Byla A-359-442/2015
Dėl neturtinės žalos priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo R. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Šiaulių tardymo izoliatoriaus, dėl neturtinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 300 000 Lt neturtinę žalą.

5Skunde bei papildomuose paaiškinimuose nurodė, jog nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 26 d. buvo kalinamas Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – ir Šiaulių TI). Nurodė, jog per šį laikotarpį dėl prastų laikymo sąlygų susirgo plaučių tuberkulioze. Pažymi, jog kai atvyko į Šiaulių TI buvo sveikas, o būnant prastomis sąlygomis, laikui bėgant pajuto sveikatos pablogėjimą. 2013 m. liepos 11 d. kreipėsi į medikus, skundėsi, kad plaučių srityje būna gėlimas ir kartais maudžia krūtinės ląstą, be to, gydytojui minėjo, kad spjaudosi gleivėmis, tačiau gydytojas pasakė, jog tai nuo nervų. Paprašius padaryti plaučių nuotrauką ir išsamius tyrimus, medikai į tai nereagavo, todėl pareiškėjas ilgai kentė nepatogumus ir skausmus. 2013 m. rugsėjo 21 d. Šiaulių TI atliko rentgeno nuotrauką, kuri patvirtino, jog plaučiuose yra pakitimų. Plaučių kairėje pusėje išblukimas. Pareiškėjas buvo pervežtas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, kur paaiškėjo, jog jo plaučiuose yra bakterijų 1BC, išplitusios gana stipriai. Pažymi, jog 2013 m. liepos 11 d. kreipėsi į medikus dėl plaučių, prašė, jog padarytų tyrimus, tačiau jie nedarė t. y. nesiėmė veiksmų, kuriais buvo galima sustabdyti ligos plitimą. Nurodė, jog teismui pateikia pažymas, kuriomis įrodinės, jog būnant tokiomis sąlygomis jis susirgo ir liga progresavo. Pažymose minimi faktai, kad kamerose yra pelėsis, nėra centralizuoto vėdinimo, yra vandens nubėgimo žymės, drėgmė. Teigė, kad tokios sąlygos patvirtina, jog yra tikimybė susirgti plaučių tuberkulioze. Be to, 2012 m. gruodžio mėnesį atvykus į Šiaulių TI plaučiuose nebuvo aptikta pakitimų, o sveikatos pablogėjimą pastebėjo 2013 m. liepos 11 d., tada iš karto kreipėsi į medikus.

6Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus, atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo R. K. skundu nesutinka.

7Nurodė, jog pareiškėjo laikymo Šiaulių TI metu jo laikymo kamerose buvo atlikti atitikimo higienos normų reikalavimams patikrinimai. Kameroje Nr. 2 nustatyti pažeidimai, susiję su švaros ir tvarkos kameroje palaikymu, remonto poreikis. Kamerose Nr. 35, 36 nustatyti pažeidimai dėl tvarkos kameroje palaikymo, nustatytas remonto poreikis, dirbtinės apšvietos nepakankamumas. Kameroje Nr. 54, buvo nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas. Kamerose Nr. 78, 79, kuriose pareiškėjas buvo trumpam nukreiptas, nustatytas nežymus dirbtinės dieninės apšvietos trūkumas. Kameroje Nr. 34 nustatytas dirbtinės apšvietos trūkumas; kameroje Nr. 58 nustatytas nežymus dirbtinės dieninės apšvietos trūkumas.

8Atsakovas pabrėžė, kad įstaiga veikia 1911 m. pastatytame pastate, yra nuolat perpildyta. Pažymėjo, kad tiek mikroklimato, tiek apšvietos parametrams būdingas momentiškumas. Kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriuje dėl pastato statuso negali būti atliekami rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, higienos normos HN 76:2010 reikalavimai, susiję su šiais darbais, netaikytini ir įstaiga negali būti pripažįstama atsakinga dėl nustatomų šių reikalavimų pažeidimų.

