Byla T-2-1023/2017
Dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Eimantui Jancevičiui, dalyvaujant Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei R. S., Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorui Andriui Brasui, nuteistajam V. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą.

3Teismas

Nustatė

4Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius 2016 m. gruodžio 21 d. teismui pateiktu teikimu prašė pakeisti V. J. paskirtą 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę į areštą.

5Teikimas grindžiamas tuo, kad 2016 m. lapkričio 21 d. V. J. įtrauktas į Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus registrą. Jam 2016 m. lapkričio 21 d. išsiųstas šaukimas atvykti į bausmės vykdymą prižiūrinčią instituciją 2016 m. lapkričio 25 d., tačiau nuteistasis neatvyko. 2016 m. gruodžio 7 d. buvo išsiųstas pakartotinis šaukimas atvykti 2016 m. gruodžio 12 d., tačiau nuteistasis vėl neatvyko, vokas su šaukimu grįžo atgal. 2016 m. gruodžio 8 d. gautas pranešimas iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kad patikrinus V. J. nurodytu gyvenamuoju adresu nustatyta, kad jis ten negyvena, jo gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje. 2016 m. gruodžio 14 d. V. J. šaukimas atvykti 2016 m. gruodžio 19 d. bei laisvės apribojimo bausmės sąlygų išaiškinimas, buvo išsiųsti elektroniniu paštu, bet nuteistasis neatvyko. 2016 m. gruodžio 14 d. paskambinus nuteistojo tėvui buvo gauta informacija, kad V. J. turi nusipirkęs bilietus į Lietuvą 2017 m. sausio 19 d. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis nevykdo probacijos sąlygų teikimu Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius prašo nuteistajam paskirtą 4 mėnesių laisvės apribojimo bausmę į areštą.

6Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovė R. S. teismo posėdžio metu teikimą palaikė. Papildomai nurodė, kad turimomis žiniomis sausio 29 d. nuteistasis ruošiasi išvykti ir bus neįmanoma kontroliuoti laisvės apribojimo bausmės. Nebūtų galimybės jį kontroliuoti pagal esamą gyvenamąją vietą, kadangi jis turi atvykti į probacijos tarnybą paskirtu laiku. Apie padarytus pažeidimus informacijos neturi. Nežino kokios dar gali būti jam taikomos alternatyvos už probacijos sąlygų nevykdymą.

7Nuteistasis V. J. teismo posėdžio metu prašė teikimą atmesti. Nurodė, kad Anglijoje dirba nuo 2009 m. turi gavęs leidimą, kuris išduotas 2009 m. lapkričio 16 d., dirbti Anglijoje. Šis dokumentas išduodamas šalyje pragyvenus 5 metus. Tuo pačiu adresu Anglijoje gyvena jau 5 metus. Tuo pačiu adresu buvo atsiųstas ir teismo šaukimas. Nuo 2009 metų deklaruoja savo gyvenamąją vietą Anglijoje. Baudžiamasis įsakymas jam buvo įteiktas, kadangi tuo metu buvo grįžęs į Lietuvą. Buvo nuvykęs į policiją pas tyrėją J., kuri jam patvirtino, kad gali pasitikrinti kur jis gyvena. Iki kovo 22 d. turėjo išdirbti 40 valandų viešųjų darbų šiuo metu išdirbęs 24 val., suplanavęs išdirbti visas 16 val. šią savaitę. Jeigu reikės dirbs ir viršvalandžius. Jis dirba ir gyvena Anglijoje. Dėl šių teismo paskirtų darbų grįžo į Lietuvą, kadangi pernai neturėjo atostogų. Skambino ir pranešė probacijai, kad grįš ir išdirbs paskirtas valandas. Iš pradžių probacija sutiko, tačiau vėliau važinėjo su policija ir jo ieškojo. Anglijoje užima aukštas pareigas, gamina kosmetiką ir namų valymo priemones. Praras darbą, jeigu grįš kiekvieną kartą kviečiamas, taip pat kainuoja bilietai. Į vieną pusę kainuoja ir 200, ir 300, todėl kas savaitę negalėtų atvykti kviečiamas probacijos. Jeigu reikės skraidyti, leisti pinigus ant kelionės, jam neužteks pinigų. Kitokių pažeidimų nėra padaręs. Gyvenamoji vieta ir toliau bus tokia, kokia nurodyta nuomos sutartyje, abu nurodyti elektroniniai paštai tikri, juos skaito dažnai. Turi dvi nepilnametes dukras. Lietuvoje turi dukrą A. J., o Anglijoje – S. J.. Abiem moka išlaikymą, su mergaitės motina išsiskyręs.

8Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroras Andrius Brasas teismo posėdžio metu prašė teikimą atmesti. Nurodė, kad nuteistasis vykdo įpareigojimą ir didžiąją dalį jo įvykdė. Taip pat pasižada įvykdyti ir likusią dalį. Gyvena ir dirba Jungtinėje Karalystėje, išlaiko du nepilnamečius vaikus. Mano, kad laisvės apribojimo pakeisti į areštą netikslinga.

9Teikimas atmestinas.

10Laisvės apribojimas yra viena iš vidutinio griežtumo bausmių rūšių, kurios esmę sudaro terminuotas įstatymo bei teismo nustatytų pareigų (draudimų ir įpareigojimų) taikymas nuteistajam. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 48 straipsnio 3 dalį laisvės apribojimo bausmės turinį sudaro nuteistojo pareiga be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus, laikytis teismo nustatytų draudimų bei atsiskaityti, kaip vykdomi draudimai ir įpareigojimai. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas nuteistajam nustatytų draudimų pažeidimas ar nesilaikymas, įpareigojimų nevykdymas, netinkamas draudimų ar įpareigojimų laikymasis ar vykdymas, pareigos atsiskaityti, kaip vykdomi draudimai ir įpareigojimai, nevykdymas arba netinkamas vykdymas, atsiskaitymo nustatyta tvarka pažeidimai ir pan. Pažymėtina tai, kad laisvės apribojimo bausmės turinį sudaro visuma nuteistojo pareigų, numatytų BK 48 straipsnio 3 dalyje. Nevykdant tam tikrų šiai visumai priskiriamų pareigų, laikoma, kad nevykdoma laisvės apribojimo bausmė, o jos nevykdymas sudaro teisinį pagrindą šią bausmę keisti areštu (BK 48 straipsnio 10 dalis). Sprendžiant klausimą, ar nuteistasis vengia atlikti jam paskirtą bausmę, būtina atsižvelgti ir į priežastis, dėl kurių jis nevykdė jam paskirtų įpareigojimų. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę nelaikytini atvejai, kai nuteistasis nesilaiko ar pažeidžia draudimus, nevykdo ar netinkamai vykdo įpareigojimus, pažeidžia atsiskaitymo tvarką dėl objektyvių priežasčių (pvz. ligos, ligonio slaugymo ir pan.), taip pat pavieniai smulkūs, formalūs pažeidimai. Ar asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę ir kokią atsakomybės priemonę taikyti, sprendžia teismas bausmę vykdančios institucijos – probacijos tarnybos teikimu.

11Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad V. J. 2016 m. spalio 28 d. Prienų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal BK 164 straipsnį. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir V. J. paskirta galutinė 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant per 4 (keturis) mėnesius neatlygintinai išdirbti 40 (keturiasdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Iš teismui pateikto Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo matyti, kad nuteistajam 2016 m. lapkričio 21 d. ir 2016 m. gruodžio 7 d., adresu Kęstučio g. 13, Prienai, buvo siųsti šaukimai atvykti į Savivaldybių probacijos skyrių. 2016 m. gruodžio 14 d. šaukimas kartu su laisvės apribojimo bausmės sąlygų išaiškinimu nuteistajam buvo siunčiami elektroniniu paštu. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato rašte dėl V. J. nurodyta, kad 2016 m. lapkričio 22 d. nuteistasis, gyvenantis ( - ), buvo tikrinamas, kaip vykdo teismo paskirtus įpareigojimus. Patikrinimo metu nustatyta, kad nuteistasis nurodytu adresu negyvena, jo motina nurodė, kad jis gyvena Anglijoje, pateikė jo adresą, nurodė, kad sūnus šiais metais negrįš, į Lietuvą žada grįžti 2017 m. vasarį. Savivaldybių probacijos skyriaus inspektorės pažymoje nurodyta, kad 2016 m. gruodžio 14 d. ji skambino nuteistojo tėvui, paklausus, kada jis grįš, buvo informuota, kad V. J. turi nusipirkęs bilietus į Lietuvą 2017 m. sausio 19 d. skrydžiui, o 2017 m. sausio 29 d. – atgal į Jungtinę Karalystę.

12Teismo posėdžio metu nuteistasis nurodė, kad Anglijoje dirba nuo 2009 m., nuo 2009 metų deklaruoja savo gyvenamąją vietą šioje šalyje, dėl paskirtų darbų grįžo į Lietuvą, pradėjo dirbti, išdirbo 24 valandas, pasiryžęs išdirbti visas paskirtas teismo valandas, net dirbdamas viršvalandžius. Taip pat nurodė, kad skambino ir pranešė probacijai, kad grįš ir išdirbs paskirtas valandas. Teikimo svarstymo metu teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys nuteistojo nurodytas aplinkybes, kad nuteistasis, siekdamas išlaikyti nepilnamečius vaikus, išvyko dirbti į užsienį, kad savo išvykimą į užsienį jis deklaravo 2011 m. spalio 19 d. Pažymėtina, kad teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo metu nuteistasis taip pat dirbo ir gyveno užsienyje. Teismui jis pateikė dokumentą, kuriame nurodyta, kad V. J. jau beveik trejus metus dirba užsienio MPM Consumer products kompanijoje, charakterizuojamas teigiamai, kiekvieną savaitę dirba mažiausiai po 36.75 val. Iš teismui pateiktos Nuomos sutarties matosi, kad nuteistasis nuo 2012 m. spalio 8 d. nuomojasi gyvenamąjį protą, adresu ( - ), už kurį per savaitę moka po 67,58 svarus. Iš pateiktų nuteistojo dokumentų taip pat matyti, kad jis išlaiko du nepilnamečius vaikus: nepilnametės dukros S. išlaikymui nuteistasis moka po 38,03 svarus per savaitę, tokią sumą jis turi mokėti kas savaitę iki 2017 m. gegužės 16 d., kitos dukros Austėjos išlaikymui moka po 20 svarų per savaitę. Teismui pateikti įrodymai patvirtina ir tai, kad nuteistasis baudžiamojo įsakymo priėmimo metu (2016 m. spalio 28 d.) dirbo kompanijoje MPM Consumer products ir už tai 2016 m. spalio 20 d., 2016 m. spalio 27 d. ir 2016 m. lapkričio 10 d. gavo atitinkamą savaitinį darbo užmokestį. Šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad nuteistojo padarytas įpareigojimo pažeidimas, nebuvo piktavališkas ir jo elgesyje nėra sąmoningo piktybiško teismo įpareigojimų nevykdymo ar vengimo. Teismo posėdyje nuteistasis nurodė, kad telefonu informavo probacijos tarnybą, kad grįš ir išdirbs paskirtas valandas. Nuteistojo nurodymu iš pradžių probacija sutiko, tačiau vėliau ji važinėjo su policija ir jo ieškojo. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad nuteistasis teismo paskirtą įpareigojimą neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, iš dalies įvykdė ir teikimo nagrinėjimo metu yra išdirbęs 24 valandas. Teismo posėdyje nuteistasis išreiškė tvirtą apsisprendimą išdirbti visas teismo paskirtas valandas, todėl konstatuotina, kad nuteistasis nevengia atlikti jam paskirtą bausmę, dėl paskirtų teismo įpareigojimų grįžo į Lietuvą, išdirbo didesnę dalį teismo paskirtų išdirbti valandų, pasižadėjo per ateinančias dienas išdirbti visas teismo paskirtas 40 valandų, nuo 2009 m. nekeitė savo gyvenamosios vietos. Duomenų apie naujų teisės pažeidimų įvykdymą ar naujų ikiteisminių tyrimų pradėjimą nuteistojo atžvilgiu bausmės atlikimo metu, byloje nėra. Esant šioms aplinkybėms ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad nuteistasis telefonu informavo probacijos tarnybą, kad grįš ir išdirbs paskirtas valandas, į tai, kad nenustatyta, jog nuteistasis piktybiškai vengia atlikti jam paskirtą bausmę, nurodė, kokiu elektroniniu paštu, nuolatinės faktinės gyvenamosios vietos adresu galima su juo susisiekti, iš dalies įvykdė teismo jam paskirtą įpareigojimą neatlygintinai išdirbti 40 valandų ir toliau jį vykdo, jau keletą metų nekeičia savo gyvenamosios vietos, darytina išvada, kad nuteistajam praradus ilgalaikį nuolatinį darbą, jis prarastų ir savo pajamas, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik nuteistojo, bet ir jo nepilnamečių vaikų prioritetiniai interesai. Esant šioms teisiškai reikšmingoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo ir proporcingumo kriterijais, konstatuotina, kad nėra pagrindo tenkinti Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą ir jis atmestinas, kadangi nenustatyta, jog nuteistasis piktybiškai vengtų atlikti laisvės apribojimo bausmę ir nėra Lietuvos Respublikos BK 48 straipsnio 10 dalyje nurodytų pagrindų dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą (( - ) 362 straipsniai).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 353, 362 ir 364 straipsniais,

Nutarė

14Atmesti Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl nuteistajam V. J., asmens kodas ( - ) paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo į areštą.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai