Byla A2.2.-5949-817/2016
Dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo prisipažino, nurodė, jog sutinka, gailisi

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Gavelytė - Kalytienė, teismo posėdyje išnagrinėjusi N. U., a. k. ( - ), gyv. ( - ), Vilniuje, administracine tvarka baustos, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2N. U. 2016-03-20, apie 11.00 val., Sausio 13-osios g. 2, Vilniuje, PC „Maxima“ paėmė prekių, kurių vertė 40,41 €, ir praėjo pro atsiskaitymo kasas nesusimokėjusi už prekes. Šiais savo veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 str.

3Iš administracinio teisės pažeidimo byloje esančio N. U. paaiškinimo matyti, kad ji kalta dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo prisipažino, nurodė, jog sutinka, gailisi.

4N. U. kaltė dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo be jos pačios prisipažinimo įrodyta byloje surinkta medžiaga: Maxima Lt, UAB pareiškimu iš kurio nustatyta, kad prekės negrąžintos, įmonei padaryta 40,41 € turtinė žala (b. l. 4), kita bylos medžiaga. Šie byloje surinkti faktiniai duomenys sutampa tarpusavyje, papildo vienas kitą, tad teismas jais remiasi ir sprendžia, kad yra nustatyti visi ATPK 50 str. numatyto pažeidimo sudėties elementai.

5ATPK 50 str. įtvirtinta, kad smulkus svetimo turto pagrobimas vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių, - užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų šešiasdešimties eurų arba administracinį areštą nuo dešimties iki trisdešimties parų.

6N. U. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad ji prisipažino padariusi administracinį teisės pažeidimą ir gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad pakartotinai per metus padarytas tos pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį jai buvo paskirta administracinė nuobauda (ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

7Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo pobūdį, pagrobtų prekių kiekį ir rūšį, pagrobtos prekės prekybos centrui negrąžintos, įmonei padaryta turtinė žala, į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes, į pažeidėjos asmenybę (daug kartų bausta administracine tvarka, sistemingai daro teisės pažeidimus nuosavybei, duomenų apie paskirtų baudų sumokėjimą nėra) ir daro išvadą, kad ji iš anksčiau paskirtų nuobaudų išvadų nėra padariusi, yra linkusi daryti pakartotinius pažeidimus, todėl jai skirtina griežčiausia nuobauda – administracinis areštas, atitinkantis ATPK 50 str. sankcijoje numatytą nuobaudos vidurkį.

8Atsižvelgiant į tai, kad N. U. neteisėtais veiksmais Maxima Lt, UAB prekybos centrui „Maxima“, adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, buvo padaryta 40,41 € turtinė žala, todėl vadovaujantis ATPK 37 str., N. U. įpareigotina atlyginti padarytą turtinę žalą.

9Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta nedalyvaujant N. U., kadangi jai apie teismo posėdžio datą, laiką bei vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį ji neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl darytina išvada, kad ji vengia atvykti į teismo posėdį (ATPK 272 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis ATPK 286 - 288 str., teismas

Nutarė

11N. U., a. k. ( - ), už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str. paskirti administracinį areštą 20 (dvidešimčiai) parų.

12Įpareigoti N. U. atlyginti Maxima Lt, UAB padarytą 40,41 € turtinę žalą.

13Žalą įpareigoti atlyginti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o jeigu toks nutarimas apskundžiamas – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo, kad skundas nepatenkintas, dienos. Žalos atlyginimą patvirtinančius dokumentus būtina pristatyti į teismą.

14Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai