Byla A2.2.-15546-992/2015
Dėl darytina išvada, kad ji vengia atvykti į teismą (ATPK 272 straipsnio 2 dalis)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Šelmienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui I. J., išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje I. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 str.,

Nustatė

2I. J. 2015 m. rugsėjo 13 d., apie 13.00 val., prekybos centre „IKI“ Nr. 4, esančioje Antakalnio g. 42, Vilniuje, paėmė prekių (8 vnt. vytintos dešros „Gintarinė“, 1 vnt. kaina 5,21 Eur; 7 vnt. „Jautienos kapoto kumpio“, 1 vnt. kaina 6,60 Eur), kurių bendra vertė 87,88 Eur, ir praėjo pro parduotuvės kasas nesumokėjusi už prekes.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta I. J. nedalyvaujant. I. J., būdama pasirašytinai informuota apie bylos nagrinėjimo datą (2015-10-14), laiką (08.30 val.) bei vietą (Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr. 79A, Vilniuje), į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, prašymų negauta, todėl darytina išvada, kad ji vengia atvykti į teismą (ATPK 272 straipsnio 2 dalis).

4I. J. 2015 m. rugsėjo 27 d. policijos pareigūnams paaiškino, kad su pažeidimu sutinka, gailisi. Asmuo administracinio teisės pažeidimo protokole pasirašė.

5Be I. J. prisipažinimo, jos kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, taip pat pagrindžia byloje esanti rašytinė medžiaga: UAB „Palink“ pareiškimas; išrašas iš policijos registruojamų įvykių registro; kiti byloje esanti medžiaga.

6Nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, teismas pažeidėjos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatė. Jos atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį jai jau buvo paskirta administracinė nuobauda (ATPK 32 str. 1 d. 5 p.).

7Skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į nustatytą atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat į pažeidėjos asmenybę: I. J. bausta administracine tvarka už analogiškus pažeidimus, baudų nesumoka, tinkamų išvadų dėl savo elgesio nepadarė. Teismo vertinimu, I. J. už padarytą administracinį teisės pažeidimą skirtina bauda, lygi ATPK 50 str. sankcijoje numatytam nuobaudos maksimumui.

8UAB „Palink“, kuriai priklauso parduotuvė „IKI“, esanti Antakalnio g. 42, Vilniuje, pareiškė 87,88 Eur dydžio civilinį ieškinį dėl turtinės žalos. Ieškinys yra pagrįstas, prašoma priteisti suma yra reali, patvirtinta byloje esančiais objektyviais duomenimis, todėl, vadovaujantis ATPK 37 straipsnio 1 dalimi, ieškinys tenkintinas visiškai ir UAB „Palink“, įmonės kodas 110193723, naudai iš I. J. priteistini 87,88 Eur jos veika padarytai turtinei žalai atlyginti.

9Vadovaudamasis ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 37 str. 1 d., 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

10pripažinti I. J., a.k. ( - ) kalta padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 straipsnyje, ir paskirti jai 260 (dviejų šimtų šešiasdešimties) eurų baudą.

11Pagal ATPK 313 straipsnio 1 dalies nuostatas, baudą pažeidėja turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jai dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant administracinio teisės pažeidimo bylos numerį ir įmokos kodą 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke; LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale; LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, šis Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimas bus vykdomas priverstine tvarka (ATPK 314 str. 1 d.).

12Visiškai tenkinti UAB „Palink“, įmonės kodas 110193723, civilinį ieškinį ir civilinio ieškovo naudai iš I. J. priteisti 87,88 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus 88 centus) padarytai turtinei žalai atlyginti.

13Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai