Byla 2-19316-451/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Apskaita ir verslo projektai“ ieškinį atsakovui UAB „Turtvalda“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Apskaita ir verslo projektai“ pareiškė ieškinį teisme, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB „Turtvalda“ 1532,95 Lt skolos, 107,35 Lt palūkanų už pradelstą atsiskaityti laikotarpį, 7,37 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovui oficialiai deklaruotos buveinės adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų kopijos, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo, kurie įteikti UAB „Turtvalda“ direktoriui S. J. 2014-09-09. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

4Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, esant ieškovo prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir civilinėje byloje pateiktų rašytinių įrodymų – 2007-01-02 Buhalterinės apskaitos paslaugų sutarties Nr. 24 (6-10 b. l.), 2014-06-02 Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto (11 b. l.), 2013-03-31 PVM sąskaitos-faktūros Nr. AVP0003939 (12 b. l.), 2013-04-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr. AVP0002940 (13 b. l.), 2013-05-30 PVM sąskaitos-faktūros Nr. AVP0002967 (14 b. l.), kitų dokumentų matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis ir teikiamos įmonės buhalterinės, mokestinės, finansinės apskaitos paslaugos, sutarties 2.1 punkte buvo numatyta, kad atsakovas nustatytą mėnesinį atlyginimą pagal pateiktą sąskaitą turi sumokėti ieškovui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Tačiau atsakovas už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas neatsiskaitė ir yra skolingas ieškovui 1532,95 Lt skolos ir 107,35 Lt palūkanų. Atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, ieškovo reikalavimai dėl skolos ir palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (CK 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.720 str., Sutarties 2.1 p.).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių sutartimi sutartas sąlygas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas neįvykdė pareigos sumokėti ieškovui už suteiktas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1532,95 Lt skola ir 107,35 Lt palūkanos (CK 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokias palūkanas nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas.

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7,37 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau nurodo nebegaliojančią LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo redakciją. LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2013-03-01 įsigaliojusios redakcijos 3 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – tai Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. Kadangi ieškinys teisme priimtas 2014-08-18, todėl taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma, t. y. 2014-07-01 galiojusi vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, kuri lygi 0,40 proc., padidinta 8 procentiniais punktais, t. y. 8,40 proc. Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė, iš atsakovo UAB „Turtvalda“ priteistinos 8,40 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-08-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu. Iš atsakovo valstybei nepriteistinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas, kadangi atsakovas taip pat atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p., 96 str., 1, 4 d.).

12Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

13CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokias palūkanas nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį, pavėlavęs vykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 1 mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovo pareiga mokėti palūkanas atsirado nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-26), t. y. 2014 m. antrą pusmetį, todėl pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalį mokėtinų palūkanų norma yra paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš 2014 m. antrojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. VILBOR palūkanų norma 2014-06-30 buvo 0,37, todėl iš skolininko priteistinos 7,37 (7+0,37) procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-26) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovo ieškovui priteisti 1532,95 Lt skolos, 107,35 Lt palūkanų, 7,37 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1640,30 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-08-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

15Iš atsakovo valstybei priteistina 54,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti.

19Priteisti iš atsakovo UAB „Turtvalda“ (juridinio asmens kodas 300601452), buveinės adresas K. Donelaičio g. 60, Kaune, ieškovui BUAB „Apskaita ir verslo projektai“ (juridinio asmens kodas 300106191), buveinės adresas K. Donelaičio g. 60, Kaune, 1532,95 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt du litai, 95 ct) skolos, 107,35 Lt (vienas šimtas septyni litai, 35 ct) palūkanų, 7,37 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1640,30 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. rugpjūčio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Turtvalda“ (juridinio asmens kodas 300601452), buveinės adresas K. Donelaičio g. 60, Kaune 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, neinformuojant... 2. Ieškovas BUAB „Apskaita ir verslo projektai“ pareiškė ieškinį teisme,... 3. Atsakovui oficialiai deklaruotos buveinės adresu buvo siunčiami ieškinio ir... 4. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso... 5. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir civilinėje byloje pateiktų... 8. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi... 9. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs... 10. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7,37 proc. dydžio metines palūkanas... 11. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83... 12. Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 13. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs... 14. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už... 15. Iš atsakovo valstybei priteistina 54,00 Lt žyminio mokesčio ( 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4... 18. Ieškinį patenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovo UAB „Turtvalda“ (juridinio asmens kodas 300601452),... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Turtvalda“ (juridinio asmens kodas 300601452),... 21. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...