Byla 2S-993-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis ir Tatjana Žukauskienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos mokesčių konsultacijos“ priešieškinį ieškovui S. L. dėl nuostolių atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas S.L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų UAB „Apskaitos mokesčių konsultacijos“ ir D. V. 50 000 Lt avansą, 5 procentus metinių palūkanų už laikotarpį nuo 2008-11-11 iki 2009-01-07, viso 184,93 Lt, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ pareiškė priešieškinį ieškovui S. L. dėl 30 000 Lt nuostolių atlyginimo (skirtumą tarp dėl ieškovo kaltės prarastos konkrečios galimybės piniginės vertės atlyginimo (80 000 Lt) ir ieškovo pagal preliminariąją sutartį sumokėtos 50 000 Lt sumos), 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovo S. L. sąskaitų ir/ar kito turto areštą priešieškinio sumai nurodydamas, jog ieškovas nesąžiningai vengia vykdyti savo įsipareigojimus pagal preliminariąją sutartį, todėl nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8Ieškovas nesutiko su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones jo atžvilgiu. Nurodė, kad prašymas yra nepagrįstas, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Byloje yra pateikti duomenys, kad S. L. turi pajamų, yra mokus.

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 8 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino ir areštavo ieškovui S. L. nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo esant nepakamai, nutarė areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždraudžiant disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi atitikti 30 000 Lt sumą.

10Teismas nutartį motyvavo tuo, kad atsakovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, skolos suma yra didelė, atsakovo nurodomos aplinkybės bei pateikti įrodymai leidžia manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, tačiau areštuojamo turto vertė turi būti ne didesnė, nei priešieškinio kaina.

11Ieškovas S.L. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, jog teismui nebuvo pateikti jokie duomenys apie ieškovo siekį paslėpti turtą, sąmoningai sumažinti savo mokumo galimybes ar kitokį nesąžiningą elgesį keliantį grėsmę jo mokumui, todėl jis turėjo būti vertinamas kaip vidutiniškai mokus asmuo, o laikinosios apsaugos priemonės jo atžvilgiu neturėjo būti taikomos.

12Teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, akivaizdžiai pažeidė šalių interesų pusiausvyrą ir nepagrįstai suteikė atsakovui pranašumą byloje, kuris beveik metus neatlygintai naudojosi ieškovo jam sumokėta 50 000 Lt avanso suma, atsakovas nuosavybės teise valdo butą, kurio įsigijimui buvo sumokėtas avansas, byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų patyręs nuostolių, susijusių su sandorio sudarymu, atsakovo reikalaujamas nuostolių atlyginimas dėl prarastos galimybės yra tik būdas apginti pažeistas teises, bet ne pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tik dar daugiau suvaržys ieškovo teises ir tuo padidins jo patirtus nuostolius.

13Atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ įstatymo nustatytu terminu atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėta ir pagrįsta, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl nėra pagrindo jos keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais.

16Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (šiuo atveju – pagal priešieškinį), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

17Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, kad buvo pagrindas patenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovo atžvilgiu. Teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pakanka įsitikinti tuo, jog nesiėmus šių priemonių yra grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, teismui nėra būtini įrodymai patvirtinantys šias aplinkybes. Kaip matyti iš teismui paduoto priešieškinio turinio, ginčas yra turtinio pobūdžio, priešieškinio ginčo suma (išskaičiavus ieškinio ginčo sumą), kurią prašo priteisti atsakovas (ieškovas pagal priešieškinį), - 30 000 Lt, todėl atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra fizinis asmuo, ji laikytina didele, tokios aplinkybės teismui buvo pakankamos spręsti, kad ieškovo atžvilgiu yra pagrindas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tai, kad pasak apelianto, teismas jį turėjo vertinti kaip vidutiniškai mokų asmenį ir netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nesudaro pagrindo pripažinti, jog laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai. Esant ieškovo nurodytoms aplinkybėms jis turi pagrindą prašyti pakeisti taikytą laikinėją apsaugos priemonę sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 146 straipsnio 2 d.

18Nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog teismas akivaizdžiai pažeidė šalių interesų pusiausvyrą ir nepagrįstai suteikė atsakovui pranašumą byloje. Kolegijos vertinimu, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepažeidžiant šalių interesų pusiausvyros, taip pat vadovaujantis ekonomiškumo principu, nes atsakovui kreipusis į teismą su priešieškiniu, kuriuo yra prašoma atlyginti nuostolius iš ieškovo, jis, būdamas byloje dalyvaujančiu asmeniu, įgijo vienodą teisę su ieškovu reikalauti, kad teismas jo pareikštam reikalavimui užtikrinti taikytų laikinąsias apsaugos priemones kaip tai numato procesinis įstatymas (Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis).

19Ieškovo argumentai susiję su pareikšto priešieškinio pagrįstumu neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes visos aplinkybės, susijusios su priešieškinio pagrįstumu, yra tiriamos ir vertinamos nagrinėjant bylą iš esmės, bet ne sprendžiant klausimą, ar teismas turėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Henrichas Jaglinskis ir Tatjana Žukauskienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas S.L. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ pareiškė... 8. Ieškovas nesutiko su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones jo... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 8 d. nutartimi... 10. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad atsakovo reikalavimas yra turtinio... 11. Ieškovas S.L. atskiruoju skundu prašo skundžiamą... 12. Teismas, priimdamas skundžiamą teismo nutartį, akivaizdžiai pažeidė... 13. Atsakovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ įstatymo nustatytu... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje surinktą medžiagą,... 16. Civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas... 17. Kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, kad buvo... 18. Nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentu, jog teismas akivaizdžiai... 19. Ieškovo argumentai susiję su pareikšto priešieškinio pagrįstumu neturi... 20. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 22. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartį palikti...