9Nurodė, kad iš pareiškėjo R. K. asmens sveikatos istorijos duomenų matyti, kad jam naujai atvykus į Šiaulių tardymo izoliatorių, buvo atliktas krūtinės ląstos radiologinis tyrimas. Pareiškėjo laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikotarpiu, atsižvelgiant į paciento nusiskundimus, gydytojui objektyviai įvertinus būseną, profilaktinis krūtinės ląstos radiologinis tyrimas buvo atliktas 2013 m. rugsėjo 19 d. ir pareiškėjas buvo nukreiptas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Pažymėjo, kad pareiškėjo nusiskundimai įstaigos Sveikatos priežiūros tarnybai sudaro prielaidas atlikti tyrimą tik tuo atveju, jei pastebimos klinikinės ar epidemiologinės susirgimo indikacijos, kurių apžiūros metu nebuvo. Teigė, kad skirstant asmenis buvo laikomasi reikalavimo atskirti tuberkulioze sergančius nuteistuosius, todėl laikomas Šiaulių TI pareiškėjas negalėjo užsikrėsti tuberkulioze oro lašeliniu būdu nuo kitų suimtųjų (nuteistųjų), sergančių aktyvia plaučių tuberkulioze. Manė, kad pareiškėjas buvo užsikrėtęs tuberkulioze jau atvykęs į Šiaulių TI, tačiau pats šia liga nesirgo ir jos neplatino.

10II.

11Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu pareiškėjo R. K. skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo atmetė kaip nepagrįstą.

12Vertindamas pareiškėjo argumentus dėl tinkamų kalinimo sąlygų neužtikrinimo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tapatūs pareiškėjo reikalavimai dėl laikotarpio nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 2013 m. liepos 26 d. buvo išspręsti 2013 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių apygardos administracinio teismo įsiteisėjusiu sprendimu.

13Teismas nustatė, kad įvertinus Šiaulių TI kamerose, kuriose pareiškėjas buvo laikomas, nustatytų pažeidimų pobūdį (HN 76:2010 VI sk. 22 p., 26 p., 54 p., 56 p., 62 p., 59 p. pažeidimai), negalima daryti išvados, jog būtent dėl jų pareiškėjui būtų kilusi jo skunde ir prašymuose nurodoma neturtinė žala, jog būtent dėl laikymo sąlygų jis susirgo plaučių tuberkulioze. Įvertinęs specialisto pateiktus paaiškinimus, nurodė, kad negalima konstatuoti, jog būtent pareiškėjo buvimas Šiaulių TI turėjo tiesioginės įtakos jo susirgimui plaučių tuberkulioze. Remdamasis byloje surinktų įrodymų visuma, priėjo prie išvados, kad Šiaulių TI nepažeidė Suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalies, LR sveikatos apsaugos ministro ir LR teisingumo ministro 2002 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 343/191 patvirtintas Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, sveikatos profilaktinio tikrinimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos aprašo reikalavimų, jog asmens krūtinės ląstos radiologinis tyrimas atliekamas kiekvieną kartą, kai asmuo naujai atvyksta į tardymo izoliatorių arba iš teritorinės policijos komisariato areštinės perkeliamas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 1 kartą per metus (jei nebuvo atlikta dėl kitų priežasčių); pagal epidemiologines ar klinikines indikacijas. Atsakydamas į pareiškėjo teiginius, jog jis galėjo užsikrėsti tuberkulioze nuo konkretaus asmens, nurodė, jog byloje nenustatyta, kad buvo tiesioginis ir artimas kontaktas su kitu sergančiu asmeniu, todėl teismas priėjo išvadą, jog pareiškėjas negalėjo užsikrėsti nuo nurodyto asmens plaučių tuberkulioze. Nurodė, kad byloje surinkti įrodymai neleidžia teigti, jog pareiškėjas susirgo tuberkulioze Šiaulių TI ir kad dėl šios ligos yra kaltas atsakovo atstovo veiksmai ar neveikimas. Pabrėžė, kad pareiškėjo liga pasireiškė dėl nepalankių veiksnių, priklausančių nuo paties pareiškėjo. Nenustatęs atsakovo neteisėtų veiksmų, pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo teismas atmetė.

14III.

15Pareiškėjas apeliaciniu skundu ir papildytu apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: tenkinti pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo ir pripažinti Šiaulių TI kaltę dėl netinkamo pareiškėjo gydymo bei nusikaltimų žmogiškumui.

16Pareiškėjas nurodo, kad į Šiaulių TI atvyko sveikas. Pabrėžia, kad dėl netinkamo maitinimo pareiškėjas susirgo skrandžio liga, kuri nebuvo tinkamai gydoma, todėl pareiškėjas patyrė kankinimus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio prasme, o Šiaulių TI pažeidė Suėmimo vykdymo įstatymo 45 straipsnio 1 dalį.

17Teigia, kad buvo kalinamas kameroje, šalia kurios esančioje kitoje kameroje buvo kalinamas asmuo, sergantis atvira tuberkuliozes forma, todėl ligos užkratas per bendrąsias patalpas galėjo patekti pareiškėjui. Nurodo, kad Šiaulių TI nesiėmė priemonių, kad ligos užkratas būtų sunaikintas. Pasak pareiškėjo, Šiaulių TI neužtikrino tinkamo tuberkulioze sergančių asmenų izoliavimo nuo kitų nuteistųjų. Pabrėžia, kad į pareiškėjo skundus dėl sveikatos nebuvo tinkamai reaguojama ir jam nebuvo suteiktas būtinas gydymas. Mano, kad Šiaulių TI pateikė suklastotus duomenis, jog asmenų su atvira tuberkuliozės forma pareiškėjo kalinimo metu nebuvo laikoma. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į pareiškėjo prašymą laikinai skundo nenagrinėti.

18Nesutinka su pirmosios instancijos teiginiais, jog pareiškėjo liga pasireiškė dėl jo paties veiksmų ir pabrėžia, kad įkalinimo įstaigoje negalėjo vartoti nei narkotinių medžiagų, nei alkoholio, todėl atitinkami teismo teiginiai vertintini kaip šmeižtas. Prašo į teismo posėdį iškviesti specialistą, galintį pateikti išvadą apie tuberkuliozės užkrato plitimą.

19Atsakovo atstovas Šiaulių TI atsiliepimu į apeliacinį skundą ir jo papildymu prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

20Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir jų teisiniu vertinimu. Byloje nėra nustatyta duomenų, jog būtent pareiškėjo buvimas Šiaulių TI turėjo tiesioginės įtakos jo susirgimui plaučių tuberkulioze. Pažymi, kad pareiškėjas apeliacinio skundo papildyme pateikia naujas aplinkybes, kurios nebuvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme. Pabrėžia, kad pareiškėjo apeliacinis skundas grindžiamas byloje nustatytų aplinkybių subjektyviu vertinimu. Be to, pareiškėjo teiginiai dėl melagingų duomenų teismui teikimo yra nepagrįsti. Pareiškėjo teiginiai dėl galimybės užsikrėsti nuo gretimoje kameroje laikomo asmens per bendrąsias patalpas taip pat yra nepagrįsti, kadangi Šiaulių TI nepažeidė Suėmimo vykdymo įstatymo reikalavimo izoliuoti sergančius suimtuosius atskirose kamerose. Pažymi, kad kiti izoliavimo būdai nėra numatyti teisės aktuose.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Byloje kilęs ginčas dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurios atsiradimą pareiškėjas R. K. sieja su netinkamomis kalinimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje sąlygomis.

24Pareiškėjas savo reikalavimą atlyginti neturtinę žalą grindė tuo, jog kalinimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje nuo 2012 m. gruodžio 21 d. iki 2013 m. rugsėjo 25 d. metu, dėl prastų laikymo sąlygų, jis susirgo tuberkulioze.

25Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti žalą.

26Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo (CK 6.271 straipsnio prasme), kiekvienu atveju yra būtina nustatyti kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmeniui, teigiančiam, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

27Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju neįrodyta, kad pareiškėjas susirgo plaučių tuberkulioze būtent atlikdamas bausmę Šiaulių tardymo izoliatoriuje bei kad pareiškėjo susirgimą sąlygojo atsakovo atsakovo neteisėtas veikimas ar neveikimas.

28Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatyta, kad suimtieji ir nuteistieji, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze, arba pagal gydytojų išvadas, uždaromi kamerose atskirai nuo kitų suimtųjų ir nuteistųjų. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 94 punkte numatyta, kad suimtieji, sergantys aktyvia tuberkulioze, pasivaikščioti vedami į atskirus pasivaikščiojimo kiemus. Ne rečiau kaip kartą per savaitę juose atliekama baigiamoji dezinfekcija.

29Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija būtų nesilaikiusi minėtų reikalavimų ar pažeidusi kitas asmenų, sergančių tuberkulioze, laikymo tardymo izoliatoriuje taisykles. Atsakovo atsakovo pateiktos pažymos patvirtina, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje aktyvia tuberkulioze sergantys kalinamieji ir nuteistieji asmenys yra laikomi atskirai (1 t., b. l. 91-105). Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2014 m. kovo 31 d. pažyma Nr. 69-06-1409 (1 t., b. l. 182) apie G. K. laikymą Šiaulių tardymo izoliatoriuje rodo, kad pareiškėjas ir kitas kalinamas asmuo – G. K., kuris, pasak atsakovo, serga atvira tuberkulioze, nebuvo kalinami tuo pačiu metu vienoje kameroje. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas turėjo artimą kontaktą su šiuo asmeniu.

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog, įvertinus nustatytus higienos normų pažeidimus kamerose, kuriose buvo kalinamas pareiškėjas, taip pat nėra pagrindo vertinimui, jog būtent dėl šių pažeidimų pareiškėjas susirgo plaučių tuberkulioze. Šiuo aspektu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo 2014 m. balandžio 7 d. posėdžio metu Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialistas H. D. paaiškino, jog pareiškėjas tuberkulioze galėjo būti užsikrėtęs dar prieš patekdamas į Šiaulių tardymo izoliatorių, todėl teigti, kad R. K. užsikrėtė patekęs į Šiaulių tardymo izoliatorių, negalima, be to, nėra duomenų apie tiesioginį kontaktą su sergančiais suimtaisiais ar kalinamaisiais, kadangi sergantys asmenys, kurie platina ligą, laikomi atskirai.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartus duomenis, iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad byloje nėra objektyvių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog pareiškėjui nustatyta liga – plaučių tuberkuliozė – buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su aplinkybe, jog kameros, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, neatitiko tam tikrų higienos normų reikalavimų. Kitų valstybės institucijos neteisėtų veiksmų, susijusių su sergančiųjų tuberkulioze laikymo atskirai nuo kitų nuteistųjų ir kalinamųjų, taip pat nenustatyta. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikė į bylą jokių objektyvių duomenų, įrodančių, kad nagrinėjamu atveju pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad nebuvo nustatytas joks teisės normų pažeidimas Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnams užtikrinant nuteistųjų laikymo tardymo izoliatoriuje reikalavimus, t. y. nenustatyti neteisėti valdžios institucijos veiksmai, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo atmetė pagrįstai (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis).

32Pastebėtina, jog pareiškėjas apeliaciniame skunde be aplinkybių, kurias išdėstė skunde pirmosios instancijos teismui grįsdamas jam atsakovo padarytą neturtinę žalą, nurodo ir daugiau aplinkybių, iš kurių kildina patirtą neturtinę žalą. Pareiškėjas teigia, kad dėl netinkamo maitinimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje susirgo skrandžio liga, kuri nebuvo tinkamai gydoma.

33Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistas ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A17-217/2007). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas minėtos apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės skunde pirmosios instancijos teismui nenurodė. Kadangi pareiškėjas, skundu reikšdamas reikalavimus, pats apibrėžė skundo ribas ir teismas pareiškėjo apibrėžtose skundo ribose nagrinėjo jo iškeltus reikalavimus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nevertins pareiškėjo argumentų, susijusių su netinkamu maitinimu.

34Dėl pareiškėjo prašymo apklausti specialistą, galintį pateikti išvadą apie tuberkuliozės užkrato plitimą, pažymėtina, kad, kaip nustatyta, į pirmosios instancijos teismo posėdį buvo iškviestas Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Šiaulių skyriaus specialistas, kuris davė išsamius paaiškinimus vertindamas asmenų, sergančių tuberkulioze, laikymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje, režimą ir galimas pareiškėjo užsikrėtimo minėta liga aplinkybes. Jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų būtinybę pakartotinai kviesti į teismo posėdį specialistą, pareiškėjas iš esmės nenurodo, todėl tenkinti šį pareiškėjo prašymą nėra pagrindo. Be kita ko, pastebėtina, jog Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. nekviečiant į nagrinėjimą teisme proceso dalyvių ir jiems nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjo argumentus, atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, aplinkybių, sąlygojančių žodinio bylos nagrinėjimo būtinumą, taip pat nenustatė.

35Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančius aktus, vertino administracinėje byloje pateiktus įrodymus ir konstatavo, jog nėra teisinių pagrindų tenkinti pareiškėjo pateiktus reikalavimus. Dėl šių priežasčių pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo R. K. apeliacinį skundą atmesti.

38Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 5. Skunde bei papildomuose paaiškinimuose nurodė, jog nuo 2012 m. gruodžio 21... 6. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama Šiaulių tardymo izoliatoriaus,... 7. Nurodė, jog pareiškėjo laikymo Šiaulių TI metu jo laikymo kamerose buvo... 8. Atsakovas pabrėžė, kad įstaiga veikia 1911 m. pastatytame pastate, yra... 9. Nurodė, kad iš pareiškėjo R. K. asmens sveikatos istorijos duomenų matyti,... 10. II.... 11. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu... 12. Vertindamas pareiškėjo argumentus dėl tinkamų kalinimo sąlygų... 13. Teismas nustatė, kad įvertinus Šiaulių TI kamerose, kuriose pareiškėjas... 14. III.... 15. Pareiškėjas apeliaciniu skundu ir papildytu apeliaciniu skundu prašo... 16. Pareiškėjas nurodo, kad į Šiaulių TI atvyko sveikas. Pabrėžia, kad dėl... 17. Teigia, kad buvo kalinamas kameroje, šalia kurios esančioje kitoje kameroje... 18. Nesutinka su pirmosios instancijos teiginiais, jog pareiškėjo liga... 19. Atsakovo atstovas Šiaulių TI atsiliepimu į apeliacinį skundą ir jo... 20. Nurodo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Byloje kilęs ginčas dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurios atsiradimą... 24. Pareiškėjas savo reikalavimą atlyginti neturtinę žalą grindė tuo, jog... 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnio 1... 26. Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad... 27. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, sutinka... 28. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 11... 29. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog,... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartus duomenis, iš esmės pritaria... 32. Pastebėtina, jog pareiškėjas apeliaciniame skunde be aplinkybių, kurias... 33. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 34. Dėl pareiškėjo prašymo apklausti specialistą, galintį pateikti išvadą... 35. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjo R. K. apeliacinį skundą atmesti.... 38. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 28 d. sprendimą... 39. Nutartis neskundžiama....