jam yra žinomos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės. Pažymėtina, jog kiti proceso dalyviai Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. sprendimo neskundė, apeliacinio proceso nutraukimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl pareiškėjo atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas ir apeliacinis procesas pagal pareiškėjo UAB „Linų“ vaistinė apeliacinį skundą nutrauktinas (ABTĮ 136 str. 2 d.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

14Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė atsisakymą nuo apeliacinio skundo priimti ir apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Linų“ vaistinė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 3 d. sprendimo nutraukti.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai